Public
Authored by adamle01

Thống kê kết quả xổ số ngày 29102018

Thống kê kết quả xổ số ngày 29102018

Trên bảng kết quả xổ số ngày 29/10/2018 của xổ số miền Bắc có rất nhiều con số khác nhau và có các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải 5, giải 6, giải 7.

Các bạn có thể thống kê nhanh được bao lô 2 số theo các giải như sau: giải đặc biệt là 74; giải nhất là 88; giải nhì là các lô 06, 98; giải ba là các lô 27, 78, 18, 71, 23, 54; giải tư là 75, 18, 91, 37; giải năm là 42, 50, 58, 65, 60, 73; giải sáu là 16, 40, 96; giải bảy là 46, 76, 11, 17.

Nếu quan tâm đến xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29/10/2018 các bạn sẽ thấy có các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất tại XSMN thứ 3 xsmn.me

Kết quả xổ số 3 miền hôm nay

Nếu các bạn yêu thích xổ số Phú Yên ngày 29/10/2018 các bạn sẽ thấy có các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 với các con số biến đổi liên tục.

Các bạn có thể thống kê được bao lô 2 số theo các giải như sau: giải đặc biệt là 68; giải nhất là 14; giải nhì là các lô 31; giải ba là các lô 38, 21; giải tư là 54, 52, 69, 38, 19, 08, 10; giải năm là 38; giải sáu là 04, 36, 72; giải bảy là 07, giải tám là 48.

Các bạn có thể thống kê được bao lô 2 số theo các giải như sau: giải đặc biệt là 67; giải nhất là 90; giải nhì là các lô 51; giải ba là các lô 64, 01; giải tư là 20, 27, 64, 06, 22, 69, 97; giải năm là 83; giải sáu là 75, 10, 00; giải bảy là 48, giải tám là 89.

Mời các bạn hãy xem kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 29/10/2018 các bạn sẽ thấy có các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8.

Các bạn có thể thống kê được bao lô 2 số theo các giải như sau: giải đặc biệt là 77; giải nhất là 65; giải nhì là các lô 01; giải ba là các lô 50, 98; giải tư là 24, 13, 87, 18, 34, 38, 28 giải năm là 30; giải sáu là 75, 88, 56; giải bảy là 00, giải tám là 92.

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 phút ngày 29/10/2018 có bao lô 3 số như sau: giải đặc biệt là 877; giải nhất là 765; giải nhì là các lô 001; giải ba là các lô 650, 298; giải tư là 724, 013, 387, 018, 134, 838, 528; giải năm là 730; giải sáu là 775, 088, 556; giải bảy là 400.

Các bạn có thể theo dõi và thống kê được bao lô 3 số các giải của tỉnh Hồ Chí Minh có quay số mở thưởng vào các ngày thứ 2 hàng tuần một cách dễ dàng và nhanh chóng tại https://trello.com/xosomiennam

Mời các bạn theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 29/10/2018 các bạn sẽ thấy có các giải như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8.

Các bạn có thể thống kê được bao lô 2 số theo các giải như sau: giải đặc biệt là 58; giải nhất là 03; giải nhì là các lô 97; giải ba là các lô 14, 90; giải tư là 46, 96, 80, 05, 18, 88, 52; giải năm là 21; giải sáu là 06, 86, 76; giải bảy là 00, giải tám là 08.

Các bạn có thể theo dõi và thống kê được bao lô 3 số các giải của tỉnh Đồng Tháp là một tỉnh có quay số mở thưởng vào các ngày thứ 2 hàng tuần một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Kết quả xổ số Đồng Tháp được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 phút ngày 29/10/2018 có bao lô 3 số như sau: giải đặc biệt là 858; giải nhất là 503; giải nhì là các lô 997; giải ba là các lô 814, 390; giải tư là 846, 096, 780, 605, 418, 088, 952; giải năm là 521; giải sáu là 606, 686, 276, giải bảy là 300.

Thống kê kết quả xổ số ngày 29/10/2018

Các bạn có thể theo dõi và thống kê được bao lô 3 số các giải của tỉnh Cà Mau là một tỉnh có quay số mở thưởng vào các ngày thứ 2 trong tuần một cách dễ dàng và nhanh chóng tại https://muckrack.com/xsmn-sxmn-xo-so-mien-nam-kqxsmn

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Cà Mau ngày 29/10/2018 nhanh nhất và bạn sẽ thấy có các giải như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8.

Các bạn có thể thống kê được bao lô 2 số theo các giải như sau: giải đặc biệt là 26; giải nhất là 45; giải nhì là các lô 17; giải ba là các lô 72, 11; giải tư là 00, 12, 28, 57, 24, 08, 24; giải năm là 59; giải sáu là 40, 54, 70; giải bảy là 03, giải tám là 60.

Kết quả xổ số Cà Mau được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 phút ngày 29/10/2018 có bao lô 3 số như sau: giải đặc biệt là 526; giải nhất là 845; giải nhì là các lô 417; giải ba là các lô 672, 611; giải tư là 300, 412, 528, 357, 524, 008, 124; giải năm là 959; giải sáu là 940, 654, 570, giải bảy là 903.

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/slam-dunk-basketball-game-2018/id1414709587

Edited
3 Bytes
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment