default.css.map 556 KB
Newer Older
Karl Hasselbring's avatar
Karl Hasselbring committed
1
{"version":3,"sources":["default.css","bootstrap/normalize.less","bootstrap/print.less","bootstrap/glyphicons.less","bootstrap/scaffolding.less","bootstrap/mixins/vendor-prefixes.less","bootstrap/mixins/tab-focus.less","bootstrap/mixins/image.less","bootstrap/type.less","bootstrap/mixins/text-emphasis.less","bootstrap/mixins/background-variant.less","bootstrap/mixins/text-overflow.less","bootstrap/code.less","bootstrap/grid.less","bootstrap/mixins/grid.less","bootstrap/mixins/grid-framework.less","bootstrap/tables.less","bootstrap/mixins/table-row.less","bootstrap/forms.less","bootstrap/mixins/forms.less","bootstrap/buttons.less","bootstrap/mixins/buttons.less","bootstrap/mixins/opacity.less","bootstrap/component-animations.less","bootstrap/dropdowns.less","bootstrap/mixins/nav-divider.less","bootstrap/mixins/reset-filter.less","bootstrap/button-groups.less","bootstrap/mixins/border-radius.less","bootstrap/input-groups.less","bootstrap/navs.less","bootstrap/navbar.less","bootstrap/mixins/nav-vertical-align.less","bootstrap/utilities.less","fontawesome/bordered-pulled.less","bootstrap/breadcrumbs.less","bootstrap/pagination.less","bootstrap/mixins/pagination.less","bootstrap/pager.less","bootstrap/labels.less","bootstrap/mixins/labels.less","bootstrap/badges.less","bootstrap/jumbotron.less","bootstrap/thumbnails.less","bootstrap/alerts.less","bootstrap/mixins/alerts.less","bootstrap/progress-bars.less","bootstrap/mixins/gradients.less","bootstrap/mixins/progress-bar.less","bootstrap/media.less","bootstrap/list-group.less","bootstrap/mixins/list-group.less","bootstrap/panels.less","bootstrap/mixins/panels.less","bootstrap/responsive-embed.less","bootstrap/wells.less","bootstrap/close.less","bootstrap/modals.less","bootstrap/tooltip.less","bootstrap/mixins/reset-text.less","bootstrap/popovers.less","bootstrap/carousel.less","bootstrap/mixins/clearfix.less","bootstrap/mixins/center-block.less","bootstrap/mixins/hide-text.less","bootstrap/responsive-utilities.less","bootstrap/mixins/responsive-visibility.less","metager/base.less","metager/static-pages.less","metager/result-page.less","metager/quicktips.less","metager/start-page.less","metager/settings.less","fontawesome/path.less","fontawesome/core.less","fontawesome/larger.less","fontawesome/fixed-width.less","fontawesome/list.less","fontawesome/animated.less","fontawesome/rotated-flipped.less","fontawesome/mixins.less","fontawesome/stacked.less","fontawesome/icons.less","fontawesome/screen-reader.less","default.less"],"names":[],"mappings":"AAAA;;;;GAIG;AACH,4EAA4E;ACG5E;EACE,wBAAA;EACA,2BAAA;EACA,+BAAA;CDDD;ACQD;EACE,UAAA;CDND;ACmBD;;;;;;;;;;;;;EAaE,eAAA;CDjBD;ACyBD;;;;EAIE,sBAAA;EACA,yBAAA;CDvBD;AC+BD;EACE,cAAA;EACA,UAAA;CD7BD;ACqCD;;EAEE,cAAA;CDnCD;AC6CD;EACE,8BAAA;CD3CD;ACmDD;;EAEE,WAAA;CDjDD;AC2DD;EACE,0BAAA;CDzDD;ACgED;;EAEE,kBAAA;CD9DD;ACqED;EACE,mBAAA;CDnED;AC2ED;EACE,eAAA;EACA,iBAAA;CDzED;ACgFD;EACE,iBAAA;EACA,YAAA;CD9ED;ACqFD;EACE,eAAA;CDnFD;AC0FD;;EAEE,eAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,yBAAA;CDxFD;AC2FD;EACE,YAAA;CDzFD;AC4FD;EACE,gBAAA;CD1FD;ACoGD;EACE,UAAA;CDlGD;ACyGD;EACE,iBAAA;CDvGD;ACiHD;EACE,iBAAA;CD/GD;ACsHD;EACE,wBAAA;EACA,UAAA;CDpHD;AC2HD;EACE,eAAA;CDzHD;ACgID;;;;EAIE,kCAAA;EACA,eAAA;CD9HD;ACgJD;;;;;EAKE,eAAA;EACA,cAAA;EACA,UAAA;CD9ID;ACqJD;EACE,kBAAA;CDnJD;AC6JD;;EAEE,qBAAA;CD3JD;ACsKD;;;;EAIE,2BAAA;EACA,gBAAA;CDpKD;AC2KD;;EAEE,gBAAA;CDzKD;ACgLD;;EAEE,UAAA;EACA,WAAA;CD9KD;ACsLD;EACE,oBAAA;CDpLD;AC+LD;;EAEE,uBAAA;EACA,WAAA;CD7LD;ACsMD;;EAEE,aAAA;CDpMD;AC4MD;EACE,8BAAA;EACA,wBAAA;CD1MD;ACmND;;EAEE,yBAAA;CDjND;ACwND;EACE,0BAAA;EACA,cAAA;EACA,+BAAA;CDtND;AC8ND;EACE,UAAA;EACA,WAAA;CD5ND;ACmOD;EACE,eAAA;CDjOD;ACyOD;EACE,kBAAA;CDvOD;ACiPD;EACE,0BAAA;EACA,kBAAA;CD/OD;ACkPD;;EAEE,WAAA;CDhPD;AACD,qFAAqF;AEhLrF;EACI;;;IAGI,mCAAA;IACA,uBAAA;IACA,4BAAA;IACA,6BAAA;GFkLL;EE/KC;;IAEI,2BAAA;GFiLL;EE9KC;IACI,6BAAA;GFgLL;EE7KC;IACI,8BAAA;GF+KL;EE1KC;;IAEI,YAAA;GF4KL;EEzKC;;IAEI,uBAAA;IACA,yBAAA;GF2KL;EExKC;IACI,4BAAA;GF0KL;EEvKC;;IAEI,yBAAA;GFyKL;EEtKC;IACI,2BAAA;GFwKL;EErKC;;;IAGI,WAAA;IACA,UAAA;GFuKL;EEpKC;;IAEI,wBAAA;GFsKL;EEhKC;IACI,cAAA;GFkKL;EEhKC;;IAGQ,kCAAA;GFiKT;EE9JC;IACI,uBAAA;GFgKL;EE7JC;IACI,qCAAA;GF+JL;EEhKC;;IAKQ,kCAAA;GF+JT;EE5JC;;IAGQ,kCAAA;GF6JT;CACF;AGnPD;EACE,oCAAA;EACA,oDAAA;EACA,sXAAA;CHqPD;AG7OD;EACE,mBAAA;EACA,SAAA;EACA,sBAAA;EACA,oCAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,eAAA;EACA,oCAAA;EACA,mCAAA;CH+OD;AG3OmC;EAAW,iBAAA;CH8O9C;AG7OmC;EAAW,iBAAA;CHgP9C;AG9OmC;;EAAW,iBAAA;CHkP9C;AGjPmC;EAAW,iBAAA;CHoP9C;AGnPmC;EAAW,iBAAA;CHsP9C;AGrPmC;EAAW,iBAAA;CHwP9C;AGvPmC;EAAW,iBAAA;CH0P9C;AGzPmC;EAAW,iBAAA;CH4P9C;AG3PmC;EAAW,iBAAA;CH8P9C;AG7PmC;EAAW,iBAAA;CHgQ9C;AG/PmC;EAAW,iBAAA;CHkQ9C;AGjQmC;EAAW,iBAAA;CHoQ9C;AGnQmC;EAAW,iBAAA;CHsQ9C;AGrQmC;EAAW,iBAAA;CHwQ9C;AGvQmC;EAAW,iBAAA;CH0Q9C;AGzQmC;EAAW,iBAAA;CH4Q9C;AG3QmC;EAAW,iBAAA;CH8Q9C;AG7QmC;EAAW,iBAAA;CHgR9C;AG/QmC;EAAW,iBAAA;CHkR9C;AGjRmC;EAAW,iBAAA;CHoR9C;AGnRmC;EAAW,iBAAA;CHsR9C;AGrRmC;EAAW,iBAAA;CHwR9C;AGvRmC;EAAW,iBAAA;CH0R9C;AGzRmC;EAAW,iBAAA;CH4R9C;AG3RmC;EAAW,iBAAA;CH8R9C;AG7RmC;EAAW,iBAAA;CHgS9C;AG/RmC;EAAW,iBAAA;CHkS9C;AGjSmC;EAAW,iBAAA;CHoS9C;AGnSmC;EAAW,iBAAA;CHsS9C;AGrSmC;EAAW,iBAAA;CHwS9C;AGvSmC;EAAW,iBAAA;CH0S9C;AGzSmC;EAAW,iBAAA;CH4S9C;AG3SmC;EAAW,iBAAA;CH8S9C;AG7SmC;EAAW,iBAAA;CHgT9C;AG/SmC;EAAW,iBAAA;CHkT9C;AGjTmC;EAAW,iBAAA;CHoT9C;AGnTmC;EAAW,iBAAA;CHsT9C;AGrTmC;EAAW,iBAAA;CHwT9C;AGvTmC;EAAW,iBAAA;CH0T9C;AGzTmC;EAAW,iBAAA;CH4T9C;AG3TmC;EAAW,iBAAA;CH8T9C;AG7TmC;EAAW,iBAAA;CHgU9C;AG/TmC;EAAW,iBAAA;CHkU9C;AGjUmC;EAAW,iBAAA;CHoU9C;AGnUmC;EAAW,iBAAA;CHsU9C;AGrUmC;EAAW,iBAAA;CHwU9C;AGvUmC;EAAW,iBAAA;CH0U9C;AGzUmC;EAAW,iBAAA;CH4U9C;AG3UmC;EAAW,iBAAA;CH8U9C;AG7UmC;EAAW,iBAAA;CHgV9C;AG/UmC;EAAW,iBAAA;CHkV9C;AGjVmC;EAAW,iBAAA;CHoV9C;AGnVmC;EAAW,iBAAA;CHsV9C;AGrVmC;EAAW,iBAAA;CHwV9C;AGvVmC;EAAW,iBAAA;CH0V9C;AGzVmC;EAAW,iBAAA;CH4V9C;AG3VmC;EAAW,iBAAA;CH8V9C;AG7VmC;EAAW,iBAAA;CHgW9C;AG/VmC;EAAW,iBAAA;CHkW9C;AGjWmC;EAAW,iBAAA;CHoW9C;AGnWmC;EAAW,iBAAA;CHsW9C;AGrWmC;EAAW,iBAAA;CHwW9C;AGvWmC;EAAW,iBAAA;CH0W9C;AGzWmC;EAAW,iBAAA;CH4W9C;AG3WmC;EAAW,iBAAA;CH8W9C;AG7WmC;EAAW,iBAAA;CHgX9C;AG/WmC;EAAW,iBAAA;CHkX9C;AGjXmC;EAAW,iBAAA;CHoX9C;AGnXmC;EAAW,iBAAA;CHsX9C;AGrXmC;EAAW,iBAAA;CHwX9C;AGvXmC;EAAW,iBAAA;CH0X9C;AGzXmC;EAAW,iBAAA;CH4X9C;AG3XmC;EAAW,iBAAA;CH8X9C;AG7XmC;EAAW,iBAAA;CHgY9C;AG/XmC;EAAW,iBAAA;CHkY9C;AGjYmC;EAAW,iBAAA;CHoY9C;AGnYmC;EAAW,iBAAA;CHsY9C;AGrYmC;EAAW,iBAAA;CHwY9C;AGvYmC;EAAW,iBAAA;CH0Y9C;AGzYmC;EAAW,iBAAA;CH4Y9C;AG3YmC;EAAW,iBAAA;CH8Y9C;AG7YmC;EAAW,iBAAA;CHgZ9C;AG/YmC;EAAW,iBAAA;CHkZ9C;AGjZmC;EAAW,iBAAA;CHoZ9C;AGnZmC;EAAW,iBAAA;CHsZ9C;AGrZmC;EAAW,iBAAA;CHwZ9C;AGvZmC;EAAW,iBAAA;CH0Z9C;AGzZmC;EAAW,iBAAA;CH4Z9C;AG3ZmC;EAAW,iBAAA;CH8Z9C;AG7ZmC;EAAW,iBAAA;CHga9C;AG/ZmC;EAAW,iBAAA;CHka9C;AGjamC;EAAW,iBAAA;CHoa9C;AGnamC;EAAW,iBAAA;CHsa9C;AGramC;EAAW,iBAAA;CHwa9C;AGvamC;EAAW,iBAAA;CH0a9C;AGzamC;EAAW,iBAAA;CH4a9C;AG3amC;EAAW,iBAAA;CH8a9C;AG7amC;EAAW,iBAAA;CHgb9C;AG/amC;EAAW,iBAAA;CHkb9C;AGjbmC;EAAW,iBAAA;CHob9C;AGnbmC;EAAW,iBAAA;CHsb9C;AGrbmC;EAAW,iBAAA;CHwb9C;AGvbmC;EAAW,iBAAA;CH0b9C;AGzbmC;EAAW,iBAAA;CH4b9C;AG3bmC;EAAW,iBAAA;CH8b9C;AG7bmC;EAAW,iBAAA;CHgc9C;AG/bmC;EAAW,iBAAA;CHkc9C;AGjcmC;EAAW,iBAAA;CHoc9C;AGncmC;EAAW,iBAAA;CHsc9C;AGrcmC;EAAW,iBAAA;CHwc9C;AGvcmC;EAAW,iBAAA;CH0c9C;AGzcmC;EAAW,iBAAA;CH4c9C;AG3cmC;EAAW,iBAAA;CH8c9C;AG7cmC;EAAW,iBAAA;CHgd9C;AG/cmC;EAAW,iBAAA;CHkd9C;AGjdmC;EAAW,iBAAA;CHod9C;AGndmC;EAAW,iBAAA;CHsd9C;AGrdmC;EAAW,iBAAA;CHwd9C;AGvdmC;EAAW,iBAAA;CH0d9C;AGzdmC;EAAW,iBAAA;CH4d9C;AG3dmC;EAAW,iBAAA;CH8d9C;AG7dmC;EAAW,iBAAA;CHge9C;AG/dmC;EAAW,iBAAA;CHke9C;AGjemC;EAAW,iBAAA;CHoe9C;AGnemC;EAAW,iBAAA;CHse9C;AGremC;EAAW,iBAAA;CHwe9C;AGvemC;EAAW,iBAAA;CH0e9C;AGzemC;EAAW,iBAAA;CH4e9C;AG3emC;EAAW,iBAAA;CH8e9C;AG7emC;EAAW,iBAAA;CHgf9C;AG/emC;EAAW,iBAAA;CHkf9C;AGjfmC;EAAW,iBAAA;CHof9C;AGnfmC;EAAW,iBAAA;CHsf9C;AGrfmC;EAAW,iBAAA;CHwf9C;AGvfmC;EAAW,iBAAA;CH0f9C;AGzfmC;EAAW,iBAAA;CH4f9C;AG3fmC;EAAW,iBAAA;CH8f9C;AG7fmC;EAAW,iBAAA;CHggB9C;AG/fmC;EAAW,iBAAA;CHkgB9C;AGjgBmC;EAAW,iBAAA;CHogB9C;AGngBmC;EAAW,iBAAA;CHsgB9C;AGrgBmC;EAAW,iBAAA;CHwgB9C;AGvgBmC;EAAW,iBAAA;CH0gB9C;AGzgBmC;EAAW,iBAAA;CH4gB9C;AG3gBmC;EAAW,iBAAA;CH8gB9C;AG7gBmC;EAAW,iBAAA;CHghB9C;AG/gBmC;EAAW,iBAAA;CHkhB9C;AGjhBmC;EAAW,iBAAA;CHohB9C;AGnhBmC;EAAW,iBAAA;CHshB9C;AGrhBmC;EAAW,iBAAA;CHwhB9C;AGvhBmC;EAAW,iBAAA;CH0hB9C;AGzhBmC;EAAW,iBAAA;CH4hB9C;AG3hBmC;EAAW,iBAAA;CH8hB9C;AG7hBmC;EAAW,iBAAA;CHgiB9C;AG/hBmC;EAAW,iBAAA;CHkiB9C;AGjiBmC;EAAW,iBAAA;CHoiB9C;AGniBmC;EAAW,iBAAA;CHsiB9C;AGriBmC;EAAW,iBAAA;CHwiB9C;AGviBmC;EAAW,iBAAA;CH0iB9C;AGziBmC;EAAW,iBAAA;CH4iB9C;AG3iBmC;EAAW,iBAAA;CH8iB9C;AG7iBmC;EAAW,iBAAA;CHgjB9C;AG/iBmC;EAAW,iBAAA;CHkjB9C;AGjjBmC;EAAW,iBAAA;CHojB9C;AGnjBmC;EAAW,iBAAA;CHsjB9C;AGrjBmC;EAAW,iBAAA;CHwjB9C;AGvjBmC;EAAW,iBAAA;CH0jB9C;AGzjBmC;EAAW,iBAAA;CH4jB9C;AG3jBmC;EAAW,iBAAA;CH8jB9C;AG7jBmC;EAAW,iBAAA;CHgkB9C;AG/jBmC;EAAW,iBAAA;CHkkB9C;AGjkBmC;EAAW,iBAAA;CHokB9C;AGnkBmC;EAAW,iBAAA;CHskB9C;AGrkBmC;EAAW,iBAAA;CHwkB9C;AGvkBmC;EAAW,iBAAA;CH0kB9C;AGzkBmC;EAAW,iBAAA;CH4kB9C;AG3kBmC;EAAW,iBAAA;CH8kB9C;AG7kBmC;EAAW,iBAAA;CHglB9C;AG/kBmC;EAAW,iBAAA;CHklB9C;AGjlBmC;EAAW,iBAAA;CHolB9C;AGnlBmC;EAAW,iBAAA;CHslB9C;AGrlBmC;EAAW,iBAAA;CHwlB9C;AGvlBmC;EAAW,iBAAA;CH0lB9C;AGzlBmC;EAAW,iBAAA;CH4lB9C;AG3lBmC;EAAW,iBAAA;CH8lB9C;AG7lBmC;EAAW,iBAAA;CHgmB9C;AG/lBmC;EAAW,iBAAA;CHkmB9C;AGjmBmC;EAAW,iBAAA;CHomB9C;AGnmBmC;EAAW,iBAAA;CHsmB9C;AGrmBmC;EAAW,iBAAA;CHwmB9C;AGvmBmC;EAAW,iBAAA;CH0mB9C;AGzmBmC;EAAW,iBAAA;CH4mB9C;AG3mBmC;EAAW,iBAAA;CH8mB9C;AG7mBmC;EAAW,iBAAA;CHgnB9C;AG/mBmC;EAAW,iBAAA;CHknB9C;AGjnBmC;EAAW,iBAAA;CHonB9C;AGnnBmC;EAAW,iBAAA;CHsnB9C;AGrnBmC;EAAW,iBAAA;CHwnB9C;AGvnBmC;EAAW,iBAAA;CH0nB9C;AGznBmC;EAAW,iBAAA;CH4nB9C;AG3nBmC;EAAW,iBAAA;CH8nB9C;AG7nBmC;EAAW,iBAAA;CHgoB9C;AG/nBmC;EAAW,iBAAA;CHkoB9C;AGjoBmC;EAAW,iBAAA;CHooB9C;AGnoBmC;EAAW,iBAAA;CHsoB9C;AGroBmC;EAAW,iBAAA;CHwoB9C;AG/nBmC;EAAW,iBAAA;CHkoB9C;AGjoBmC;EAAW,iBAAA;CHooB9C;AGnoBmC;EAAW,iBAAA;CHsoB9C;AGroBmC;EAAW,iBAAA;CHwoB9C;AGvoBmC;EAAW,iBAAA;CH0oB9C;AGzoBmC;EAAW,iBAAA;CH4oB9C;AG3oBmC;EAAW,iBAAA;CH8oB9C;AG7oBmC;EAAW,iBAAA;CHgpB9C;AG/oBmC;EAAW,iBAAA;CHkpB9C;AGjpBmC;EAAW,iBAAA;CHopB9C;AGnpBmC;EAAW,iBAAA;CHspB9C;AGrpBmC;EAAW,iBAAA;CHwpB9C;AGvpBmC;EAAW,iBAAA;CH0pB9C;AGzpBmC;EAAW,iBAAA;CH4pB9C;AG3pBmC;EAAW,iBAAA;CH8pB9C;AG7pBmC;EAAW,iBAAA;CHgqB9C;AG/pBmC;EAAW,iBAAA;CHkqB9C;AGjqBmC;EAAW,iBAAA;CHoqB9C;AGnqBmC;EAAW,iBAAA;CHsqB9C;AGrqBmC;EAAW,iBAAA;CHwqB9C;AGvqBmC;EAAW,iBAAA;CH0qB9C;AGzqBmC;EAAW,iBAAA;CH4qB9C;AG3qBmC;EAAW,iBAAA;CH8qB9C;AG7qBmC;EAAW,iBAAA;CHgrB9C;AG/qBmC;EAAW,iBAAA;CHkrB9C;AGjrBmC;EAAW,iBAAA;CHorB9C;AGnrBmC;EAAW,iBAAA;CHsrB9C;AGrrBmC;EAAW,iBAAA;CHwrB9C;AGvrBmC;EAAW,iBAAA;CH0rB9C;AGzrBmC;EAAW,iBAAA;CH4rB9C;AG3rBmC;EAAW,iBAAA;CH8rB9C;AG7rBmC;EAAW,iBAAA;CHgsB9C;AG/rBmC;EAAW,iBAAA;CHksB9C;AGjsBmC;EAAW,iBAAA;CHosB9C;AGnsBmC;EAAW,iBAAA;CHssB9C;AGrsBmC;EAAW,iBAAA;CHwsB9C;AGvsBmC;EAAW,iBAAA;CH0sB9C;AGzsBmC;EAAW,iBAAA;CH4sB9C;AG3sBmC;EAAW,iBAAA;CH8sB9C;AG7sBmC;EAAW,iBAAA;CHgtB9C;AG/sBmC;EAAW,iBAAA;CHktB9C;AGjtBmC;EAAW,iBAAA;CHotB9C;AGntBmC;EAAW,iBAAA;CHstB9C;AGrtBmC;EAAW,iBAAA;CHwtB9C;AGvtBmC;EAAW,iBAAA;CH0tB9C;AGztBmC;EAAW,iBAAA;CH4tB9C;AG3tBmC;EAAW,iBAAA;CH8tB9C;AG7tBmC;EAAW,iBAAA;CHguB9C;AG/tBmC;EAAW,iBAAA;CHkuB9C;AGjuBmC;EAAW,iBAAA;CHouB9C;AGnuBmC;EAAW,iBAAA;CHsuB9C;AGruBmC;EAAW,iBAAA;CHwuB9C;AGvuBmC;EAAW,iBAAA;CH0uB9C;AGzuBmC;EAAW,iBAAA;CH4uB9C;AG3uBmC;EAAW,iBAAA;CH8uB9C;AG7uBmC;EAAW,iBAAA;CHgvB9C;AIthCD;ECkEU,uBAAA;CLy9BT;AIxhCD;;EC+DU,uBAAA;CL+9BT;AIthCD;EACE,gBAAA;EACA,8CAAA;CJwhCD;AIrhCD;EACE,+EAAA;EACA,gBAAA;EACA,wBAAA;EACA,eAAA;EACA,0BAAA;CJuhCD;AInhCD;;;;EAIE,qBAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;CJqhCD;AI/gCD;EACE,eAAA;EACA,sBAAA;CJihCD;AI/gCC;;EAEE,eAAA;EACA,2BAAA;CJihCH;AI9gCC;EEnDA,2CAAA;EACA,qBAAA;CNokCD;AIvgCD;EACE,UAAA;CJygCD;AIngCD;EACE,uBAAA;CJqgCD;AIjgCD;;;;;EGvEE,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,aAAA;CP+kCD;AIrgCD;EACE,mBAAA;CJugCD;AIjgCD;EACE,aAAA;EACA,wBAAA;EACA,0BAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;EC6FA,yCAAA;EAEQ,iCAAA;EEvLR,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,aAAA;CP+lCD;AIjgCD;EACE,mBAAA;CJmgCD;AI7/BD;EACE,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,UAAA;EACA,8BAAA;CJ+/BD;AIv/BD;EACE,mBAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,WAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,UAAA;CJy/BD;AIj/BC;;EAEE,iBAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,WAAA;CJm/BH;AIx+BD;EACE,gBAAA;CJ0+BD;AQjoCD;;;;;;;;;;;;EAEE,qBAAA;EACA,iBAAA;EACA,iBAAA;EACA,eAAA;CR6oCD;AQlpCD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;EASI,oBAAA;EACA,eAAA;EACA,eAAA;CRmqCH;AQ/pCD;;;;;;EAGE,iBAAA;EACA,oBAAA;CRoqCD;AQxqCD;;;;;;;;;;;;EAQI,eAAA;CR8qCH;AQ3qCD;;;;;;EAGE,iBAAA;EACA,oBAAA;CRgrCD;AQprCD;;;;;;;;;;;;EAQI,eAAA;CR0rCH;AQtrCD;;EAAU,gBAAA;CR0rCT;AQzrCD;;EAAU,gBAAA;CR6rCT;AQ5rCD;;EAAU,gBAAA;CRgsCT;AQ/rCD;;EAAU,gBAAA;CRmsCT;AQlsCD;;EAAU,gBAAA;CRssCT;AQrsCD;;EAAU,gBAAA;CRysCT;AQnsCD;EACE,iBAAA;CRqsCD;AQlsCD;EACE,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,iBAAA;CRosCD;AQlsCC;EA2OF;IA1OI,gBAAA;GRqsCD;CACF;AQ7rCD;;EAEE,eAAA;CR+rCD;AQ5rCD;;EAEE,0BAAA;EACA,cAAA;CR8rCD;AQ1rCD;EAAuB,iBAAA;CR6rCtB;AQ5rCD;EAAuB,kBAAA;CR+rCtB;AQ9rCD;EAAuB,mBAAA;CRisCtB;AQhsCD;EAAuB,oBAAA;CRmsCtB;AQlsCD;EAAuB,oBAAA;CRqsCtB;AQlsCD;EAAuB,0BAAA;CRqsCtB;AQpsCD;EAAuB,0BAAA;CRusCtB;AQtsCD;EAAuB,2BAAA;CRysCtB;AQtsCD;EACE,eAAA;CRwsCD;AQtsCD;ECrGE,eAAA;CT8yCD;AS7yCC;;EAEE,eAAA;CT+yCH;AQ1sCD;ECxGE,eAAA;CTqzCD;ASpzCC;;EAEE,eAAA;CTszCH;AQ9sCD;EC3GE,eAAA;CT4zCD;AS3zCC;;EAEE,eAAA;CT6zCH;AQltCD;EC9GE,eAAA;CTm0CD;ASl0CC;;EAEE,eAAA;CTo0CH;AQttCD;ECjHE,eAAA;CT00CD;ASz0CC;;EAEE,eAAA;CT20CH;AQttCD;EAGE,YAAA;EE3HA,0BAAA;CVk1CD;AUj1CC;;EAEE,0BAAA;CVm1CH;AQxtCD;EE9HE,0BAAA;CVy1CD;AUx1CC;;EAEE,0BAAA;CV01CH;AQ5tCD;EEjIE,0BAAA;CVg2CD;AU/1CC;;EAEE,0BAAA;CVi2CH;AQhuCD;EEpIE,0BAAA;CVu2CD;AUt2CC;;EAEE,0BAAA;CVw2CH;AQpuCD;EEvIE,0BAAA;CV82CD;AU72CC;;EAEE,0BAAA;CV+2CH;AQnuCD;EACE,oBAAA;EACA,oBAAA;EACA,iCAAA;CRquCD;AQ7tCD;;EAEE,cAAA;EACA,oBAAA;CR+tCD;AQluCD;;;;EAMI,iBAAA;CRkuCH;AQ3tCD;EACE,gBAAA;EACA,iBAAA;CR6tCD;AQztCD;EALE,gBAAA;EACA,iBAAA;EAMA,kBAAA;CR4tCD;AQ9tCD;EAKI,sBAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;CR4tCH;AQvtCD;EACE,cAAA;EACA,oBAAA;CRytCD;AQvtCD;;EAEE,wBAAA;CRytCD;AQvtCD;EACE,kBAAA;CRytCD;AQvtCD;EACE,eAAA;CRytCD;AQ5sCC;EAyFF;IAvFM,YAAA;IACA,aAAA;IACA,YAAA;IACA,kBAAA;IGtNJ,iBAAA;IACA,wBAAA;IACA,oBAAA;GXq6CC;EQ7nCH;IAhFM,mBAAA;GRgtCH;CACF;AQvsCD;;EAGE,aAAA;EACA,kCAAA;CRwsCD;AQtsCD;EACE,eAAA;EA9IqB,0BAAA;CRu1CtB;AQpsCD;EACE,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,+BAAA;CRssCD;AQjsCG;;;EACE,iBAAA;CRqsCL;AQ/sCD;;;EAmBI,eAAA;EACA,eAAA;EACA,wBAAA;EACA,eAAA;CRisCH;AQ/rCG;;;EACE,uBAAA;CRmsCL;AQ3rCD;;EAEE,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gCAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;CR6rCD;AQvrCG;;;;;;EAAW,YAAA;CR+rCd;AQ9rCG;;;;;;EACE,uBAAA;CRqsCL;AQ/rCD;EACE,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,wBAAA;CRisCD;AYv+CD;;;;EAIE,+DAAA;CZy+CD;AYr+CD;EACE,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,eAAA;EACA,0BAAA;EACA,mBAAA;CZu+CD;AYn+CD;EACE,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,YAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;EACA,+CAAA;CZq+CD;AY3+CD;EASI,WAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;CZq+CH;AYh+CD;EACE,eAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,wBAAA;EACA,sBAAA;EACA,sBAAA;EACA,eAAA;EACA,0BAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;CZk+CD;AY7+CD;EAeI,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,8BAAA;EACA,iBAAA;CZi+CH;AY59CD;EACE,kBAAA;EACA,mBAAA;CZ89CD;AaxhDD;ECHE,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;Cd8hDD;Aa3hDC;EAwEF;IAvEI,aAAA;Gb8hDD;CACF;Aa7hDC;EAqEF;IApEI,aAAA;GbgiDD;CACF;Aa/hDC;EAkEF;IAjEI,cAAA;GbkiDD;CACF;AazhDD;ECvBE,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;CdmjDD;AathDD;ECvBE,mBAAA;EACA,oBAAA;CdgjDD;AehjDG;EACE,mBAAA;EAEA,gBAAA;EAEA,mBAAA;EACA,oBAAA;CfgjDL;AehiDG;EACE,YAAA;CfkiDL;Ae3hDC;EACE,YAAA;Cf6hDH;Ae9hDC;EACE,oBAAA;CfgiDH;AejiDC;EACE,oBAAA;CfmiDH;AepiDC;EACE,WAAA;CfsiDH;AeviDC;EACE,oBAAA;CfyiDH;Ae1iDC;EACE,oBAAA;Cf4iDH;Ae7iDC;EACE,WAAA;Cf+iDH;AehjDC;EACE,oBAAA;CfkjDH;AenjDC;EACE,oBAAA;CfqjDH;AetjDC;EACE,WAAA;CfwjDH;AezjDC;EACE,oBAAA;Cf2jDH;Ae5jDC;EACE,mBAAA;Cf8jDH;AehjDC;EACE,YAAA;CfkjDH;AenjDC;EACE,oBAAA;CfqjDH;AetjDC;EACE,oBAAA;CfwjDH;AezjDC;EACE,WAAA;Cf2jDH;Ae5jDC;EACE,oBAAA;Cf8jDH;Ae/jDC;EACE,oBAAA;CfikDH;AelkDC;EACE,WAAA;CfokDH;AerkDC;EACE,oBAAA;CfukDH;AexkDC;EACE,oBAAA;Cf0kDH;Ae3kDC;EACE,WAAA;Cf6kDH;Ae9kDC;EACE,oBAAA;CfglDH;AejlDC;EACE,mBAAA;CfmlDH;Ae/kDC;EACE,YAAA;CfilDH;AejmDC;EACE,WAAA;CfmmDH;AepmDC;EACE,mBAAA;CfsmDH;AevmDC;EACE,mBAAA;CfymDH;Ae1mDC;EACE,UAAA;Cf4mDH;Ae7mDC;EACE,mBAAA;Cf+mDH;AehnDC;EACE,mBAAA;CfknDH;AennDC;EACE,UAAA;CfqnDH;AetnDC;EACE,mBAAA;CfwnDH;AeznDC;EACE,mBAAA;Cf2nDH;Ae5nDC;EACE,UAAA;Cf8nDH;Ae/nDC;EACE,mBAAA;CfioDH;AeloDC;EACE,kBAAA;CfooDH;AehoDC;EACE,WAAA;CfkoDH;AepnDC;EACE,kBAAA;CfsnDH;AevnDC;EACE,0BAAA;CfynDH;Ae1nDC;EACE,0BAAA;Cf4nDH;Ae7nDC;EACE,iBAAA;Cf+nDH;AehoDC;EACE,0BAAA;CfkoDH;AenoDC;EACE,0BAAA;CfqoDH;AetoDC;EACE,iBAAA;CfwoDH;AezoDC;EACE,0BAAA;Cf2oDH;Ae5oDC;EACE,0BAAA;Cf8oDH;Ae/oDC;EACE,iBAAA;CfipDH;AelpDC;EACE,0BAAA;CfopDH;AerpDC;EACE,yBAAA;CfupDH;AexpDC;EACE,gBAAA;Cf0pDH;AanqDD;EEzBI;IACE,YAAA;Gf+rDH;EexrDD;IACE,YAAA;Gf0rDD;Ee3rDD;IACE,oBAAA;Gf6rDD;Ee9rDD;IACE,oBAAA;GfgsDD;EejsDD;IACE,WAAA;GfmsDD;EepsDD;IACE,oBAAA;GfssDD;EevsDD;IACE,oBAAA;GfysDD;Ee1sDD;IACE,WAAA;Gf4sDD;Ee7sDD;IACE,oBAAA;Gf+sDD;EehtDD;IACE,oBAAA;GfktDD;EentDD;IACE,WAAA;GfqtDD;EettDD;IACE,oBAAA;GfwtDD;EeztDD;IACE,mBAAA;Gf2tDD;Ee7sDD;IACE,YAAA;Gf+sDD;EehtDD;IACE,oBAAA;GfktDD;EentDD;IACE,oBAAA;GfqtDD;EettDD;IACE,WAAA;GfwtDD;EeztDD;IACE,oBAAA;Gf2tDD;Ee5tDD;IACE,oBAAA;Gf8tDD;Ee/tDD;IACE,WAAA;GfiuDD;EeluDD;IACE,oBAAA;GfouDD;EeruDD;IACE,oBAAA;GfuuDD;EexuDD;IACE,WAAA;Gf0uDD;Ee3uDD;IACE,oBAAA;Gf6uDD;Ee9uDD;IACE,mBAAA;GfgvDD;Ee5uDD;IACE,YAAA;Gf8uDD;Ee9vDD;IACE,WAAA;GfgwDD;EejwDD;IACE,mBAAA;GfmwDD;EepwDD;IACE,mBAAA;GfswDD;EevwDD;IACE,UAAA;GfywDD;Ee1wDD;IACE,mBAAA;Gf4wDD;Ee7wDD;IACE,mBAAA;Gf+wDD;EehxDD;IACE,UAAA;GfkxDD;EenxDD;IACE,mBAAA;GfqxDD;EetxDD;IACE,mBAAA;GfwxDD;EezxDD;IACE,UAAA;Gf2xDD;Ee5xDD;IACE,mBAAA;Gf8xDD;Ee/xDD;IACE,kBAAA;GfiyDD;Ee7xDD;IACE,WAAA;Gf+xDD;EejxDD;IACE,kBAAA;GfmxDD;EepxDD;IACE,0BAAA;GfsxDD;EevxDD;IACE,0BAAA;GfyxDD;Ee1xDD;IACE,iBAAA;Gf4xDD;Ee7xDD;IACE,0BAAA;Gf+xDD;EehyDD;IACE,0BAAA;GfkyDD;EenyDD;IACE,iBAAA;GfqyDD;EetyDD;IACE,0BAAA;GfwyDD;EezyDD;IACE,0BAAA;Gf2yDD;Ee5yDD;IACE,iBAAA;Gf8yDD;Ee/yDD;IACE,0BAAA;GfizDD;EelzDD;IACE,yBAAA;GfozDD;EerzDD;IACE,gBAAA;GfuzDD;CACF;AaxzDD;EElCI;IACE,YAAA;Gf61DH;Eet1DD;IACE,YAAA;Gfw1DD;Eez1DD;IACE,oBAAA;Gf21DD;Ee51DD;IACE,oBAAA;Gf81DD;Ee/1DD;IACE,WAAA;Gfi2DD;Eel2DD;IACE,oBAAA;Gfo2DD;Eer2DD;IACE,oBAAA;Gfu2DD;Eex2DD;IACE,WAAA;Gf02DD;Ee32DD;IACE,oBAAA;Gf62DD;Ee92DD;IACE,oBAAA;Gfg3DD;Eej3DD;IACE,WAAA;Gfm3DD;Eep3DD;IACE,oBAAA;Gfs3DD;Eev3DD;IACE,mBAAA;Gfy3DD;Ee32DD;IACE,YAAA;Gf62DD;Ee92DD;IACE,oBAAA;Gfg3DD;Eej3DD;IACE,oBAAA;Gfm3DD;Eep3DD;IACE,WAAA;Gfs3DD;Eev3DD;IACE,oBAAA;Gfy3DD;Ee13DD;IACE,oBAAA;Gf43DD;Ee73DD;IACE,WAAA;Gf+3DD;Eeh4DD;IACE,oBAAA;Gfk4DD;Een4DD;IACE,oBAAA;Gfq4DD;Eet4DD;IACE,WAAA;Gfw4DD;Eez4DD;IACE,oBAAA;Gf24DD;Ee54DD;IACE,mBAAA;Gf84DD;Ee14DD;IACE,YAAA;Gf44DD;Ee55DD;IACE,WAAA;Gf85DD;Ee/5DD;IACE,mBAAA;Gfi6DD;Eel6DD;IACE,mBAAA;Gfo6DD;Eer6DD;IACE,UAAA;Gfu6DD;Eex6DD;IACE,mBAAA;Gf06DD;Ee36DD;IACE,mBAAA;Gf66DD;Ee96DD;IACE,UAAA;Gfg7DD;Eej7DD;IACE,mBAAA;Gfm7DD;Eep7DD;IACE,mBAAA;Gfs7DD;Eev7DD;IACE,UAAA;Gfy7DD;Ee17DD;IACE,mBAAA;Gf47DD;Ee77DD;IACE,kBAAA;Gf+7DD;Ee37DD;IACE,WAAA;Gf67DD;Ee/6DD;IACE,kBAAA;Gfi7DD;Eel7DD;IACE,0BAAA;Gfo7DD;Eer7DD;IACE,0BAAA;Gfu7DD;Eex7DD;IACE,iBAAA;Gf07DD;Ee37DD;IACE,0BAAA;Gf67DD;Ee97DD;IACE,0BAAA;Gfg8DD;Eej8DD;IACE,iBAAA;Gfm8DD;Eep8DD;IACE,0BAAA;Gfs8DD;Eev8DD;IACE,0BAAA;Gfy8DD;Ee18DD;IACE,iBAAA;Gf48DD;Ee78DD;IACE,0BAAA;Gf+8DD;Eeh9DD;IACE,yBAAA;Gfk9DD;Een9DD;IACE,gBAAA;Gfq9DD;CACF;Aa78DD;EE3CI;IACE,YAAA;Gf2/DH;Eep/DD;IACE,YAAA;Gfs/DD;Eev/DD;IACE,oBAAA;Gfy/DD;Ee1/DD;IACE,oBAAA;Gf4/DD;Ee7/DD;IACE,WAAA;Gf+/DD;EehgED;IACE,oBAAA;GfkgED;EengED;IACE,oBAAA;GfqgED;EetgED;IACE,WAAA;GfwgED;EezgED;IACE,oBAAA;Gf2gED;Ee5gED;IACE,oBAAA;Gf8gED;Ee/gED;IACE,WAAA;GfihED;EelhED;IACE,oBAAA;GfohED;EerhED;IACE,mBAAA;GfuhED;EezgED;IACE,YAAA;Gf2gED;Ee5gED;IACE,oBAAA;Gf8gED;Ee/gED;IACE,oBAAA;GfihED;EelhED;IACE,WAAA;GfohED;EerhED;IACE,oBAAA;GfuhED;EexhED;IACE,oBAAA;Gf0hED;Ee3hED;IACE,WAAA;Gf6hED;Ee9hED;IACE,oBAAA;GfgiED;EejiED;IACE,oBAAA;GfmiED;EepiED;IACE,WAAA;GfsiED;EeviED;IACE,oBAAA;GfyiED;Ee1iED;IACE,mBAAA;Gf4iED;EexiED;IACE,YAAA;Gf0iED;Ee1jED;IACE,WAAA;Gf4jED;Ee7jED;IACE,mBAAA;Gf+jED;EehkED;IACE,mBAAA;GfkkED;EenkED;IACE,UAAA;GfqkED;EetkED;IACE,mBAAA;GfwkED;EezkED;IACE,mBAAA;Gf2kED;Ee5kED;IACE,UAAA;Gf8kED;Ee/kED;IACE,mBAAA;GfilED;EellED;IACE,mBAAA;GfolED;EerlED;IACE,UAAA;GfulED;EexlED;IACE,mBAAA;Gf0lED;Ee3lED;IACE,kBAAA;Gf6lED;EezlED;IACE,WAAA;Gf2lED;Ee7kED;IACE,kBAAA;Gf+kED;EehlED;IACE,0BAAA;GfklED;EenlED;IACE,0BAAA;GfqlED;EetlED;IACE,iBAAA;GfwlED;EezlED;IACE,0BAAA;Gf2lED;Ee5lED;IACE,0BAAA;Gf8lED;Ee/lED;IACE,iBAAA;GfimED;EelmED;IACE,0BAAA;GfomED;EermED;IACE,0BAAA;GfumED;EexmED;IACE,iBAAA;Gf0mED;Ee3mED;IACE,0BAAA;Gf6mED;Ee9mED;IACE,yBAAA;GfgnED;EejnED;IACE,gBAAA;GfmnED;CACF;AgBvrED;EACE,8BAAA;ChByrED;AgBvrED;EACE,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;ChByrED;AgBvrED;EACE,iBAAA;ChByrED;AgBnrED;EACE,YAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;ChBqrED;AgBxrED;;;;;;EAWQ,aAAA;EACA,wBAAA;EACA,oBAAA;EACA,2BAAA;ChBqrEP;AgBnsED;EAoBI,uBAAA;EACA,8BAAA;ChBkrEH;AgBvsED;;;;;;EA8BQ,cAAA;ChBirEP;AgB/sED;EAoCI,2BAAA;ChB8qEH;AgBltED;EAyCI,0BAAA;ChB4qEH;AgBrqED;;;;;;EAOQ,aAAA;ChBsqEP;AgB3pED;EACE,uBAAA;ChB6pED;AgB9pED;;;;;;EAQQ,uBAAA;ChB8pEP;AgBtqED;;EAeM,yBAAA;ChB2pEL;AgBjpED;EAEI,0BAAA;ChBkpEH;AgBzoED;EAEI,0BAAA;ChB0oEH;AgBjoED;EACE,iBAAA;EACA,YAAA;EACA,sBAAA;ChBmoED;AgB9nEG;;EACE,iBAAA;EACA,YAAA;EACA,oBAAA;ChBioEL;AiB7wEC;;;;;;;;;;;;EAOI,0BAAA;CjBoxEL;AiB9wEC;;;;;EAMI,0BAAA;CjB+wEL;AiBlyEC;;;;;;;;;;;;EAOI,0BAAA;CjByyEL;AiBnyEC;;;;;EAMI,0BAAA;CjBoyEL;AiBvzEC;;;;;;;;;;;;EAOI,0BAAA;CjB8zEL;AiBxzEC;;;;;EAMI,0BAAA;CjByzEL;AiB50EC;;;;;;;;;;;;EAOI,0BAAA;CjBm1EL;AiB70EC;;;;;EAMI,0BAAA;CjB80EL;AiBj2EC;;;;;;;;;;;;EAOI,0BAAA;CjBw2EL;AiBl2EC;;;;;EAMI,0BAAA;CjBm2EL;AgBjtED;EACE,iBAAA;EACA,kBAAA;ChBmtED;AgBjtEC;EA4DF;IA3DI,YAAA;IACA,oBAAA;IACA,mBAAA;IACA,6CAAA;IACA,uBAAA;GhBotED;EgB7pEH;IAnDM,iBAAA;GhBmtEH;EgBhqEH;;;;;;IA1CY,oBAAA;GhBktET;EgBxqEH;IAlCM,UAAA;GhB6sEH;EgB3qEH;;;;;;IAzBY,eAAA;GhB4sET;EgBnrEH;;;;;;IArBY,gBAAA;GhBgtET;EgB3rEH;;;;IARY,iBAAA;GhBysET;CACF;AkBn6ED;EACE,WAAA;EACA,UAAA;EACA,UAAA;EAIA,aAAA;ClBk6ED;AkB/5ED;EACE,eAAA;EACA,YAAA;EACA,WAAA;EACA,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,qBAAA;EACA,eAAA;EACA,UAAA;EACA,iCAAA;ClBi6ED;AkB95ED;EACE,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;ClBg6ED;AkBr5ED;Eb8BU,uBAAA;CL43ET;AkBr5ED;;EAEE,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;ClBu5ED;AkBp5ED;EACE,eAAA;ClBs5ED;AkBl5ED;EACE,eAAA;EACA,YAAA;ClBo5ED;AkBh5ED;;EAEE,aAAA;ClBk5ED;AkB94ED;;;EZrEE,2CAAA;EACA,qBAAA;CNw9ED;AkB74ED;EACE,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,wBAAA;EACA,eAAA;ClB+4ED;AkBr3ED;EACE,eAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,wBAAA;EACA,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;EbvDQ,iDAAA;EAyHR,+EAAA;EAEQ,uEAAA;CLwzET;AmBh8EC;EACE,sBAAA;EACA,WAAA;EdWM,6EAAA;CLy7ET;AKx5EC;EACE,YAAA;EACA,WAAA;CL05EH;AKx5EC;EAA0B,YAAA;CL25E3B;AK15EC;EAAgC,YAAA;CL65EjC;AkBj4EC;EACE,UAAA;EACA,8BAAA;ClBm4EH;AkB33EC;;;EAGE,0BAAA;EACA,WAAA;ClB63EH;AkB13EC;;EAEE,oBAAA;ClB43EH;AkBx3EC;EACE,aAAA;ClB03EH;AkB92ED;EACE,yBAAA;ClBg3ED;AkBn2ED;EAKI;;;;IACE,kBAAA;GlBo2EH;EkBj2EC;;;;;;;;IAEE,kBAAA;GlBy2EH;EkBt2EC;;;;;;;;IAEE,kBAAA;GlB82EH;CACF;AkBp2ED;EACE,oBAAA;ClBs2ED;AkB91ED;;EAEE,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,oBAAA;ClBg2ED;AkBr2ED;;EAQI,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,gBAAA;ClBi2EH;AkB91ED;;;;EAIE,mBAAA;EACA,mBAAA;EACA,mBAAA;ClBg2ED;AkB71ED;;EAEE,iBAAA;ClB+1ED;AkB31ED;;EAEE,mBAAA;EACA,sBAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,oBAAA;EACA,gBAAA;ClB61ED;AkB31ED;;EAEE,cAAA;EACA,kBAAA;ClB61ED;AkBp1EC;;;;;;EAGE,oBAAA;ClBy1EH;AkBn1EC;;;;EAEE,oBAAA;ClBu1EH;AkBj1EC;;;;EAGI,oBAAA;ClBo1EL;AkBz0ED;EAEE,iBAAA;EACA,oBAAA;EAEA,iBAAA;EACA,iBAAA;ClBy0ED;AkBv0EC;;EAEE,gBAAA;EACA,iBAAA;ClBy0EH;AkB5zED;ECnQE,aAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;CnBkkFD;AmBhkFC;EACE,aAAA;EACA,kBAAA;CnBkkFH;AmB/jFC;;EAEE,aAAA;CnBikFH;AkBx0ED;EAEI,aAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;ClBy0EH;AkB/0ED;EASI,aAAA;EACA,kBAAA;ClBy0EH;AkBn1ED;;EAcI,aAAA;ClBy0EH;AkBv1ED;EAiBI,aAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;ClBy0EH;AkBr0ED;EC/RE,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;CnBumFD;AmBrmFC;EACE,aAAA;EACA,kBAAA;CnBumFH;AmBpmFC;;EAEE,aAAA;CnBsmFH;AkBj1ED;EAEI,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;ClBk1EH;AkBx1ED;EASI,aAAA;EACA,kBAAA;ClBk1EH;AkB51ED;;EAcI,aAAA;ClBk1EH;AkBh2ED;EAiBI,aAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,uBAAA;ClBk1EH;AkBz0ED;EAEE,mBAAA;ClB00ED;AkB50ED;EAMI,sBAAA;ClBy0EH;AkBr0ED;EACE,mBAAA;EACA,OAAA;EACA,SAAA;EACA,WAAA;EACA,eAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;ClBu0ED;AkBr0ED;;;EAGE,YAAA;EACA,aAAA;EACA,kBAAA;ClBu0ED;AkBr0ED;;;EAGE,YAAA;EACA,aAAA;EACA,kBAAA;ClBu0ED;AkBn0ED;;;;;;;;;;EC1ZI,eAAA;CnByuFH;AkB/0ED;ECtZI,sBAAA;EdgDM,iDAAA;CL0rFT;AmBxuFG;EACE,sBAAA;Ed6CI,kEAAA;CL+rFT;AkBz1ED;EC5YI,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,0BAAA;CnBwuFH;AkB91ED;ECtYI,eAAA;CnBuuFH;AkB91ED;;;;;;;;;;EC7ZI,eAAA;CnBuwFH;AkB12ED;ECzZI,sBAAA;EdgDM,iDAAA;CLwtFT;AmBtwFG;EACE,sBAAA;Ed6CI,kEAAA;CL6tFT;AkBp3ED;EC/YI,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,0BAAA;CnBswFH;AkBz3ED;ECzYI,eAAA;CnBqwFH;AkBz3ED;;;;;;;;;;EChaI,eAAA;CnBqyFH;AkBr4ED;EC5ZI,sBAAA;EdgDM,iDAAA;CLsvFT;AmBpyFG;EACE,sBAAA;Ed6CI,kEAAA;CL2vFT;AkB/4ED;EClZI,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,0BAAA;CnBoyFH;AkBp5ED;EC5YI,eAAA;CnBmyFH;AkBh5EC;EACE,UAAA;ClBk5EH;AkBh5EC;EACE,OAAA;ClBk5EH;AkBx4ED;EACE,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EACA,eAAA;ClB04ED;AkBx3EC;EAyIF;IAtIM,sBAAA;IACA,iBAAA;IACA,uBAAA;GlBy3EH;EkBrvEH;IA/HM,sBAAA;IACA,YAAA;IACA,uBAAA;GlBu3EH;EkB1vEH;IAxHM,sBAAA;GlBq3EH;EkB7vEH;IApHM,sBAAA;IACA,uBAAA;GlBo3EH;EkBjwEH;;;IA9GQ,YAAA;GlBo3EL;EkBtwEH;IAxGM,YAAA;GlBi3EH;EkBzwEH;IApGM,iBAAA;IACA,uBAAA;GlBg3EH;EkB7wEH;;IA5FM,sBAAA;IACA,cAAA;IACA,iBAAA;IACA,uBAAA;GlB62EH;EkBpxEH;;IAtFQ,gBAAA;GlB82EL;EkBxxEH;;IAjFM,mBAAA;IACA,eAAA;GlB62EH;EkB7xEH;IA3EM,OAAA;GlB22EH;CACF;AkBj2ED;;;;EASI,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,iBAAA;ClB81EH;AkBz2ED;;EAiBI,iBAAA;ClB41EH;AkB72ED;EJthBE,mBAAA;EACA,oBAAA;Cds4FD;AkBt1EC;EAqCF;IAnCM,kBAAA;IACA,iBAAA;IACA,iBAAA;GlBw1EH;CACF;AkBx3ED;EAwCI,YAAA;ClBm1EH;AkB30EG;EAgBJ;IAdQ,kBAAA;IACA,gBAAA;GlB60EL;CACF;AkBz0EG;EAQJ;IANQ,iBAAA;IACA,gBAAA;GlB20EL;CACF;AoBp6FD;EACE,sBAAA;EACA,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,uBAAA;EACA,2BAAA;EACA,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,8BAAA;EACA,oBAAA;EC0CA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,wBAAA;EACA,mBAAA;EhB+JA,0BAAA;EACG,uBAAA;EACC,sBAAA;EACI,kBAAA;CL+tFT;AoBv6FG;;;;;;EdnBF,2CAAA;EACA,qBAAA;CNk8FD;AoB16FC;;;EAGE,YAAA;EACA,sBAAA;CpB46FH;AoBz6FC;;EAEE,WAAA;EACA,uBAAA;Ef4BM,iDAAA;CLi5FT;AoBz6FC;;;EAGE,oBAAA;EE7CF,cAAA;EAGA,0BAAA;EjB+DQ,iBAAA;CL05FT;AoBz6FG;;EAEE,qBAAA;CpB26FL;AoBl6FD;EC3DE,YAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;CrBg+FD;AqB99FC;;EAEE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBg+FP;AqB99FC;EACE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBg+FP;AqB99FC;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBg+FP;AqB99FG;;;;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBs+FT;AqBn+FC;;;EAGE,uBAAA;CrBq+FH;AqBh+FG;;;;;;;;;EAGE,uBAAA;EACI,mBAAA;CrBw+FT;AoBv9FD;ECZI,YAAA;EACA,uBAAA;CrBs+FH;AoBx9FD;EC9DE,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CrByhGD;AqBvhGC;;EAEE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrByhGP;AqBvhGC;EACE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrByhGP;AqBvhGC;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrByhGP;AqBvhGG;;;;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrB+hGT;AqB5hGC;;;EAGE,uBAAA;CrB8hGH;AqBzhGG;;;;;;;;;EAGE,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBiiGT;AoB7gGD;ECfI,eAAA;EACA,uBAAA;CrB+hGH;AoB7gGD;EClEE,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CrBklGD;AqBhlGC;;EAEE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBklGP;AqBhlGC;EACE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBklGP;AqBhlGC;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBklGP;AqBhlGG;;;;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBwlGT;AqBrlGC;;;EAGE,uBAAA;CrBulGH;AqBllGG;;;;;;;;;EAGE,0BAAA;EACI,sBAAA;CrB0lGT;AoBlkGD;ECnBI,eAAA;EACA,uBAAA;CrBwlGH;AoBlkGD;ECtEE,YAAA;EACA,uBAAA;EACA,sBAAA;CrB2oGD;AqBzoGC;;EAEE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrB2oGP;AqBzoGC;EACE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrB2oGP;AqBzoGC;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrB2oGP;AqBzoGG;;;;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBipGT;AqB9oGC;;;EAGE,uBAAA;CrBgpGH;AqB3oGG;;;;;;;;;EAGE,uBAAA;EACI,sBAAA;CrBmpGT;AoBvnGD;ECvBI,YAAA;EACA,uBAAA;CrBipGH;AoBvnGD;EC1EE,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CrBosGD;AqBlsGC;;EAEE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBosGP;AqBlsGC;EACE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBosGP;AqBlsGC;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBosGP;AqBlsGG;;;;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrB0sGT;AqBvsGC;;;EAGE,uBAAA;CrBysGH;AqBpsGG;;;;;;;;;EAGE,0BAAA;EACI,sBAAA;CrB4sGT;AoB5qGD;EC3BI,eAAA;EACA,uBAAA;CrB0sGH;AoB5qGD;EC9EE,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CrB6vGD;AqB3vGC;;EAEE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrB6vGP;AqB3vGC;EACE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrB6vGP;AqB3vGC;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrB6vGP;AqB3vGG;;;;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBmwGT;AqBhwGC;;;EAGE,uBAAA;CrBkwGH;AqB7vGG;;;;;;;;;EAGE,0BAAA;EACI,sBAAA;CrBqwGT;AoBjuGD;EC/BI,eAAA;EACA,uBAAA;CrBmwGH;AoB5tGD;EACE,eAAA;EACA,oBAAA;EACA,iBAAA;CpB8tGD;AoB5tGC;;;;;EAKE,8BAAA;EflCM,iBAAA;CLkwGT;AoB7tGC;;;;EAIE,0BAAA;CpB+tGH;AoB7tGC;;EAEE,eAAA;EACA,2BAAA;EACA,8BAAA;CpB+tGH;AoB3tGG;;;;EAEE,eAAA;EACA,sBAAA;CpB+tGL;AoBttGD;;ECxEE,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;CrBkyGD;AoBztGD;;EC5EE,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;CrByyGD;AoB5tGD;;EChFE,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;CrBgzGD;AoB3tGD;EACE,eAAA;EACA,YAAA;CpB6tGD;AoBztGD;EACE,gBAAA;CpB2tGD;AoBptGC;;;EACE,YAAA;CpBwtGH;AuBl3GD;EACE,WAAA;ElBoLA,yCAAA;EAEQ,iCAAA;CLisGT;AuBr3GC;EACE,WAAA;CvBu3GH;AuBn3GD;EACE,cAAA;CvBq3GD;AuBn3GC;EAAY,eAAA;CvBs3Gb;AuBr3GC;EAAY,mBAAA;CvBw3Gb;AuBv3GC;EAAY,yBAAA;CvB03Gb;AuBv3GD;EACE,mBAAA;EACA,UAAA;EACA,iBAAA;ElBuKA,gDAAA;EACQ,wCAAA;EAOR,mCAAA;EACQ,2BAAA;EAGR,yCAAA;EACQ,iCAAA;CL2sGT;AwBr5GD;EACE,sBAAA;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,yBAAA;EACA,oCAAA;EACA,mCAAA;CxBu5GD;AwBn5GD;;EAEE,mBAAA;CxBq5GD;AwBj5GD;EACE,WAAA;CxBm5GD;AwB/4GD;EACE,mBAAA;EACA,UAAA;EACA,QAAA;EACA,cAAA;EACA,cAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,sCAAA;EACA,mBAAA;EnBuBQ,4CAAA;EmBrBR,6BAAA;CxBk5GD;AwB74GC;EACE,SAAA;EACA,WAAA;CxB+4GH;AwBx6GD;ECzBE,YAAA;EACA,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,0BAAA;CzBo8GD;AwB96GD;EAmCI,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,YAAA;EACA,oBAAA;EACA,wBAAA;EACA,eAAA;EACA,oBAAA;CxB84GH;AwBx4GC;;EAEE,sBAAA;EACA,eAAA;EACA,0BAAA;CxB04GH;AwBp4GC;;;EAGE,YAAA;EACA,sBAAA;EACA,WAAA;EACA,0BAAA;CxBs4GH;AwB73GC;;;EAGE,eAAA;CxB+3GH;AwB33GC;;EAEE,sBAAA;EACA,8BAAA;EACA,uBAAA;EE3GF,oEAAA;EF6GE,oBAAA;CxB63GH;AwBx3GD;EAGI,eAAA;CxBw3GH;AwB33GD;EAQI,WAAA;CxBs3GH;AwB92GD;EACE,WAAA;EACA,SAAA;CxBg3GD;AwBx2GD;EACE,QAAA;EACA,YAAA;CxB02GD;AwBt2GD;EACE,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,wBAAA;EACA,eAAA;EACA,oBAAA;CxBw2GD;AwBp2GD;EACE,gBAAA;EACA,QAAA;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EACA,OAAA;EACA,aAAA;CxBs2GD;AwBl2GD;EACE,SAAA;EACA,WAAA;CxBo2GD;AwB51GD;;EAII,cAAA;EACA,0BAAA;EACA,4BAAA;EACA,YAAA;CxB41GH;AwBn2GD;;EAWI,UAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;CxB41GH;AwBn1GD;EACE;IApEA,WAAA;IACA,SAAA;GxB05GC;EwBv1GD;IA1DA,QAAA;IACA,YAAA;GxBo5GC;CACF;A2BpiHD;;EAEE,mBAAA;EACA,sBAAA;EACA,uBAAA;C3BsiHD;A2B1iHD;;EAMI,mBAAA;EACA,YAAA;C3BwiHH;A2BtiHG;;;;;;;;EAIE,WAAA;C3B4iHL;A2BtiHD;;;;EAKI,kBAAA;C3BuiHH;A2BliHD;EACE,kBAAA;C3BoiHD;A2BriHD;;;EAOI,YAAA;C3BmiHH;A2B1iHD;;;EAYI,iBAAA;C3BmiHH;A2B/hHD;EACE,iBAAA;C3BiiHD;A2B7hHD;EACE,eAAA;C3B+hHD;A2B9hHC;EClDA,8BAAA;EACG,2BAAA;C5BmlHJ;A2B7hHD;;EC/CE,6BAAA;EACG,0BAAA;C5BglHJ;A2B5hHD;EACE,YAAA;C3B8hHD;A2B5hHD;EACE,iBAAA;C3B8hHD;A2B5hHD;;ECnEE,8BAAA;EACG,2BAAA;C5BmmHJ;A2B3hHD;ECjEE,6BAAA;EACG,0BAAA;C5B+lHJ;A2B1hHD;;EAEE,WAAA;C3B4hHD;A2B3gHD;EACE,kBAAA;EACA,mBAAA;C3B6gHD;A2B3gHD;EACE,mBAAA;EACA,oBAAA;C3B6gHD;A2BxgHD;EtB9CU,iDAAA;CL0jHT;A2BxgHC;EtBlDQ,iBAAA;CL8jHT;A2BrgHD;EACE,eAAA;C3BugHD;A2BpgHD;EACE,wBAAA;EACA,uBAAA;C3BsgHD;A2BngHD;EACE,wBAAA;C3BqgHD;A2B9/GD;;;EAII,eAAA;EACA,YAAA;EACA,YAAA;EACA,gBAAA;C3B+/GH;A2BtgHD;EAcM,YAAA;C3B2/GL;A2BzgHD;;;;EAsBI,iBAAA;EACA,eAAA;C3By/GH;A2Bp/GC;EACE,iBAAA;C3Bs/GH;A2Bp/GC;EC3KA,6BAAA;EACC,4BAAA;EAOD,8BAAA;EACC,6BAAA;C5B4pHF;A2Bt/GC;EC/KA,2BAAA;EACC,0BAAA;EAOD,gCAAA;EACC,+BAAA;C5BkqHF;A2Bv/GD;EACE,iBAAA;C3By/GD;A2Bv/GD;;EC/KE,8BAAA;EACC,6BAAA;C5B0qHF;A2Bt/GD;EC7LE,2BAAA;EACC,0BAAA;C5BsrHF;A2Bl/GD;EACE,eAAA;EACA,YAAA;EACA,oBAAA;EACA,0BAAA;C3Bo/GD;A2Bx/GD;;EAOI,YAAA;EACA,oBAAA;EACA,UAAA;C3Bq/GH;A2B9/GD;EAYI,YAAA;C3Bq/GH;A2BjgHD;EAgBI,WAAA;C3Bo/GH;A2Bn+GD;;;;EAKM,mBAAA;EACA,uBAAA;EACA,qBAAA;C3Bo+GL;A6B9sHD;EACE,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,0BAAA;C7BgtHD;A6B7sHC;EACE,YAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;C7B+sHH;A6BxtHD;EAeI,mBAAA;EACA,WAAA;EAKA,YAAA;EAEA,YAAA;EACA,iBAAA;C7BusHH;A6BrsHG;EACE,WAAA;C7BusHL;A6B7rHD;;;EV0BE,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;CnBwqHD;AmBtqHC;;;EACE,aAAA;EACA,kBAAA;CnB0qHH;AmBvqHC;;;;;;EAEE,aAAA;CnB6qHH;A6B/sHD;;;EVqBE,aAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;CnB+rHD;AmB7rHC;;;EACE,aAAA;EACA,kBAAA;CnBisHH;AmB9rHC;;;;;;EAEE,aAAA;CnBosHH;A6B7tHD;;;EAGE,oBAAA;C7B+tHD;A6B7tHC;;;EACE,iBAAA;C7BiuHH;A6B7tHD;;EAEE,UAAA;EACA,oBAAA;EACA,uBAAA;C7B+tHD;A6B1tHD;EACE,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EACA,eAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,0BAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;C7B4tHD;A6BztHC;EACE,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;C7B2tHH;A6BztHC;EACE,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;C7B2tHH;A6B/uHD;;EA0BI,cAAA;C7BytHH;A6BptHD;;;;;;;EDpGE,8BAAA;EACG,2BAAA;C5Bi0HJ;A6BrtHD;EACE,gBAAA;C7ButHD;A6BrtHD;;;;;;;EDxGE,6BAAA;EACG,0BAAA;C5Bs0HJ;A6BttHD;EACE,eAAA;C7BwtHD;A6BntHD;EACE,mBAAA;EAGA,aAAA;EACA,oBAAA;C7BmtHD;A6BxtHD;EAUI,mBAAA;C7BitHH;A6B3tHD;EAYM,kBAAA;C7BktHL;A6B/sHG;;;EAGE,WAAA;C7BitHL;A6B5sHC;;EAGI,mBAAA;C7B6sHL;A6B1sHC;;EAGI,WAAA;EACA,kBAAA;C7B2sHL;A8B12HD;EACE,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;C9B42HD;A8B/2HD;EAOI,mBAAA;EACA,eAAA;C9B22HH;A8Bn3HD;EAWM,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;C9B22HL;A8B12HK;;EAEE,sBAAA;EACA,0BAAA;C9B42HP;A8Bv2HG;EACE,eAAA;C9By2HL;A8Bv2HK;;EAEE,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,8BAAA;EACA,oBAAA;C9By2HP;A8Bl2HG;;;EAGE,0BAAA;EACA,sBAAA;C9Bo2HL;A8B74HD;ELHE,YAAA;EACA,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,0BAAA;CzBm5HD;A8Bn5HD;EA0DI,gBAAA;C9B41HH;A8Bn1HD;EACE,8BAAA;C9Bq1HD;A8Bt1HD;EAGI,YAAA;EAEA,oBAAA;C9Bq1HH;A8B11HD;EASM,kBAAA;EACA,wBAAA;EACA,8BAAA;EACA,2BAAA;C9Bo1HL;A8Bn1HK;EACE,mCAAA;C9Bq1HP;A8B/0HK;;;EAGE,eAAA;EACA,0BAAA;EACA,uBAAA;EACA,iCAAA;EACA,gBAAA;C9Bi1HP;A8B50HC;EAqDA,YAAA;EA8BA,iBAAA;C9B6vHD;A8Bh1HC;EAwDE,YAAA;C9B2xHH;A8Bn1HC;EA0DI,mBAAA;EACA,mBAAA;C9B4xHL;A8Bv1HC;EAgEE,UAAA;EACA,WAAA;C9B0xHH;A8BvxHC;EAmEF;IAjEM,oBAAA;IACA,UAAA;G9ByxHH;E8BztHH;IA9DQ,iBAAA;G9B0xHL;CACF;A8Bp2HC;EAuFE,gBAAA;EACA,mBAAA;C9BgxHH;A8Bx2HC;;;EA8FE,uBAAA;C9B+wHH;A8B5wHC;EAsCF;IApCM,8BAAA;IACA,2BAAA;G9B8wHH;E8B3uHH;;;IA9BM,6BAAA;G9B8wHH;CACF;A8B/2HD;EAEI,YAAA;C9Bg3HH;A8Bl3HD;EAMM,mBAAA;C9B+2HL;A8Br3HD;EASM,iBAAA;C9B+2HL;A8B12HK;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;C9B42HP;A8Bp2HD;EAEI,YAAA;C9Bq2HH;A8Bv2HD;EAIM,gBAAA;EACA,eAAA;C9Bs2HL;A8B11HD;EACE,YAAA;C9B41HD;A8B71HD;EAII,YAAA;C9B41HH;A8Bh2HD;EAMM,mBAAA;EACA,mBAAA;C9B61HL;A8Bp2HD;EAYI,UAAA;EACA,WAAA;C9B21HH;A8Bx1HC;EAmEF;IAjEM,oBAAA;IACA,UAAA;G9B01HH;E8B1xHH;IA9DQ,iBAAA;G9B21HL;CACF;A8Bn1HD;EACE,iBAAA;C9Bq1HD;A8Bt1HD;EAKI,gBAAA;EACA,mBAAA;C9Bo1HH;A8B11HD;;;EAYI,uBAAA;C9Bm1HH;A8Bh1HC;EAsCF;IApCM,8BAAA;IACA,2BAAA;G9Bk1HH;E8B/yHH;;;IA9BM,6BAAA;G9Bk1HH;CACF;A8Bz0HD;EAEI,cAAA;C9B00HH;A8B50HD;EAKI,eAAA;C9B00HH;A8Bj0HD;EAEE,iBAAA;EF3OA,2BAAA;EACC,0BAAA;C5B8iIF;A+BxiID;EACE,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,8BAAA;C/B0iID;A+BriIC;EAioBF;IAhoBI,mBAAA;G/BwiID;CACF;A+B5hIC;EAmnBF;IAlnBI,YAAA;G/B+hID;CACF;A+BjhID;EACE,oBAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kCAAA;EACA,mDAAA;EAEA,kCAAA;C/BkhID;A+BhhIC;EACE,iBAAA;C/BkhIH;A+B/gIC;EAslBF;IArlBI,YAAA;IACA,cAAA;IACA,iBAAA;G/BkhID;E+BhhIC;IACE,0BAAA;IACA,wBAAA;IACA,kBAAA;IACA,6BAAA;G/BkhIH;E+B/gIC;IACE,oBAAA;G/BihIH;E+B5gIC;;;IAGE,gBAAA;IACA,iBAAA;G/B8gIH;CACF;A+B1gID;;EAGI,kBAAA;C/B2gIH;A+BzgIG;EAsjBJ;;IArjBM,kBAAA;G/B6gIH;CACF;A+BpgID;;;;EAII,oBAAA;EACA,mBAAA;C/BsgIH;A+BpgIG;EAoiBJ;;;;IAniBM,gBAAA;IACA,eAAA;G/B0gIH;CACF;A+B9/HD;EACE,cAAA;EACA,sBAAA;C/BggID;A+B9/HC;EAihBF;IAhhBI,iBAAA;G/BigID;CACF;A+B7/HD;;EAEE,gBAAA;EACA,SAAA;EACA,QAAA;EACA,cAAA;C/B+/HD;A+B5/HC;EAmgBF;;IAlgBI,iBAAA;G/BggID;CACF;A+B9/HD;EACE,OAAA;EACA,sBAAA;C/BggID;A+B9/HD;EACE,UAAA;EACA,iBAAA;EACA,sBAAA;C/BggID;A+B1/HD;EACE,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,aAAA;C/B4/HD;A+B1/HC;;EAEE,sBAAA;C/B4/HH;A+BrgID;EAaI,eAAA;C/B2/HH;A+Bx/HC;EACE;;IAEE,mBAAA;G/B0/HH;CACF;A+Bh/HD;EACE,mBAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;EC9LA,gBAAA;EACA,mBAAA;ED+LA,8BAAA;EACA,uBAAA;EACA,8BAAA;EACA,mBAAA;C/Bm/HD;A+B/+HC;EACE,WAAA;C/Bi/HH;A+B//HD;EAmBI,eAAA;EACA,YAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;C/B++HH;A+BrgID;EAyBI,gBAAA;C/B++HH;A+B5+HC;EAwbF;IAvbI,cAAA;G/B++HD;CACF;A+Bt+HD;EACE,kBAAA;C/Bw+HD;A+Bz+HD;EAII,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,kBAAA;C/Bw+HH;A+Br+HC;EAoaF;IAjaM,iBAAA;IACA,YAAA;IACA,YAAA;IACA,cAAA;IACA,8BAAA;IACA,UAAA;IACA,iBAAA;G/Bs+HH;E+B3kHH;;IAxZQ,2BAAA;G/Bu+HL;E+B/kHH;IArZQ,kBAAA;G/Bu+HL;E+Bt+HK;;IAEE,uBAAA;G/Bw+HP;CACF;A+Bl+HC;EA2YF;IA1YI,YAAA;IACA,UAAA;G/Bq+HD;E+B5lHH;IAtYM,YAAA;G/Bq+HH;E+B/lHH;IApYQ,kBAAA;IACA,qBAAA;G/Bs+HL;CACF;A+B39HD;EACE,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kCAAA;EACA,qCAAA;E1B7NQ,qFAAA;E2B/DR,gBAAA;EACA,mBAAA;ChC4vID;AkBvyHC;EAyIF;IAtIM,sBAAA;IACA,iBAAA;IACA,uBAAA;GlBwyHH;EkBpqHH;IA/HM,sBAAA;IACA,YAAA;IACA,uBAAA;GlBsyHH;EkBzqHH;IAxHM,sBAAA;GlBoyHH;EkB5qHH;IApHM,sBAAA;IACA,uBAAA;GlBmyHH;EkBhrHH;;;IA9GQ,YAAA;GlBmyHL;EkBrrHH;IAxGM,YAAA;GlBgyHH;EkBxrHH;IApGM,iBAAA;IACA,uBAAA;GlB+xHH;EkB5rHH;;IA5FM,sBAAA;IACA,cAAA;IACA,iBAAA;IACA,uBAAA;GlB4xHH;EkBnsHH;;IAtFQ,gBAAA;GlB6xHL;EkBvsHH;;IAjFM,mBAAA;IACA,eAAA;GlB4xHH;EkB5sHH;IA3EM,OAAA;GlB0xHH;CACF;A+B3gIG;EA0WJ;IAzWM,mBAAA;G/B8gIH;E+B5gIG;IACE,iBAAA;G/B8gIL;CACF;A+BtgIC;EA6VF;IA5VI,YAAA;IACA,UAAA;IACA,eAAA;IACA,gBAAA;IACA,eAAA;IACA,kBAAA;I1BxPM,iBAAA;GLmwIP;CACF;A+BngID;EACE,cAAA;EHpUA,2BAAA;EACC,0BAAA;C5B00IF;A+BngID;EACE,iBAAA;EHzUA,6BAAA;EACC,4BAAA;EAOD,8BAAA;EACC,6BAAA;C5By0IF;A+B//HD;EChVE,gBAAA;EACA,mBAAA;ChCk1ID;A+BhgIC;ECnVA,gBAAA;EACA,mBAAA;ChCs1ID;A+BjgIC;ECtVA,gBAAA;EACA,mBAAA;ChC01ID;A+B3/HD;EChWE,iBAAA;EACA,oBAAA;ChC81ID;A+B5/HC;EA2SF;IA1SI,YAAA;IACA,kBAAA;IACA,mBAAA;G/B+/HD;CACF;A+Bn/HD;EACE;IExWA,uBAAA;ICCW,YAAA;GlC81IV;E+Bt/HD;IE5WA,wBAAA;ICGY,aAAA;IH2WV,oBAAA;G/By/HD;E+B3/HD;IAKI,gBAAA;G/By/HH;CACF;A+Bh/HD;EACE,0BAAA;EACA,sBAAA;C/Bk/HD;A+Bp/HD;EAKI,YAAA;C/Bk/HH;A+Bj/HG;;EAEE,eAAA;EACA,8BAAA;C/Bm/HL;A+B5/HD;EAcI,YAAA;C/Bi/HH;A+B//HD;EAmBM,YAAA;C/B++HL;A+B7+HK;;EAEE,YAAA;EACA,8BAAA;C/B++HP;A+B3+HK;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;C/B6+HP;A+Bz+HK;;;EAGE,YAAA;EACA,8BAAA;C/B2+HP;A+BnhID;EA8CI,mBAAA;C/Bw+HH;A+Bv+HG;;EAEE,uBAAA;C/By+HL;A+B1hID;EAoDM,uBAAA;C/By+HL;A+B7hID;;EA0DI,sBAAA;C/Bu+HH;A+Bh+HK;;;EAGE,0BAAA;EACA,YAAA;C/Bk+HP;A+B99HG;EAiMJ;IA7LU,YAAA;G/B89HP;E+B79HO;;IAEE,YAAA;IACA,8BAAA;G/B+9HT;E+B39HO;;;IAGE,YAAA;IACA,0BAAA;G/B69HT;E+Bz9HO;;;IAGE,YAAA;IACA,8BAAA;G/B29HT;CACF;A+B7jID;EA8GI,YAAA;C/Bk9HH;A+Bj9HG;EACE,YAAA;C/Bm9HL;A+BnkID;EAqHI,YAAA;C/Bi9HH;A+Bh9HG;;EAEE,YAAA;C/Bk9HL;A+B98HK;;;;EAEE,YAAA;C/Bk9HP;A+B18HD;EACE,uBAAA;EACA,sBAAA;C/B48HD;A+B98HD;EAKI,eAAA;C/B48HH;A+B38HG;;EAEE,YAAA;EACA,8BAAA;C/B68HL;A+Bt9HD;EAcI,eAAA;C/B28HH;A+Bz9HD;EAmBM,eAAA;C/By8HL;A+Bv8HK;;EAEE,YAAA;EACA,8BAAA;C/By8HP;A+Br8HK;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;C/Bu8HP;A+Bn8HK;;;EAGE,YAAA;EACA,8BAAA;C/Bq8HP;A+B7+HD;EA+CI,mBAAA;C/Bi8HH;A+Bh8HG;;EAEE,uBAAA;C/Bk8HL;A+Bp/HD;EAqDM,uBAAA;C/Bk8HL;A+Bv/HD;;EA2DI,sBAAA;C/Bg8HH;A+B17HK;;;EAGE,0BAAA;EACA,YAAA;C/B47HP;A+Bx7HG;EA2DJ;IAvDU,sBAAA;G/Bw7HP;E+Bj4HH;IApDU,0BAAA;G/Bw7HP;E+Bp4HH;IAjDU,eAAA;G/Bw7HP;E+Bv7HO;;IAEE,YAAA;IACA,8BAAA;G/By7HT;E+Br7HO;;;IAGE,YAAA;IACA,0BAAA;G/Bu7HT;E+Bn7HO;;;IAGE,YAAA;IACA,8BAAA;G/Bq7HT;CACF;A+B7hID;EA+GI,eAAA;C/Bi7HH;A+Bh7HG;EACE,YAAA;C/Bk7HL;A+BniID;EAsHI,eAAA;C/Bg7HH;A+B/6HG;;EAEE,YAAA;C/Bi7HL;A+B76HK;;;;EAEE,YAAA;C/Bi7HP;AmC3jJD;EACE,kBAAA;EACA,oBAAA;EACA,iBAAA;EACA,0BAAA;EACA,mBAAA;CnC6jJD;AmClkJD;EAQI,sBAAA;CnC6jJH;AmCrkJD;EAWM,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,YAAA;CnC6jJL;AmC1kJD;EAkBI,eAAA;CnC2jJH;AoC/kJD;EACE,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;CpCilJD;AoCrlJD;EAOI,gBAAA;CpCilJH;AoCxlJD;;EAUM,mBAAA;EACA,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,wBAAA;EACA,sBAAA;EACA,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,kBAAA;CpCklJL;AoChlJG;;EAGI,eAAA;ERXN,+BAAA;EACG,4BAAA;C5B6lJJ;AoC/kJG;;ERvBF,gCAAA;EACG,6BAAA;C5B0mJJ;AoC1kJG;;;;EAEE,WAAA;EACA,eAAA;EACA,0BAAA;EACA,mBAAA;CpC8kJL;AoCxkJG;;;;;;EAGE,WAAA;EACA,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;CpC6kJL;AoCpoJD;;;;;;EAkEM,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;CpC0kJL;AoCjkJD;;EC3EM,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,uBAAA;CrCgpJL;AqC9oJG;;ETKF,+BAAA;EACG,4BAAA;C5B6oJJ;AqC7oJG;;ETTF,gCAAA;EACG,6BAAA;C5B0pJJ;AoC5kJD;;EChFM,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;CrCgqJL;AqC9pJG;;ETKF,+BAAA;EACG,4BAAA;C5B6pJJ;AqC7pJG;;ETTF,gCAAA;EACG,6BAAA;C5B0qJJ;AsC7qJD;EACE,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;CtC+qJD;AsCnrJD;EAOI,gBAAA;CtC+qJH;AsCtrJD;;EAUM,sBAAA;EACA,kBAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,oBAAA;CtCgrJL;AsC9rJD;;EAmBM,sBAAA;EACA,0BAAA;CtC+qJL;AsCnsJD;;EA2BM,aAAA;CtC4qJL;AsCvsJD;;EAkCM,YAAA;CtCyqJL;AsC3sJD;;;;EA2CM,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,oBAAA;CtCsqJL;AuCptJD;EACE,gBAAA;EACA,wBAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;CvCstJD;AuCltJG;;EAEE,YAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;CvCotJL;AuC/sJC;EACE,cAAA;CvCitJH;AuC7sJC;EACE,mBAAA;EACA,UAAA;CvC+sJH;AuCxsJD;ECtCE,0BAAA;CxCivJD;AwC9uJG;;EAEE,0BAAA;CxCgvJL;AuC3sJD;EC1CE,0BAAA;CxCwvJD;AwCrvJG;;EAEE,0BAAA;CxCuvJL;AuC9sJD;EC9CE,0BAAA;CxC+vJD;AwC5vJG;;EAEE,0BAAA;CxC8vJL;AuCjtJD;EClDE,uBAAA;CxCswJD;AwCnwJG;;EAEE,0BAAA;CxCqwJL;AuCptJD;ECtDE,0BAAA;CxC6wJD;AwC1wJG;;EAEE,0BAAA;CxC4wJL;AuCvtJD;EC1DE,0BAAA;CxCoxJD;AwCjxJG;;EAEE,0BAAA;CxCmxJL;AyCrxJD;EACE,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,YAAA;EACA,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,0BAAA;EACA,oBAAA;CzCuxJD;AyCpxJC;EACE,cAAA;CzCsxJH;AyClxJC;EACE,mBAAA;EACA,UAAA;CzCoxJH;AyCjxJC;;EAEE,OAAA;EACA,iBAAA;CzCmxJH;AyC9wJG;;EAEE,YAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;CzCgxJL;AyC3wJC;;EAEE,eAAA;EACA,uBAAA;CzC6wJH;AyC1wJC;EACE,aAAA;CzC4wJH;AyCzwJC;EACE,kBAAA;CzC2wJH;AyCxwJC;EACE,iBAAA;CzC0wJH;A0Cp0JD;EACE,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,oBAAA;EACA,eAAA;EACA,0BAAA;C1Cs0JD;A0C30JD;;EASI,eAAA;C1Cs0JH;A0C/0JD;EAaI,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;C1Cq0JH;A0Cp1JD;EAmBI,0BAAA;C1Co0JH;A0Cj0JC;;EAEE,mBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;C1Cm0JH;A0C71JD;EA8BI,gBAAA;C1Ck0JH;A0C/zJC;EAgBF;IAfI,kBAAA;IACA,qBAAA;G1Ck0JD;E0Ch0JC;;IAEE,mBAAA;IACA,oBAAA;G1Ck0JH;E0CzzJH;;IAJM,gBAAA;G1Ci0JH;CACF;A2C92JD;EACE,eAAA;EACA,aAAA;EACA,oBAAA;EACA,wBAAA;EACA,0BAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;EtCiLA,4CAAA;EAEQ,oCAAA;CLgsJT;A2C13JD;;EAaI,kBAAA;EACA,mBAAA;C3Ci3JH;A2C72JC;;;EAGE,sBAAA;C3C+2JH;A2Cp4JD;EA0BI,aAAA;EACA,eAAA;C3C62JH;A4Ct4JD;EACE,cAAA;EACA,oBAAA;EACA,8BAAA;EACA,mBAAA;C5Cw4JD;A4C54JD;EAQI,cAAA;EAEA,eAAA;C5Cs4JH;A4Ch5JD;EAeI,kBAAA;C5Co4JH;A4Cn5JD;;EAqBI,iBAAA;C5Ck4JH;A4Cv5JD;EAyBI,gBAAA;C5Ci4JH;A4Cz3JD;;EAEE,oBAAA;C5C23JD;A4C73JD;;EAMI,mBAAA;EACA,UAAA;EACA,aAAA;EACA,eAAA;C5C23JH;A4Cn3JD;ECvDE,0BAAA;EACA,sBAAA;EACA,eAAA;C7C66JD;A4Cx3JD;EClDI,0BAAA;C7C66JH;A4C33JD;EC/CI,eAAA;C7C66JH;A4C13JD;EC3DE,0BAAA;EACA,sBAAA;EACA,eAAA;C7Cw7JD;A4C/3JD;ECtDI,0BAAA;C7Cw7JH;A4Cl4JD;ECnDI,eAAA;C7Cw7JH;A4Cj4JD;EC/DE,0BAAA;EACA,sBAAA;EACA,eAAA;C7Cm8JD;A4Ct4JD;EC1DI,0BAAA;C7Cm8JH;A4Cz4JD;ECvDI,eAAA;C7Cm8JH;A4Cx4JD;ECnEE,0BAAA;EACA,sBAAA;EACA,eAAA;C7C88JD;A4C74JD;EC9DI,0BAAA;C7C88JH;A4Ch5JD;EC3DI,eAAA;C7C88JH;A8Ch9JD;EACE;IAAQ,4BAAA;G9Cm9JP;E8Cl9JD;IAAQ,yBAAA;G9Cq9JP;CACF;A8Cl9JD;EACE;IAAQ,4BAAA;G9Cq9JP;E8Cp9JD;IAAQ,yBAAA;G9Cu9JP;CACF;A8Ch9JD;EACE,iBAAA;EACA,aAAA;EACA,oBAAA;EACA,0BAAA;EACA,mBAAA;EzCuCQ,+CAAA;CL66JT;A8C/8JD;EACE,YAAA;EACA,UAAA;EACA,aAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,0BAAA;EzC0BQ,+CAAA;EAyHR,oCAAA;EAEQ,4BAAA;CLi0JT;A8C58JD;;ECCI,8MAAA;EAEA,sMAAA;EDAF,2BAAA;C9Cg9JD;A8Cz8JD;;EzC5CE,2DAAA;EAEQ,mDAAA;CLy/JT;A8Ct8JD;EErEE,0BAAA;ChD8gKD;AgD3gKC;EDgDE,8MAAA;EAEA,sMAAA;C/C89JH;A8C18JD;EEzEE,uBAAA;ChDshKD;AgDnhKC;EDgDE,8MAAA;EAEA,sMAAA;C/Cs+JH;A8C98JD;EE7EE,0BAAA;ChD8hKD;AgD3hKC;EDgDE,8MAAA;EAEA,sMAAA;C/C8+JH;A8Cl9JD;EEjFE,0BAAA;ChDsiKD;AgDniKC;EDgDE,8MAAA;EAEA,sMAAA;C/Cs/JH;AiD9iKD;EAEE,iBAAA;CjD+iKD;AiD7iKC;EACE,cAAA;CjD+iKH;AiD3iKD;;EAEE,QAAA;EACA,iBAAA;CjD6iKD;AiD1iKD;EACE,eAAA;CjD4iKD;AiDziKD;EACE,eAAA;CjD2iKD;AiDxiKC;EACE,gBAAA;CjD0iKH;AiDtiKD;;EAEE,mBAAA;CjDwiKD;AiDriKD;;EAEE,oBAAA;CjDuiKD;AiDpiKD;;;EAGE,oBAAA;EACA,oBAAA;CjDsiKD;AiDniKD;EACE,uBAAA;CjDqiKD;AiDliKD;EACE,uBAAA;CjDoiKD;AiDhiKD;EACE,cAAA;EACA,mBAAA;CjDkiKD;AiD5hKD;EACE,gBAAA;EACA,iBAAA;CjD8hKD;AkDrlKD;EAEE,oBAAA;EACA,gBAAA;ClDslKD;AkD9kKD;EACE,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EAEA,oBAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;ClD+kKD;AkD5kKC;EtB3BA,6BAAA;EACC,4BAAA;C5B0mKF;AkD7kKC;EACE,iBAAA;EtBvBF,gCAAA;EACC,+BAAA;C5BumKF;AkDtkKD;;EAEE,YAAA;ClDwkKD;AkD1kKD;;EAKI,YAAA;ClDykKH;AkDrkKC;;;;EAEE,sBAAA;EACA,YAAA;EACA,0BAAA;ClDykKH;AkDrkKD;EACE,YAAA;EACA,iBAAA;ClDukKD;AkDlkKC;;;EAGE,0BAAA;EACA,eAAA;EACA,oBAAA;ClDokKH;AkDzkKC;;;EASI,eAAA;ClDqkKL;AkD9kKC;;;EAYI,eAAA;ClDukKL;AkDlkKC;;;EAGE,WAAA;EACA,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;ClDokKH;AkD1kKC;;;;;;;;;EAYI,eAAA;ClDykKL;AkDrlKC;;;EAeI,eAAA;ClD2kKL;AmD7qKC;EACE,eAAA;EACA,0BAAA;CnD+qKH;AmD7qKG;;EAEE,eAAA;CnD+qKL;AmDjrKG;;EAKI,eAAA;CnDgrKP;AmD7qKK;;;;EAEE,eAAA;EACA,0BAAA;CnDirKP;AmD/qKK;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CnDorKP;AmD1sKC;EACE,eAAA;EACA,0BAAA;CnD4sKH;AmD1sKG;;EAEE,eAAA;CnD4sKL;AmD9sKG;;EAKI,eAAA;CnD6sKP;AmD1sKK;;;;EAEE,eAAA;EACA,0BAAA;CnD8sKP;AmD5sKK;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CnDitKP;AmDvuKC;EACE,eAAA;EACA,0BAAA;CnDyuKH;AmDvuKG;;EAEE,eAAA;CnDyuKL;AmD3uKG;;EAKI,eAAA;CnD0uKP;AmDvuKK;;;;EAEE,eAAA;EACA,0BAAA;CnD2uKP;AmDzuKK;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CnD8uKP;AmDpwKC;EACE,eAAA;EACA,0BAAA;CnDswKH;AmDpwKG;;EAEE,eAAA;CnDswKL;AmDxwKG;;EAKI,eAAA;CnDuwKP;AmDpwKK;;;;EAEE,eAAA;EACA,0BAAA;CnDwwKP;AmDtwKK;;;;;;EAGE,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CnD2wKP;AkD1qKD;EACE,cAAA;EACA,mBAAA;ClD4qKD;AkD1qKD;EACE,iBAAA;EACA,iBAAA;ClD4qKD;AoDtyKD;EACE,oBAAA;EACA,uBAAA;EACA,8BAAA;EACA,mBAAA;E/C2DQ,0CAAA;CL+uKT;AoDryKD;EACE,cAAA;CpDuyKD;AoDlyKD;EACE,mBAAA;EACA,qCAAA;ExBpBA,6BAAA;EACC,4BAAA;C5ByzKF;AoDxyKD;EAMI,eAAA;CpDqyKH;AoDhyKD;EACE,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;CpDkyKD;AoDtyKD;;;;;EAWI,eAAA;CpDkyKH;AoD7xKD;EACE,mBAAA;EACA,0BAAA;EACA,2BAAA;ExBxCA,gCAAA;EACC,+BAAA;C5Bw0KF;AoDvxKD;;EAGI,iBAAA;CpDwxKH;AoD3xKD;;EAMM,oBAAA;EACA,iBAAA;CpDyxKL;AoDrxKG;;EAEI,cAAA;ExBvEN,6BAAA;EACC,4BAAA;C5B+1KF;AoDnxKG;;EAEI,iBAAA;ExBvEN,gCAAA;EACC,+BAAA;C5B61KF;AoD5yKD;ExB1DE,2BAAA;EACC,0BAAA;C5By2KF;AoD/wKD;EAEI,oBAAA;CpDgxKH;AoD7wKD;EACE,oBAAA;CpD+wKD;AoDvwKD;;;EAII,iBAAA;CpDwwKH;AoD5wKD;;;EAOM,mBAAA;EACA,oBAAA;CpD0wKL;AoDlxKD;;ExBzGE,6BAAA;EACC,4BAAA;C5B+3KF;AoDvxKD;;;;EAmBQ,4BAAA;EACA,6BAAA;CpD0wKP;AoD9xKD;;;;;;;;EAwBU,4BAAA;CpDgxKT;AoDxyKD;;;;;;;;EA4BU,6BAAA;CpDsxKT;AoDlzKD;;ExBjGE,gCAAA;EACC,+BAAA;C5Bu5KF;AoDvzKD;;;;EAyCQ,+BAAA;EACA,gCAAA;CpDoxKP;AoD9zKD;;;;;;;;EA8CU,+BAAA;CpD0xKT;AoDx0KD;;;;;;;;EAkDU,gCAAA;CpDgyKT;AoDl1KD;;;;EA2DI,2BAAA;CpD6xKH;AoDx1KD;;EA+DI,cAAA;CpD6xKH;AoD51KD;;EAmEI,UAAA;CpD6xKH;AoDh2KD;;;;;;;;;;;;EA0EU,eAAA;CpDoyKT;AoD92KD;;;;;;;;;;;;EA8EU,gBAAA;CpD8yKT;AoD53KD;;;;;;;;EAuFU,iBAAA;CpD+yKT;AoDt4KD;;;;;;;;EAgGU,iBAAA;CpDgzKT;AoDh5KD;EAsGI,UAAA;EACA,iBAAA;CpD6yKH;AoDnyKD;EACE,oBAAA;CpDqyKD;AoDtyKD;EAKI,iBAAA;EACA,mBAAA;CpDoyKH;AoD1yKD;EASM,gBAAA;CpDoyKL;AoD7yKD;EAcI,iBAAA;CpDkyKH;AoDhzKD;;EAkBM,2BAAA;CpDkyKL;AoDpzKD;EAuBI,cAAA;CpDgyKH;AoDvzKD;EAyBM,8BAAA;CpDiyKL;AoD1xKD;EC1PE,mBAAA;CrDuhLD;AqDrhLC;EACE,eAAA;EACA,0BAAA;EACA,mBAAA;CrDuhLH;AqD1hLC;EAMI,uBAAA;CrDuhLL;AqD7hLC;EASI,eAAA;EACA,0BAAA;CrDuhLL;AqDphLC;EAEI,0BAAA;CrDqhLL;AoDzyKD;EC7PE,sBAAA;CrDyiLD;AqDviLC;EACE,YAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CrDyiLH;AqD5iLC;EAMI,0BAAA;CrDyiLL;AqD/iLC;EASI,eAAA;EACA,uBAAA;CrDyiLL;AqDtiLC;EAEI,6BAAA;CrDuiLL;AoDxzKD;EChQE,sBAAA;CrD2jLD;AqDzjLC;EACE,eAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CrD2jLH;AqD9jLC;EAMI,0BAAA;CrD2jLL;AqDjkLC;EASI,eAAA;EACA,0BAAA;CrD2jLL;AqDxjLC;EAEI,6BAAA;CrDyjLL;AoDv0KD;ECnQE,sBAAA;CrD6kLD;AqD3kLC;EACE,eAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CrD6kLH;AqDhlLC;EAMI,0BAAA;CrD6kLL;AqDnlLC;EASI,eAAA;EACA,0BAAA;CrD6kLL;AqD1kLC;EAEI,6BAAA;CrD2kLL;AoDt1KD;ECtQE,sBAAA;CrD+lLD;AqD7lLC;EACE,eAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CrD+lLH;AqDlmLC;EAMI,0BAAA;CrD+lLL;AqDrmLC;EASI,eAAA;EACA,0BAAA;CrD+lLL;AqD5lLC;EAEI,6BAAA;CrD6lLL;AoDr2KD;ECzQE,sBAAA;CrDinLD;AqD/mLC;EACE,eAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;CrDinLH;AqDpnLC;EAMI,0BAAA;CrDinLL;AqDvnLC;EASI,eAAA;EACA,0BAAA;CrDinLL;AqD9mLC;EAEI,6BAAA;CrD+mLL;AsD/nLD;EACE,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EACA,iBAAA;CtDioLD;AsDtoLD;;;;;EAYI,mBAAA;EACA,OAAA;EACA,QAAA;EACA,UAAA;EACA,aAAA;EACA,YAAA;EACA,UAAA;CtDioLH;AsD5nLD;EACE,uBAAA;CtD8nLD;AsD1nLD;EACE,oBAAA;CtD4nLD;AuDvpLD;EACE,iBAAA;EACA,cAAA;EACA,oBAAA;EACA,0BAAA;EACA,0BAAA;EACA,mBAAA;ElDyDQ,gDAAA;CLkmLT;AuDjqLD;EASI,mBAAA;EACA,kCAAA;CvD2pLH;AuDtpLD;EACE,cAAA;EACA,mBAAA;CvDwpLD;AuDtpLD;EACE,aAAA;EACA,mBAAA;CvDwpLD;AwD9qLD;EACE,aAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,YAAA;EACA,0BAAA;ElCRA,aAAA;EAGA,0BAAA;CtBurLD;AwD/qLC;;EAEE,YAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;ElCfF,aAAA;EAGA,0BAAA;CtB+rLD;AwD3qLC;EACE,WAAA;EACA,gBAAA;EACA,wBAAA;EACA,UAAA;EACA,yBAAA;CxD6qLH;AyDlsLD;EACE,iBAAA;CzDosLD;AyDhsLD;EACE,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,OAAA;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EACA,QAAA;EACA,cAAA;EACA,kCAAA;EAIA,WAAA;CzD+rLD;AyD5rLC;EpD+GA,sCAAA;EAGQ,8BAAA;EAkER,oDAAA;EAGQ,4CAAA;EAAA,oCAAA;EAAA,qEAAA;CL+gLT;AyDlsLC;EpD2GA,mCAAA;EAGQ,2BAAA;CL0lLT;AyDtsLD;EACE,mBAAA;EACA,iBAAA;CzDwsLD;AyDpsLD;EACE,mBAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;CzDssLD;AyDlsLD;EACE,mBAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,qCAAA;EACA,mBAAA;EpDcQ,yCAAA;EoDZR,6BAAA;EAEA,WAAA;CzDosLD;AyDhsLD;EACE,gBAAA;EACA,OAAA;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EACA,QAAA;EACA,cAAA;EACA,uBAAA;CzDksLD;AyDhsLC;EnCrEA,WAAA;EAGA,yBAAA;CtBswLD;AyDnsLC;EnCtEA,aAAA;EAGA,0BAAA;CtB0wLD;AyDlsLD;EACE,cAAA;EACA,iCAAA;CzDosLD;AyDhsLD;EACE,iBAAA;CzDksLD;AyD9rLD;EACE,UAAA;EACA,wBAAA;CzDgsLD;AyD3rLD;EACE,mBAAA;EACA,cAAA;CzD6rLD;AyDzrLD;EACE,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,8BAAA;CzD2rLD;AyD9rLD;EAQI,iBAAA;EACA,iBAAA;CzDyrLH;AyDlsLD;EAaI,kBAAA;CzDwrLH;AyDrsLD;EAiBI,eAAA;CzDurLH;AyDlrLD;EACE,mBAAA;EACA,aAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,iBAAA;CzDorLD;AyDhrLD;EAEE;IACE,aAAA;IACA,kBAAA;GzDirLD;EyD/qLD;IpDtEQ,0CAAA;GLyvLP;EyD9qLD;IAAY,aAAA;GzDirLX;CACF;AyD/qLD;EACE;IAAY,aAAA;GzDkrLX;CACF;A0Dj0LD;EACE,mBAAA;EACA,cAAA;EACA,eAAA;ECRA,+EAAA;EAEA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,uBAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;EACA,kBAAA;EDHA,gBAAA;EpCVA,WAAA;EAGA,yBAAA;CtBw1LD;A0D70LC;EpCdA,aAAA;EAGA,0BAAA;CtB41LD;A0Dh1LC;EAAW,iBAAA;EAAmB,eAAA;C1Do1L/B;A0Dn1LC;EAAW,iBAAA;EAAmB,eAAA;C1Du1L/B;A0Dt1LC;EAAW,gBAAA;EAAmB,eAAA;C1D01L/B;A0Dz1LC;EAAW,kBAAA;EAAmB,eAAA;C1D61L/B;A0Dz1LD;EACE,iBAAA;EACA,iBAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;C1D21LD;A0Dv1LD;EACE,mBAAA;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EACA,0BAAA;EACA,oBAAA;C1Dy1LD;A0Dr1LC;EACE,UAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,wBAAA;EACA,uBAAA;C1Du1LH;A0Dr1LC;EACE,UAAA;EACA,WAAA;EACA,oBAAA;EACA,wBAAA;EACA,uBAAA;C1Du1LH;A0Dr1LC;EACE,UAAA;EACA,UAAA;EACA,oBAAA;EACA,wBAAA;EACA,uBAAA;C1Du1LH;A0Dr1LC;EACE,SAAA;EACA,QAAA;EACA,iBAAA;EACA,4BAAA;EACA,yBAAA;C1Du1LH;A0Dr1LC;EACE,SAAA;EACA,SAAA;EACA,iBAAA;EACA,4BAAA;EACA,wBAAA;C1Du1LH;A0Dr1LC;EACE,OAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,wBAAA;EACA,0BAAA;C1Du1LH;A0Dr1LC;EACE,OAAA;EACA,WAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;EACA,0BAAA;C1Du1LH;A0Dr1LC;EACE,OAAA;EACA,UAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;EACA,0BAAA;C1Du1LH;A4Dp7LD;EACE,mBAAA;EACA,OAAA;EACA,QAAA;EACA,cAAA;EACA,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,aAAA;EDXA,+EAAA;EAEA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,uBAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;EACA,kBAAA;ECAA,gBAAA;EAEA,uBAAA;EACA,6BAAA;EACA,uBAAA;EACA,qCAAA;EACA,mBAAA;EvD+CQ,0CAAA;CLo5LT;A4D/7LC;EAAY,kBAAA;C5Dk8Lb;A4Dj8LC;EAAY,kBAAA;C5Do8Lb;A4Dn8LC;EAAY,iBAAA;C5Ds8Lb;A4Dr8LC;EAAY,mBAAA;C5Dw8Lb;A4Dr8LD;EACE,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,0BAAA;EACA,iCAAA;EACA,2BAAA;C5Du8LD;A4Dp8LD;EACE,kBAAA;C5Ds8LD;A4D97LC;;EAEE,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EACA,0BAAA;EACA,oBAAA;C5Dg8LH;A4D77LD;EACE,mBAAA;C5D+7LD;A4D77LD;EACE,mBAAA;EACA,YAAA;C5D+7LD;A4D37LC;EACE,UAAA;EACA,mBAAA;EACA,uBAAA;EACA,0BAAA;EACA,sCAAA;EACA,cAAA;C5D67LH;A4D57LG;EACE,aAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;C5D87LL;A4D37LC;EACE,SAAA;EACA,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,4BAAA;EACA,wCAAA;C5D67LH;A4D57LG;EACE,aAAA;EACA,UAAA;EACA,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,yBAAA;C5D87LL;A4D37LC;EACE,UAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,6BAAA;EACA,yCAAA;EACA,WAAA;C5D67LH;A4D57LG;EACE,aAAA;EACA,SAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,0BAAA;C5D87LL;A4D17LC;EACE,SAAA;EACA,aAAA;EACA,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uCAAA;C5D47LH;A4D37LG;EACE,aAAA;EACA,WAAA;EACA,sBAAA;EACA,wBAAA;EACA,cAAA;C5D67LL;A6DtjMD;EACE,mBAAA;C7DwjMD;A6DrjMD;EACE,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,YAAA;C7DujMD;A6D1jMD;EAMI,cAAA;EACA,mBAAA;ExD6KF,0CAAA;EAEQ,kCAAA;CL24LT;A6DjkMD;;EAcM,eAAA;C7DujML;A6DnjMG;EAkPJ;IxD3DE,uDAAA;IAGQ,+CAAA;IAAA,uCAAA;IAAA,2EAAA;IA7JR,oCAAA;IAEQ,4BAAA;IA+GR,4BAAA;IAEQ,oBAAA;GLg7LP;E6D3jMG;;IxDmHJ,2CAAA;IACQ,mCAAA;IwDjHF,QAAA;G7D8jML;E6D5jMG;;IxD8GJ,4CAAA;IACQ,oCAAA;IwD5GF,QAAA;G7D+jML;E6D7jMG;;;IxDyGJ,wCAAA;IACQ,gCAAA;IwDtGF,QAAA;G7DgkML;CACF;A6DtmMD;;;EA6CI,eAAA;C7D8jMH;A6D3mMD;EAiDI,QAAA;C7D6jMH;A6D9mMD;;EAsDI,mBAAA;EACA,OAAA;EACA,YAAA;C7D4jMH;A6DpnMD;EA4DI,WAAA;C7D2jMH;A6DvnMD;EA+DI,YAAA;C7D2jMH;A6D1nMD;;EAmEI,QAAA;C7D2jMH;A6D9nMD;EAuEI,YAAA;C7D0jMH;A6DjoMD;EA0EI,WAAA;C7D0jMH;A6DljMD;EACE,mBAAA;EACA,OAAA;EACA,QAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EvC9FA,aAAA;EAGA,0BAAA;EuC6FA,gBAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,0CAAA;EACA,mCAAA;C7DqjMD;A6DhjMC;EdnGE,mGAAA;EAEA,+FAAA;EACA,4BAAA;EACA,uHAAA;C/CspMH;A6DpjMC;EACE,WAAA;EACA,SAAA;EdxGA,mGAAA;EAEA,+FAAA;EACA,4BAAA;EACA,uHAAA;C/C+pMH;A6DtjMC;;EAEE,WAAA;EACA,YAAA;EACA,sBAAA;EvCvHF,aAAA;EAGA,0BAAA;CtB8qMD;A6DxlMD;;;;EAuCI,mBAAA;EACA,SAAA;EACA,kBAAA;EACA,WAAA;EACA,sBAAA;C7DujMH;A6DlmMD;;EA+CI,UAAA;EACA,mBAAA;C7DujMH;A6DvmMD;;EAoDI,WAAA;EACA,oBAAA;C7DujMH;A6D5mMD;;EAyDI,YAAA;EACA,aAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;C7DujMH;A6DljMG;EACE,iBAAA;C7DojML;A6DhjMG;EACE,iBAAA;C7DkjML;A6DxiMD;EACE,mBAAA;EACA,aAAA;EACA,UAAA;EACA,YAAA;EACA,WAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;C7D0iMD;A6DnjMD;EAYI,sBAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,YAAA;EACA,oBAAA;EACA,uBAAA;EACA,oBAAA;EACA,gBAAA;EAWA,0BAAA;EACA,mCAAA;C7DgiMH;A6D/jMD;EAkCI,UAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,uBAAA;C7DgiMH;A6DzhMD;EACE,mBAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EACA,aAAA;EACA,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,0CAAA;C7D2hMD;A6D1hMC;EACE,kBAAA;C7D4hMH;A6DthMD;EAGE;;;;IAKI,YAAA;IACA,aAAA;IACA,kBAAA;IACA,gBAAA;G7DqhMH;E6D7hMD;;IAYI,mBAAA;G7DqhMH;E6DjiMD;;IAgBI,oBAAA;G7DqhMH;E6DhhMD;IACE,UAAA;IACA,WAAA;IACA,qBAAA;G7DkhMD;E6D9gMD;IACE,aAAA;G7DghMD;CACF;A8D/wMC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;EAEE,aAAA;EACA,eAAA;C9D+yMH;A8D7yMC;;;;;;;;;;;;;;;;EACE,YAAA;C9D8zMH;AiCt0MD;E8BRE,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;C/Di1MD;AiCx0MD;EACE,wBAAA;CjC00MD;AiCx0MD;EACE,uBAAA;CjC00MD;AiCl0MD;EACE,yBAAA;CjCo0MD;AiCl0MD;EACE,0BAAA;CjCo0MD;AiCl0MD;EACE,mBAAA;CjCo0MD;AiCl0MD;E+BzBE,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,8BAAA;EACA,UAAA;ChE81MD;AiCh0MD;EACE,yBAAA;CjCk0MD;AiC3zMD;EACE,gBAAA;CjC6zMD;AiE91MD;EACE,oBAAA;CjEg2MD;AiE11MD;;;;ECdE,yBAAA;ClE82MD;AiEz1MD;;;;;;;;;;;;EAYE,yBAAA;CjE21MD;AiEv1MC;EAgJF;IC7LE,0BAAA;GlEw4MC;EkEv4MD;IAAU,0BAAA;GlE04MT;EkEz4MD;IAAU,8BAAA;GlE44MT;EkE34MD;;IACU,+BAAA;GlE84MT;CACF;AiEj2MC;EA2IF;IA1II,0BAAA;GjEo2MD;CACF;AiEj2MC;EAsIF;IArII,2BAAA;GjEo2MD;CACF;AiEj2MC;EAiIF;IAhII,iCAAA;GjEo2MD;CACF;AiEh2MC;EA2HF;IC7LE,0BAAA;GlEs6MC;EkEr6MD;IAAU,0BAAA;GlEw6MT;EkEv6MD;IAAU,8BAAA;GlE06MT;EkEz6MD;;IACU,+BAAA;GlE46MT;CACF;AiE12MC;EAsHF;IArHI,0BAAA;GjE62MD;CACF;AiE12MC;EAiHF;IAhHI,2BAAA;GjE62MD;CACF;AiE12MC;EA4GF;IA3GI,iCAAA;GjE62MD;CACF;AiEz2MC;EAsGF;IC7LE,0BAAA;GlEo8MC;EkEn8MD;IAAU,0BAAA;GlEs8MT;EkEr8MD;IAAU,8BAAA;GlEw8MT;EkEv8MD;;IACU,+BAAA;GlE08MT;CACF;AiEn3MC;EAiGF;IAhGI,0BAAA;GjEs3MD;CACF;AiEn3MC;EA4FF;IA3FI,2BAAA;GjEs3MD;CACF;AiEn3MC;EAuFF;IAtFI,iCAAA;GjEs3MD;CACF;AiEl3MC;EAiFF;IC7LE,0BAAA;GlEk+MC;EkEj+MD;IAAU,0BAAA;GlEo+MT;EkEn+MD;IAAU,8BAAA;GlEs+MT;EkEr+MD;;IACU,+BAAA;GlEw+MT;CACF;AiE53MC;EA4EF;IA3EI,0BAAA;GjE+3MD;CACF;AiE53MC;EAuEF;IAtEI,2BAAA;GjE+3MD;CACF;AiE53MC;EAkEF;IAjEI,iCAAA;GjE+3MD;CACF;AiE33MC;EA4DF;ICrLE,yBAAA;GlEw/MC;CACF;AiE33MC;EAuDF;ICrLE,yBAAA;GlE6/MC;CACF;AiE33MC;EAkDF;ICrLE,yBAAA;GlEkgNC;CACF;AiE33MC;EA6CF;ICrLE,yBAAA;GlEugNC;CACF;AiEr3MD;ECnJE,yBAAA;ClE2gND;AiEr3MC;EA+BF;IC7LE,0BAAA;GlEuhNC;EkEthND;IAAU,0BAAA;GlEyhNT;EkExhND;IAAU,8BAAA;GlE2hNT;EkE1hND;;IACU,+BAAA;GlE6hNT;CACF;AiEh4MD;EACE,yBAAA;CjEk4MD;AiEh4MC;EAwBF;IAvBI,0BAAA;GjEm4MD;CACF;AiEj4MD;EACE,yBAAA;CjEm4MD;AiEj4MC;EAiBF;IAhBI,2BAAA;GjEo4MD;CACF;AiEl4MD;EACE,yBAAA;CjEo4MD;AiEl4MC;EAUF;IATI,iCAAA;GjEq4MD;CACF;AiEj4MC;EAIF;ICrLE,yBAAA;GlEsjNC;CACF;AmEnkND;EAAkC,cAAA;CnEskNjC;AmErkND;EAA+B,cAAA;CnEwkN9B;AmEvkND;EAA8B,cAAA;CnE0kN7B;AmEzkND;EAA6B,cAAA;CnE4kN5B;AmE3kND;EAA0B,cAAA;CnE8kNzB;AmE5kND;EACC,gBAAA;CnE8kNA;AmE3kND;EACC,0CAAA;CnE6kNA;AmE1kND;EACC,gBAAA;CnE4kNA;AmEzkND;;EACC,eAAA;CnE4kNA;AmE1kND;EACC,uBAAA;EACA,qCAAA;EACA,sBAAA;CnE4kNA;AmEzkND;EACC,qCAAA;EACA,sBAAA;CnE2kNA;AmExkND;EACC,4CAAA;EACG,6BAAA;EACA,+BAAA;EACH,6BAAA;CnE0kNA;AmEvkND;EACC,0BAAA;CnEykNA;AmEtkND;EACC;IACI,2BAAA;GnEwkNF;CACF;AmEpkND;EACC;IACC,gBAAA;GnEskNC;EmEpkNF;IACC,gBAAA;GnEskNC;CACF;AmEnkND;EACC;IACC,aAAA;GnEqkNC;CACF;AoEloND;EACI,gBAAA;EACA,YAAA;CpEooNH;AoEjoND;EACI,wBAAA;CpEmoNH;AoEhoND;EACI,sBAAA;CpEkoNH;AACD;;;;;;;;;;;;;EAaE;AoE9nNF;EACI,sBAAA;CpEgoNH;AoE7nND;EACI,iBAAA;CpE+nNH;AoE7nND;EACI,gBAAA;CpE+nNH;AoE5nND;EACI,WAAA;CpE8nNH;AoE3nND;EACI,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,sBAAA;CpE6nNH;AoE1nND;EACI,YAAA;EACA,mBAAA;CpE4nNH;AoEznND;EACI,oBAAA;EACA,aAAA;EACA,iBAAA;EACA,YAAA;EACA,4BAAA;EACA,gBAAA;EACA,gEAAA;CpE2nNH;AoExnND;EACI,mBAAA;CpE0nNH;AoEvnND;EACI,gBAAA;EACA,iBAAA;CpEynNH;AoEtnND;EACI,WAAA;EACA,YAAA;CpEwnNH;AoErnND;EACI,eAAA;EACA,cAAA;EACA,YAAA;CpEunNH;AoEpnND;;;EACI,0BAAA;CpEwnNH;AoErnND;EACI,iBAAA;CpEunNH;AoEpnND;EACI,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EACA,cAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;EACA,4CAAA;EACA,6BAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,uCAAA;EAAA,+BAAA;CpEsnNH;AoEnnND;EACI,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,YAAA;EACA,oBAAA;EACA,wBAAA;EACA,eAAA;EACA,oBAAA;CpEqnNH;AoElnND;EACI,sBAAA;EACA,eAAA;EACA,0BAAA;CpEonNH;AoEjnND;;;;EACI,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,sCAAA;CpEsnNH;AoEnnND;EACI,YAAA;EACA,wBAAA;EACA,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,mBAAA;EACA,uBAAA;EACA,eAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;CpEqnNH;AoElnND;EACI,YAAA;CpEonNH;AoEjnND;EACI,uBAAA;CpEmnNH;AoEhnND;EACI,uBAAA;CpEknNH;AoE/mND;EACI;IACI,YAAA;IACA,iBAAA;IACA,iBAAA;IACA,uCAAA;IAAA,+BAAA;GpEinNL;EoE/mNC;IACI,mBAAA;GpEinNL;EoE/mNC;IACI,iBAAA;GpEinNL;EoE/mNC;IACI,kBAAA;IACA,YAAA;IACA,iBAAA;IACA,oBAAA;GpEinNL;EoE/mNC;IACI,cAAA;GpEinNL;EoE/mNC;IACI,2BAAA;GpEinNL;CACF;AoE9mND;EACI;IACI,cAAA;GpEgnNL;CACF;AACD;;;;;;;;;;;;;EAaE;AoE1mNF;EACI,0BAAA;CpE4mNH;AoEzmND;EACI,0BAAA;CpE2mNH;AoExmND;EACI,0BAAA;CpE0mNH;AoEvmND;EACI,0BAAA;CpEymNH;AoEtmND;EACI,0BAAA;CpEwmNH;AoErmND;EACI,0BAAA;CpEumNH;AoEpmND;EACI,0BAAA;CpEsmNH;AoEnmND;EACI,0BAAA;CpEqmNH;AoElmND;EACI,0BAAA;CpEomNH;AoEjmND;EACI,0BAAA;CpEmmNH;AoEhmND;EACI,0BAAA;CpEkmNH;AoE/lND;EACI,0BAAA;CpEimNH;AoE9lND;EACI,eAAA;EACA,aAAA;EACA,sBAAA;EACA,iBAAA;EACA,yCAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,oBAAA;EACA,iBAAA;EACA,qBAAA;EACA,eAAA;CpEgmNH;AoE7lND;EACI,iBAAA;CpE+lNH;AoE5lND;EACI,iBAAA;CpE8lNH;AoE3lND;EACI,eAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;CpE6lNH;AoE1lND;EACI,YAAA;EACA,UAAA;CpE4lNH;AoEzlND;EACI,WAAA;CpE2lNH;AoExlND;EACI,YAAA;CpE0lNH;AoEvlND;EACI,gBAAA;CpEylNH;AoEtlND;EACI,YAAA;EACA,gBAAA;CpEwlNH;AoErlND;EACI,2BAAA;CpEulNH;AoEplND;EACI,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,aAAA;EACA,UAAA;EACA,8BAAA;EACA,WAAA;CpEslNH;AoEnlND;EACI,sBAAA;CpEqlNH;AoEllND;EACI,cAAA;EACA,mBAAA;CpEolNH;AoEjlND;EACI,0BAAA;EACA,mBAAA;EACA,cAAA;EACA,eAAA;CpEmlNH;AoEhlND;EACI,oBAAA;EACA,+BAAA;EACA,oBAAA;EACA,qBAAA;CpEklNH;AoE/kND;EACI,oBAAA;CpEilNH;AoE9kND;EACI,cAAA;CpEglNH;AoE7kND;EACI,eAAA;CpE+kNH;AoE5kND;EACI,mBAAA;CpE8kNH;AACD;;;;;;;;;;;;;EAaE;AoEzkNF;EACI,oBAAA;EACA,cAAA;EACA,4BAAA;EACA,gEAAA;EACA,YAAA;EACA,4BAAA;EACA,gBAAA;CpE2kNH;AoExkND;EACI,gEAAA;CpE0kNH;AoEvkND;EACI,mDAAA;CpEykNH;AoEtkND;EACI,wBAAA;CpEwkNH;AoErkND;EACI,aAAA;EACA,iBAAA;CpEukNH;AoEpkND;EACI,iBAAA;CpEskNH;AoEnkND;EACI,wBAAA;EACA,iBAAA;CpEqkNH;AoElkND;EACI,eAAA;EACA,gBAAA;CpEokNH;AoEjkND;EACI,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;EAGA,+CAAA;CpEmkNH;AoEhkND;EACI,WAAA;CpEkkNH;AoE/jND;EACI,wBAAA;EACA,gBAAA;EACA,aAAA;EACA,8BAAA;EACA,mBAAA;CpEikNH;AoE9jND;EACI,iBAAA;EACA,gBAAA;CpEgkNH;AoE7jND;EACI,aAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,qBAAA;EACA,YAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;EACA,6BAAA;EACA,gCAAA;EACA,YAAA;CpE+jNH;AoE5jND;EACI,aAAA;EACA,aAAA;EACA,sBAAA;EACA,6BAAA;EACA,gCAAA;EACA,4BAAA;EACA,+BAAA;EACA,uBAAA;EACA,kBAAA;EACA,YAAA;EACA,gBAAA;EACA,oBAAA;EACA,eAAA;EACA,oBAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,uBAAA;CpE8jNH;AoE3jND;EACI,aAAA;EACA,YAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;CpE6jNH;AoE1jND;EACI,eAAA;CpE4jNH;AoEzjND;EACI,eAAA;CpE2jNH;AoExjND;EACI,sBAAA;EACA,iBAAA;CpE0jNH;AoEvjND;EACI,iBAAA;CpEyjNH;AoEtjND;EACI,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,sBAAA;CpEwjNH;AoErjND;EACI,iBAAA;EACA,gBAAA;CpEujNH;AoEpjND;EACI,iBAAA;CpEsjNH;AoEnjND;EACI,iBAAA;EAGA,+CAAA;CpEqjNH;AoEljND;EACI,kBAAA;CpEojNH;AoEjjND;EACI,gBAAA;CpEmjNH;AoEhjND;EACI,aAAA;EACA,iBAAA;CpEkjNH;AoE/iND;EACI,mBAAA;CpEijNH;AoE9iND;EACI,gBAAA;EACA,mBAAA;CpEgjNH;AoE7iND;EACI,oBAAA;CpE+iNH;AACD;;;;;;;;;;;;EAYE;AoE1iNF;EACI,+BAAA;EACA,eAAA;CpE4iNH;AoEziND;EACI,iBAAA;EACA,gBAAA;CpE2iNH;AoExiND;EACI,kBAAA;CpE0iNH;AoEviND;EACI,iBAAA;CpEyiNH;AoEtiND;EACI,YAAA;CpEwiNH;AoEriND;EACI,8BAAA;CpEuiNH;AoEpiND;EACI,YAAA;CpEsiNH;AoEniND;EACI,4BAAA;EACA,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,WAAA;EACA,WAAA;CpEqiNH;AoEliND;EACI,aAAA;CpEoiNH;AoEjiND;EACI,uBAAA;CpEmiNH;AoEjiND;EACI,gBAAA;CpEmiNH;AoEhiND;EACI,mBAAA;CpEkiNH;AoE/hND;EACI,iBAAA;CpEiiNH;AoE9hND;EACI,iBAAA;EACA,iBAAA;CpEgiNH;AoE7hND;EACI;IACI,wBAAA;GpE+hNL;CACF;AoE5hND;EACI,kBAAA;CpE8hNH;AoE3hND;EACI,gBAAA;EACA,gBAAA;CpE6hNH;AACD;;;;;;;;;;;;;EAaE;AoExhNF;EACI,yCAAA;CpE0hNH;AoEvhND;EACI,cAAA;EACA,iDAAA;EAEA,sDAAA;CpEwhNH;AoErhND;EACI,eAAA;EACA,UAAA;EACA,YAAA;CpEuhNH;AoEphND;EACI,UAAA;CpEshNH;AACD;;;;;;GAMG;AoElhNH;EACI,iBAAA;CpEohNH;AoEjhND;EACI,sBAAA;EACA,0BAAA;EACA,uBAAA;CpEmhNH;AACD;;;;;;;;;;;;;EAaE;AoE9gNF;EACI,eAAA;CpEghNH;AoE7gND;EACI,sBAAA;EACA,eAAA;CpE+gNH;AoE5gND;EACI,WAAA;EACA,mBAAA;CpE8gNH;AoE3gND;EACI,gBAAA;CpE6gNH;AoE1gND;EACI,sBAAA;EACA,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,iBAAA;CpE4gNH;AoEzgND;EACI,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;CpE2gNH;AoExgND;EACI,UAAA;CpE0gNH;AoEvgND;EAEI,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;EACA,mBAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,oBAAA;CpEwgNH;AoErgND;EACI,kBAAA;CpEugNH;AqE7wOD;;EACI,qBAAA;EAAA,cAAA;EACA,UAAA;CrEgxOH;AqE7wOD;EAGI,iBAAA;CrE+wOH;AqE5wOD;EACI,kBAAA;CrE8wOH;AqE3wOD;;EACI,eAAA;CrE8wOH;AqE3wOD;EACI,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,uBAAA;CrE6wOH;AqE1wOD;EACI,eAAA;CrE4wOH;AqEzwOD;EACI,sDAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;CrE2wOH;AACD,0CAA0C;AqEvwO1C;EACI,eAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;CrEywOH;AqEtwOD;EACI;IACI,qBAAA;IACA,oBAAA;GrEwwOL;CACF;AqErwOD;EACI,eAAA;EACA,kBAAA;CrEuwOH;AqEpwOD;EACI,sBAAA;EACA,mBAAA;CrEswOH;AqEnwOD;EACI,aAAA;EACA,YAAA;CrEqwOH;AqElwOD;EACI,iBAAA;CrEowOH;AqElwOD;EACI,gBAAA;CrEowOH;AqE/vOD;EACI,aAAA;CrEiwOH;AACD,UAAU;AqE7vOV;EACI,aAAA;EACA,eAAA;CrE+vOH;AqE5vOD;EACI,kBAAA;EACA,aAAA;EACA,eAAA;CrE8vOH;AqE3vOD;EACI,eAAA;EACA,YAAA;CrE6vOH;AqE1vOD;EACI;IACI,iCAAA;GrE4vOL;CACF;AqEzvOD;EACI,WAAA;CrE2vOH;AqExvOD;EACI,aAAA;CrE0vOH;AqEvvOD;EACI,aAAA;EACA,eAAA;CrEyvOH;AACD;;;GAGG;AqEpvOH;EACI,WAAA;EAEA,uBAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;CrEqvOH;AqElvOD;EACI,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;CrEovOH;AqEjvOD;EACI,wBAAA;CrEmvOH;AqEhvOD;EACI,yCAAA;EACA,mBAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,oBAAA;CrEkvOH;AqE/uOD;EACI,0BAAA;EACA,UAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;CrEivOH;AqE9uOD;EACI,aAAA;CrEgvOH;AqE7uOD;EACI,aAAA;EACA,kBAAA;EACA,wBAAA;EAGA,+CAAA;CrE+uOH;AqE5uOD;EACI,aAAA;CrE8uOH;AqE3uOD;EACI,0BAAA;EACA,yCAAA;CrE6uOH;AqExuOD;;EACI,eAAA;CrE2uOH;AqExuOD;EACI,WAAA;CrE0uOH;AqEvuOD;EACI,eAAA;CrEyuOH;AqEtuOD;EACI,sBAAA;EACA,WAAA;CrEwuOH;AACD,wCAAwC;AqEnuOxC;EACI,wBAAA;CrEquOH;AqEluOD;EACI,YAAA;EACA,iBAAA;CrEouOH;AqEjuOD;EACI,aAAA;EACA,wBAAA;CrEmuOH;AqEhuOD;EACI,0BAAA;CrEkuOH;AqE/tOD;EACI,oBAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;CrEiuOH;AqE9tOD;EACI,eAAA;EACA,oBAAA;EACA,mBAAA;EACA,eAAA;CrEguOH;AqE7tOD;EACI,iBAAA;CrE+tOH;AqE5tOD;EACI,gBAAA;CrE8tOH;AACD,oDAAoD;AqEztOpD;EACI,oBAAA;EACA,YAAA;CrE2tOH;AqExtOD;EACI,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;CrE0tOH;AqEvtOD;EACI,mBAAA;CrEytOH;AqEttOD;EACI,aAAA;EACA,sBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,iBAAA;EACA,iBAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;CrEwtOH;AqErtOD;EACI,gBAAA;EACA,UAAA;EACA,iBAAA;CrEutOH;AqEptOD;EACI,oBAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;EACA,YAAA;CrEstOH;AqEntOD;EACI,oBAAA;CrEqtOH;AqEltOD;EACI,oBAAA;EACA,cAAA;CrEotOH;AqEjtOD;EACI,YAAA;EACA,YAAA;CrEmtOH;AACD;;;GAGG;AqE/sOH;EACI,YAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;CrEitOH;AqE9sOD;EACI,gBAAA;CrEgtOH;AqE7sOD;EACI,mBAAA;EACA,aAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,YAAA;CrE+sOH;AqE5sOD;EACI,UAAA;EACA,mBAAA;CrE8sOH;AqE3sOD;EACI,YAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,aAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;CrE6sOH;AqE1sOD;EACI,iBAAA;EACA,iBAAA;EACA,wBAAA;EACA,oBAAA;CrE4sOH;AqEzsOD;EACI,gBAAA;EACA,UAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;CrE2sOH;AqExsOD;EACI,YAAA;CrE0sOH;AqEvsOD;EACI,cAAA;EACA,cAAA;CrEysOH;AqEtsOD;EACI,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,oBAAA;CrEwsOH;AqErsOD;EACI,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;CrEusOH;AqEpsOD;EACI,mBAAA;EACA,kBAAA;CrEssOH;AqEnsOD;EACI,oBAAA;CrEqsOH;AqElsOD;EACI,gBAAA;CrEosOH;AqEjsOD;EACI,4BAAA;CrEmsOH;AqEhsOD;EACI,YAAA;EACA,oBAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;CrEksOH;AqE/rOD;EACI,YAAA;EACA,8BAAA;EACA,UAAA;EACA,cAAA;CrEisOH;AqE9rOD;EACI,YAAA;EACA,8BAAA;EACA,6BAAA;EACA,aAAA;EACA,iBAAA;CrEgsOH;AACD,mCAAmC;AqE3rOnC;EACI,eAAA;CrE6rOH;AqE1rOD;EACI,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,oBAAA;CrE4rOH;AqEzrOD;EACI,kBAAA;CrE2rOH;AACD,0BAA0B;AqEtrO1B;EACI,mBAAA;CrEwrOH;AqErrOD;EACI,uBAAA;CrEurOH;AACD,kCAAkC;AqElrOlC;EACI,mBAAA;EACA,iBAAA;CrEorOH;AqEjrOD;EACI,YAAA;CrEmrOH;AqEhrOD;EACI,mBAAA;CrEkrOH;AqE/qOD;EACI,cAAA;EACA,gBAAA;EACA,UAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,WAAA;CrEirOH;AqE9qOD;EACI,mBAAA;EACA,iBAAA;CrEgrOH;AqE7qOD;EACI,aAAA;CrE+qOH;AqE5qOD;EACI;IACI,iBAAA;GrE8qOL;CACF;AqE3qOD;EACI,mBAAA;EACA,6BAAA;EACA,aAAA;EACA,iBAAA;CrE6qOH;AqE1qOD;EACI,YAAA;CrE4qOH;AqEzqOD;EACI,mBAAA;EACA,UAAA;EACA,2CAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,YAAA;EACA,kBAAA;CrE2qOH;AqExqOD;EACI,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,iBAAA;EACA,iBAAA;EACA,mBAAA;CrE0qOH;AqEvqOD;EACI,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;CrEyqOH;AqEtqOD;EACI,gBAAA;EACA,iBAAA;CrEwqOH;AqErqOD;EACI,4BAAA;CrEuqOH;AqEpqOD;;EACI,wBAAA;EACA,aAAA;CrEuqOH;AqEpqOD;EACI,gBAAA;CrEsqOH;AqEnqOD;EACI,iBAAA;CrEqqOH;AqElqOD;EACI,iBAAA;CrEoqOH;AqEjqOD;EACI;IACI,gBAAA;IACA,iBAAA;GrEmqOL;CACF;AsEtsPD;EACC,gBAAA;EACA,YAAA;EACA,kBAAA;CtEwsPA;AsEpsPD;EACC,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;CtEssPA;AsEnsPD;EACC,aAAA;CtEqsPA;AuEjtPD;EACI,eAAA;CvEmtPH;AuEhtPD;EACC,YAAA;CvEktPA;AuE/sPD;EACC,qBAAA;EAAA,cAAA;EACA,gBAAA;EACA,yBAAA;EAAA,wBAAA;CvEitPA;AuEptPD;EAME,gBAAA;CvEitPD;AuEvtPD;EAUE,iBAAA;CvEgtPD;AuE1tPD;EAcK,mBAAA;CvE+sPJ;AuE7sPC;EACC,+BAAA;CvE+sPF;AuE5sPC;EACC,iBAAA;EACA,sBAAA;EACA,+BAAA;CvE8sPF;AuEzsPC;EACI,kBAAA;CvE2sPL;AuExsPC;EACI,8BAAA;CvE0sPL;AuErsPD;EACC,YAAA;CvEusPA;AuEpsPD;EACC,kBAAA;CvEssPA;AuElsPA;;EACI,0BAAA;CvEqsPJ;AuEjsPD;;EACC,YAAA;EACG,mBAAA;EACA,aAAA;EACA,oBAAA;CvEosPH;AuEjsPD;;EAEK,gBAAA;EACA,0BAAA;CvEmsPJ;AuE/rPD;EACC,kBAAA;CvEisPA;AuE7rPD;EACC,kBAAA;CvE+rPA;AuE9rPA;EACC,uBAAA;CvEgsPD;AuE5rPD;EAEE,YAAA;CvE6rPD;AwEvxPD;EACC,qBAAA;EAAA,cAAA;EACA,gBAAA;CxEyxPA;AwE3xPD;;EAIE,iBAAA;CxE2xPD;AwEvxPD;EACC,aAAA;EACA,mBAAA;CxEyxPA;AACD;;;GAGG;AACH;gCACgC;AyEtyPhC;EACE,2BAAA;EACA,8DAAA;EACA,+ZAAA;EAMA,oBAAA;EACA,mBAAA;CzEmyPD;A0E7yPD;EACE,sBAAA;EACA,8CAAA;EACA,mBAAA;EACA,qBAAA;EACA,oCAAA;EACA,mCAAA;C1E+yPD;AACD,8DAA8D;A2ErzP9D;EACE,wBAAA;EACA,oBAAA;EACA,qBAAA;C3EuzPD;A2ErzPD;EAAuB,eAAA;C3EwzPtB;A2EvzPD;EAAuB,eAAA;C3E0zPtB;A2EzzPD;EAAuB,eAAA;C3E4zPtB;A2E3zPD;EAAuB,eAAA;C3E8zPtB;A4Ex0PD;EACE,oBAAA;EACA,mBAAA;C5E00PD;A6E30PD;EACE,gBAAA;EACA,0BAAA;EACA,sBAAA;C7E60PD;A6Eh1PD;EAIS,mBAAA;C7E+0PR;A6E70PD;EACE,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,oBAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;C7E+0PD;A6E90PC;EACE,oBAAA;C7Eg1PH;AkC71PD;EACE,0BAAA;EACA,0BAAA;EACA,oBAAA;ClC+1PD;AkC51PD;EAA8B,YAAA;ClC+1P7B;AkC91PD;EAA+B,aAAA;ClCi2P9B;AkC91PC;EAA+B,mBAAA;ClCi2PhC;AkCh2PC;EAAgC,kBAAA;ClCm2PjC;AACD,4BAA4B;AkCh2P5B;EAAc,aAAA;ClCm2Pb;AkCl2PD;EAAa,YAAA;ClCq2PZ;AkCl2PC;EAAc,mBAAA;ClCq2Pf;AkCp2PC;EAAe,kBAAA;ClCu2PhB;A8E33PD;EACE,8CAAA;EACQ,sCAAA;C9E63PT;A8E13PD;EACE,gDAAA;EACQ,wCAAA;C9E43PT;A8Ez3PD;EACE;IACE,gCAAA;IACQ,wBAAA;G9E23PT;E8Ez3PD;IACE,kCAAA;IACQ,0BAAA;G9E23PT;CACF;A8Ex3PD;EACE;IACE,gCAAA;IACQ,wBAAA;G9E03PT;E8Ex3PD;IACE,kCAAA;IACQ,0BAAA;G9E03PT;CACF;A+Ev5PD;ECWE,uEAAA;EACA,iCAAA;EAEQ,yBAAA;ChF+4PT;A+E55PD;ECUE,uEAAA;EACA,kCAAA;EAEQ,0BAAA;ChFq5PT;A+Ej6PD;ECSE,uEAAA;EACA,kCAAA;EAEQ,0BAAA;ChF25PT;A+Er6PD;ECcE,iFAAA;EACA,gCAAA;EAEQ,wBAAA;ChF05PT;A+E16PD;ECaE,iFAAA;EACA,gCAAA;EAEQ,wBAAA;ChFg6PT;A+E36PD;;;;;EAKE,qBAAA;EAAA,aAAA;C/E66PD;AiF57PD;EACE,mBAAA;EACA,sBAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;CjF87PD;AiF57PD;;EACE,mBAAA;EACA,QAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;CjF+7PD;AiF77PD;EAA6B,qBAAA;CjFg8P5B;AiF/7PD;EAA6B,eAAA;CjFk8P5B;AiFj8PD;EAA4B,YAAA;CjFo8P3B;AACD;oEACoE;AkFt9PpE;EAAiC,iBAAA;ClFy9PhC;AkFx9PD;EAAiC,iBAAA;ClF29PhC;AkF19PD;EAAkC,iBAAA;ClF69PjC;AkF59PD;EAAsC,iBAAA;ClF+9PrC;AkF99PD;EAAiC,iBAAA;ClFi+PhC;AkFh+PD;EAAgC,iBAAA;ClFm+P/B;AkFl+PD;EAAkC,iBAAA;ClFq+PjC;AkFp+PD;EAAgC,iBAAA;ClFu+P/B;AkFt+PD;EAAgC,iBAAA;ClFy+P/B;AkFx+PD;EAAoC,iBAAA;ClF2+PnC;AkF1+PD;EAA8B,iBAAA;ClF6+P7B;AkF5+PD;EAAmC,iBAAA;ClF++PlC;AkF9+PD;EAAiC,iBAAA;ClFi/PhC;AkFh/PD;;;EAEiC,iBAAA;ClFm/PhC;AkFl/PD;EAAuC,iBAAA;ClFq/PtC;AkFp/PD;EAAwC,iBAAA;ClFu/PvC;AkFt/PD;EAAqC,iBAAA;ClFy/PpC;AkFx/PD;EAAkC,iBAAA;ClF2/PjC;AkF1/PD;;EAC+B,iBAAA;ClF6/P9B;AkF5/PD;EAAmC,iBAAA;ClF+/PlC;AkF9/PD;EAAgC,iBAAA;ClFigQ/B;AkFhgQD;EAAkC,iBAAA;ClFmgQjC;AkFlgQD;EAAmC,iBAAA;ClFqgQlC;AkFpgQD;EAAgC,iBAAA;ClFugQ/B;AkFtgQD;EAAoC,iBAAA;ClFygQnC;AkFxgQD;EAA+C,iBAAA;ClF2gQ9C;AkF1gQD;EAA6C,iBAAA;ClF6gQ5C;AkF5gQD;EAAiC,iBAAA;ClF+gQhC;AkF9gQD;EAAyC,iBAAA;ClFihQxC;AkFhhQD;;EACkC,iBAAA;ClFmhQjC;AkFlhQD;EAAmC,iBAAA;ClFqhQlC;AkFphQD;EAAoC,iBAAA;ClFuhQnC;AkFthQD;EAAgC,iBAAA;ClFyhQ/B;AkFxhQD;EAAgC,iBAAA;ClF2hQ/B;AkF1hQD;EAAsC,iBAAA;ClF6hQrC;AkF5hQD;EAAsC,iBAAA;ClF+hQrC;AkF9hQD;EAAuC,iBAAA;ClFiiQtC;AkFhiQD;EAAqC,iBAAA;ClFmiQpC;AkFliQD;EAAkC,iBAAA;ClFqiQjC;AkFpiQD;EAAmC,iBAAA;ClFuiQlC;AkFtiQD;EAA+B,iBAAA;ClFyiQ9B;AkFxiQD;EAAgC,iBAAA;ClF2iQ/B;AkF1iQD;EAAgC,iBAAA;ClF6iQ/B;AkF5iQD;EAAoC,iBAAA;ClF+iQnC;AkF9iQD;EAAiC,iBAAA;ClFijQhC;AkFhjQD;EAAkC,iBAAA;ClFmjQjC;AkFljQD;EAAgC,iBAAA;ClFqjQ/B;AkFpjQD;EAAgC,iBAAA;ClFujQ/B;AkFtjQD;EAAkC,iBAAA;ClFyjQjC;AkFxjQD;EAAuC,iBAAA;ClF2jQtC;AkF1jQD;EAAsC,iBAAA;ClF6jQrC;AkF5jQD;EAAsC,iBAAA;ClF+jQrC;AkF9jQD;EAAwC,iBAAA;ClFikQvC;AkFhkQD;EAAuC,iBAAA;ClFmkQtC;AkFlkQD;EAAyC,iBAAA;ClFqkQxC;AkFpkQD;EAAgC,iBAAA;ClFukQ/B;AkFtkQD;;EACmC,iBAAA;ClFykQlC;AkFxkQD;EAAkC,iBAAA;ClF2kQjC;AkF1kQD;EAAwC,iBAAA;ClF6kQvC;AkF5kQD;;;EAEqC,iBAAA;ClF+kQpC;AkF9kQD;EAAkC,iBAAA;ClFilQjC;AkFhlQD;EAAsC,iBAAA;ClFmlQrC;AkFllQD;EAAkC,iBAAA;ClFqlQjC;AkFplQD;EAAgC,iBAAA;ClFulQ/B;AkFtlQD;;EAC2C,iBAAA;ClFylQ1C;AkFxlQD;EAA0C,iBAAA;ClF2lQzC;AkF1lQD;EAA0C,iBAAA;ClF6lQzC;AkF5lQD;EAAkC,iBAAA;ClF+lQjC;AkF9lQD;EAAyC,iBAAA;ClFimQxC;AkFhmQD;EAAyC,iBAAA;ClFmmQxC;AkFlmQD;EAAoC,iBAAA;ClFqmQnC;AkFpmQD;EAAgC,iBAAA;ClFumQ/B;AkFtmQD;EAAiC,iBAAA;ClFymQhC;AkFxmQD;EAAgC,iBAAA;ClF2mQ/B;AkF1mQD;EAAmC,iBAAA;ClF6mQlC;AkF5mQD;EAAwC,iBAAA;ClF+mQvC;AkF9mQD;EAAwC,iBAAA;ClFinQvC;AkFhnQD;EAAiC,iBAAA;ClFmnQhC;AkFlnQD;EAAwC,iBAAA;ClFqnQvC;AkFpnQD;EAAyC,iBAAA;ClFunQxC;AkFtnQD;EAAuC,iBAAA;ClFynQtC;AkFxnQD;EAAwC,iBAAA;ClF2nQvC;AkF1nQD;EAAwC,iBAAA;ClF6nQvC;AkF5nQD;EAAwC,iBAAA;ClF+nQvC;AkF9nQD;EAA2C,iBAAA;ClFioQ1C;AkFhoQD;EAAuC,iBAAA;ClFmoQtC;AkFloQD;EAAsC,iBAAA;ClFqoQrC;AkFpoQD;EAA0C,iBAAA;ClFuoQzC;AkFtoQD;EAA0C,iBAAA;ClFyoQzC;AkFxoQD;EAA+B,iBAAA;ClF2oQ9B;AkF1oQD;EAAsC,iBAAA;ClF6oQrC;AkF5oQD;EAAuC,iBAAA;ClF+oQtC;AkF9oQD;EAAoC,iBAAA;ClFipQnC;AkFhpQD;EAAsC,iBAAA;ClFmpQrC;AkFlpQD;;EACiC,iBAAA;ClFqpQhC;AkFppQD;EAAkC,iBAAA;ClFupQjC;AkFtpQD;EAAoC,iBAAA;ClFypQnC;AkFxpQD;EAAgC,iBAAA;ClF2pQ/B;AkF1pQD;EAAiC,iBAAA;ClF6pQhC;AkF5pQD;EAAoC,iBAAA;ClF+pQnC;AkF9pQD;EAA8C,iBAAA;ClFiqQ7C;AkFhqQD;EAAgC,iBAAA;ClFmqQ/B;AkFlqQD;EAAgC,iBAAA;ClFqqQ/B;AkFpqQD;EAAgC,iBAAA;ClFuqQ/B;AkFtqQD;EAA+B,iBAAA;ClFyqQ9B;AkFxqQD;EAAqC,iBAAA;ClF2qQpC;AkF1qQD;;EACgD,iBAAA;ClF6qQ/C;AkF5qQD;EAAiC,iBAAA;ClF+qQhC;AkF9qQD;EAAoC,iBAAA;ClFirQnC;AkFhrQD;EAAkC,iBAAA;ClFmrQjC;AkFlrQD;EAAmC,iBAAA;ClFqrQlC;AkFprQD;EAAkC,iBAAA;ClFurQjC;AkFtrQD;EAAsC,iBAAA;ClFyrQrC;AkFxrQD;EAAwC,iBAAA;ClF2rQvC;AkF1rQD;EAAmC,iBAAA;ClF6rQlC;AkF5rQD;EAAyC,iBAAA;ClF+rQxC;AkF9rQD;EAAkC,iBAAA;ClFisQjC;AkFhsQD;EAAuC,iBAAA;ClFmsQtC;AkFlsQD;EAAoC,iBAAA;ClFqsQnC;AkFpsQD;EAAoC,iBAAA;ClFusQnC;AkFtsQD;;EACqC,iBAAA;ClFysQpC;AkFxsQD;EAA0C,iBAAA;ClF2sQzC;AkF1sQD;EAA2C,iBAAA;ClF6sQ1C;AkF5sQD;EAAwC,iBAAA;ClF+sQvC;AkF9sQD;EAA+B,iBAAA;ClFitQ9B;AkFhtQD;;EACgC,iBAAA;ClFmtQ/B;AkFltQD;EAAoC,iBAAA;ClFqtQnC;AkFptQD;EAAuC,iBAAA;ClFutQtC;AkFttQD;EAAyC,iBAAA;ClFytQxC;AkFxtQD;EAAqC,iBAAA;ClF2tQpC;AkF1tQD;EAAmC,iBAAA;ClF6tQlC;AkF5tQD;EAAoC,iBAAA;ClF+tQnC;AkF9tQD;EAA2C,iBAAA;ClFiuQ1C;AkFhuQD;EAAsC,iBAAA;ClFmuQrC;AkFluQD;EAAyC,iBAAA;ClFquQxC;AkFpuQD;EAAmC,iBAAA;ClFuuQlC;AkFtuQD;EAAkC,iBAAA;ClFyuQjC;AkFxuQD;EAAyC,iBAAA;ClF2uQxC;AkF1uQD;EAAkC,iBAAA;ClF6uQjC;AkF5uQD;EAAmC,iBAAA;ClF+uQlC;AkF9uQD;EAAiC,iBAAA;ClFivQhC;AkFhvQD;EAAoC,iBAAA;ClFmvQnC;AkFlvQD;EAAsC,iBAAA;ClFqvQrC;AkFpvQD;EAAwC,iBAAA;ClFuvQvC;AkFtvQD;EAAmC,iBAAA;ClFyvQlC;AkFxvQD;;EACoC,iBAAA;ClF2vQnC;AkF1vQD;EAAkC,iBAAA;ClF6vQjC;AkF5vQD;EAAkC,iBAAA;ClF+vQjC;AkF9vQD;EAAuC,iBAAA;ClFiwQtC;AkFhwQD;;EAC+B,iBAAA;ClFmwQ9B;AkFlwQD;EAAiC,iBAAA;ClFqwQhC;AkFpwQD;EAAoC,iBAAA;ClFuwQnC;AkFtwQD;EAAgC,iBAAA;ClFywQ/B;AkFxwQD;EAAuC,iBAAA;ClF2wQtC;AkF1wQD;EAAwC,iBAAA;ClF6wQvC;AkF5wQD;EAAuC,iBAAA;ClF+wQtC;AkF9wQD;EAAqC,iBAAA;ClFixQpC;AkFhxQD;EAAuC,iBAAA;ClFmxQtC;AkFlxQD;EAA6C,iBAAA;ClFqxQ5C;AkFpxQD;EAA8C,iBAAA;ClFuxQ7C;AkFtxQD;EAA2C,iBAAA;ClFyxQ1C;AkFxxQD;EAA6C,iBAAA;ClF2xQ5C;AkF1xQD;EAAiC,iBAAA;ClF6xQhC;AkF5xQD;EAAkC,iBAAA;ClF+xQjC;AkF9xQD;EAAiC,iBAAA;ClFiyQhC;AkFhyQD;EAAkC,iBAAA;ClFmyQjC;AkFlyQD;EAAqC,iBAAA;ClFqyQpC;AkFpyQD;EAAsC,iBAAA;ClFuyQrC;AkFtyQD;;EACiC,iBAAA;ClFyyQhC;AkFxyQD;;EACgC,iBAAA;ClF2yQ/B;AkF1yQD;EAAiC,iBAAA;ClF6yQhC;AkF5yQD;EAAiC,iBAAA;ClF+yQhC;AkF9yQD;;EACoC,iBAAA;ClFizQnC;AkFhzQD;;EACmC,iBAAA;ClFmzQlC;AkFlzQD;EAAqC,iBAAA;ClFqzQpC;AkFpzQD;;EACoC,iBAAA;ClFuzQnC;AkFtzQD;EAAkC,iBAAA;ClFyzQjC;AkFxzQD;;;EAEgC,iBAAA;ClF2zQ/B;AkF1zQD;EAAmC,iBAAA;ClF6zQlC;AkF5zQD;EAAmC,iBAAA;ClF+zQlC;AkF9zQD;EAAyC,iBAAA;ClFi0QxC;AkFh0QD;EAAqC,iBAAA;ClFm0QpC;AkFl0QD;EAAiC,iBAAA;ClFq0QhC;AkFp0QD;EAAiC,iBAAA;ClFu0QhC;AkFt0QD;EAAiC,iBAAA;ClFy0QhC;AkFx0QD;EAAqC,iBAAA;ClF20QpC;AkF10QD;EAA4C,iBAAA;ClF60Q3C;AkF50QD;EAA8C,iBAAA;ClF+0Q7C;AkF90QD;EAAuC,iBAAA;ClFi1QtC;AkFh1QD;EAAiC,iBAAA;ClFm1QhC;AkFl1QD;EAAsC,iBAAA;ClFq1QrC;AkFp1QD;EAAoC,iBAAA;ClFu1QnC;AkFt1QD;EAAsC,iBAAA;ClFy1QrC;AkFx1QD;EAAuC,iBAAA;ClF21QtC;AkF11QD;EAAmC,iBAAA;ClF61QlC;AkF51QD;;EACgC,iBAAA;ClF+1Q/B;AkF91QD;;EACqC,iBAAA;ClFi2QpC;AkFh2QD;;EACoC,iBAAA;ClFm2QnC;AkFl2QD;EAAoC,iBAAA;ClFq2QnC;AkFp2QD;EAAoC,iBAAA;ClFu2QnC;AkFt2QD;;EACgC,iBAAA;ClFy2Q/B;AkFx2QD;;EACiC,iBAAA;ClF22QhC;AkF12QD;;EACsC,iBAAA;ClF62QrC;AkF52QD;EAAqC,iBAAA;ClF+2QpC;AkF92QD;EAAsC,iBAAA;ClFi3QrC;AkFh3QD;;EACgC,iBAAA;ClFm3Q/B;AkFl3QD;EAAmC,iBAAA;ClFq3QlC;AkFp3QD;EAAoC,iBAAA;ClFu3QnC;AkFt3QD;;EACqC,iBAAA;ClFy3QpC;AkFx3QD;EAAuC,iBAAA;ClF23QtC;AkF13QD;EAAoC,iBAAA;ClF63QnC;AkF53QD;EAA0C,iBAAA;ClF+3QzC;AkF93QD;EAAwC,iBAAA;ClFi4QvC;AkFh4QD;EAAmC,iBAAA;ClFm4QlC;AkFl4QD;EAAuC,iBAAA;ClFq4QtC;AkFp4QD;EAAoC,iBAAA;ClFu4QnC;AkFt4QD;EAAkC,iBAAA;ClFy4QjC;AkFx4QD;EAAkC,iBAAA;ClF24QjC;AkF14QD;EAAmC,iBAAA;ClF64QlC;AkF54QD;EAAuC,iBAAA;ClF+4QtC;AkF94QD;EAAsC,iBAAA;ClFi5QrC;AkFh5QD;EAAsC,iBAAA;ClFm5QrC;AkFl5QD;EAAqC,iBAAA;ClFq5QpC;AkFp5QD;EAAkC,iBAAA;ClFu5QjC;AkFt5QD;EAAuC,iBAAA;ClFy5QtC;AkFx5QD;EAAgC,iBAAA;ClF25Q/B;AkF15QD;EAAoC,iBAAA;ClF65QnC;AkF55QD;EAAuC,iBAAA;ClF+5QtC;AkF95QD;EAA6C,iBAAA;ClFi6Q5C;AkFh6QD;EAA8C,iBAAA;ClFm6Q7C;AkFl6QD;EAA2C,iBAAA;ClFq6Q1C;AkFp6QD;EAA6C,iBAAA;ClFu6Q5C;AkFt6QD;EAAsC,iBAAA;ClFy6QrC;AkFx6QD;EAAuC,iBAAA;ClF26QtC;AkF16QD;EAAoC,iBAAA;ClF66QnC;AkF56QD;EAAsC,iBAAA;ClF+6QrC;AkF96QD;EAAmC,iBAAA;ClFi7QlC;AkFh7QD;EAAkC,iBAAA;ClFm7QjC;AkFl7QD;EAAkC,iBAAA;ClFq7QjC;AkFp7QD;;EACkC,iBAAA;ClFu7QjC;AkFt7QD;EAAoC,iBAAA;ClFy7QnC;AkFx7QD;EAAsC,iBAAA;ClF27QrC;AkF17QD;EAAuC,iBAAA;ClF67QtC;AkF57QD;EAAmC,iBAAA;ClF+7QlC;AkF97QD;EAAkC,iBAAA;ClFi8QjC;AkFh8QD;;EACiC,iBAAA;ClFm8QhC;AkFl8QD;EAAsC,iBAAA;ClFq8QrC;AkFp8QD;EAAoC,iBAAA;ClFu8QnC;AkFt8QD;EAAyC,iBAAA;ClFy8QxC;AkFx8QD;EAAmC,iBAAA;ClF28QlC;AkF18QD;EAAmC,iBAAA;ClF68QlC;AkF58QD;EAAiC,iBAAA;ClF+8QhC;AkF98QD;EAAmC,iBAAA;ClFi9QlC;AkFh9QD;EAAsC,iBAAA;ClFm9QrC;AkFl9QD;EAAkC,iBAAA;ClFq9QjC;AkFp9QD;EAA0C,iBAAA;ClFu9QzC;AkFt9QD;EAAoC,iBAAA;ClFy9QnC;AkFx9QD;EAAgC,iBAAA;ClF29Q/B;AkF19QD;;EACqC,iBAAA;ClF69QpC;AkF59QD;;;EAEuC,iBAAA;ClF+9QtC;AkF99QD;EAA0C,iBAAA;ClFi+QzC;AkFh+QD;EAAgC,iBAAA;ClFm+Q/B;AkFl+QD;EAAqC,iBAAA;ClFq+QpC;AkFp+QD;;EACwC,iBAAA;ClFu+QvC;AkFt+QD;EAAoC,iBAAA;ClFy+QnC;AkFx+QD;EAAgC,iBAAA;ClF2+Q/B;AkF1+QD;EAAuC,iBAAA;ClF6+QtC;AkF5+QD;EAAuC,iBAAA;ClF++QtC;AkF9+QD;EAAqC,iBAAA;ClFi/QpC;AkFh/QD;EAAkC,iBAAA;ClFm/QjC;AkFl/QD;EAAwC,iBAAA;ClFq/QvC;AkFp/QD;EAAsC,iBAAA;ClFu/QrC;AkFt/QD;EAA4C,iBAAA;ClFy/Q3C;AkFx/QD;EAAkC,iBAAA;ClF2/QjC;AkF1/QD;EAAsC,iBAAA;ClF6/QrC;AkF5/QD;EAA6C,iBAAA;ClF+/Q5C;AkF9/QD;EAAkC,iBAAA;ClFigRjC;AkFhgRD;EAAkC,iBAAA;ClFmgRjC;AkFlgRD;EAA+C,iBAAA;ClFqgR9C;AkFpgRD;EAAgD,iBAAA;ClFugR/C;AkFtgRD;EAA6C,iBAAA;ClFygR5C;AkFxgRD;EAA+C,iBAAA;ClF2gR9C;AkF1gRD;EAAiC,iBAAA;ClF6gRhC;AkF5gRD;EAAgC,iBAAA;ClF+gR/B;AkF9gRD;EAAkC,iBAAA;ClFihRjC;AkFhhRD;EAAsC,iBAAA;ClFmhRrC;AkFlhRD;EAAoC,iBAAA;ClFqhRnC;AkFphRD;EAAsC,iBAAA;ClFuhRrC;AkFthRD;EAAsC,iBAAA;ClFyhRrC;AkFxhRD;EAAsC,iBAAA;ClF2hRrC;AkF1hRD;EAAuC,iBAAA;ClF6hRtC;AkF5hRD;EAAkC,iBAAA;ClF+hRjC;AkF9hRD;EAAwC,iBAAA;ClFiiRvC;AkFhiRD;EAA0C,iBAAA;ClFmiRzC;AkFliRD;EAAoC,iBAAA;ClFqiRnC;AkFpiRD;EAAsC,iBAAA;ClFuiRrC;AkFtiRD;EAAwC,iBAAA;ClFyiRvC;AkFxiRD;EAAyC,iBAAA;ClF2iRxC;AkF1iRD;EAAgD,iBAAA;ClF6iR/C;AkF5iRD;EAAwC,iBAAA;ClF+iRvC;AkF9iRD;EAAmC,iBAAA;ClFijRlC;AkFhjRD;;EAC+C,iBAAA;ClFmjR9C;AkFljRD;;EAC6C,iBAAA;ClFqjR5C;AkFpjRD;;EACgD,iBAAA;ClFujR/C;AkFtjRD;;EAC+B,iBAAA;ClFyjR9B;AkFxjRD;EAA+B,iBAAA;ClF2jR9B;AkF1jRD;;EAC+B,iBAAA;ClF6jR9B;AkF5jRD;;EAC+B,iBAAA;ClF+jR9B;AkF9jRD;;;;EAG+B,iBAAA;ClFikR9B;AkFhkRD;;;EAE+B,iBAAA;ClFmkR9B;AkFlkRD;;EAC+B,iBAAA;ClFqkR9B;AkFpkRD;;EAC+B,iBAAA;ClFukR9B;AkFtkRD;EAAgC,iBAAA;ClFykR/B;AkFxkRD;EAAqC,iBAAA;ClF2kRpC;AkF1kRD;EAA0C,iBAAA;ClF6kRzC;AkF5kRD;EAA2C,iBAAA;ClF+kR1C;AkF9kRD;EAA2C,iBAAA;ClFilR1C;AkFhlRD;EAA4C,iBAAA;ClFmlR3C;AkFllRD;EAA4C,iBAAA;ClFqlR3C;AkFplRD;EAA6C,iBAAA;ClFulR5C;AkFtlRD;EAAqC,iBAAA;ClFylRpC;AkFxlRD;EAAuC,iBAAA;ClF2lRtC;AkF1lRD;EAA0C,iBAAA;ClF6lRzC;AkF5lRD;EAAmC,iBAAA;ClF+lRlC;AkF9lRD;EAAgC,iBAAA;ClFimR/B;AkFhmRD;EAAuC,iBAAA;ClFmmRtC;AkFlmRD;EAAwC,iBAAA;ClFqmRvC;AkFpmRD;EAAmC,iBAAA;ClFumRlC;AkFtmRD;EAA0C,iBAAA;ClFymRzC;AkFxmRD;EAAqC,iBAAA;ClF2mRpC;AkF1mRD;EAAkC,iBAAA;ClF6mRjC;AkF5mRD;EAA+B,iBAAA;ClF+mR9B;AkF9mRD;EAAqC,iBAAA;ClFinRpC;AkFhnRD;EAA4C,iBAAA;ClFmnR3C;AkFlnRD;EAAkC,iBAAA;ClFqnRjC;AkFpnRD;EAAyC,iBAAA;ClFunRxC;AkFtnRD;EAA2C,iBAAA;ClFynR1C;AkFxnRD;EAAyC,iBAAA;ClF2nRxC;AkF1nRD;EAA2C,iBAAA;ClF6nR1C;AkF5nRD;EAA4C,iBAAA;ClF+nR3C;AkF9nRD;EAAiC,iBAAA;ClFioRhC;AkFhoRD;EAAmC,iBAAA;ClFmoRlC;AkFloRD;EAAmC,iBAAA;ClFqoRlC;AkFpoRD;EAAiC,iBAAA;ClFuoRhC;AkFtoRD;EAAoC,iBAAA;ClFyoRnC;AkFxoRD;EAAiC,iBAAA;ClF2oRhC;AkF1oRD;EAAsC,iBAAA;ClF6oRrC;AkF5oRD;EAAkC,iBAAA;ClF+oRjC;AkF9oRD;EAAkC,iBAAA;ClFipRjC;AkFhpRD;EAAgC,iBAAA;ClFmpR/B;AkFlpRD;;EACoC,iBAAA;ClFqpRnC;AkFppRD;EAAiC,iBAAA;ClFupRhC;AkFtpRD;EAAkC,iBAAA;ClFypRjC;AkFxpRD;EAAmC,iBAAA;ClF2pRlC;AkF1pRD;EAA+B,iBAAA;ClF6pR9B;AkF5pRD;EAA8B,iBAAA;ClF+pR7B;AkF9pRD;EAAiC,iBAAA;ClFiqRhC;AkFhqRD;EAAkC,iBAAA;ClFmqRjC;AkFlqRD;EAAqC,iBAAA;ClFqqRpC;AkFpqRD;EAA0C,iBAAA;ClFuqRzC;AkFtqRD;EAAgD,iBAAA;ClFyqR/C;AkFxqRD;EAA+C,iBAAA;ClF2qR9C;AkF1qRD;;EAC+C,iBAAA;ClF6qR9C;AkF5qRD;EAAwC,iBAAA;ClF+qRvC;AkF9qRD;EAAsC,iBAAA;ClFirRrC;AkFhrRD;EAAwC,iBAAA;ClFmrRvC;AkFlrRD;;EAC+B,iBAAA;ClFqrR9B;AkFprRD;EAAyC,iBAAA;ClFurRxC;AkFtrRD;EAAyC,iBAAA;ClFyrRxC;AkFxrRD;EAAiC,iBAAA;ClF2rRhC;AkF1rRD;EAA2C,iBAAA;ClF6rR1C;AkF5rRD;EAAqC,iBAAA;ClF+rRpC;AkF9rRD;EAAkC,iBAAA;ClFisRjC;AkFhsRD;;;EAEsC,iBAAA;ClFmsRrC;AkFlsRD;;EAC0C,iBAAA;ClFqsRzC;AkFpsRD;EAAiC,iBAAA;ClFusRhC;AkFtsRD;EAAkC,iBAAA;ClFysRjC;AkFxsRD;EAAkC,iBAAA;ClF2sRjC;AkF1sRD;EAAyC,iBAAA;ClF6sRxC;AkF5sRD;EAA8C,iBAAA;ClF+sR7C;AkF9sRD;EAAuC,iBAAA;ClFitRtC;AkFhtRD;EAAqC,iBAAA;ClFmtRpC;AkFltRD;EAAgC,iBAAA;ClFqtR/B;AkFptRD;EAAyC,iBAAA;ClFutRxC;AkFttRD;EAA0C,iBAAA;ClFytRzC;AkFxtRD;EAAkC,iBAAA;ClF2tRjC;AkF1tRD;EAAkC,iBAAA;ClF6tRjC;AkF5tRD;EAAoC,iBAAA;ClF+tRnC;AkF9tRD;EAA+B,iBAAA;ClFiuR9B;AkFhuRD;EAAoC,iBAAA;ClFmuRnC;AkFluRD;EAAiC,iBAAA;ClFquRhC;AkFpuRD;EAA+B,iBAAA;ClFuuR9B;AkFtuRD;EAAiC,iBAAA;ClFyuRhC;AkFxuRD;EAAgC,iBAAA;ClF2uR/B;AkF1uRD;EAAiC,iBAAA;ClF6uRhC;AkF5uRD;EAAmC,iBAAA;ClF+uRlC;AkF9uRD;EAA0C,iBAAA;ClFivRzC;AkFhvRD;EAAiC,iBAAA;ClFmvRhC;AkFlvRD;EAAwC,iBAAA;ClFqvRvC;AkFpvRD;EAAmC,iBAAA;ClFuvRlC;AkFtvRD;;EAC+B,iBAAA;ClFyvR9B;AkFxvRD;;EACgC,iBAAA;ClF2vR/B;AkF1vRD;EAAgC,iBAAA;ClF6vR/B;AkF5vRD;EAAmC,iBAAA;ClF+vRlC;AkF9vRD;EAAsC,iBAAA;ClFiwRrC;AkFhwRD;EAAsC,iBAAA;ClFmwRrC;AkFlwRD;EAAoC,iBAAA;ClFqwRnC;AkFpwRD;EAAsC,iBAAA;ClFuwRrC;AkFtwRD;EAAuC,iBAAA;ClFywRtC;AkFxwRD;EAAwC,iBAAA;ClF2wRvC;AkF1wRD;EAA6C,iBAAA;ClF6wR5C;AkF5wRD;;;EAEwC,iBAAA;ClF+wRvC;AkF9wRD;;EAC0C,iBAAA;ClFixRzC;AkFhxRD;;EACwC,iBAAA;ClFmxRvC;AkFlxRD;;EACwC,iBAAA;ClFqxRvC;AkFpxRD;EAAuC,iBAAA;ClFuxRtC;AkFtxRD;EAAgC,iBAAA;ClFyxR/B;AkFxxRD;EAAmC,iBAAA;ClF2xRlC;AkF1xRD;EAAoC,iBAAA;ClF6xRnC;AkF5xRD;;;;;EAIqC,iBAAA;ClF+xRpC;AkF9xRD;EAA0C,iBAAA;ClFiyRzC;AkFhyRD;;;EAEiC,iBAAA;ClFmyRhC;AkFlyRD;;EACkC,iBAAA;ClFqyRjC;AkFpyRD;EAAsC,iBAAA;ClFuyRrC;AkFtyRD;EAA+B,iBAAA;ClFyyR9B;AkFxyRD;;;EAEuC,iBAAA;ClF2yRtC;AkF1yRD;EAAyC,iBAAA;ClF6yRxC;AkF5yRD;EAA8B,iBAAA;ClF+yR7B;AkF9yRD;;EACkC,iBAAA;ClFizRjC;AkFhzRD;;EACuC,iBAAA;ClFmzRtC;AkFlzRD;;EACyC,iBAAA;ClFqzRxC;AkFpzRD;EAAmC,iBAAA;ClFuzRlC;AkFtzRD;EAAuC,iBAAA;ClFyzRtC;AkFxzRD;EAAkC,iBAAA;ClF2zRjC;AkF1zRD;EAAqC,iBAAA;ClF6zRpC;AkF5zRD;EAAmC,iBAAA;ClF+zRlC;AkF9zRD;EAAqC,iBAAA;ClFi0RpC;AkFh0RD;EAA4C,iBAAA;ClFm0R3C;AkFl0RD;EAAgC,iBAAA;ClFq0R/B;AkFp0RD;;EACoC,iBAAA;ClFu0RnC;AkFt0RD;EAA+B,iBAAA;ClFy0R9B;AkFx0RD;EAAsC,iBAAA;ClF20RrC;AkF10RD;EAAgC,iBAAA;ClF60R/B;AkF50RD;EAAsC,iBAAA;ClF+0RrC;AkF90RD;EAAkC,iBAAA;ClFi1RjC;AkFh1RD;EAAgC,iBAAA;ClFm1R/B;AkFl1RD;EAAuC,iBAAA;ClFq1RtC;AkFp1RD;EAAgC,iBAAA;ClFu1R/B;AkFt1RD;EAAsC,iBAAA;ClFy1RrC;AkFx1RD;EAAkC,iBAAA;ClF21RjC;AkF11RD;EAAyC,iBAAA;ClF61RxC;AkF51RD;EAAmC,iBAAA;ClF+1RlC;AkF91RD;EAAyC,iBAAA;ClFi2RxC;AkFh2RD;EAAuC,iBAAA;ClFm2RtC;AkFl2RD;EAAmC,iBAAA;ClFq2RlC;AkFp2RD;EAAqC,iBAAA;ClFu2RpC;AkFt2RD;EAAqC,iBAAA;ClFy2RpC;AkFx2RD;EAAsC,iBAAA;ClF22RrC;AkF12RD;EAAwC,iBAAA;ClF62RvC;AkF52RD;EAAiC,iBAAA;ClF+2RhC;AkF92RD;EAAqC,iBAAA;ClFi3RpC;AkFh3RD;EAA8B,iBAAA;ClFm3R7B;AkFl3RD;EAAsC,iBAAA;ClFq3RrC;AkFp3RD;EAAuC,iBAAA;ClFu3RtC;AkFt3RD;EAAyC,iBAAA;ClFy3RxC;AkFx3RD;EAAsC,iBAAA;ClF23RrC;AkF13RD;EAAqC,iBAAA;ClF63RpC;AkF53RD;EAAsC,iBAAA;ClF+3RrC;AkF93RD;EAAkC,iBAAA;ClFi4RjC;AkFh4RD;EAAyC,iBAAA;ClFm4RxC;AkFl4RD;EAAsC,iBAAA;ClFq4RrC;AkFp4RD;EAAqC,iBAAA;ClFu4RpC;AkFt4RD;EAAmC,iBAAA;ClFy4RlC;AkFx4RD;EAA+B,iBAAA;ClF24R9B;AkF14RD;EAAmC,iBAAA;ClF64RlC;AkF54RD;EAAqC,iBAAA;ClF+4RpC;AkF94RD;EAA8B,iBAAA;ClFi5R7B;AkFh5RD;;;EAE+B,iBAAA;ClFm5R9B;AkFl5RD;EAAoC,iBAAA;ClFq5RnC;AkFp5RD;EAAsC,iBAAA;ClFu5RrC;AkFt5RD;EAA0C,iBAAA;ClFy5RzC;AkFx5RD;EAAoC,iBAAA;ClF25RnC;AkF15RD;EAAoC,iBAAA;ClF65RnC;AkF55RD;EAAmC,iBAAA;ClF+5RlC;AkF95RD;EAAkC,iBAAA;ClFi6RjC;AkFh6RD;EAAwC,iBAAA;ClFm6RvC;AkFl6RD;EAAuC,iBAAA;ClFq6RtC;AkFp6RD;EAAoC,iBAAA;ClFu6RnC;AkFt6RD;EAAqC,iBAAA;ClFy6RpC;AkFx6RD;EAA2C,iBAAA;ClF26R1C;AkF16RD;EAAmC,iBAAA;ClF66RlC;AkF56RD;EAAgC,iBAAA;ClF+6R/B;AkF96RD;EAAuC,iBAAA;ClFi7RtC;AkFh7RD;EAAsC,iBAAA;ClFm7RrC;AkFl7RD;EAAuC,iBAAA;ClFq7RtC;AkFp7RD;EAAqC,iBAAA;ClFu7RpC;AkFt7RD;EAAiC,iBAAA;ClFy7RhC;AkFx7RD;EAAgC,iBAAA;ClF27R/B;AkF17RD;EAAmC,iBAAA;ClF67RlC;AkF57RD;;EACuC,iBAAA;ClF+7RtC;AkF97RD;EAA2C,iBAAA;ClFi8R1C;AkFh8RD;EAAwC,iBAAA;ClFm8RvC;AkFl8RD;EAAuC,iBAAA;ClFq8RtC;AkFp8RD;EAAsC,iBAAA;ClFu8RrC;AkFt8RD;EAAuC,iBAAA;ClFy8RtC;AkFx8RD;EAAyC,iBAAA;ClF28RxC;AkF18RD;EAAyC,iBAAA;ClF68RxC;AkF58RD;EAAkC,iBAAA;ClF+8RjC;AkF98RD;EAAsC,iBAAA;ClFi9RrC;AkFh9RD;EAA6C,iBAAA;ClFm9R5C;AkFl9RD;EAAuC,iBAAA;ClFq9RtC;AkFp9RD;EAAoC,iBAAA;ClFu9RnC;AkFt9RD;EAAkC,iBAAA;ClFy9RjC;AkFx9RD;EAAqC,iBAAA;ClF29RpC;AkF19RD;EAAsC,iBAAA;ClF69RrC;AkF59RD;;EAC+B,iBAAA;ClF+9R9B;AkF99RD;EAAmC,iBAAA;ClFi+RlC;AkFh+RD;EAAiC,iBAAA;ClFm+RhC;AkFl+RD;EAAkC,iBAAA;ClFq+RjC;AkFp+RD;EAAkC,iBAAA;ClFu+RjC;AkFt+RD;;EACwC,iBAAA;ClFy+RvC;AkFx+RD;EAAyC,iBAAA;ClF2+RxC;AkF1+RD;EAAoC,iBAAA;ClF6+RnC;AkF5+RD;EAAwC,iBAAA;ClF++RvC;AkF9+RD;;;EAEwC,iBAAA;ClFi/RvC;AkFh/RD;;EACkD,iBAAA;ClFm/RjD;AkFl/RD;;EACwC,iBAAA;ClFq/RvC;AkFp/RD;;EAC2C,iBAAA;ClFu/R1C;AkFt/RD;;EACyC,iBAAA;ClFy/RxC;AkFx/RD;EAAyC,iBAAA;ClF2/RxC;AkF1/RD;EAAoC,iBAAA;ClF6/RnC;AkF5/RD;EAAwC,iBAAA;ClF+/RvC;AkF9/RD;EAA0C,iBAAA;ClFigSzC;AkFhgSD;EAAuC,iBAAA;ClFmgStC;AkFlgSD;EAAyC,iBAAA;ClFqgSxC;AkFpgSD;EAAkC,iBAAA;ClFugSjC;AkFtgSD;EAA0C,iBAAA;ClFygSzC;AkFxgSD;EAAiC,iBAAA;ClF2gShC;AkF1gSD;EAAyC,iBAAA;ClF6gSxC;AkF5gSD;EAAuC,iBAAA;ClF+gStC;AkF9gSD;;EAC2C,iBAAA;ClFihS1C;AkFhhSD;;EAC0C,iBAAA;ClFmhSzC;AkFlhSD;;EACyC,iBAAA;ClFqhSxC;AkFphSD;EAAqC,iBAAA;ClFuhSpC;AkFthSD;;EACuC,iBAAA;ClFyhStC;AkFxhSD;;EACwC,iBAAA;ClF2hSvC;AkF1hSD;EAA2C,iBAAA;ClF6hS1C;AkF5hSD;EAAyC,iBAAA;ClF+hSxC;AkF9hSD;EAAwC,iBAAA;ClFiiSvC;AkFhiSD;EAA0C,iBAAA;ClFmiSzC;AkFliSD;EAAwC,iBAAA;ClFqiSvC;AkFpiSD;EAAqC,iBAAA;ClFuiSpC;AkFtiSD;EAAsC,iBAAA;ClFyiSrC;AkFxiSD;EAA4C,iBAAA;ClF2iS3C;AkF1iSD;EAA8B,iBAAA;ClF6iS7B;AkF5iSD;EAAqC,iBAAA;ClF+iSpC;AkF9iSD;EAAuC,iBAAA;ClFijStC;AkFhjSD;EAAyC,iBAAA;ClFmjSxC;AkFljSD;EAAgD,iBAAA;ClFqjS/C;AkFpjSD;EAAsC,iBAAA;ClFujSrC;AkFtjSD;EAAuC,iBAAA;ClFyjStC;AkFxjSD;EAAkC,iBAAA;ClF2jSjC;AkF1jSD;EAAkC,iBAAA;ClF6jSjC;AkF5jSD;EAAmC,iBAAA;ClF+jSlC;AkF9jSD;EAAiC,iBAAA;ClFikShC;AkFhkSD;EAA6C,iBAAA;ClFmkS5C;AkFlkSD;;EACsC,iBAAA;ClFqkSrC;AkFpkSD;EAAkC,iBAAA;ClFukSjC;AkFtkSD;EAAiC,iBAAA;ClFykShC;AkFxkSD;EAAkC,iBAAA;ClF2kSjC;AkF1kSD;EAA2C,iBAAA;ClF6kS1C;AkF5kSD;EAA4C,iBAAA;ClF+kS3C;AkF9kSD;EAA4C,iBAAA;ClFilS3C;AkFhlSD;EAA4C,iBAAA;ClFmlS3C;AkFllSD;EAAoC,iBAAA;ClFqlSnC;AkFplSD;EAAmC,iBAAA;ClFulSlC;AkFtlSD;EAAqC,iBAAA;ClFylSpC;AkFxlSD;EAAiC,iBAAA;ClF2lShC;AkF1lSD;EAA+B,iBAAA;ClF6lS9B;AkF5lSD;EAAsC,iBAAA;ClF+lSrC;AkF9lSD;EAAwC,iBAAA;ClFimSvC;AkFhmSD;EAAiC,iBAAA;ClFmmShC;AkFlmSD;EAAiC,iBAAA;ClFqmShC;AkFpmSD;EAAqC,iBAAA;ClFumSpC;AkFtmSD;EAAqC,iBAAA;ClFymSpC;AkFxmSD;EAAwC,iBAAA;ClF2mSvC;AkF1mSD;EAAgC,iBAAA;ClF6mS/B;AkF5mSD;EAA2C,iBAAA;ClF+mS1C;AkF9mSD;EAAoC,iBAAA;ClFinSnC;AkFhnSD;EAAgC,iBAAA;ClFmnS/B;AkFlnSD;EAAwC,iBAAA;ClFqnSvC;AkFpnSD;EAA+B,iBAAA;ClFunS9B;AkFtnSD;EAAwC,iBAAA;ClFynSvC;AkFxnSD;EAAoC,iBAAA;ClF2nSnC;AkF1nSD;EAAkC,iBAAA;ClF6nSjC;AkF5nSD;EAAwC,iBAAA;ClF+nSvC;AkF9nSD;EAA0C,iBAAA;ClFioSzC;AkFhoSD;EAAuC,iBAAA;ClFmoStC;AkFloSD;EAAyC,iBAAA;ClFqoSxC;AkFpoSD;EAAwC,iBAAA;ClFuoSvC;AkFtoSD;EAA2C,iBAAA;ClFyoS1C;AkFxoSD;EAAmC,iBAAA;ClF2oSlC;AkF1oSD;EAAqC,iBAAA;ClF6oSpC;AkF5oSD;EAAuC,iBAAA;ClF+oStC;AkF9oSD;EAAmC,iBAAA;ClFipSlC;AkFhpSD;EAAkC,iBAAA;ClFmpSjC;AkFlpSD;EAAsC,iBAAA;ClFqpSrC;AkFppSD;EAAmC,iBAAA;ClFupSlC;AkFtpSD;EAAkC,iBAAA;ClFypSjC;AkFxpSD;EAA4C,iBAAA;ClF2pS3C;AkF1pSD;EAA0C,iBAAA;ClF6pSzC;AkF5pSD;EAA6C,iBAAA;ClF+pS5C;AkF9pSD;EAAiC,iBAAA;ClFiqShC;AkFhqSD;EAA6C,iBAAA;ClFmqS5C;AkFlqSD;EAAgD,iBAAA;ClFqqS/C;AkFpqSD;EAAmC,iBAAA;ClFuqSlC;AkFtqSD;EAAuD,iBAAA;ClFyqStD;AkFxqSD;;EAC+D,iBAAA;ClF2qS9D;AkF1qSD;;;EAEgC,iBAAA;ClF6qS/B;AkF5qSD;EAAiC,iBAAA;ClF+qShC;AkF9qSD;EAAmC,iBAAA;ClFirSlC;AkFhrSD;;EACyC,iBAAA;ClFmrSxC;AkFlrSD;EAAsC,iBAAA;ClFqrSrC;AkFprSD;EAAkC,iBAAA;ClFurSjC;AkFtrSD;EAAyC,iBAAA;ClFyrSxC;AkFxrSD;EAAoC,iBAAA;ClF2rSnC;AkF1rSD;EAA0C,iBAAA;ClF6rSzC;AkF5rSD;EAA2C,iBAAA;ClF+rS1C;AkF9rSD;EAAsC,iBAAA;ClFisSrC;AkFhsSD;EAAuC,iBAAA;ClFmsStC;AkFlsSD;EAAiC,iBAAA;ClFqsShC;AkFpsSD;EAAqC,iBAAA;ClFusSpC;AkFtsSD;;EACgD,iBAAA;ClFysS/C;AkFxsSD;;EACwC,iBAAA;ClF2sSvC;AkF1sSD;EAAuC,iBAAA;ClF6sStC;AkF5sSD;EAAyC,iBAAA;ClF+sSxC;AkF9sSD;EAA2C,iBAAA;ClFitS1C;AkFhtSD;EAAkC,iBAAA;ClFmtSjC;AkFltSD;EAAwC,iBAAA;ClFqtSvC;AkFptSD;EAA0C,iBAAA;ClFutSzC;AkFttSD;;EACwC,iBAAA;ClFytSvC;AkFxtSD;;EAC0C,iBAAA;ClF2tSzC;AkF1tSD;EAAuC,iBAAA;ClF6tStC;AkF5tSD;EAAyC,iBAAA;ClF+tSxC;AkF9tSD;EAAkC,iBAAA;ClFiuSjC;AkFhuSD;EAAoC,iBAAA;ClFmuSnC;AkFluSD;;EACmC,iBAAA;ClFquSlC;AkFpuSD;;EACqC,iBAAA;ClFuuSpC;AkFtuSD;EAAiC,iBAAA;ClFyuShC;AkFxuSD;EAA0C,iBAAA;ClF2uSzC;AkF1uSD;EAAoC,iBAAA;ClF6uSnC;AkF5uSD;;;EAE4C,iBAAA;ClF+uS3C;AkF9uSD;;EACsD,iBAAA;ClFivSrD;AkFhvSD;;EAC4C,iBAAA;ClFmvS3C;AkFlvSD;;EAC+C,iBAAA;ClFqvS9C;AkFpvSD;;EAC6C,iBAAA;ClFuvS5C;AkFtvSD;EAAkC,iBAAA;ClFyvSjC;AkFxvSD;;;EAEgC,iBAAA;ClF2vS/B;AkF1vSD;EAAmC,iBAAA;ClF6vSlC;AkF5vSD;EAA2C,iBAAA;ClF+vS1C;AkF9vSD;EAA2C,iBAAA;ClFiwS1C;AkFhwSD;EAA0C,iBAAA;ClFmwSzC;AkFlwSD;;EACwC,iBAAA;ClFqwSvC;AkFpwSD;;EAC0C,iBAAA;ClFuwSzC;AkFtwSD;EAAoC,iBAAA;ClFywSnC;AkFxwSD;EAAgC,iBAAA;ClF2wS/B;AkF1wSD;EAAgC,iBAAA;ClF6wS/B;AkF5wSD;EAAgC,iBAAA;ClF+wS/B;AkF9wSD;EAAmC,iBAAA;ClFixSlC;AkFhxSD;EAAmC,iBAAA;ClFmxSlC;AkFlxSD;EAAqC,iBAAA;ClFqxSpC;AkFpxSD;EAAuC,iBAAA;ClFuxStC;AkFtxSD;EAAuC,iBAAA;ClFyxStC;AkFxxSD;EAAsC,iBAAA;ClF2xSrC;AkF1xSD;EAAkC,iBAAA;ClF6xSjC;AmF9iUD;EH8BE,mBAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,WAAA;EACA,aAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,UAAA;ChFmhUD;AI/6TC;;EAEE,iBAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,WAAA;CJi7TH;AgFlhUC;;EAEE,iBAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,WAAA;ChFohUH;AACD;;;;;;;EAOE;AoFvkUF;EACI,0BAAA;EACA,aAAA;CpFykUH;AoFtkUD;EACI,eAAA;CpFwkUH;AoFrkUD;;;;;;EACI,0BAAA;EACA,sBAAA;CpF4kUH;AoFzkUD;;EACI,eAAA;CpF4kUH;AoFzkUD;;;;EACI,eAAA;CpF8kUH;AoF3kUD;EACI,iCAAA;EACA,+CAAA;CpF6kUH;AoF1kUD;EACI,iCAAA;EACA,iBAAA;CpF4kUH;AoFzkUD;;EACI,eAAA;CpF4kUH","file":"default.css","sourcesContent":["/*!\n * Bootstrap v3.3.7 (http://getbootstrap.com)\n * Copyright 2011-2016 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n */\n/*! normalize.css v3.0.3 | MIT License | github.com/necolas/normalize.css */\nhtml {\n font-family: sans-serif;\n -ms-text-size-adjust: 100%;\n -webkit-text-size-adjust: 100%;\n}\nbody {\n margin: 0;\n}\narticle,\naside,\ndetails,\nfigcaption,\nfigure,\nfooter,\nheader,\nhgroup,\nmain,\nmenu,\nnav,\nsection,\nsummary {\n display: block;\n}\naudio,\ncanvas,\nprogress,\nvideo {\n display: inline-block;\n vertical-align: baseline;\n}\naudio:not([controls]) {\n display: none;\n height: 0;\n}\n[hidden],\ntemplate {\n display: none;\n}\na {\n background-color: transparent;\n}\na:active,\na:hover {\n outline: 0;\n}\nabbr[title] {\n border-bottom: 1px dotted;\n}\nb,\nstrong {\n font-weight: bold;\n}\ndfn {\n font-style: italic;\n}\nh1 {\n font-size: 2em;\n margin: 0.67em 0;\n}\nmark {\n background: #ff0;\n color: #000;\n}\nsmall {\n font-size: 80%;\n}\nsub,\nsup {\n font-size: 75%;\n line-height: 0;\n position: relative;\n vertical-align: baseline;\n}\nsup {\n top: -0.5em;\n}\nsub {\n bottom: -0.25em;\n}\nimg {\n border: 0;\n}\nsvg:not(:root) {\n overflow: hidden;\n}\nfigure {\n margin: 1em 40px;\n}\nhr {\n box-sizing: content-box;\n height: 0;\n}\npre {\n overflow: auto;\n}\ncode,\nkbd,\npre,\nsamp {\n font-family: monospace, monospace;\n font-size: 1em;\n}\nbutton,\ninput,\noptgroup,\nselect,\ntextarea {\n color: inherit;\n font: inherit;\n margin: 0;\n}\nbutton {\n overflow: visible;\n}\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\nbutton,\nhtml input[type=\"button\"],\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button;\n cursor: pointer;\n}\nbutton[disabled],\nhtml input[disabled] {\n cursor: default;\n}\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput::-moz-focus-inner {\n border: 0;\n padding: 0;\n}\ninput {\n line-height: normal;\n}\ninput[type=\"checkbox\"],\ninput[type=\"radio\"] {\n box-sizing: border-box;\n padding: 0;\n}\ninput[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\ninput[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n height: auto;\n}\ninput[type=\"search\"] {\n -webkit-appearance: textfield;\n box-sizing: content-box;\n}\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-cancel-button,\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\nfieldset {\n border: 1px solid #c0c0c0;\n margin: 0 2px;\n padding: 0.35em 0.625em 0.75em;\n}\nlegend {\n border: 0;\n padding: 0;\n}\ntextarea {\n overflow: auto;\n}\noptgroup {\n font-weight: bold;\n}\ntable {\n border-collapse: collapse;\n border-spacing: 0;\n}\ntd,\nth {\n padding: 0;\n}\n/*! Source: https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/blob/master/src/css/main.css */\n@media print {\n *,\n *:before,\n *:after {\n  background: transparent !important;\n  color: #000 !important;\n  box-shadow: none !important;\n  text-shadow: none !important;\n }\n a,\n a:visited {\n  text-decoration: underline;\n }\n a[href]:after {\n  content: \" (\" attr(href) \")\";\n }\n abbr[title]:after {\n  content: \" (\" attr(title) \")\";\n }\n a[href^=\"#\"]:after,\n a[href^=\"javascript:\"]:after {\n  content: \"\";\n }\n pre,\n blockquote {\n  border: 1px solid #999;\n  page-break-inside: avoid;\n }\n thead {\n  display: table-header-group;\n }\n tr,\n img {\n  page-break-inside: avoid;\n }\n img {\n  max-width: 100% !important;\n }\n p,\n h2,\n h3 {\n  orphans: 3;\n  widows: 3;\n }\n h2,\n h3 {\n  page-break-after: avoid;\n }\n .navbar {\n  display: none;\n }\n .btn > .caret,\n .dropup > .btn > .caret {\n  border-top-color: #000 !important;\n }\n .label {\n  border: 1px solid #000;\n }\n .table {\n  border-collapse: collapse !important;\n }\n .table td,\n .table th {\n  background-color: #fff !important;\n }\n .table-bordered th,\n .table-bordered td {\n  border: 1px solid #ddd !important;\n }\n}\n@font-face {\n font-family: 'Glyphicons Halflings';\n src: url('/fonts/glyphicons-halflings-regular.eot');\n src: url('/fonts/glyphicons-halflings-regular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2') format('woff2'), url('/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff') format('woff'), url('/fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf') format('truetype'), url('/fonts/glyphicons-halflings-regular.svg#glyphicons_halflingsregular') format('svg');\n}\n.glyphicon {\n position: relative;\n top: 1px;\n display: inline-block;\n font-family: 'Glyphicons Halflings';\n font-style: normal;\n font-weight: normal;\n line-height: 1;\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\n -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\n}\n.glyphicon-asterisk:before {\n content: \"\\002a\";\n}\n.glyphicon-plus:before {\n content: \"\\002b\";\n}\n.glyphicon-euro:before,\n.glyphicon-eur:before {\n content: \"\\20ac\";\n}\n.glyphicon-minus:before {\n content: \"\\2212\";\n}\n.glyphicon-cloud:before {\n content: \"\\2601\";\n}\n.glyphicon-envelope:before {\n content: \"\\2709\";\n}\n.glyphicon-pencil:before {\n content: \"\\270f\";\n}\n.glyphicon-glass:before {\n content: \"\\e001\";\n}\n.glyphicon-music:before {\n content: \"\\e002\";\n}\n.glyphicon-search:before {\n content: \"\\e003\";\n}\n.glyphicon-heart:before {\n content: \"\\e005\";\n}\n.glyphicon-star:before {\n content: \"\\e006\";\n}\n.glyphicon-star-empty:before {\n content: \"\\e007\";\n}\n.glyphicon-user:before {\n content: \"\\e008\";\n}\n.glyphicon-film:before {\n content: \"\\e009\";\n}\n.glyphicon-th-large:before {\n content: \"\\e010\";\n}\n.glyphicon-th:before {\n content: \"\\e011\";\n}\n.glyphicon-th-list:before {\n content: \"\\e012\";\n}\n.glyphicon-ok:before {\n content: \"\\e013\";\n}\n.glyphicon-remove:before {\n content: \"\\e014\";\n}\n.glyphicon-zoom-in:before {\n content: \"\\e015\";\n}\n.glyphicon-zoom-out:before {\n content: \"\\e016\";\n}\n.glyphicon-off:before {\n content: \"\\e017\";\n}\n.glyphicon-signal:before {\n content: \"\\e018\";\n}\n.glyphicon-cog:before {\n content: \"\\e019\";\n}\n.glyphicon-trash:before {\n content: \"\\e020\";\n}\n.glyphicon-home:before {\n content: \"\\e021\";\n}\n.glyphicon-file:before {\n content: \"\\e022\";\n}\n.glyphicon-time:before {\n content: \"\\e023\";\n}\n.glyphicon-road:before {\n content: \"\\e024\";\n}\n.glyphicon-download-alt:before {\n content: \"\\e025\";\n}\n.glyphicon-download:before {\n content: \"\\e026\";\n}\n.glyphicon-upload:before {\n content: \"\\e027\";\n}\n.glyphicon-inbox:before {\n content: \"\\e028\";\n}\n.glyphicon-play-circle:before {\n content: \"\\e029\";\n}\n.glyphicon-repeat:before {\n content: \"\\e030\";\n}\n.glyphicon-refresh:before {\n content: \"\\e031\";\n}\n.glyphicon-list-alt:before {\n content: \"\\e032\";\n}\n.glyphicon-lock:before {\n content: \"\\e033\";\n}\n.glyphicon-flag:before {\n content: \"\\e034\";\n}\n.glyphicon-headphones:before {\n content: \"\\e035\";\n}\n.glyphicon-volume-off:before {\n content: \"\\e036\";\n}\n.glyphicon-volume-down:before {\n content: \"\\e037\";\n}\n.glyphicon-volume-up:before {\n content: \"\\e038\";\n}\n.glyphicon-qrcode:before {\n content: \"\\e039\";\n}\n.glyphicon-barcode:before {\n content: \"\\e040\";\n}\n.glyphicon-tag:before {\n content: \"\\e041\";\n}\n.glyphicon-tags:before {\n content: \"\\e042\";\n}\n.glyphicon-book:before {\n content: \"\\e043\";\n}\n.glyphicon-bookmark:before {\n content: \"\\e044\";\n}\n.glyphicon-print:before {\n content: \"\\e045\";\n}\n.glyphicon-camera:before {\n content: \"\\e046\";\n}\n.glyphicon-font:before {\n content: \"\\e047\";\n}\n.glyphicon-bold:before {\n content: \"\\e048\";\n}\n.glyphicon-italic:before {\n content: \"\\e049\";\n}\n.glyphicon-text-height:before {\n content: \"\\e050\";\n}\n.glyphicon-text-width:before {\n content: \"\\e051\";\n}\n.glyphicon-align-left:before {\n content: \"\\e052\";\n}\n.glyphicon-align-center:before {\n content: \"\\e053\";\n}\n.glyphicon-align-right:before {\n content: \"\\e054\";\n}\n.glyphicon-align-justify:before {\n content: \"\\e055\";\n}\n.glyphicon-list:before {\n content: \"\\e056\";\n}\n.glyphicon-indent-left:before {\n content: \"\\e057\";\n}\n.glyphicon-indent-right:before {\n content: \"\\e058\";\n}\n.glyphicon-facetime-video:before {\n content: \"\\e059\";\n}\n.glyphicon-picture:before {\n content: \"\\e060\";\n}\n.glyphicon-map-marker:before {\n content: \"\\e062\";\n}\n.glyphicon-adjust:before {\n content: \"\\e063\";\n}\n.glyphicon-tint:before {\n content: \"\\e064\";\n}\n.glyphicon-edit:before {\n content: \"\\e065\";\n}\n.glyphicon-share:before {\n content: \"\\e066\";\n}\n.glyphicon-check:before {\n content: \"\\e067\";\n}\n.glyphicon-move:before {\n content: \"\\e068\";\n}\n.glyphicon-step-backward:before {\n content: \"\\e069\";\n}\n.glyphicon-fast-backward:before {\n content: \"\\e070\";\n}\n.glyphicon-backward:before {\n content: \"\\e071\";\n}\n.glyphicon-play:before {\n content: \"\\e072\";\n}\n.glyphicon-pause:before {\n content: \"\\e073\";\n}\n.glyphicon-stop:before {\n content: \"\\e074\";\n}\n.glyphicon-forward:before {\n content: \"\\e075\";\n}\n.glyphicon-fast-forward:before {\n content: \"\\e076\";\n}\n.glyphicon-step-forward:before {\n content: \"\\e077\";\n}\n.glyphicon-eject:before {\n content: \"\\e078\";\n}\n.glyphicon-chevron-left:before {\n content: \"\\e079\";\n}\n.glyphicon-chevron-right:before {\n content: \"\\e080\";\n}\n.glyphicon-plus-sign:before {\n content: \"\\e081\";\n}\n.glyphicon-minus-sign:before {\n content: \"\\e082\";\n}\n.glyphicon-remove-sign:before {\n content: \"\\e083\";\n}\n.glyphicon-ok-sign:before {\n content: \"\\e084\";\n}\n.glyphicon-question-sign:before {\n content: \"\\e085\";\n}\n.glyphicon-info-sign:before {\n content: \"\\e086\";\n}\n.glyphicon-screenshot:before {\n content: \"\\e087\";\n}\n.glyphicon-remove-circle:before {\n content: \"\\e088\";\n}\n.glyphicon-ok-circle:before {\n content: \"\\e089\";\n}\n.glyphicon-ban-circle:before {\n content: \"\\e090\";\n}\n.glyphicon-arrow-left:before {\n content: \"\\e091\";\n}\n.glyphicon-arrow-right:before {\n content: \"\\e092\";\n}\n.glyphicon-arrow-up:before {\n content: \"\\e093\";\n}\n.glyphicon-arrow-down:before {\n content: \"\\e094\";\n}\n.glyphicon-share-alt:before {\n content: \"\\e095\";\n}\n.glyphicon-resize-full:before {\n content: \"\\e096\";\n}\n.glyphicon-resize-small:before {\n content: \"\\e097\";\n}\n.glyphicon-exclamation-sign:before {\n content: \"\\e101\";\n}\n.glyphicon-gift:before {\n content: \"\\e102\";\n}\n.glyphicon-leaf:before {\n content: \"\\e103\";\n}\n.glyphicon-fire:before {\n content: \"\\e104\";\n}\n.glyphicon-eye-open:before {\n content: \"\\e105\";\n}\n.glyphicon-eye-close:before {\n content: \"\\e106\";\n}\n.glyphicon-warning-sign:before {\n content: \"\\e107\";\n}\n.glyphicon-plane:before {\n content: \"\\e108\";\n}\n.glyphicon-calendar:before {\n content: \"\\e109\";\n}\n.glyphicon-random:before {\n content: \"\\e110\";\n}\n.glyphicon-comment:before {\n content: \"\\e111\";\n}\n.glyphicon-magnet:before {\n content: \"\\e112\";\n}\n.glyphicon-chevron-up:before {\n content: \"\\e113\";\n}\n.glyphicon-chevron-down:before {\n content: \"\\e114\";\n}\n.glyphicon-retweet:before {\n content: \"\\e115\";\n}\n.glyphicon-shopping-cart:before {\n content: \"\\e116\";\n}\n.glyphicon-folder-close:before {\n content: \"\\e117\";\n}\n.glyphicon-folder-open:before {\n content: \"\\e118\";\n}\n.glyphicon-resize-vertical:before {\n content: \"\\e119\";\n}\n.glyphicon-resize-horizontal:before {\n content: \"\\e120\";\n}\n.glyphicon-hdd:before {\n content: \"\\e121\";\n}\n.glyphicon-bullhorn:before {\n content: \"\\e122\";\n}\n.glyphicon-bell:before {\n content: \"\\e123\";\n}\n.glyphicon-certificate:before {\n content: \"\\e124\";\n}\n.glyphicon-thumbs-up:before {\n content: \"\\e125\";\n}\n.glyphicon-thumbs-down:before {\n content: \"\\e126\";\n}\n.glyphicon-hand-right:before {\n content: \"\\e127\";\n}\n.glyphicon-hand-left:before {\n content: \"\\e128\";\n}\n.glyphicon-hand-up:before {\n content: \"\\e129\";\n}\n.glyphicon-hand-down:before {\n content: \"\\e130\";\n}\n.glyphicon-circle-arrow-right:before {\n content: \"\\e131\";\n}\n.glyphicon-circle-arrow-left:before {\n content: \"\\e132\";\n}\n.glyphicon-circle-arrow-up:before {\n content: \"\\e133\";\n}\n.glyphicon-circle-arrow-down:before {\n content: \"\\e134\";\n}\n.glyphicon-globe:before {\n content: \"\\e135\";\n}\n.glyphicon-wrench:before {\n content: \"\\e136\";\n}\n.glyphicon-tasks:before {\n content: \"\\e137\";\n}\n.glyphicon-filter:before {\n content: \"\\e138\";\n}\n.glyphicon-briefcase:before {\n content: \"\\e139\";\n}\n.glyphicon-fullscreen:before {\n content: \"\\e140\";\n}\n.glyphicon-dashboard:before {\n content: \"\\e141\";\n}\n.glyphicon-paperclip:before {\n content: \"\\e142\";\n}\n.glyphicon-heart-empty:before {\n content: \"\\e143\";\n}\n.glyphicon-link:before {\n content: \"\\e144\";\n}\n.glyphicon-phone:before {\n content: \"\\e145\";\n}\n.glyphicon-pushpin:before {\n content: \"\\e146\";\n}\n.glyphicon-usd:before {\n content: \"\\e148\";\n}\n.glyphicon-gbp:before {\n content: \"\\e149\";\n}\n.glyphicon-sort:before {\n content: \"\\e150\";\n}\n.glyphicon-sort-by-alphabet:before {\n content: \"\\e151\";\n}\n.glyphicon-sort-by-alphabet-alt:before {\n content: \"\\e152\";\n}\n.glyphicon-sort-by-order:before {\n content: \"\\e153\";\n}\n.glyphicon-sort-by-order-alt:before {\n content: \"\\e154\";\n}\n.glyphicon-sort-by-attributes:before {\n content: \"\\e155\";\n}\n.glyphicon-sort-by-attributes-alt:before {\n content: \"\\e156\";\n}\n.glyphicon-unchecked:before {\n content: \"\\e157\";\n}\n.glyphicon-expand:before {\n content: \"\\e158\";\n}\n.glyphicon-collapse-down:before {\n content: \"\\e159\";\n}\n.glyphicon-collapse-up:before {\n content: \"\\e160\";\n}\n.glyphicon-log-in:before {\n content: \"\\e161\";\n}\n.glyphicon-flash:before {\n content: \"\\e162\";\n}\n.glyphicon-log-out:before {\n content: \"\\e163\";\n}\n.glyphicon-new-window:before {\n content: \"\\e164\";\n}\n.glyphicon-record:before {\n content: \"\\e165\";\n}\n.glyphicon-save:before {\n content: \"\\e166\";\n}\n.glyphicon-open:before {\n content: \"\\e167\";\n}\n.glyphicon-saved:before {\n content: \"\\e168\";\n}\n.glyphicon-import:before {\n content: \"\\e169\";\n}\n.glyphicon-export:before {\n content: \"\\e170\";\n}\n.glyphicon-send:before {\n content: \"\\e171\";\n}\n.glyphicon-floppy-disk:before {\n content: \"\\e172\";\n}\n.glyphicon-floppy-saved:before {\n content: \"\\e173\";\n}\n.glyphicon-floppy-remove:before {\n content: \"\\e174\";\n}\n.glyphicon-floppy-save:before {\n content: \"\\e175\";\n}\n.glyphicon-floppy-open:before {\n content: \"\\e176\";\n}\n.glyphicon-credit-card:before {\n content: \"\\e177\";\n}\n.glyphicon-transfer:before {\n content: \"\\e178\";\n}\n.glyphicon-cutlery:before {\n content: \"\\e179\";\n}\n.glyphicon-header:before {\n content: \"\\e180\";\n}\n.glyphicon-compressed:before {\n content: \"\\e181\";\n}\n.glyphicon-earphone:before {\n content: \"\\e182\";\n}\n.glyphicon-phone-alt:before {\n content: \"\\e183\";\n}\n.glyphicon-tower:before {\n content: \"\\e184\";\n}\n.glyphicon-stats:before {\n content: \"\\e185\";\n}\n.glyphicon-sd-video:before {\n content: \"\\e186\";\n}\n.glyphicon-hd-video:before {\n content: \"\\e187\";\n}\n.glyphicon-subtitles:before {\n content: \"\\e188\";\n}\n.glyphicon-sound-stereo:before {\n content: \"\\e189\";\n}\n.glyphicon-sound-dolby:before {\n content: \"\\e190\";\n}\n.glyphicon-sound-5-1:before {\n content: \"\\e191\";\n}\n.glyphicon-sound-6-1:before {\n content: \"\\e192\";\n}\n.glyphicon-sound-7-1:before {\n content: \"\\e193\";\n}\n.glyphicon-copyright-mark:before {\n content: \"\\e194\";\n}\n.glyphicon-registration-mark:before {\n content: \"\\e195\";\n}\n.glyphicon-cloud-download:before {\n content: \"\\e197\";\n}\n.glyphicon-cloud-upload:before {\n content: \"\\e198\";\n}\n.glyphicon-tree-conifer:before {\n content: \"\\e199\";\n}\n.glyphicon-tree-deciduous:before {\n content: \"\\e200\";\n}\n.glyphicon-cd:before {\n content: \"\\e201\";\n}\n.glyphicon-save-file:before {\n content: \"\\e202\";\n}\n.glyphicon-open-file:before {\n content: \"\\e203\";\n}\n.glyphicon-level-up:before {\n content: \"\\e204\";\n}\n.glyphicon-copy:before {\n content: \"\\e205\";\n}\n.glyphicon-paste:before {\n content: \"\\e206\";\n}\n.glyphicon-alert:before {\n content: \"\\e209\";\n}\n.glyphicon-equalizer:before {\n content: \"\\e210\";\n}\n.glyphicon-king:before {\n content: \"\\e211\";\n}\n.glyphicon-queen:before {\n content: \"\\e212\";\n}\n.glyphicon-pawn:before {\n content: \"\\e213\";\n}\n.glyphicon-bishop:before {\n content: \"\\e214\";\n}\n.glyphicon-knight:before {\n content: \"\\e215\";\n}\n.glyphicon-baby-formula:before {\n content: \"\\e216\";\n}\n.glyphicon-tent:before {\n content: \"\\26fa\";\n}\n.glyphicon-blackboard:before {\n content: \"\\e218\";\n}\n.glyphicon-bed:before {\n content: \"\\e219\";\n}\n.glyphicon-apple:before {\n content: \"\\f8ff\";\n}\n.glyphicon-erase:before {\n content: \"\\e221\";\n}\n.glyphicon-hourglass:before {\n content: \"\\231b\";\n}\n.glyphicon-lamp:before {\n content: \"\\e223\";\n}\n.glyphicon-duplicate:before {\n content: \"\\e224\";\n}\n.glyphicon-piggy-bank:before {\n content: \"\\e225\";\n}\n.glyphicon-scissors:before {\n content: \"\\e226\";\n}\n.glyphicon-bitcoin:before {\n content: \"\\e227\";\n}\n.glyphicon-btc:before {\n content: \"\\e227\";\n}\n.glyphicon-xbt:before {\n content: \"\\e227\";\n}\n.glyphicon-yen:before {\n content: \"\\00a5\";\n}\n.glyphicon-jpy:before {\n content: \"\\00a5\";\n}\n.glyphicon-ruble:before {\n content: \"\\20bd\";\n}\n.glyphicon-rub:before {\n content: \"\\20bd\";\n}\n.glyphicon-scale:before {\n content: \"\\e230\";\n}\n.glyphicon-ice-lolly:before {\n content: \"\\e231\";\n}\n.glyphicon-ice-lolly-tasted:before {\n content: \"\\e232\";\n}\n.glyphicon-education:before {\n content: \"\\e233\";\n}\n.glyphicon-option-horizontal:before {\n content: \"\\e234\";\n}\n.glyphicon-option-vertical:before {\n content: \"\\e235\";\n}\n.glyphicon-menu-hamburger:before {\n content: \"\\e236\";\n}\n.glyphicon-modal-window:before {\n content: \"\\e237\";\n}\n.glyphicon-oil:before {\n content: \"\\e238\";\n}\n.glyphicon-grain:before {\n content: \"\\e239\";\n}\n.glyphicon-sunglasses:before {\n content: \"\\e240\";\n}\n.glyphicon-text-size:before {\n content: \"\\e241\";\n}\n.glyphicon-text-color:before {\n content: \"\\e242\";\n}\n.glyphicon-text-background:before {\n content: \"\\e243\";\n}\n.glyphicon-object-align-top:before {\n content: \"\\e244\";\n}\n.glyphicon-object-align-bottom:before {\n content: \"\\e245\";\n}\n.glyphicon-object-align-horizontal:before {\n content: \"\\e246\";\n}\n.glyphicon-object-align-left:before {\n content: \"\\e247\";\n}\n.glyphicon-object-align-vertical:before {\n content: \"\\e248\";\n}\n.glyphicon-object-align-right:before {\n content: \"\\e249\";\n}\n.glyphicon-triangle-right:before {\n content: \"\\e250\";\n}\n.glyphicon-triangle-left:before {\n content: \"\\e251\";\n}\n.glyphicon-triangle-bottom:before {\n content: \"\\e252\";\n}\n.glyphicon-triangle-top:before {\n content: \"\\e253\";\n}\n.glyphicon-console:before {\n content: \"\\e254\";\n}\n.glyphicon-superscript:before {\n content: \"\\e255\";\n}\n.glyphicon-subscript:before {\n content: \"\\e256\";\n}\n.glyphicon-menu-left:before {\n content: \"\\e257\";\n}\n.glyphicon-menu-right:before {\n content: \"\\e258\";\n}\n.glyphicon-menu-down:before {\n content: \"\\e259\";\n}\n.glyphicon-menu-up:before {\n content: \"\\e260\";\n}\n* {\n -webkit-box-sizing: border-box;\n -moz-box-sizing: border-box;\n box-sizing: border-box;\n}\n*:before,\n*:after {\n -webkit-box-sizing: border-box;\n -moz-box-sizing: border-box;\n box-sizing: border-box;\n}\nhtml {\n font-size: 10px;\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\nbody {\n font-family: \"Liberation Sans\", \"Helvetica Neue\", Helvetica, Arial, sans-serif;\n font-size: 14px;\n line-height: 1.42857143;\n color: #333333;\n background-color: #fafafa;\n}\ninput,\nbutton,\nselect,\ntextarea {\n font-family: inherit;\n font-size: inherit;\n line-height: inherit;\n}\na {\n color: #2A2ADE;\n text-decoration: none;\n}\na:hover,\na:focus {\n color: #1919a2;\n text-decoration: underline;\n}\na:focus {\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n outline-offset: -2px;\n}\nfigure {\n margin: 0;\n}\nimg {\n vertical-align: middle;\n}\n.img-responsive,\n.thumbnail > img,\n.thumbnail a > img,\n.carousel-inner > .item > img,\n.carousel-inner > .item > a > img {\n display: block;\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n.img-rounded {\n border-radius: 6px;\n}\n.img-thumbnail {\n padding: 4px;\n line-height: 1.42857143;\n background-color: #fafafa;\n border: 1px solid #ddd;\n border-radius: 4px;\n -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;\n -o-transition: all 0.2s ease-in-out;\n transition: all 0.2s ease-in-out;\n display: inline-block;\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n.img-circle {\n border-radius: 50%;\n}\nhr {\n margin-top: 20px;\n margin-bottom: 20px;\n border: 0;\n border-top: 1px solid #eeeeee;\n}\n.sr-only {\n position: absolute;\n width: 1px;\n height: 1px;\n margin: -1px;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n border: 0;\n}\n.sr-only-focusable:active,\n.sr-only-focusable:focus {\n position: static;\n width: auto;\n height: auto;\n margin: 0;\n overflow: visible;\n clip: auto;\n}\n[role=\"button\"] {\n cursor: pointer;\n}\nh1,\nh2,\nh3,\nh4,\nh5,\nh6,\n.h1,\n.h2,\n.h3,\n.h4,\n.h5,\n.h6 {\n font-family: inherit;\n font-weight: 500;\n line-height: 1.1;\n color: inherit;\n}\nh1 small,\nh2 small,\nh3 small,\nh4 small,\nh5 small,\nh6 small,\n.h1 small,\n.h2 small,\n.h3 small,\n.h4 small,\n.h5 small,\n.h6 small,\nh1 .small,\nh2 .small,\nh3 .small,\nh4 .small,\nh5 .small,\nh6 .small,\n.h1 .small,\n.h2 .small,\n.h3 .small,\n.h4 .small,\n.h5 .small,\n.h6 .small {\n font-weight: normal;\n line-height: 1;\n color: #777777;\n}\nh1,\n.h1,\nh2,\n.h2,\nh3,\n.h3 {\n margin-top: 20px;\n margin-bottom: 10px;\n}\nh1 small,\n.h1 small,\nh2 small,\n.h2 small,\nh3 small,\n.h3 small,\nh1 .small,\n.h1 .small,\nh2 .small,\n.h2 .small,\nh3 .small,\n.h3 .small {\n font-size: 65%;\n}\nh4,\n.h4,\nh5,\n.h5,\nh6,\n.h6 {\n margin-top: 10px;\n margin-bottom: 10px;\n}\nh4 small,\n.h4 small,\nh5 small,\n.h5 small,\nh6 small,\n.h6 small,\nh4 .small,\n.h4 .small,\nh5 .small,\n.h5 .small,\nh6 .small,\n.h6 .small {\n font-size: 75%;\n}\nh1,\n.h1 {\n font-size: 36px;\n}\nh2,\n.h2 {\n font-size: 30px;\n}\nh3,\n.h3 {\n font-size: 24px;\n}\nh4,\n.h4 {\n font-size: 18px;\n}\nh5,\n.h5 {\n font-size: 14px;\n}\nh6,\n.h6 {\n font-size: 12px;\n}\np {\n margin: 0 0 10px;\n}\n.lead {\n margin-bottom: 20px;\n font-size: 16px;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.4;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .lead {\n  font-size: 21px;\n }\n}\nsmall,\n.small {\n font-size: 85%;\n}\nmark,\n.mark {\n background-color: #fcf8e3;\n padding: .2em;\n}\n.text-left {\n text-align: left;\n}\n.text-right {\n text-align: right;\n}\n.text-center {\n text-align: center;\n}\n.text-justify {\n text-align: justify;\n}\n.text-nowrap {\n white-space: nowrap;\n}\n.text-lowercase {\n text-transform: lowercase;\n}\n.text-uppercase {\n text-transform: uppercase;\n}\n.text-capitalize {\n text-transform: capitalize;\n}\n.text-muted {\n color: #777777;\n}\n.text-primary {\n color: #337ab7;\n}\na.text-primary:hover,\na.text-primary:focus {\n color: #286090;\n}\n.text-success {\n color: #3c763d;\n}\na.text-success:hover,\na.text-success:focus {\n color: #2b542c;\n}\n.text-info {\n color: #31708f;\n}\na.text-info:hover,\na.text-info:focus {\n color: #245269;\n}\n.text-warning {\n color: #8a6d3b;\n}\na.text-warning:hover,\na.text-warning:focus {\n color: #66512c;\n}\n.text-danger {\n color: #a94442;\n}\na.text-danger:hover,\na.text-danger:focus {\n color: #843534;\n}\n.bg-primary {\n color: #fff;\n background-color: #337ab7;\n}\na.bg-primary:hover,\na.bg-primary:focus {\n background-color: #286090;\n}\n.bg-success {\n background-color: #dff0d8;\n}\na.bg-success:hover,\na.bg-success:focus {\n background-color: #c1e2b3;\n}\n.bg-info {\n background-color: #d9edf7;\n}\na.bg-info:hover,\na.bg-info:focus {\n background-color: #afd9ee;\n}\n.bg-warning {\n background-color: #fcf8e3;\n}\na.bg-warning:hover,\na.bg-warning:focus {\n background-color: #f7ecb5;\n}\n.bg-danger {\n background-color: #f2dede;\n}\na.bg-danger:hover,\na.bg-danger:focus {\n background-color: #e4b9b9;\n}\n.page-header {\n padding-bottom: 9px;\n margin: 40px 0 20px;\n border-bottom: 1px solid #eeeeee;\n}\nul,\nol {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 10px;\n}\nul ul,\nol ul,\nul ol,\nol ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n.list-unstyled {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n.list-inline {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n margin-left: -5px;\n}\n.list-inline > li {\n display: inline-block;\n padding-left: 5px;\n padding-right: 5px;\n}\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 20px;\n}\ndt,\ndd {\n line-height: 1.42857143;\n}\ndt {\n font-weight: bold;\n}\ndd {\n margin-left: 0;\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .dl-horizontal dt {\n  float: left;\n  width: 160px;\n  clear: left;\n  text-align: right;\n  overflow: hidden;\n  text-overflow: ellipsis;\n  white-space: nowrap;\n }\n .dl-horizontal dd {\n  margin-left: 180px;\n }\n}\nabbr[title],\nabbr[data-original-title] {\n cursor: help;\n border-bottom: 1px dotted #777777;\n}\n.initialism {\n font-size: 90%;\n text-transform: uppercase;\n}\nblockquote {\n padding: 10px 20px;\n margin: 0 0 20px;\n font-size: 17.5px;\n border-left: 5px solid #eeeeee;\n}\nblockquote p:last-child,\nblockquote ul:last-child,\nblockquote ol:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\nblockquote footer,\nblockquote small,\nblockquote .small {\n display: block;\n font-size: 80%;\n line-height: 1.42857143;\n color: #777777;\n}\nblockquote footer:before,\nblockquote small:before,\nblockquote .small:before {\n content: '\\2014 \\00A0';\n}\n.blockquote-reverse,\nblockquote.pull-right {\n padding-right: 15px;\n padding-left: 0;\n border-right: 5px solid #eeeeee;\n border-left: 0;\n text-align: right;\n}\n.blockquote-reverse footer:before,\nblockquote.pull-right footer:before,\n.blockquote-reverse small:before,\nblockquote.pull-right small:before,\n.blockquote-reverse .small:before,\nblockquote.pull-right .small:before {\n content: '';\n}\n.blockquote-reverse footer:after,\nblockquote.pull-right footer:after,\n.blockquote-reverse small:after,\nblockquote.pull-right small:after,\n.blockquote-reverse .small:after,\nblockquote.pull-right .small:after {\n content: '\\00A0 \\2014';\n}\naddress {\n margin-bottom: 20px;\n font-style: normal;\n line-height: 1.42857143;\n}\ncode,\nkbd,\npre,\nsamp {\n font-family: Menlo, Monaco, Consolas, \"Courier New\", monospace;\n}\ncode {\n padding: 2px 4px;\n font-size: 90%;\n color: #c7254e;\n background-color: #f9f2f4;\n border-radius: 4px;\n}\nkbd {\n padding: 2px 4px;\n font-size: 90%;\n color: #fff;\n background-color: #333;\n border-radius: 3px;\n box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\nkbd kbd {\n padding: 0;\n font-size: 100%;\n font-weight: bold;\n box-shadow: none;\n}\npre {\n display: block;\n padding: 9.5px;\n margin: 0 0 10px;\n font-size: 13px;\n line-height: 1.42857143;\n word-break: break-all;\n word-wrap: break-word;\n color: #333333;\n background-color: #f5f5f5;\n border: 1px solid #ccc;\n border-radius: 4px;\n}\npre code {\n padding: 0;\n font-size: inherit;\n color: inherit;\n white-space: pre-wrap;\n background-color: transparent;\n border-radius: 0;\n}\n.pre-scrollable {\n max-height: 340px;\n overflow-y: scroll;\n}\n.container {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n padding-left: 15px;\n padding-right: 15px;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .container {\n  width: 750px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .container {\n  width: 950px;\n }\n}\n@media (min-width: 1440px) {\n .container {\n  width: 1400px;\n }\n}\n.container-fluid {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n padding-left: 15px;\n padding-right: 15px;\n}\n.row {\n margin-left: -15px;\n margin-right: -15px;\n}\n.col-xs-1, .col-sm-1, .col-md-1, .col-lg-1, .col-xs-2, .col-sm-2, .col-md-2, .col-lg-2, .col-xs-3, .col-sm-3, .col-md-3, .col-lg-3, .col-xs-4, .col-sm-4, .col-md-4, .col-lg-4, .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5, .col-xs-6, .col-sm-6, .col-md-6, .col-lg-6, .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7, .col-xs-8, .col-sm-8, .col-md-8, .col-lg-8, .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, .col-lg-9, .col-xs-10, .col-sm-10, .col-md-10, .col-lg-10, .col-xs-11, .col-sm-11, .col-md-11, .col-lg-11, .col-xs-12, .col-sm-12, .col-md-12, .col-lg-12 {\n position: relative;\n min-height: 1px;\n padding-left: 15px;\n padding-right: 15px;\n}\n.col-xs-1, .col-xs-2, .col-xs-3, .col-xs-4, .col-xs-5, .col-xs-6, .col-xs-7, .col-xs-8, .col-xs-9, .col-xs-10, .col-xs-11, .col-xs-12 {\n float: left;\n}\n.col-xs-12 {\n width: 100%;\n}\n.col-xs-11 {\n width: 91.66666667%;\n}\n.col-xs-10 {\n width: 83.33333333%;\n}\n.col-xs-9 {\n width: 75%;\n}\n.col-xs-8 {\n width: 66.66666667%;\n}\n.col-xs-7 {\n width: 58.33333333%;\n}\n.col-xs-6 {\n width: 50%;\n}\n.col-xs-5 {\n width: 41.66666667%;\n}\n.col-xs-4 {\n width: 33.33333333%;\n}\n.col-xs-3 {\n width: 25%;\n}\n.col-xs-2 {\n width: 16.66666667%;\n}\n.col-xs-1 {\n width: 8.33333333%;\n}\n.col-xs-pull-12 {\n right: 100%;\n}\n.col-xs-pull-11 {\n right: 91.66666667%;\n}\n.col-xs-pull-10 {\n right: 83.33333333%;\n}\n.col-xs-pull-9 {\n right: 75%;\n}\n.col-xs-pull-8 {\n right: 66.66666667%;\n}\n.col-xs-pull-7 {\n right: 58.33333333%;\n}\n.col-xs-pull-6 {\n right: 50%;\n}\n.col-xs-pull-5 {\n right: 41.66666667%;\n}\n.col-xs-pull-4 {\n right: 33.33333333%;\n}\n.col-xs-pull-3 {\n right: 25%;\n}\n.col-xs-pull-2 {\n right: 16.66666667%;\n}\n.col-xs-pull-1 {\n right: 8.33333333%;\n}\n.col-xs-pull-0 {\n right: auto;\n}\n.col-xs-push-12 {\n left: 100%;\n}\n.col-xs-push-11 {\n left: 91.66666667%;\n}\n.col-xs-push-10 {\n left: 83.33333333%;\n}\n.col-xs-push-9 {\n left: 75%;\n}\n.col-xs-push-8 {\n left: 66.66666667%;\n}\n.col-xs-push-7 {\n left: 58.33333333%;\n}\n.col-xs-push-6 {\n left: 50%;\n}\n.col-xs-push-5 {\n left: 41.66666667%;\n}\n.col-xs-push-4 {\n left: 33.33333333%;\n}\n.col-xs-push-3 {\n left: 25%;\n}\n.col-xs-push-2 {\n left: 16.66666667%;\n}\n.col-xs-push-1 {\n left: 8.33333333%;\n}\n.col-xs-push-0 {\n left: auto;\n}\n.col-xs-offset-12 {\n margin-left: 100%;\n}\n.col-xs-offset-11 {\n margin-left: 91.66666667%;\n}\n.col-xs-offset-10 {\n margin-left: 83.33333333%;\n}\n.col-xs-offset-9 {\n margin-left: 75%;\n}\n.col-xs-offset-8 {\n margin-left: 66.66666667%;\n}\n.col-xs-offset-7 {\n margin-left: 58.33333333%;\n}\n.col-xs-offset-6 {\n margin-left: 50%;\n}\n.col-xs-offset-5 {\n margin-left: 41.66666667%;\n}\n.col-xs-offset-4 {\n margin-left: 33.33333333%;\n}\n.col-xs-offset-3 {\n margin-left: 25%;\n}\n.col-xs-offset-2 {\n margin-left: 16.66666667%;\n}\n.col-xs-offset-1 {\n margin-left: 8.33333333%;\n}\n.col-xs-offset-0 {\n margin-left: 0%;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12 {\n  float: left;\n }\n .col-sm-12 {\n  width: 100%;\n }\n .col-sm-11 {\n  width: 91.66666667%;\n }\n .col-sm-10 {\n  width: 83.33333333%;\n }\n .col-sm-9 {\n  width: 75%;\n }\n .col-sm-8 {\n  width: 66.66666667%;\n }\n .col-sm-7 {\n  width: 58.33333333%;\n }\n .col-sm-6 {\n  width: 50%;\n }\n .col-sm-5 {\n  width: 41.66666667%;\n }\n .col-sm-4 {\n  width: 33.33333333%;\n }\n .col-sm-3 {\n  width: 25%;\n }\n .col-sm-2 {\n  width: 16.66666667%;\n }\n .col-sm-1 {\n  width: 8.33333333%;\n }\n .col-sm-pull-12 {\n  right: 100%;\n }\n .col-sm-pull-11 {\n  right: 91.66666667%;\n }\n .col-sm-pull-10 {\n  right: 83.33333333%;\n }\n .col-sm-pull-9 {\n  right: 75%;\n }\n .col-sm-pull-8 {\n  right: 66.66666667%;\n }\n .col-sm-pull-7 {\n  right: 58.33333333%;\n }\n .col-sm-pull-6 {\n  right: 50%;\n }\n .col-sm-pull-5 {\n  right: 41.66666667%;\n }\n .col-sm-pull-4 {\n  right: 33.33333333%;\n }\n .col-sm-pull-3 {\n  right: 25%;\n }\n .col-sm-pull-2 {\n  right: 16.66666667%;\n }\n .col-sm-pull-1 {\n  right: 8.33333333%;\n }\n .col-sm-pull-0 {\n  right: auto;\n }\n .col-sm-push-12 {\n  left: 100%;\n }\n .col-sm-push-11 {\n  left: 91.66666667%;\n }\n .col-sm-push-10 {\n  left: 83.33333333%;\n }\n .col-sm-push-9 {\n  left: 75%;\n }\n .col-sm-push-8 {\n  left: 66.66666667%;\n }\n .col-sm-push-7 {\n  left: 58.33333333%;\n }\n .col-sm-push-6 {\n  left: 50%;\n }\n .col-sm-push-5 {\n  left: 41.66666667%;\n }\n .col-sm-push-4 {\n  left: 33.33333333%;\n }\n .col-sm-push-3 {\n  left: 25%;\n }\n .col-sm-push-2 {\n  left: 16.66666667%;\n }\n .col-sm-push-1 {\n  left: 8.33333333%;\n }\n .col-sm-push-0 {\n  left: auto;\n }\n .col-sm-offset-12 {\n  margin-left: 100%;\n }\n .col-sm-offset-11 {\n  margin-left: 91.66666667%;\n }\n .col-sm-offset-10 {\n  margin-left: 83.33333333%;\n }\n .col-sm-offset-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .col-sm-offset-8 {\n  margin-left: 66.66666667%;\n }\n .col-sm-offset-7 {\n  margin-left: 58.33333333%;\n }\n .col-sm-offset-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .col-sm-offset-5 {\n  margin-left: 41.66666667%;\n }\n .col-sm-offset-4 {\n  margin-left: 33.33333333%;\n }\n .col-sm-offset-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .col-sm-offset-2 {\n  margin-left: 16.66666667%;\n }\n .col-sm-offset-1 {\n  margin-left: 8.33333333%;\n }\n .col-sm-offset-0 {\n  margin-left: 0%;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12 {\n  float: left;\n }\n .col-md-12 {\n  width: 100%;\n }\n .col-md-11 {\n  width: 91.66666667%;\n }\n .col-md-10 {\n  width: 83.33333333%;\n }\n .col-md-9 {\n  width: 75%;\n }\n .col-md-8 {\n  width: 66.66666667%;\n }\n .col-md-7 {\n  width: 58.33333333%;\n }\n .col-md-6 {\n  width: 50%;\n }\n .col-md-5 {\n  width: 41.66666667%;\n }\n .col-md-4 {\n  width: 33.33333333%;\n }\n .col-md-3 {\n  width: 25%;\n }\n .col-md-2 {\n  width: 16.66666667%;\n }\n .col-md-1 {\n  width: 8.33333333%;\n }\n .col-md-pull-12 {\n  right: 100%;\n }\n .col-md-pull-11 {\n  right: 91.66666667%;\n }\n .col-md-pull-10 {\n  right: 83.33333333%;\n }\n .col-md-pull-9 {\n  right: 75%;\n }\n .col-md-pull-8 {\n  right: 66.66666667%;\n }\n .col-md-pull-7 {\n  right: 58.33333333%;\n }\n .col-md-pull-6 {\n  right: 50%;\n }\n .col-md-pull-5 {\n  right: 41.66666667%;\n }\n .col-md-pull-4 {\n  right: 33.33333333%;\n }\n .col-md-pull-3 {\n  right: 25%;\n }\n .col-md-pull-2 {\n  right: 16.66666667%;\n }\n .col-md-pull-1 {\n  right: 8.33333333%;\n }\n .col-md-pull-0 {\n  right: auto;\n }\n .col-md-push-12 {\n  left: 100%;\n }\n .col-md-push-11 {\n  left: 91.66666667%;\n }\n .col-md-push-10 {\n  left: 83.33333333%;\n }\n .col-md-push-9 {\n  left: 75%;\n }\n .col-md-push-8 {\n  left: 66.66666667%;\n }\n .col-md-push-7 {\n  left: 58.33333333%;\n }\n .col-md-push-6 {\n  left: 50%;\n }\n .col-md-push-5 {\n  left: 41.66666667%;\n }\n .col-md-push-4 {\n  left: 33.33333333%;\n }\n .col-md-push-3 {\n  left: 25%;\n }\n .col-md-push-2 {\n  left: 16.66666667%;\n }\n .col-md-push-1 {\n  left: 8.33333333%;\n }\n .col-md-push-0 {\n  left: auto;\n }\n .col-md-offset-12 {\n  margin-left: 100%;\n }\n .col-md-offset-11 {\n  margin-left: 91.66666667%;\n }\n .col-md-offset-10 {\n  margin-left: 83.33333333%;\n }\n .col-md-offset-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .col-md-offset-8 {\n  margin-left: 66.66666667%;\n }\n .col-md-offset-7 {\n  margin-left: 58.33333333%;\n }\n .col-md-offset-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .col-md-offset-5 {\n  margin-left: 41.66666667%;\n }\n .col-md-offset-4 {\n  margin-left: 33.33333333%;\n }\n .col-md-offset-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .col-md-offset-2 {\n  margin-left: 16.66666667%;\n }\n .col-md-offset-1 {\n  margin-left: 8.33333333%;\n }\n .col-md-offset-0 {\n  margin-left: 0%;\n }\n}\n@media (min-width: 1440px) {\n .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12 {\n  float: left;\n }\n .col-lg-12 {\n  width: 100%;\n }\n .col-lg-11 {\n  width: 91.66666667%;\n }\n .col-lg-10 {\n  width: 83.33333333%;\n }\n .col-lg-9 {\n  width: 75%;\n }\n .col-lg-8 {\n  width: 66.66666667%;\n }\n .col-lg-7 {\n  width: 58.33333333%;\n }\n .col-lg-6 {\n  width: 50%;\n }\n .col-lg-5 {\n  width: 41.66666667%;\n }\n .col-lg-4 {\n  width: 33.33333333%;\n }\n .col-lg-3 {\n  width: 25%;\n }\n .col-lg-2 {\n  width: 16.66666667%;\n }\n .col-lg-1 {\n  width: 8.33333333%;\n }\n .col-lg-pull-12 {\n  right: 100%;\n }\n .col-lg-pull-11 {\n  right: 91.66666667%;\n }\n .col-lg-pull-10 {\n  right: 83.33333333%;\n }\n .col-lg-pull-9 {\n  right: 75%;\n }\n .col-lg-pull-8 {\n  right: 66.66666667%;\n }\n .col-lg-pull-7 {\n  right: 58.33333333%;\n }\n .col-lg-pull-6 {\n  right: 50%;\n }\n .col-lg-pull-5 {\n  right: 41.66666667%;\n }\n .col-lg-pull-4 {\n  right: 33.33333333%;\n }\n .col-lg-pull-3 {\n  right: 25%;\n }\n .col-lg-pull-2 {\n  right: 16.66666667%;\n }\n .col-lg-pull-1 {\n  right: 8.33333333%;\n }\n .col-lg-pull-0 {\n  right: auto;\n }\n .col-lg-push-12 {\n  left: 100%;\n }\n .col-lg-push-11 {\n  left: 91.66666667%;\n }\n .col-lg-push-10 {\n  left: 83.33333333%;\n }\n .col-lg-push-9 {\n  left: 75%;\n }\n .col-lg-push-8 {\n  left: 66.66666667%;\n }\n .col-lg-push-7 {\n  left: 58.33333333%;\n }\n .col-lg-push-6 {\n  left: 50%;\n }\n .col-lg-push-5 {\n  left: 41.66666667%;\n }\n .col-lg-push-4 {\n  left: 33.33333333%;\n }\n .col-lg-push-3 {\n  left: 25%;\n }\n .col-lg-push-2 {\n  left: 16.66666667%;\n }\n .col-lg-push-1 {\n  left: 8.33333333%;\n }\n .col-lg-push-0 {\n  left: auto;\n }\n .col-lg-offset-12 {\n  margin-left: 100%;\n }\n .col-lg-offset-11 {\n  margin-left: 91.66666667%;\n }\n .col-lg-offset-10 {\n  margin-left: 83.33333333%;\n }\n .col-lg-offset-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n .col-lg-offset-8 {\n  margin-left: 66.66666667%;\n }\n .col-lg-offset-7 {\n  margin-left: 58.33333333%;\n }\n .col-lg-offset-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n .col-lg-offset-5 {\n  margin-left: 41.66666667%;\n }\n .col-lg-offset-4 {\n  margin-left: 33.33333333%;\n }\n .col-lg-offset-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n .col-lg-offset-2 {\n  margin-left: 16.66666667%;\n }\n .col-lg-offset-1 {\n  margin-left: 8.33333333%;\n }\n .col-lg-offset-0 {\n  margin-left: 0%;\n }\n}\ntable {\n background-color: transparent;\n}\ncaption {\n padding-top: 8px;\n padding-bottom: 8px;\n color: #777777;\n text-align: left;\n}\nth {\n text-align: left;\n}\n.table {\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n margin-bottom: 20px;\n}\n.table > thead > tr > th,\n.table > tbody > tr > th,\n.table > tfoot > tr > th,\n.table > thead > tr > td,\n.table > tbody > tr > td,\n.table > tfoot > tr > td {\n padding: 8px;\n line-height: 1.42857143;\n vertical-align: top;\n border-top: 1px solid #ddd;\n}\n.table > thead > tr > th {\n vertical-align: bottom;\n border-bottom: 2px solid #ddd;\n}\n.table > caption + thead > tr:first-child > th,\n.table > colgroup + thead > tr:first-child > th,\n.table > thead:first-child > tr:first-child > th,\n.table > caption + thead > tr:first-child > td,\n.table > colgroup + thead > tr:first-child > td,\n.table > thead:first-child > tr:first-child > td {\n border-top: 0;\n}\n.table > tbody + tbody {\n border-top: 2px solid #ddd;\n}\n.table .table {\n background-color: #fafafa;\n}\n.table-condensed > thead > tr > th,\n.table-condensed > tbody > tr > th,\n.table-condensed > tfoot > tr > th,\n.table-condensed > thead > tr > td,\n.table-condensed > tbody > tr > td,\n.table-condensed > tfoot > tr > td {\n padding: 5px;\n}\n.table-bordered {\n border: 1px solid #ddd;\n}\n.table-bordered > thead > tr > th,\n.table-bordered > tbody > tr > th,\n.table-bordered > tfoot > tr > th,\n.table-bordered > thead > tr > td,\n.table-bordered > tbody > tr > td,\n.table-bordered > tfoot > tr > td {\n border: 1px solid #ddd;\n}\n.table-bordered > thead > tr > th,\n.table-bordered > thead > tr > td {\n border-bottom-width: 2px;\n}\n.table-striped > tbody > tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: #f9f9f9;\n}\n.table-hover > tbody > tr:hover {\n background-color: #f5f5f5;\n}\ntable col[class*=\"col-\"] {\n position: static;\n float: none;\n display: table-column;\n}\ntable td[class*=\"col-\"],\ntable th[class*=\"col-\"] {\n position: static;\n float: none;\n display: table-cell;\n}\n.table > thead > tr > td.active,\n.table > tbody > tr > td.active,\n.table > tfoot > tr > td.active,\n.table > thead > tr > th.active,\n.table > tbody > tr > th.active,\n.table > tfoot > tr > th.active,\n.table > thead > tr.active > td,\n.table > tbody > tr.active > td,\n.table > tfoot > tr.active > td,\n.table > thead > tr.active > th,\n.table > tbody > tr.active > th,\n.table > tfoot > tr.active > th {\n background-color: #f5f5f5;\n}\n.table-hover > tbody > tr > td.active:hover,\n.table-hover > tbody > tr > th.active:hover,\n.table-hover > tbody > tr.active:hover > td,\n.table-hover > tbody > tr:hover > .active,\n.table-hover > tbody > tr.active:hover > th {\n background-color: #e8e8e8;\n}\n.table > thead > tr > td.success,\n.table > tbody > tr > td.success,\n.table > tfoot > tr > td.success,\n.table > thead > tr > th.success,\n.table > tbody > tr > th.success,\n.table > tfoot > tr > th.success,\n.table > thead > tr.success > td,\n.table > tbody > tr.success > td,\n.table > tfoot > tr.success > td,\n.table > thead > tr.success > th,\n.table > tbody > tr.success > th,\n.table > tfoot > tr.success > th {\n background-color: #dff0d8;\n}\n.table-hover > tbody > tr > td.success:hover,\n.table-hover > tbody > tr > th.success:hover,\n.table-hover > tbody > tr.success:hover > td,\n.table-hover > tbody > tr:hover > .success,\n.table-hover > tbody > tr.success:hover > th {\n background-color: #d0e9c6;\n}\n.table > thead > tr > td.info,\n.table > tbody > tr > td.info,\n.table > tfoot > tr > td.info,\n.table > thead > tr > th.info,\n.table > tbody > tr > th.info,\n.table > tfoot > tr > th.info,\n.table > thead > tr.info > td,\n.table > tbody > tr.info > td,\n.table > tfoot > tr.info > td,\n.table > thead > tr.info > th,\n.table > tbody > tr.info > th,\n.table > tfoot > tr.info > th {\n background-color: #d9edf7;\n}\n.table-hover > tbody > tr > td.info:hover,\n.table-hover > tbody > tr > th.info:hover,\n.table-hover > tbody > tr.info:hover > td,\n.table-hover > tbody > tr:hover > .info,\n.table-hover > tbody > tr.info:hover > th {\n background-color: #c4e3f3;\n}\n.table > thead > tr > td.warning,\n.table > tbody > tr > td.warning,\n.table > tfoot > tr > td.warning,\n.table > thead > tr > th.warning,\n.table > tbody > tr > th.warning,\n.table > tfoot > tr > th.warning,\n.table > thead > tr.warning > td,\n.table > tbody > tr.warning > td,\n.table > tfoot > tr.warning > td,\n.table > thead > tr.warning > th,\n.table > tbody > tr.warning > th,\n.table > tfoot > tr.warning > th {\n background-color: #fcf8e3;\n}\n.table-hover > tbody > tr > td.warning:hover,\n.table-hover > tbody > tr > th.warning:hover,\n.table-hover > tbody > tr.warning:hover > td,\n.table-hover > tbody > tr:hover > .warning,\n.table-hover > tbody > tr.warning:hover > th {\n background-color: #faf2cc;\n}\n.table > thead > tr > td.danger,\n.table > tbody > tr > td.danger,\n.table > tfoot > tr > td.danger,\n.table > thead > tr > th.danger,\n.table > tbody > tr > th.danger,\n.table > tfoot > tr > th.danger,\n.table > thead > tr.danger > td,\n.table > tbody > tr.danger > td,\n.table > tfoot > tr.danger > td,\n.table > thead > tr.danger > th,\n.table > tbody > tr.danger > th,\n.table > tfoot > tr.danger > th {\n background-color: #f2dede;\n}\n.table-hover > tbody > tr > td.danger:hover,\n.table-hover > tbody > tr > th.danger:hover,\n.table-hover > tbody > tr.danger:hover > td,\n.table-hover > tbody > tr:hover > .danger,\n.table-hover > tbody > tr.danger:hover > th {\n background-color: #ebcccc;\n}\n.table-responsive {\n overflow-x: auto;\n min-height: 0.01%;\n}\n@media screen and (max-width: 767px) {\n .table-responsive {\n  width: 100%;\n  margin-bottom: 15px;\n  overflow-y: hidden;\n  -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar;\n  border: 1px solid #ddd;\n }\n .table-responsive > .table {\n  margin-bottom: 0;\n }\n .table-responsive > .table > thead > tr > th,\n .table-responsive > .table > tbody > tr > th,\n .table-responsive > .table > tfoot > tr > th,\n .table-responsive > .table > thead > tr > td,\n .table-responsive > .table > tbody > tr > td,\n .table-responsive > .table > tfoot > tr > td {\n  white-space: nowrap;\n }\n .table-responsive > .table-bordered {\n  border: 0;\n }\n .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > th:first-child,\n .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > th:first-child,\n .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > th:first-child,\n .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > td:first-child,\n .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > td:first-child,\n .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > td:first-child {\n  border-left: 0;\n }\n .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > th:last-child,\n .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > th:last-child,\n .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > th:last-child,\n .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > td:last-child,\n .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > td:last-child,\n .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > td:last-child {\n  border-right: 0;\n }\n .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr:last-child > th,\n .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr:last-child > th,\n .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr:last-child > td,\n .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr:last-child > td {\n  border-bottom: 0;\n }\n}\nfieldset {\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n min-width: 0;\n}\nlegend {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: 20px;\n font-size: 21px;\n line-height: inherit;\n color: #333333;\n border: 0;\n border-bottom: 1px solid #e5e5e5;\n}\nlabel {\n display: inline-block;\n max-width: 100%;\n margin-bottom: 5px;\n font-weight: bold;\n}\ninput[type=\"search\"] {\n -webkit-box-sizing: border-box;\n -moz-box-sizing: border-box;\n box-sizing: border-box;\n}\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n margin: 4px 0 0;\n margin-top: 1px \\9;\n line-height: normal;\n}\ninput[type=\"file\"] {\n display: block;\n}\ninput[type=\"range\"] {\n display: block;\n width: 100%;\n}\nselect[multiple],\nselect[size] {\n height: auto;\n}\ninput[type=\"file\"]:focus,\ninput[type=\"radio\"]:focus,\ninput[type=\"checkbox\"]:focus {\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n outline-offset: -2px;\n}\noutput {\n display: block;\n padding-top: 7px;\n font-size: 14px;\n line-height: 1.42857143;\n color: #555555;\n}\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n height: 34px;\n padding: 6px 12px;\n font-size: 14px;\n line-height: 1.42857143;\n color: #555555;\n background-color: #fff;\n background-image: none;\n border: 1px solid #ccc;\n border-radius: 4px;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);\n box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);\n -webkit-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;\n -o-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;\n transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;\n}\n.form-control:focus {\n border-color: #ff8000;\n outline: 0;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px rgba(255, 128, 0, 0.6);\n box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px rgba(255, 128, 0, 0.6);\n}\n.form-control::-moz-placeholder {\n color: #999;\n opacity: 1;\n}\n.form-control:-ms-input-placeholder {\n color: #999;\n}\n.form-control::-webkit-input-placeholder {\n color: #999;\n}\n.form-control::-ms-expand {\n border: 0;\n background-color: transparent;\n}\n.form-control[disabled],\n.form-control[readonly],\nfieldset[disabled] .form-control {\n background-color: #eeeeee;\n opacity: 1;\n}\n.form-control[disabled],\nfieldset[disabled] .form-control {\n cursor: not-allowed;\n}\ntextarea.form-control {\n height: auto;\n}\ninput[type=\"search\"] {\n -webkit-appearance: none;\n}\n@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 0) {\n input[type=\"date\"].form-control,\n input[type=\"time\"].form-control,\n input[type=\"datetime-local\"].form-control,\n input[type=\"month\"].form-control {\n  line-height: 34px;\n }\n input[type=\"date\"].input-sm,\n input[type=\"time\"].input-sm,\n input[type=\"datetime-local\"].input-sm,\n input[type=\"month\"].input-sm,\n .input-group-sm input[type=\"date\"],\n .input-group-sm input[type=\"time\"],\n .input-group-sm input[type=\"datetime-local\"],\n .input-group-sm input[type=\"month\"] {\n  line-height: 30px;\n }\n input[type=\"date\"].input-lg,\n input[type=\"time\"].input-lg,\n input[type=\"datetime-local\"].input-lg,\n input[type=\"month\"].input-lg,\n .input-group-lg input[type=\"date\"],\n .input-group-lg input[type=\"time\"],\n .input-group-lg input[type=\"datetime-local\"],\n .input-group-lg input[type=\"month\"] {\n  line-height: 46px;\n }\n}\n.form-group {\n margin-bottom: 15px;\n}\n.radio,\n.checkbox {\n position: relative;\n display: block;\n margin-top: 10px;\n margin-bottom: 10px;\n}\n.radio label,\n.checkbox label {\n min-height: 20px;\n padding-left: 20px;\n margin-bottom: 0;\n font-weight: normal;\n cursor: pointer;\n}\n.radio input[type=\"radio\"],\n.radio-inline input[type=\"radio\"],\n.checkbox input[type=\"checkbox\"],\n.checkbox-inline input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n margin-left: -20px;\n margin-top: 4px \\9;\n}\n.radio + .radio,\n.checkbox + .checkbox {\n margin-top: -5px;\n}\n.radio-inline,\n.checkbox-inline {\n position: relative;\n display: inline-block;\n padding-left: 20px;\n margin-bottom: 0;\n vertical-align: middle;\n font-weight: normal;\n cursor: pointer;\n}\n.radio-inline + .radio-inline,\n.checkbox-inline + .checkbox-inline {\n margin-top: 0;\n margin-left: 10px;\n}\ninput[type=\"radio\"][disabled],\ninput[type=\"checkbox\"][disabled],\ninput[type=\"radio\"].disabled,\ninput[type=\"checkbox\"].disabled,\nfieldset[disabled] input[type=\"radio\"],\nfieldset[disabled] input[type=\"checkbox\"] {\n cursor: not-allowed;\n}\n.radio-inline.disabled,\n.checkbox-inline.disabled,\nfieldset[disabled] .radio-inline,\nfieldset[disabled] .checkbox-inline {\n cursor: not-allowed;\n}\n.radio.disabled label,\n.checkbox.disabled label,\nfieldset[disabled] .radio label,\nfieldset[disabled] .checkbox label {\n cursor: not-allowed;\n}\n.form-control-static {\n padding-top: 7px;\n padding-bottom: 7px;\n margin-bottom: 0;\n min-height: 34px;\n}\n.form-control-static.input-lg,\n.form-control-static.input-sm {\n padding-left: 0;\n padding-right: 0;\n}\n.input-sm {\n height: 30px;\n padding: 5px 10px;\n font-size: 12px;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 3px;\n}\nselect.input-sm {\n height: 30px;\n line-height: 30px;\n}\ntextarea.input-sm,\nselect[multiple].input-sm {\n height: auto;\n}\n.form-group-sm .form-control {\n height: 30px;\n padding: 5px 10px;\n font-size: 12px;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 3px;\n}\n.form-group-sm select.form-control {\n height: 30px;\n line-height: 30px;\n}\n.form-group-sm textarea.form-control,\n.form-group-sm select[multiple].form-control {\n height: auto;\n}\n.form-group-sm .form-control-static {\n height: 30px;\n min-height: 32px;\n padding: 6px 10px;\n font-size: 12px;\n line-height: 1.5;\n}\n.input-lg {\n height: 46px;\n padding: 10px 16px;\n font-size: 18px;\n line-height: 1.3333333;\n border-radius: 6px;\n}\nselect.input-lg {\n height: 46px;\n line-height: 46px;\n}\ntextarea.input-lg,\nselect[multiple].input-lg {\n height: auto;\n}\n.form-group-lg .form-control {\n height: 46px;\n padding: 10px 16px;\n font-size: 18px;\n line-height: 1.3333333;\n border-radius: 6px;\n}\n.form-group-lg select.form-control {\n height: 46px;\n line-height: 46px;\n}\n.form-group-lg textarea.form-control,\n.form-group-lg select[multiple].form-control {\n height: auto;\n}\n.form-group-lg .form-control-static {\n height: 46px;\n min-height: 38px;\n padding: 11px 16px;\n font-size: 18px;\n line-height: 1.3333333;\n}\n.has-feedback {\n position: relative;\n}\n.has-feedback .form-control {\n padding-right: 42.5px;\n}\n.form-control-feedback {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 2;\n display: block;\n width: 34px;\n height: 34px;\n line-height: 34px;\n text-align: center;\n pointer-events: none;\n}\n.input-lg + .form-control-feedback,\n.input-group-lg + .form-control-feedback,\n.form-group-lg .form-control + .form-control-feedback {\n width: 46px;\n height: 46px;\n line-height: 46px;\n}\n.input-sm + .form-control-feedback,\n.input-group-sm + .form-control-feedback,\n.form-group-sm .form-control + .form-control-feedback {\n width: 30px;\n height: 30px;\n line-height: 30px;\n}\n.has-success .help-block,\n.has-success .control-label,\n.has-success .radio,\n.has-success .checkbox,\n.has-success .radio-inline,\n.has-success .checkbox-inline,\n.has-success.radio label,\n.has-success.checkbox label,\n.has-success.radio-inline label,\n.has-success.checkbox-inline label {\n color: #3c763d;\n}\n.has-success .form-control {\n border-color: #3c763d;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);\n box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n.has-success .form-control:focus {\n border-color: #2b542c;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #67b168;\n box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #67b168;\n}\n.has-success .input-group-addon {\n color: #3c763d;\n border-color: #3c763d;\n background-color: #dff0d8;\n}\n.has-success .form-control-feedback {\n color: #3c763d;\n}\n.has-warning .help-block,\n.has-warning .control-label,\n.has-warning .radio,\n.has-warning .checkbox,\n.has-warning .radio-inline,\n.has-warning .checkbox-inline,\n.has-warning.radio label,\n.has-warning.checkbox label,\n.has-warning.radio-inline label,\n.has-warning.checkbox-inline label {\n color: #8a6d3b;\n}\n.has-warning .form-control {\n border-color: #8a6d3b;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);\n box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n.has-warning .form-control:focus {\n border-color: #66512c;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #c0a16b;\n box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #c0a16b;\n}\n.has-warning .input-group-addon {\n color: #8a6d3b;\n border-color: #8a6d3b;\n background-color: #fcf8e3;\n}\n.has-warning .form-control-feedback {\n color: #8a6d3b;\n}\n.has-error .help-block,\n.has-error .control-label,\n.has-error .radio,\n.has-error .checkbox,\n.has-error .radio-inline,\n.has-error .checkbox-inline,\n.has-error.radio label,\n.has-error.checkbox label,\n.has-error.radio-inline label,\n.has-error.checkbox-inline label {\n color: #a94442;\n}\n.has-error .form-control {\n border-color: #a94442;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);\n box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n.has-error .form-control:focus {\n border-color: #843534;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #ce8483;\n box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #ce8483;\n}\n.has-error .input-group-addon {\n color: #a94442;\n border-color: #a94442;\n background-color: #f2dede;\n}\n.has-error .form-control-feedback {\n color: #a94442;\n}\n.has-feedback label ~ .form-control-feedback {\n top: 25px;\n}\n.has-feedback label.sr-only ~ .form-control-feedback {\n top: 0;\n}\n.help-block {\n display: block;\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 10px;\n color: #737373;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .form-inline .form-group {\n  display: inline-block;\n  margin-bottom: 0;\n  vertical-align: middle;\n }\n .form-inline .form-control {\n  display: inline-block;\n  width: auto;\n  vertical-align: middle;\n }\n .form-inline .form-control-static {\n  display: inline-block;\n }\n .form-inline .input-group {\n  display: inline-table;\n  vertical-align: middle;\n }\n .form-inline .input-group .input-group-addon,\n .form-inline .input-group .input-group-btn,\n .form-inline .input-group .form-control {\n  width: auto;\n }\n .form-inline .input-group > .form-control {\n  width: 100%;\n }\n .form-inline .control-label {\n  margin-bottom: 0;\n  vertical-align: middle;\n }\n .form-inline .radio,\n .form-inline .checkbox {\n  display: inline-block;\n  margin-top: 0;\n  margin-bottom: 0;\n  vertical-align: middle;\n }\n .form-inline .radio label,\n .form-inline .checkbox label {\n  padding-left: 0;\n }\n .form-inline .radio input[type=\"radio\"],\n .form-inline .checkbox input[type=\"checkbox\"] {\n  position: relative;\n  margin-left: 0;\n }\n .form-inline .has-feedback .form-control-feedback {\n  top: 0;\n }\n}\n.form-horizontal .radio,\n.form-horizontal .checkbox,\n.form-horizontal .radio-inline,\n.form-horizontal .checkbox-inline {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n padding-top: 7px;\n}\n.form-horizontal .radio,\n.form-horizontal .checkbox {\n min-height: 27px;\n}\n.form-horizontal .form-group {\n margin-left: -15px;\n margin-right: -15px;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .form-horizontal .control-label {\n  text-align: right;\n  margin-bottom: 0;\n  padding-top: 7px;\n }\n}\n.form-horizontal .has-feedback .form-control-feedback {\n right: 15px;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .form-horizontal .form-group-lg .control-label {\n  padding-top: 11px;\n  font-size: 18px;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .form-horizontal .form-group-sm .control-label {\n  padding-top: 6px;\n  font-size: 12px;\n }\n}\n.btn {\n display: inline-block;\n margin-bottom: 0;\n font-weight: normal;\n text-align: center;\n vertical-align: middle;\n touch-action: manipulation;\n cursor: pointer;\n background-image: none;\n border: 1px solid transparent;\n white-space: nowrap;\n padding: 6px 12px;\n font-size: 14px;\n line-height: 1.42857143;\n border-radius: 4px;\n -webkit-user-select: none;\n -moz-user-select: none;\n -ms-user-select: none;\n user-select: none;\n}\n.btn:focus,\n.btn:active:focus,\n.btn.active:focus,\n.btn.focus,\n.btn:active.focus,\n.btn.active.focus {\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n outline-offset: -2px;\n}\n.btn:hover,\n.btn:focus,\n.btn.focus {\n color: #333;\n text-decoration: none;\n}\n.btn:active,\n.btn.active {\n outline: 0;\n background-image: none;\n -webkit-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.125);\n box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.btn.disabled,\n.btn[disabled],\nfieldset[disabled] .btn {\n cursor: not-allowed;\n opacity: 0.65;\n filter: alpha(opacity=65);\n -webkit-box-shadow: none;\n box-shadow: none;\n}\na.btn.disabled,\nfieldset[disabled] a.btn {\n pointer-events: none;\n}\n.btn-default {\n color: #333;\n background-color: #fff;\n border-color: #ccc;\n}\n.btn-default:focus,\n.btn-default.focus {\n color: #333;\n background-color: #e6e6e6;\n border-color: #8c8c8c;\n}\n.btn-default:hover {\n color: #333;\n background-color: #e6e6e6;\n border-color: #adadad;\n}\n.btn-default:active,\n.btn-default.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-default {\n color: #333;\n background-color: #e6e6e6;\n border-color: #adadad;\n}\n.btn-default:active:hover,\n.btn-default.active:hover,\n.open > .dropdown-toggle.btn-default:hover,\n.btn-default:active:focus,\n.btn-default.active:focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-default:focus,\n.btn-default:active.focus,\n.btn-default.active.focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-default.focus {\n color: #333;\n background-color: #d4d4d4;\n border-color: #8c8c8c;\n}\n.btn-default:active,\n.btn-default.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-default {\n background-image: none;\n}\n.btn-default.disabled:hover,\n.btn-default[disabled]:hover,\nfieldset[disabled] .btn-default:hover,\n.btn-default.disabled:focus,\n.btn-default[disabled]:focus,\nfieldset[disabled] .btn-default:focus,\n.btn-default.disabled.focus,\n.btn-default[disabled].focus,\nfieldset[disabled] .btn-default.focus {\n background-color: #fff;\n border-color: #ccc;\n}\n.btn-default .badge {\n color: #fff;\n background-color: #333;\n}\n.btn-primary {\n color: #fff;\n background-color: #337ab7;\n border-color: #2e6da4;\n}\n.btn-primary:focus,\n.btn-primary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #286090;\n border-color: #122b40;\n}\n.btn-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #286090;\n border-color: #204d74;\n}\n.btn-primary:active,\n.btn-primary.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-primary {\n color: #fff;\n background-color: #286090;\n border-color: #204d74;\n}\n.btn-primary:active:hover,\n.btn-primary.active:hover,\n.open > .dropdown-toggle.btn-primary:hover,\n.btn-primary:active:focus,\n.btn-primary.active:focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-primary:focus,\n.btn-primary:active.focus,\n.btn-primary.active.focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-primary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #204d74;\n border-color: #122b40;\n}\n.btn-primary:active,\n.btn-primary.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-primary {\n background-image: none;\n}\n.btn-primary.disabled:hover,\n.btn-primary[disabled]:hover,\nfieldset[disabled] .btn-primary:hover,\n.btn-primary.disabled:focus,\n.btn-primary[disabled]:focus,\nfieldset[disabled] .btn-primary:focus,\n.btn-primary.disabled.focus,\n.btn-primary[disabled].focus,\nfieldset[disabled] .btn-primary.focus {\n background-color: #337ab7;\n border-color: #2e6da4;\n}\n.btn-primary .badge {\n color: #337ab7;\n background-color: #fff;\n}\n.btn-success {\n color: #fff;\n background-color: #5cb85c;\n border-color: #4cae4c;\n}\n.btn-success:focus,\n.btn-success.focus {\n color: #fff;\n background-color: #449d44;\n border-color: #255625;\n}\n.btn-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #449d44;\n border-color: #398439;\n}\n.btn-success:active,\n.btn-success.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-success {\n color: #fff;\n background-color: #449d44;\n border-color: #398439;\n}\n.btn-success:active:hover,\n.btn-success.active:hover,\n.open > .dropdown-toggle.btn-success:hover,\n.btn-success:active:focus,\n.btn-success.active:focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-success:focus,\n.btn-success:active.focus,\n.btn-success.active.focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-success.focus {\n color: #fff;\n background-color: #398439;\n border-color: #255625;\n}\n.btn-success:active,\n.btn-success.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-success {\n background-image: none;\n}\n.btn-success.disabled:hover,\n.btn-success[disabled]:hover,\nfieldset[disabled] .btn-success:hover,\n.btn-success.disabled:focus,\n.btn-success[disabled]:focus,\nfieldset[disabled] .btn-success:focus,\n.btn-success.disabled.focus,\n.btn-success[disabled].focus,\nfieldset[disabled] .btn-success.focus {\n background-color: #5cb85c;\n border-color: #4cae4c;\n}\n.btn-success .badge {\n color: #5cb85c;\n background-color: #fff;\n}\n.btn-info {\n color: #fff;\n background-color: #FB0;\n border-color: #e6a800;\n}\n.btn-info:focus,\n.btn-info.focus {\n color: #fff;\n background-color: #cc9600;\n border-color: #664b00;\n}\n.btn-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #cc9600;\n border-color: #a87b00;\n}\n.btn-info:active,\n.btn-info.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-info {\n color: #fff;\n background-color: #cc9600;\n border-color: #a87b00;\n}\n.btn-info:active:hover,\n.btn-info.active:hover,\n.open > .dropdown-toggle.btn-info:hover,\n.btn-info:active:focus,\n.btn-info.active:focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-info:focus,\n.btn-info:active.focus,\n.btn-info.active.focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-info.focus {\n color: #fff;\n background-color: #a87b00;\n border-color: #664b00;\n}\n.btn-info:active,\n.btn-info.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-info {\n background-image: none;\n}\n.btn-info.disabled:hover,\n.btn-info[disabled]:hover,\nfieldset[disabled] .btn-info:hover,\n.btn-info.disabled:focus,\n.btn-info[disabled]:focus,\nfieldset[disabled] .btn-info:focus,\n.btn-info.disabled.focus,\n.btn-info[disabled].focus,\nfieldset[disabled] .btn-info.focus {\n background-color: #FB0;\n border-color: #e6a800;\n}\n.btn-info .badge {\n color: #FB0;\n background-color: #fff;\n}\n.btn-warning {\n color: #fff;\n background-color: #f0ad4e;\n border-color: #eea236;\n}\n.btn-warning:focus,\n.btn-warning.focus {\n color: #fff;\n background-color: #ec971f;\n border-color: #985f0d;\n}\n.btn-warning:hover {\n color: #fff;\n background-color: #ec971f;\n border-color: #d58512;\n}\n.btn-warning:active,\n.btn-warning.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-warning {\n color: #fff;\n background-color: #ec971f;\n border-color: #d58512;\n}\n.btn-warning:active:hover,\n.btn-warning.active:hover,\n.open > .dropdown-toggle.btn-warning:hover,\n.btn-warning:active:focus,\n.btn-warning.active:focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-warning:focus,\n.btn-warning:active.focus,\n.btn-warning.active.focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-warning.focus {\n color: #fff;\n background-color: #d58512;\n border-color: #985f0d;\n}\n.btn-warning:active,\n.btn-warning.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-warning {\n background-image: none;\n}\n.btn-warning.disabled:hover,\n.btn-warning[disabled]:hover,\nfieldset[disabled] .btn-warning:hover,\n.btn-warning.disabled:focus,\n.btn-warning[disabled]:focus,\nfieldset[disabled] .btn-warning:focus,\n.btn-warning.disabled.focus,\n.btn-warning[disabled].focus,\nfieldset[disabled] .btn-warning.focus {\n background-color: #f0ad4e;\n border-color: #eea236;\n}\n.btn-warning .badge {\n color: #f0ad4e;\n background-color: #fff;\n}\n.btn-danger {\n color: #fff;\n background-color: #d9534f;\n border-color: #d43f3a;\n}\n.btn-danger:focus,\n.btn-danger.focus {\n color: #fff;\n background-color: #c9302c;\n border-color: #761c19;\n}\n.btn-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #c9302c;\n border-color: #ac2925;\n}\n.btn-danger:active,\n.btn-danger.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-danger {\n color: #fff;\n background-color: #c9302c;\n border-color: #ac2925;\n}\n.btn-danger:active:hover,\n.btn-danger.active:hover,\n.open > .dropdown-toggle.btn-danger:hover,\n.btn-danger:active:focus,\n.btn-danger.active:focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-danger:focus,\n.btn-danger:active.focus,\n.btn-danger.active.focus,\n.open > .dropdown-toggle.btn-danger.focus {\n color: #fff;\n background-color: #ac2925;\n border-color: #761c19;\n}\n.btn-danger:active,\n.btn-danger.active,\n.open > .dropdown-toggle.btn-danger {\n background-image: none;\n}\n.btn-danger.disabled:hover,\n.btn-danger[disabled]:hover,\nfieldset[disabled] .btn-danger:hover,\n.btn-danger.disabled:focus,\n.btn-danger[disabled]:focus,\nfieldset[disabled] .btn-danger:focus,\n.btn-danger.disabled.focus,\n.btn-danger[disabled].focus,\nfieldset[disabled] .btn-danger.focus {\n background-color: #d9534f;\n border-color: #d43f3a;\n}\n.btn-danger .badge {\n color: #d9534f;\n background-color: #fff;\n}\n.btn-link {\n color: #2A2ADE;\n font-weight: normal;\n border-radius: 0;\n}\n.btn-link,\n.btn-link:active,\n.btn-link.active,\n.btn-link[disabled],\nfieldset[disabled] .btn-link {\n background-color: transparent;\n -webkit-box-shadow: none;\n box-shadow: none;\n}\n.btn-link,\n.btn-link:hover,\n.btn-link:focus,\n.btn-link:active {\n border-color: transparent;\n}\n.btn-link:hover,\n.btn-link:focus {\n color: #1919a2;\n text-decoration: underline;\n background-color: transparent;\n}\n.btn-link[disabled]:hover,\nfieldset[disabled] .btn-link:hover,\n.btn-link[disabled]:focus,\nfieldset[disabled] .btn-link:focus {\n color: #777777;\n text-decoration: none;\n}\n.btn-lg,\n.btn-group-lg > .btn {\n padding: 10px 16px;\n font-size: 18px;\n line-height: 1.3333333;\n border-radius: 6px;\n}\n.btn-sm,\n.btn-group-sm > .btn {\n padding: 5px 10px;\n font-size: 12px;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 3px;\n}\n.btn-xs,\n.btn-group-xs > .btn {\n padding: 1px 5px;\n font-size: 12px;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 3px;\n}\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n.btn-block + .btn-block {\n margin-top: 5px;\n}\ninput[type=\"submit\"].btn-block,\ninput[type=\"reset\"].btn-block,\ninput[type=\"button\"].btn-block {\n width: 100%;\n}\n.fade {\n opacity: 0;\n -webkit-transition: opacity 0.15s linear;\n -o-transition: opacity 0.15s linear;\n transition: opacity 0.15s linear;\n}\n.fade.in {\n opacity: 1;\n}\n.collapse {\n display: none;\n}\n.collapse.in {\n display: block;\n}\ntr.collapse.in {\n display: table-row;\n}\ntbody.collapse.in {\n display: table-row-group;\n}\n.collapsing {\n position: relative;\n height: 0;\n overflow: hidden;\n -webkit-transition-property: height, visibility;\n transition-property: height, visibility;\n -webkit-transition-duration: 0.35s;\n transition-duration: 0.35s;\n -webkit-transition-timing-function: ease;\n transition-timing-function: ease;\n}\n.caret {\n display: inline-block;\n width: 0;\n height: 0;\n margin-left: 2px;\n vertical-align: middle;\n border-top: 4px dashed;\n border-top: 4px solid \\9;\n border-right: 4px solid transparent;\n border-left: 4px solid transparent;\n}\n.dropup,\n.dropdown {\n position: relative;\n}\n.dropdown-toggle:focus {\n outline: 0;\n}\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: 1000;\n display: none;\n float: left;\n min-width: 160px;\n padding: 5px 0;\n margin: 2px 0 0;\n list-style: none;\n font-size: 14px;\n text-align: left;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #ccc;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n border-radius: 4px;\n -webkit-box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.175);\n box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.175);\n background-clip: padding-box;\n}\n.dropdown-menu.pull-right {\n right: 0;\n left: auto;\n}\n.dropdown-menu .divider {\n height: 1px;\n margin: 9px 0;\n overflow: hidden;\n background-color: #e5e5e5;\n}\n.dropdown-menu > li > a {\n display: block;\n padding: 3px 20px;\n clear: both;\n font-weight: normal;\n line-height: 1.42857143;\n color: #333333;\n white-space: nowrap;\n}\n.dropdown-menu > li > a:hover,\n.dropdown-menu > li > a:focus {\n text-decoration: none;\n color: #262626;\n background-color: #f5f5f5;\n}\n.dropdown-menu > .active > a,\n.dropdown-menu > .active > a:hover,\n.dropdown-menu > .active > a:focus {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n background-color: #337ab7;\n}\n.dropdown-menu > .disabled > a,\n.dropdown-menu > .disabled > a:hover,\n.dropdown-menu > .disabled > a:focus {\n color: #777777;\n}\n.dropdown-menu > .disabled > a:hover,\n.dropdown-menu > .disabled > a:focus {\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n background-image: none;\n filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled = false);\n cursor: not-allowed;\n}\n.open > .dropdown-menu {\n display: block;\n}\n.open > a {\n outline: 0;\n}\n.dropdown-menu-right {\n left: auto;\n right: 0;\n}\n.dropdown-menu-left {\n left: 0;\n right: auto;\n}\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: 3px 20px;\n font-size: 12px;\n line-height: 1.42857143;\n color: #777777;\n white-space: nowrap;\n}\n.dropdown-backdrop {\n position: fixed;\n left: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n top: 0;\n z-index: 990;\n}\n.pull-right > .dropdown-menu {\n right: 0;\n left: auto;\n}\n.dropup .caret,\n.navbar-fixed-bottom .dropdown .caret {\n border-top: 0;\n border-bottom: 4px dashed;\n border-bottom: 4px solid \\9;\n content: \"\";\n}\n.dropup .dropdown-menu,\n.navbar-fixed-bottom .dropdown .dropdown-menu {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-bottom: 2px;\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar-right .dropdown-menu {\n  left: auto;\n  right: 0;\n }\n .navbar-right .dropdown-menu-left {\n  left: 0;\n  right: auto;\n }\n}\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-block;\n vertical-align: middle;\n}\n.btn-group > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn {\n position: relative;\n float: left;\n}\n.btn-group > .btn:hover,\n.btn-group-vertical > .btn:hover,\n.btn-group > .btn:focus,\n.btn-group-vertical > .btn:focus,\n.btn-group > .btn:active,\n.btn-group-vertical > .btn:active,\n.btn-group > .btn.active,\n.btn-group-vertical > .btn.active {\n z-index: 2;\n}\n.btn-group .btn + .btn,\n.btn-group .btn + .btn-group,\n.btn-group .btn-group + .btn,\n.btn-group .btn-group + .btn-group {\n margin-left: -1px;\n}\n.btn-toolbar {\n margin-left: -5px;\n}\n.btn-toolbar .btn,\n.btn-toolbar .btn-group,\n.btn-toolbar .input-group {\n float: left;\n}\n.btn-toolbar > .btn,\n.btn-toolbar > .btn-group,\n.btn-toolbar > .input-group {\n margin-left: 5px;\n}\n.btn-group > .btn:not(:first-child):not(:last-child):not(.dropdown-toggle) {\n border-radius: 0;\n}\n.btn-group > .btn:first-child {\n margin-left: 0;\n}\n.btn-group > .btn:first-child:not(:last-child):not(.dropdown-toggle) {\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n.btn-group > .btn:last-child:not(:first-child),\n.btn-group > .dropdown-toggle:not(:first-child) {\n border-bottom-left-radius: 0;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n.btn-group > .btn-group {\n float: left;\n}\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child):not(:last-child) > .btn {\n border-radius: 0;\n}\n.btn-group > .btn-group:first-child:not(:last-child) > .btn:last-child,\n.btn-group > .btn-group:first-child:not(:last-child) > .dropdown-toggle {\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n.btn-group > .btn-group:last-child:not(:first-child) > .btn:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n.btn-group .dropdown-toggle:active,\n.btn-group.open .dropdown-toggle {\n outline: 0;\n}\n.btn-group > .btn + .dropdown-toggle {\n padding-left: 8px;\n padding-right: 8px;\n}\n.btn-group > .btn-lg + .dropdown-toggle {\n padding-left: 12px;\n padding-right: 12px;\n}\n.btn-group.open .dropdown-toggle {\n -webkit-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.125);\n box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.btn-group.open .dropdown-toggle.btn-link {\n -webkit-box-shadow: none;\n box-shadow: none;\n}\n.btn .caret {\n margin-left: 0;\n}\n.btn-lg .caret {\n border-width: 5px 5px 0;\n border-bottom-width: 0;\n}\n.dropup .btn-lg .caret {\n border-width: 0 5px 5px;\n}\n.btn-group-vertical > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group,\n.btn-group-vertical > .btn-group > .btn {\n display: block;\n float: none;\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group > .btn {\n float: none;\n}\n.btn-group-vertical > .btn + .btn,\n.btn-group-vertical > .btn + .btn-group,\n.btn-group-vertical > .btn-group + .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group + .btn-group {\n margin-top: -1px;\n margin-left: 0;\n}\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child):not(:last-child) {\n border-radius: 0;\n}\n.btn-group-vertical > .btn:first-child:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: 4px;\n border-top-left-radius: 4px;\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n.btn-group-vertical > .btn:last-child:not(:first-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child):not(:last-child) > .btn {\n border-radius: 0;\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:first-child:not(:last-child) > .btn:last-child,\n.btn-group-vertical > .btn-group:first-child:not(:last-child) > .dropdown-toggle {\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:last-child:not(:first-child) > .btn:first-child {\n border-top-right-radius: 0;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n.btn-group-justified {\n display: table;\n width: 100%;\n table-layout: fixed;\n border-collapse: separate;\n}\n.btn-group-justified > .btn,\n.btn-group-justified > .btn-group {\n float: none;\n display: table-cell;\n width: 1%;\n}\n.btn-group-justified > .btn-group .btn {\n width: 100%;\n}\n.btn-group-justified > .btn-group .dropdown-menu {\n left: auto;\n}\n[data-toggle=\"buttons\"] > .btn input[type=\"radio\"],\n[data-toggle=\"buttons\"] > .btn-group > .btn input[type=\"radio\"],\n[data-toggle=\"buttons\"] > .btn input[type=\"checkbox\"],\n[data-toggle=\"buttons\"] > .btn-group > .btn input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n}\n.input-group {\n position: relative;\n display: table;\n border-collapse: separate;\n}\n.input-group[class*=\"col-\"] {\n float: none;\n padding-left: 0;\n padding-right: 0;\n}\n.input-group .form-control {\n position: relative;\n z-index: 2;\n float: left;\n width: 100%;\n margin-bottom: 0;\n}\n.input-group .form-control:focus {\n z-index: 3;\n}\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .input-group-addon,\n.input-group-lg > .input-group-btn > .btn {\n height: 46px;\n padding: 10px 16px;\n font-size: 18px;\n line-height: 1.3333333;\n border-radius: 6px;\n}\nselect.input-group-lg > .form-control,\nselect.input-group-lg > .input-group-addon,\nselect.input-group-lg > .input-group-btn > .btn {\n height: 46px;\n line-height: 46px;\n}\ntextarea.input-group-lg > .form-control,\ntextarea.input-group-lg > .input-group-addon,\ntextarea.input-group-lg > .input-group-btn > .btn,\nselect[multiple].input-group-lg > .form-control,\nselect[multiple].input-group-lg > .input-group-addon,\nselect[multiple].input-group-lg > .input-group-btn > .btn {\n height: auto;\n}\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .input-group-addon,\n.input-group-sm > .input-group-btn > .btn {\n height: 30px;\n padding: 5px 10px;\n font-size: 12px;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 3px;\n}\nselect.input-group-sm > .form-control,\nselect.input-group-sm > .input-group-addon,\nselect.input-group-sm > .input-group-btn > .btn {\n height: 30px;\n line-height: 30px;\n}\ntextarea.input-group-sm > .form-control,\ntextarea.input-group-sm > .input-group-addon,\ntextarea.input-group-sm > .input-group-btn > .btn,\nselect[multiple].input-group-sm > .form-control,\nselect[multiple].input-group-sm > .input-group-addon,\nselect[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {\n height: auto;\n}\n.input-group-addon,\n.input-group-btn,\n.input-group .form-control {\n display: table-cell;\n}\n.input-group-addon:not(:first-child):not(:last-child),\n.input-group-btn:not(:first-child):not(:last-child),\n.input-group .form-control:not(:first-child):not(:last-child) {\n border-radius: 0;\n}\n.input-group-addon,\n.input-group-btn {\n width: 1%;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: middle;\n}\n.input-group-addon {\n padding: 6px 12px;\n font-size: 14px;\n font-weight: normal;\n line-height: 1;\n color: #555555;\n text-align: center;\n background-color: #eeeeee;\n border: 1px solid #ccc;\n border-radius: 4px;\n}\n.input-group-addon.input-sm {\n padding: 5px 10px;\n font-size: 12px;\n border-radius: 3px;\n}\n.input-group-addon.input-lg {\n padding: 10px 16px;\n font-size: 18px;\n border-radius: 6px;\n}\n.input-group-addon input[type=\"radio\"],\n.input-group-addon input[type=\"checkbox\"] {\n margin-top: 0;\n}\n.input-group .form-control:first-child,\n.input-group-addon:first-child,\n.input-group-btn:first-child > .btn,\n.input-group-btn:first-child > .btn-group > .btn,\n.input-group-btn:first-child > .dropdown-toggle,\n.input-group-btn:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group-btn:last-child > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n.input-group-addon:first-child {\n border-right: 0;\n}\n.input-group .form-control:last-child,\n.input-group-addon:last-child,\n.input-group-btn:last-child > .btn,\n.input-group-btn:last-child > .btn-group > .btn,\n.input-group-btn:last-child > .dropdown-toggle,\n.input-group-btn:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group-btn:first-child > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-bottom-left-radius: 0;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n.input-group-addon:last-child {\n border-left: 0;\n}\n.input-group-btn {\n position: relative;\n font-size: 0;\n white-space: nowrap;\n}\n.input-group-btn > .btn {\n position: relative;\n}\n.input-group-btn > .btn + .btn {\n margin-left: -1px;\n}\n.input-group-btn > .btn:hover,\n.input-group-btn > .btn:focus,\n.input-group-btn > .btn:active {\n z-index: 2;\n}\n.input-group-btn:first-child > .btn,\n.input-group-btn:first-child > .btn-group {\n margin-right: -1px;\n}\n.input-group-btn:last-child > .btn,\n.input-group-btn:last-child > .btn-group {\n z-index: 2;\n margin-left: -1px;\n}\n.nav {\n margin-bottom: 0;\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n.nav > li {\n position: relative;\n display: block;\n}\n.nav > li > a {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 10px 15px;\n}\n.nav > li > a:hover,\n.nav > li > a:focus {\n text-decoration: none;\n background-color: #eeeeee;\n}\n.nav > li.disabled > a {\n color: #777777;\n}\n.nav > li.disabled > a:hover,\n.nav > li.disabled > a:focus {\n color: #777777;\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n cursor: not-allowed;\n}\n.nav .open > a,\n.nav .open > a:hover,\n.nav .open > a:focus {\n background-color: #eeeeee;\n border-color: #2A2ADE;\n}\n.nav .nav-divider {\n height: 1px;\n margin: 9px 0;\n overflow: hidden;\n background-color: #e5e5e5;\n}\n.nav > li > a > img {\n max-width: none;\n}\n.nav-tabs {\n border-bottom: 1px solid #ddd;\n}\n.nav-tabs > li {\n float: left;\n margin-bottom: -1px;\n}\n.nav-tabs > li > a {\n margin-right: 2px;\n line-height: 1.42857143;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 4px 4px 0 0;\n}\n.nav-tabs > li > a:hover {\n border-color: #eeeeee #eeeeee #ddd;\n}\n.nav-tabs > li.active > a,\n.nav-tabs > li.active > a:hover,\n.nav-tabs > li.active > a:focus {\n color: #555555;\n background-color: #fafafa;\n border: 1px solid #ddd;\n border-bottom-color: transparent;\n cursor: default;\n}\n.nav-tabs.nav-justified {\n width: 100%;\n border-bottom: 0;\n}\n.nav-tabs.nav-justified > li {\n float: none;\n}\n.nav-tabs.nav-justified > li > a {\n text-align: center;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.nav-tabs.nav-justified > .dropdown .dropdown-menu {\n top: auto;\n left: auto;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .nav-tabs.nav-justified > li {\n  display: table-cell;\n  width: 1%;\n }\n .nav-tabs.nav-justified > li > a {\n  margin-bottom: 0;\n }\n}\n.nav-tabs.nav-justified > li > a {\n margin-right: 0;\n border-radius: 4px;\n}\n.nav-tabs.nav-justified > .active > a,\n.nav-tabs.nav-justified > .active > a:hover,\n.nav-tabs.nav-justified > .active > a:focus {\n border: 1px solid #ddd;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .nav-tabs.nav-justified > li > a {\n  border-bottom: 1px solid #ddd;\n  border-radius: 4px 4px 0 0;\n }\n .nav-tabs.nav-justified > .active > a,\n .nav-tabs.nav-justified > .active > a:hover,\n .nav-tabs.nav-justified > .active > a:focus {\n  border-bottom-color: #fafafa;\n }\n}\n.nav-pills > li {\n float: left;\n}\n.nav-pills > li > a {\n border-radius: 4px;\n}\n.nav-pills > li + li {\n margin-left: 2px;\n}\n.nav-pills > li.active > a,\n.nav-pills > li.active > a:hover,\n.nav-pills > li.active > a:focus {\n color: #fff;\n background-color: #337ab7;\n}\n.nav-stacked > li {\n float: none;\n}\n.nav-stacked > li + li {\n margin-top: 2px;\n margin-left: 0;\n}\n.nav-justified {\n width: 100%;\n}\n.nav-justified > li {\n float: none;\n}\n.nav-justified > li > a {\n text-align: center;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.nav-justified > .dropdown .dropdown-menu {\n top: auto;\n left: auto;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .nav-justified > li {\n  display: table-cell;\n  width: 1%;\n }\n .nav-justified > li > a {\n  margin-bottom: 0;\n }\n}\n.nav-tabs-justified {\n border-bottom: 0;\n}\n.nav-tabs-justified > li > a {\n margin-right: 0;\n border-radius: 4px;\n}\n.nav-tabs-justified > .active > a,\n.nav-tabs-justified > .active > a:hover,\n.nav-tabs-justified > .active > a:focus {\n border: 1px solid #ddd;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .nav-tabs-justified > li > a {\n  border-bottom: 1px solid #ddd;\n  border-radius: 4px 4px 0 0;\n }\n .nav-tabs-justified > .active > a,\n .nav-tabs-justified > .active > a:hover,\n .nav-tabs-justified > .active > a:focus {\n  border-bottom-color: #fafafa;\n }\n}\n.tab-content > .tab-pane {\n display: none;\n}\n.tab-content > .active {\n display: block;\n}\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n margin-top: -1px;\n border-top-right-radius: 0;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n.navbar {\n position: relative;\n min-height: 40px;\n margin-bottom: 20px;\n border: 1px solid transparent;\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar {\n  border-radius: 4px;\n }\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar-header {\n  float: left;\n }\n}\n.navbar-collapse {\n overflow-x: visible;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n border-top: 1px solid transparent;\n box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n}\n.navbar-collapse.in {\n overflow-y: auto;\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar-collapse {\n  width: auto;\n  border-top: 0;\n  box-shadow: none;\n }\n .navbar-collapse.collapse {\n  display: block !important;\n  height: auto !important;\n  padding-bottom: 0;\n  overflow: visible !important;\n }\n .navbar-collapse.in {\n  overflow-y: visible;\n }\n .navbar-fixed-top .navbar-collapse,\n .navbar-static-top .navbar-collapse,\n .navbar-fixed-bottom .navbar-collapse {\n  padding-left: 0;\n  padding-right: 0;\n }\n}\n.navbar-fixed-top .navbar-collapse,\n.navbar-fixed-bottom .navbar-collapse {\n max-height: 340px;\n}\n@media (max-device-width: 480px) and (orientation: landscape) {\n .navbar-fixed-top .navbar-collapse,\n .navbar-fixed-bottom .navbar-collapse {\n  max-height: 200px;\n }\n}\n.container > .navbar-header,\n.container-fluid > .navbar-header,\n.container > .navbar-collapse,\n.container-fluid > .navbar-collapse {\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .container > .navbar-header,\n .container-fluid > .navbar-header,\n .container > .navbar-collapse,\n .container-fluid > .navbar-collapse {\n  margin-right: 0;\n  margin-left: 0;\n }\n}\n.navbar-static-top {\n z-index: 1000;\n border-width: 0 0 1px;\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar-static-top {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n.navbar-fixed-top,\n.navbar-fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar-fixed-top,\n .navbar-fixed-bottom {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n.navbar-fixed-top {\n top: 0;\n border-width: 0 0 1px;\n}\n.navbar-fixed-bottom {\n bottom: 0;\n margin-bottom: 0;\n border-width: 1px 0 0;\n}\n.navbar-brand {\n float: left;\n padding: 10px 15px;\n font-size: 18px;\n line-height: 20px;\n height: 40px;\n}\n.navbar-brand:hover,\n.navbar-brand:focus {\n text-decoration: none;\n}\n.navbar-brand > img {\n display: block;\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar > .container .navbar-brand,\n .navbar > .container-fluid .navbar-brand {\n  margin-left: -15px;\n }\n}\n.navbar-toggle {\n position: relative;\n float: right;\n margin-right: 15px;\n padding: 9px 10px;\n margin-top: 3px;\n margin-bottom: 3px;\n background-color: transparent;\n background-image: none;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 4px;\n}\n.navbar-toggle:focus {\n outline: 0;\n}\n.navbar-toggle .icon-bar {\n display: block;\n width: 22px;\n height: 2px;\n border-radius: 1px;\n}\n.navbar-toggle .icon-bar + .icon-bar {\n margin-top: 4px;\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar-toggle {\n  display: none;\n }\n}\n.navbar-nav {\n margin: 5px -15px;\n}\n.navbar-nav > li > a {\n padding-top: 10px;\n padding-bottom: 10px;\n line-height: 20px;\n}\n@media (max-width: 864px) {\n .navbar-nav .open .dropdown-menu {\n  position: static;\n  float: none;\n  width: auto;\n  margin-top: 0;\n  background-color: transparent;\n  border: 0;\n  box-shadow: none;\n }\n .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a,\n .navbar-nav .open .dropdown-menu .dropdown-header {\n  padding: 5px 15px 5px 25px;\n }\n .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a {\n  line-height: 20px;\n }\n .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:hover,\n .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:focus {\n  background-image: none;\n }\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar-nav {\n  float: left;\n  margin: 0;\n }\n .navbar-nav > li {\n  float: left;\n }\n .navbar-nav > li > a {\n  padding-top: 10px;\n  padding-bottom: 10px;\n }\n}\n.navbar-form {\n margin-left: -15px;\n margin-right: -15px;\n padding: 10px 15px;\n border-top: 1px solid transparent;\n border-bottom: 1px solid transparent;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);\n box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);\n margin-top: 3px;\n margin-bottom: 3px;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .navbar-form .form-group {\n  display: inline-block;\n  margin-bottom: 0;\n  vertical-align: middle;\n }\n .navbar-form .form-control {\n  display: inline-block;\n  width: auto;\n  vertical-align: middle;\n }\n .navbar-form .form-control-static {\n  display: inline-block;\n }\n .navbar-form .input-group {\n  display: inline-table;\n  vertical-align: middle;\n }\n .navbar-form .input-group .input-group-addon,\n .navbar-form .input-group .input-group-btn,\n .navbar-form .input-group .form-control {\n  width: auto;\n }\n .navbar-form .input-group > .form-control {\n  width: 100%;\n }\n .navbar-form .control-label {\n  margin-bottom: 0;\n  vertical-align: middle;\n }\n .navbar-form .radio,\n .navbar-form .checkbox {\n  display: inline-block;\n  margin-top: 0;\n  margin-bottom: 0;\n  vertical-align: middle;\n }\n .navbar-form .radio label,\n .navbar-form .checkbox label {\n  padding-left: 0;\n }\n .navbar-form .radio input[type=\"radio\"],\n .navbar-form .checkbox input[type=\"checkbox\"] {\n  position: relative;\n  margin-left: 0;\n }\n .navbar-form .has-feedback .form-control-feedback {\n  top: 0;\n }\n}\n@media (max-width: 864px) {\n .navbar-form .form-group {\n  margin-bottom: 5px;\n }\n .navbar-form .form-group:last-child {\n  margin-bottom: 0;\n }\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar-form {\n  width: auto;\n  border: 0;\n  margin-left: 0;\n  margin-right: 0;\n  padding-top: 0;\n  padding-bottom: 0;\n  -webkit-box-shadow: none;\n  box-shadow: none;\n }\n}\n.navbar-nav > li > .dropdown-menu {\n margin-top: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n.navbar-fixed-bottom .navbar-nav > li > .dropdown-menu {\n margin-bottom: 0;\n border-top-right-radius: 4px;\n border-top-left-radius: 4px;\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n.navbar-btn {\n margin-top: 3px;\n margin-bottom: 3px;\n}\n.navbar-btn.btn-sm {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.navbar-btn.btn-xs {\n margin-top: 9px;\n margin-bottom: 9px;\n}\n.navbar-text {\n margin-top: 10px;\n margin-bottom: 10px;\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar-text {\n  float: left;\n  margin-left: 15px;\n  margin-right: 15px;\n }\n}\n@media (min-width: 865px) {\n .navbar-left {\n  float: left !important;\n  float: left;\n }\n .navbar-right {\n  float: right !important;\n  float: right;\n  margin-right: -15px;\n }\n .navbar-right ~ .navbar-right {\n  margin-right: 0;\n }\n}\n.navbar-default {\n background-color: #f8f8f8;\n border-color: #e7e7e7;\n}\n.navbar-default .navbar-brand {\n color: #777;\n}\n.navbar-default .navbar-brand:hover,\n.navbar-default .navbar-brand:focus {\n color: #5e5e5e;\n background-color: transparent;\n}\n.navbar-default .navbar-text {\n color: #777;\n}\n.navbar-default .navbar-nav > li > a {\n color: #777;\n}\n.navbar-default .navbar-nav > li > a:hover,\n.navbar-default .navbar-nav > li > a:focus {\n color: #333;\n background-color: transparent;\n}\n.navbar-default .navbar-nav > .active > a,\n.navbar-default .navbar-nav > .active > a:hover,\n.navbar-default .navbar-nav > .active > a:focus {\n color: #555;\n background-color: #e7e7e7;\n}\n.navbar-default .navbar-nav > .disabled > a,\n.navbar-default .navbar-nav > .disabled > a:hover,\n.navbar-default .navbar-nav > .disabled > a:focus {\n color: #ccc;\n background-color: transparent;\n}\n.navbar-default .navbar-toggle {\n border-color: #ddd;\n}\n.navbar-default .navbar-toggle:hover,\n.navbar-default .navbar-toggle:focus {\n background-color: #ddd;\n}\n.navbar-default .navbar-toggle .icon-bar {\n background-color: #888;\n}\n.navbar-default .navbar-collapse,\n.navbar-default .navbar-form {\n border-color: #e7e7e7;\n}\n.navbar-default .navbar-nav > .open > a,\n.navbar-default .navbar-nav > .open > a:hover,\n.navbar-default .navbar-nav > .open > a:focus {\n background-color: #e7e7e7;\n color: #555;\n}\n@media (max-width: 864px) {\n .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a {\n  color: #777;\n }\n .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:hover,\n .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:focus {\n  color: #333;\n  background-color: transparent;\n }\n .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a,\n .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a:hover,\n .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a:focus {\n  color: #555;\n  background-color: #e7e7e7;\n }\n .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a,\n .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a:hover,\n .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a:focus {\n  color: #ccc;\n  background-color: transparent;\n }\n}\n.navbar-default .navbar-link {\n color: #777;\n}\n.navbar-default .navbar-link:hover {\n color: #333;\n}\n.navbar-default .btn-link {\n color: #777;\n}\n.navbar-default .btn-link:hover,\n.navbar-default .btn-link:focus {\n color: #333;\n}\n.navbar-default .btn-link[disabled]:hover,\nfieldset[disabled] .navbar-default .btn-link:hover,\n.navbar-default .btn-link[disabled]:focus,\nfieldset[disabled] .navbar-default .btn-link:focus {\n color: #ccc;\n}\n.navbar-inverse {\n background-color: #222;\n border-color: #080808;\n}\n.navbar-inverse .navbar-brand {\n color: #9d9d9d;\n}\n.navbar-inverse .navbar-brand:hover,\n.navbar-inverse .navbar-brand:focus {\n color: #fff;\n background-color: transparent;\n}\n.navbar-inverse .navbar-text {\n color: #9d9d9d;\n}\n.navbar-inverse .navbar-nav > li > a {\n color: #9d9d9d;\n}\n.navbar-inverse .navbar-nav > li > a:hover,\n.navbar-inverse .navbar-nav > li > a:focus {\n color: #fff;\n background-color: transparent;\n}\n.navbar-inverse .navbar-nav > .active > a,\n.navbar-inverse .navbar-nav > .active > a:hover,\n.navbar-inverse .navbar-nav > .active > a:focus {\n color: #fff;\n background-color: #080808;\n}\n.navbar-inverse .navbar-nav > .disabled > a,\n.navbar-inverse .navbar-nav > .disabled > a:hover,\n.navbar-inverse .navbar-nav > .disabled > a:focus {\n color: #444;\n background-color: transparent;\n}\n.navbar-inverse .navbar-toggle {\n border-color: #333;\n}\n.navbar-inverse .navbar-toggle:hover,\n.navbar-inverse .navbar-toggle:focus {\n background-color: #333;\n}\n.navbar-inverse .navbar-toggle .icon-bar {\n background-color: #fff;\n}\n.navbar-inverse .navbar-collapse,\n.navbar-inverse .navbar-form {\n border-color: #101010;\n}\n.navbar-inverse .navbar-nav > .open > a,\n.navbar-inverse .navbar-nav > .open > a:hover,\n.navbar-inverse .navbar-nav > .open > a:focus {\n background-color: #080808;\n color: #fff;\n}\n@media (max-width: 864px) {\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .dropdown-header {\n  border-color: #080808;\n }\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu .divider {\n  background-color: #080808;\n }\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a {\n  color: #9d9d9d;\n }\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:hover,\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:focus {\n  color: #fff;\n  background-color: transparent;\n }\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a,\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a:hover,\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a:focus {\n  color: #fff;\n  background-color: #080808;\n }\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a,\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a:hover,\n .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a:focus {\n  color: #444;\n  background-color: transparent;\n }\n}\n.navbar-inverse .navbar-link {\n color: #9d9d9d;\n}\n.navbar-inverse .navbar-link:hover {\n color: #fff;\n}\n.navbar-inverse .btn-link {\n color: #9d9d9d;\n}\n.navbar-inverse .btn-link:hover,\n.navbar-inverse .btn-link:focus {\n color: #fff;\n}\n.navbar-inverse .btn-link[disabled]:hover,\nfieldset[disabled] .navbar-inverse .btn-link:hover,\n.navbar-inverse .btn-link[disabled]:focus,\nfieldset[disabled] .navbar-inverse .btn-link:focus {\n color: #444;\n}\n.breadcrumb {\n padding: 8px 15px;\n margin-bottom: 20px;\n list-style: none;\n background-color: #f5f5f5;\n border-radius: 4px;\n}\n.breadcrumb > li {\n display: inline-block;\n}\n.breadcrumb > li + li:before {\n content: \"/\\00a0\";\n padding: 0 5px;\n color: #ccc;\n}\n.breadcrumb > .active {\n color: #777777;\n}\n.pagination {\n display: inline-block;\n padding-left: 0;\n margin: 20px 0;\n border-radius: 4px;\n}\n.pagination > li {\n display: inline;\n}\n.pagination > li > a,\n.pagination > li > span {\n position: relative;\n float: left;\n padding: 6px 12px;\n line-height: 1.42857143;\n text-decoration: none;\n color: #2A2ADE;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #ddd;\n margin-left: -1px;\n}\n.pagination > li:first-child > a,\n.pagination > li:first-child > span {\n margin-left: 0;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n border-top-left-radius: 4px;\n}\n.pagination > li:last-child > a,\n.pagination > li:last-child > span {\n border-bottom-right-radius: 4px;\n border-top-right-radius: 4px;\n}\n.pagination > li > a:hover,\n.pagination > li > span:hover,\n.pagination > li > a:focus,\n.pagination > li > span:focus {\n z-index: 2;\n color: #1919a2;\n background-color: #eeeeee;\n border-color: #ddd;\n}\n.pagination > .active > a,\n.pagination > .active > span,\n.pagination > .active > a:hover,\n.pagination > .active > span:hover,\n.pagination > .active > a:focus,\n.pagination > .active > span:focus {\n z-index: 3;\n color: #fff;\n background-color: #337ab7;\n border-color: #337ab7;\n cursor: default;\n}\n.pagination > .disabled > span,\n.pagination > .disabled > span:hover,\n.pagination > .disabled > span:focus,\n.pagination > .disabled > a,\n.pagination > .disabled > a:hover,\n.pagination > .disabled > a:focus {\n color: #777777;\n background-color: #fff;\n border-color: #ddd;\n cursor: not-allowed;\n}\n.pagination-lg > li > a,\n.pagination-lg > li > span {\n padding: 10px 16px;\n font-size: 18px;\n line-height: 1.3333333;\n}\n.pagination-lg > li:first-child > a,\n.pagination-lg > li:first-child > span {\n border-bottom-left-radius: 6px;\n border-top-left-radius: 6px;\n}\n.pagination-lg > li:last-child > a,\n.pagination-lg > li:last-child > span {\n border-bottom-right-radius: 6px;\n border-top-right-radius: 6px;\n}\n.pagination-sm > li > a,\n.pagination-sm > li > span {\n padding: 5px 10px;\n font-size: 12px;\n line-height: 1.5;\n}\n.pagination-sm > li:first-child > a,\n.pagination-sm > li:first-child > span {\n border-bottom-left-radius: 3px;\n border-top-left-radius: 3px;\n}\n.pagination-sm > li:last-child > a,\n.pagination-sm > li:last-child > span {\n border-bottom-right-radius: 3px;\n border-top-right-radius: 3px;\n}\n.pager {\n padding-left: 0;\n margin: 20px 0;\n list-style: none;\n text-align: center;\n}\n.pager li {\n display: inline;\n}\n.pager li > a,\n.pager li > span {\n display: inline-block;\n padding: 5px 14px;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #ddd;\n border-radius: 15px;\n}\n.pager li > a:hover,\n.pager li > a:focus {\n text-decoration: none;\n background-color: #eeeeee;\n}\n.pager .next > a,\n.pager .next > span {\n float: right;\n}\n.pager .previous > a,\n.pager .previous > span {\n float: left;\n}\n.pager .disabled > a,\n.pager .disabled > a:hover,\n.pager .disabled > a:focus,\n.pager .disabled > span {\n color: #777777;\n background-color: #fff;\n cursor: not-allowed;\n}\n.label {\n display: inline;\n padding: .2em .6em .3em;\n font-size: 75%;\n font-weight: bold;\n line-height: 1;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n border-radius: .25em;\n}\na.label:hover,\na.label:focus {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n cursor: pointer;\n}\n.label:empty {\n display: none;\n}\n.btn .label {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n.label-default {\n background-color: #777777;\n}\n.label-default[href]:hover,\n.label-default[href]:focus {\n background-color: #5e5e5e;\n}\n.label-primary {\n background-color: #337ab7;\n}\n.label-primary[href]:hover,\n.label-primary[href]:focus {\n background-color: #286090;\n}\n.label-success {\n background-color: #5cb85c;\n}\n.label-success[href]:hover,\n.label-success[href]:focus {\n background-color: #449d44;\n}\n.label-info {\n background-color: #FB0;\n}\n.label-info[href]:hover,\n.label-info[href]:focus {\n background-color: #cc9600;\n}\n.label-warning {\n background-color: #f0ad4e;\n}\n.label-warning[href]:hover,\n.label-warning[href]:focus {\n background-color: #ec971f;\n}\n.label-danger {\n background-color: #d9534f;\n}\n.label-danger[href]:hover,\n.label-danger[href]:focus {\n background-color: #c9302c;\n}\n.badge {\n display: inline-block;\n min-width: 10px;\n padding: 3px 7px;\n font-size: 12px;\n font-weight: bold;\n color: #fff;\n line-height: 1;\n vertical-align: middle;\n white-space: nowrap;\n text-align: center;\n background-color: #777777;\n border-radius: 10px;\n}\n.badge:empty {\n display: none;\n}\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n.btn-xs .badge,\n.btn-group-xs > .btn .badge {\n top: 0;\n padding: 1px 5px;\n}\na.badge:hover,\na.badge:focus {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n cursor: pointer;\n}\n.list-group-item.active > .badge,\n.nav-pills > .active > a > .badge {\n color: #2A2ADE;\n background-color: #fff;\n}\n.list-group-item > .badge {\n float: right;\n}\n.list-group-item > .badge + .badge {\n margin-right: 5px;\n}\n.nav-pills > li > a > .badge {\n margin-left: 3px;\n}\n.jumbotron {\n padding-top: 30px;\n padding-bottom: 30px;\n margin-bottom: 30px;\n color: inherit;\n background-color: #eeeeee;\n}\n.jumbotron h1,\n.jumbotron .h1 {\n color: inherit;\n}\n.jumbotron p {\n margin-bottom: 15px;\n font-size: 21px;\n font-weight: 200;\n}\n.jumbotron > hr {\n border-top-color: #d5d5d5;\n}\n.container .jumbotron,\n.container-fluid .jumbotron {\n border-radius: 6px;\n padding-left: 15px;\n padding-right: 15px;\n}\n.jumbotron .container {\n max-width: 100%;\n}\n@media screen and (min-width: 768px) {\n .jumbotron {\n  padding-top: 48px;\n  padding-bottom: 48px;\n }\n .container .jumbotron,\n .container-fluid .jumbotron {\n  padding-left: 60px;\n  padding-right: 60px;\n }\n .jumbotron h1,\n .jumbotron .h1 {\n  font-size: 63px;\n }\n}\n.thumbnail {\n display: block;\n padding: 4px;\n margin-bottom: 20px;\n line-height: 1.42857143;\n background-color: #fafafa;\n border: 1px solid #ddd;\n border-radius: 4px;\n -webkit-transition: border 0.2s ease-in-out;\n -o-transition: border 0.2s ease-in-out;\n transition: border 0.2s ease-in-out;\n}\n.thumbnail > img,\n.thumbnail a > img {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\na.thumbnail:hover,\na.thumbnail:focus,\na.thumbnail.active {\n border-color: #2A2ADE;\n}\n.thumbnail .caption {\n padding: 9px;\n color: #333333;\n}\n.alert {\n padding: 15px;\n margin-bottom: 20px;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 4px;\n}\n.alert h4 {\n margin-top: 0;\n color: inherit;\n}\n.alert .alert-link {\n font-weight: bold;\n}\n.alert > p,\n.alert > ul {\n margin-bottom: 0;\n}\n.alert > p + p {\n margin-top: 5px;\n}\n.alert-dismissable,\n.alert-dismissible {\n padding-right: 35px;\n}\n.alert-dismissable .close,\n.alert-dismissible .close {\n position: relative;\n top: -2px;\n right: -21px;\n color: inherit;\n}\n.alert-success {\n background-color: #dff0d8;\n border-color: #d6e9c6;\n color: #3c763d;\n}\n.alert-success hr {\n border-top-color: #c9e2b3;\n}\n.alert-success .alert-link {\n color: #2b542c;\n}\n.alert-info {\n background-color: #d9edf7;\n border-color: #bce8f1;\n color: #31708f;\n}\n.alert-info hr {\n border-top-color: #a6e1ec;\n}\n.alert-info .alert-link {\n color: #245269;\n}\n.alert-warning {\n background-color: #fcf8e3;\n border-color: #faebcc;\n color: #8a6d3b;\n}\n.alert-warning hr {\n border-top-color: #f7e1b5;\n}\n.alert-warning .alert-link {\n color: #66512c;\n}\n.alert-danger {\n background-color: #f2dede;\n border-color: #ebccd1;\n color: #a94442;\n}\n.alert-danger hr {\n border-top-color: #e4b9c0;\n}\n.alert-danger .alert-link {\n color: #843534;\n}\n@-webkit-keyframes progress-bar-stripes {\n from {\n  background-position: 40px 0;\n }\n to {\n  background-position: 0 0;\n }\n}\n@keyframes progress-bar-stripes {\n from {\n  background-position: 40px 0;\n }\n to {\n  background-position: 0 0;\n }\n}\n.progress {\n overflow: hidden;\n height: 20px;\n margin-bottom: 20px;\n background-color: #f5f5f5;\n border-radius: 4px;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);\n box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n.progress-bar {\n float: left;\n width: 0%;\n height: 100%;\n font-size: 12px;\n line-height: 20px;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #337ab7;\n -webkit-box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.15);\n box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.15);\n -webkit-transition: width 0.6s ease;\n -o-transition: width 0.6s ease;\n transition: width 0.6s ease;\n}\n.progress-striped .progress-bar,\n.progress-bar-striped {\n background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-size: 40px 40px;\n}\n.progress.active .progress-bar,\n.progress-bar.active {\n -webkit-animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;\n -o-animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;\n animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;\n}\n.progress-bar-success {\n background-color: #5cb85c;\n}\n.progress-striped .progress-bar-success {\n background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n}\n.progress-bar-info {\n background-color: #FB0;\n}\n.progress-striped .progress-bar-info {\n background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n}\n.progress-bar-warning {\n background-color: #f0ad4e;\n}\n.progress-striped .progress-bar-warning {\n background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n}\n.progress-bar-danger {\n background-color: #d9534f;\n}\n.progress-striped .progress-bar-danger {\n background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n}\n.media {\n margin-top: 15px;\n}\n.media:first-child {\n margin-top: 0;\n}\n.media,\n.media-body {\n zoom: 1;\n overflow: hidden;\n}\n.media-body {\n width: 10000px;\n}\n.media-object {\n display: block;\n}\n.media-object.img-thumbnail {\n max-width: none;\n}\n.media-right,\n.media > .pull-right {\n padding-left: 10px;\n}\n.media-left,\n.media > .pull-left {\n padding-right: 10px;\n}\n.media-left,\n.media-right,\n.media-body {\n display: table-cell;\n vertical-align: top;\n}\n.media-middle {\n vertical-align: middle;\n}\n.media-bottom {\n vertical-align: bottom;\n}\n.media-heading {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.media-list {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n.list-group {\n margin-bottom: 20px;\n padding-left: 0;\n}\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 10px 15px;\n margin-bottom: -1px;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #ddd;\n}\n.list-group-item:first-child {\n border-top-right-radius: 4px;\n border-top-left-radius: 4px;\n}\n.list-group-item:last-child {\n margin-bottom: 0;\n border-bottom-right-radius: 4px;\n border-bottom-left-radius: 4px;\n}\na.list-group-item,\nbutton.list-group-item {\n color: #555;\n}\na.list-group-item .list-group-item-heading,\nbutton.list-group-item .list-group-item-heading {\n color: #333;\n}\na.list-group-item:hover,\nbutton.list-group-item:hover,\na.list-group-item:focus,\nbutton.list-group-item:focus {\n text-decoration: none;\n color: #555;\n background-color: #f5f5f5;\n}\nbutton.list-group-item {\n width: 100%;\n text-align: left;\n}\n.list-group-item.disabled,\n.list-group-item.disabled:hover,\n.list-group-item.disabled:focus {\n background-color: #eeeeee;\n color: #777777;\n cursor: not-allowed;\n}\n.list-group-item.disabled .list-group-item-heading,\n.list-group-item.disabled:hover .list-group-item-heading,\n.list-group-item.disabled:focus .list-group-item-heading {\n color: inherit;\n}\n.list-group-item.disabled .list-group-item-text,\n.list-group-item.disabled:hover .list-group-item-text,\n.list-group-item.disabled:focus .list-group-item-text {\n color: #777777;\n}\n.list-group-item.active,\n.list-group-item.active:hover,\n.list-group-item.active:focus {\n z-index: 2;\n color: #fff;\n background-color: #337ab7;\n border-color: #337ab7;\n}\n.list-group-item.active .list-group-item-heading,\n.list-group-item.active:hover .list-group-item-heading,\n.list-group-item.active:focus .list-group-item-heading,\n.list-group-item.active .list-group-item-heading > small,\n.list-group-item.active:hover .list-group-item-heading > small,\n.list-group-item.active:focus .list-group-item-heading > small,\n.list-group-item.active .list-group-item-heading > .small,\n.list-group-item.active:hover .list-group-item-heading > .small,\n.list-group-item.active:focus .list-group-item-heading > .small {\n color: inherit;\n}\n.list-group-item.active .list-group-item-text,\n.list-group-item.active:hover .list-group-item-text,\n.list-group-item.active:focus .list-group-item-text {\n color: #c7ddef;\n}\n.list-group-item-success {\n color: #3c763d;\n background-color: #dff0d8;\n}\na.list-group-item-success,\nbutton.list-group-item-success {\n color: #3c763d;\n}\na.list-group-item-success .list-group-item-heading,\nbutton.list-group-item-success .list-group-item-heading {\n color: inherit;\n}\na.list-group-item-success:hover,\nbutton.list-group-item-success:hover,\na.list-group-item-success:focus,\nbutton.list-group-item-success:focus {\n color: #3c763d;\n background-color: #d0e9c6;\n}\na.list-group-item-success.active,\nbutton.list-group-item-success.active,\na.list-group-item-success.active:hover,\nbutton.list-group-item-success.active:hover,\na.list-group-item-success.active:focus,\nbutton.list-group-item-success.active:focus {\n color: #fff;\n background-color: #3c763d;\n border-color: #3c763d;\n}\n.list-group-item-info {\n color: #31708f;\n background-color: #d9edf7;\n}\na.list-group-item-info,\nbutton.list-group-item-info {\n color: #31708f;\n}\na.list-group-item-info .list-group-item-heading,\nbutton.list-group-item-info .list-group-item-heading {\n color: inherit;\n}\na.list-group-item-info:hover,\nbutton.list-group-item-info:hover,\na.list-group-item-info:focus,\nbutton.list-group-item-info:focus {\n color: #31708f;\n background-color: #c4e3f3;\n}\na.list-group-item-info.active,\nbutton.list-group-item-info.active,\na.list-group-item-info.active:hover,\nbutton.list-group-item-info.active:hover,\na.list-group-item-info.active:focus,\nbutton.list-group-item-info.active:focus {\n color: #fff;\n background-color: #31708f;\n border-color: #31708f;\n}\n.list-group-item-warning {\n color: #8a6d3b;\n background-color: #fcf8e3;\n}\na.list-group-item-warning,\nbutton.list-group-item-warning {\n color: #8a6d3b;\n}\na.list-group-item-warning .list-group-item-heading,\nbutton.list-group-item-warning .list-group-item-heading {\n color: inherit;\n}\na.list-group-item-warning:hover,\nbutton.list-group-item-warning:hover,\na.list-group-item-warning:focus,\nbutton.list-group-item-warning:focus {\n color: #8a6d3b;\n background-color: #faf2cc;\n}\na.list-group-item-warning.active,\nbutton.list-group-item-warning.active,\na.list-group-item-warning.active:hover,\nbutton.list-group-item-warning.active:hover,\na.list-group-item-warning.active:focus,\nbutton.list-group-item-warning.active:focus {\n color: #fff;\n background-color: #8a6d3b;\n border-color: #8a6d3b;\n}\n.list-group-item-danger {\n color: #a94442;\n background-color: #f2dede;\n}\na.list-group-item-danger,\nbutton.list-group-item-danger {\n color: #a94442;\n}\na.list-group-item-danger .list-group-item-heading,\nbutton.list-group-item-danger .list-group-item-heading {\n color: inherit;\n}\na.list-group-item-danger:hover,\nbutton.list-group-item-danger:hover,\na.list-group-item-danger:focus,\nbutton.list-group-item-danger:focus {\n color: #a94442;\n background-color: #ebcccc;\n}\na.list-group-item-danger.active,\nbutton.list-group-item-danger.active,\na.list-group-item-danger.active:hover,\nbutton.list-group-item-danger.active:hover,\na.list-group-item-danger.active:focus,\nbutton.list-group-item-danger.active:focus {\n color: #fff;\n background-color: #a94442;\n border-color: #a94442;\n}\n.list-group-item-heading {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.list-group-item-text {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.3;\n}\n.panel {\n margin-bottom: 20px;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 4px;\n -webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.05);\n box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n.panel-body {\n padding: 15px;\n}\n.panel-heading {\n padding: 10px 15px;\n border-bottom: 1px solid transparent;\n border-top-right-radius: 3px;\n border-top-left-radius: 3px;\n}\n.panel-heading > .dropdown .dropdown-toggle {\n color: inherit;\n}\n.panel-title {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 16px;\n color: inherit;\n}\n.panel-title > a,\n.panel-title > small,\n.panel-title > .small,\n.panel-title > small > a,\n.panel-title > .small > a {\n color: inherit;\n}\n.panel-footer {\n padding: 10px 15px;\n background-color: #f5f5f5;\n border-top: 1px solid #ddd;\n border-bottom-right-radius: 3px;\n border-bottom-left-radius: 3px;\n}\n.panel > .list-group,\n.panel > .panel-collapse > .list-group {\n margin-bottom: 0;\n}\n.panel > .list-group .list-group-item,\n.panel > .panel-collapse > .list-group .list-group-item {\n border-width: 1px 0;\n border-radius: 0;\n}\n.panel > .list-group:first-child .list-group-item:first-child,\n.panel > .panel-collapse > .list-group:first-child .list-group-item:first-child {\n border-top: 0;\n border-top-right-radius: 3px;\n border-top-left-radius: 3px;\n}\n.panel > .list-group:last-child .list-group-item:last-child,\n.panel > .panel-collapse > .list-group:last-child .list-group-item:last-child {\n border-bottom: 0;\n border-bottom-right-radius: 3px;\n border-bottom-left-radius: 3px;\n}\n.panel > .panel-heading + .panel-collapse > .list-group .list-group-item:first-child {\n border-top-right-radius: 0;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n.panel-heading + .list-group .list-group-item:first-child {\n border-top-width: 0;\n}\n.list-group + .panel-footer {\n border-top-width: 0;\n}\n.panel > .table,\n.panel > .table-responsive > .table,\n.panel > .panel-collapse > .table {\n margin-bottom: 0;\n}\n.panel > .table caption,\n.panel > .table-responsive > .table caption,\n.panel > .panel-collapse > .table caption {\n padding-left: 15px;\n padding-right: 15px;\n}\n.panel > .table:first-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child {\n border-top-right-radius: 3px;\n border-top-left-radius: 3px;\n}\n.panel > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child,\n.panel > .table:first-child > tbody:first-child > tr:first-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > tbody:first-child > tr:first-child {\n border-top-left-radius: 3px;\n border-top-right-radius: 3px;\n}\n.panel > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child td:first-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child td:first-child,\n.panel > .table:first-child > tbody:first-child > tr:first-child td:first-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > tbody:first-child > tr:first-child td:first-child,\n.panel > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child th:first-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child th:first-child,\n.panel > .table:first-child > tbody:first-child > tr:first-child th:first-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > tbody:first-child > tr:first-child th:first-child {\n border-top-left-radius: 3px;\n}\n.panel > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child td:last-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child td:last-child,\n.panel > .table:first-child > tbody:first-child > tr:first-child td:last-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > tbody:first-child > tr:first-child td:last-child,\n.panel > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child th:last-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child th:last-child,\n.panel > .table:first-child > tbody:first-child > tr:first-child th:last-child,\n.panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > tbody:first-child > tr:first-child th:last-child {\n border-top-right-radius: 3px;\n}\n.panel > .table:last-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child {\n border-bottom-right-radius: 3px;\n border-bottom-left-radius: 3px;\n}\n.panel > .table:last-child > tbody:last-child > tr:last-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child > tbody:last-child > tr:last-child,\n.panel > .table:last-child > tfoot:last-child > tr:last-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child > tfoot:last-child > tr:last-child {\n border-bottom-left-radius: 3px;\n border-bottom-right-radius: 3px;\n}\n.panel > .table:last-child > tbody:last-child > tr:last-child td:first-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child > tbody:last-child > tr:last-child td:first-child,\n.panel > .table:last-child > tfoot:last-child > tr:last-child td:first-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child > tfoot:last-child > tr:last-child td:first-child,\n.panel > .table:last-child > tbody:last-child > tr:last-child th:first-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child > tbody:last-child > tr:last-child th:first-child,\n.panel > .table:last-child > tfoot:last-child > tr:last-child th:first-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child > tfoot:last-child > tr:last-child th:first-child {\n border-bottom-left-radius: 3px;\n}\n.panel > .table:last-child > tbody:last-child > tr:last-child td:last-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child > tbody:last-child > tr:last-child td:last-child,\n.panel > .table:last-child > tfoot:last-child > tr:last-child td:last-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child > tfoot:last-child > tr:last-child td:last-child,\n.panel > .table:last-child > tbody:last-child > tr:last-child th:last-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child > tbody:last-child > tr:last-child th:last-child,\n.panel > .table:last-child > tfoot:last-child > tr:last-child th:last-child,\n.panel > .table-responsive:last-child > .table:last-child > tfoot:last-child > tr:last-child th:last-child {\n border-bottom-right-radius: 3px;\n}\n.panel > .panel-body + .table,\n.panel > .panel-body + .table-responsive,\n.panel > .table + .panel-body,\n.panel > .table-responsive + .panel-body {\n border-top: 1px solid #ddd;\n}\n.panel > .table > tbody:first-child > tr:first-child th,\n.panel > .table > tbody:first-child > tr:first-child td {\n border-top: 0;\n}\n.panel > .table-bordered,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered {\n border: 0;\n}\n.panel > .table-bordered > thead > tr > th:first-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > th:first-child,\n.panel > .table-bordered > tbody > tr > th:first-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > th:first-child,\n.panel > .table-bordered > tfoot > tr > th:first-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > th:first-child,\n.panel > .table-bordered > thead > tr > td:first-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > td:first-child,\n.panel > .table-bordered > tbody > tr > td:first-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > td:first-child,\n.panel > .table-bordered > tfoot > tr > td:first-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > td:first-child {\n border-left: 0;\n}\n.panel > .table-bordered > thead > tr > th:last-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > th:last-child,\n.panel > .table-bordered > tbody > tr > th:last-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > th:last-child,\n.panel > .table-bordered > tfoot > tr > th:last-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > th:last-child,\n.panel > .table-bordered > thead > tr > td:last-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > td:last-child,\n.panel > .table-bordered > tbody > tr > td:last-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > td:last-child,\n.panel > .table-bordered > tfoot > tr > td:last-child,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > td:last-child {\n border-right: 0;\n}\n.panel > .table-bordered > thead > tr:first-child > td,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > thead > tr:first-child > td,\n.panel > .table-bordered > tbody > tr:first-child > td,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr:first-child > td,\n.panel > .table-bordered > thead > tr:first-child > th,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > thead > tr:first-child > th,\n.panel > .table-bordered > tbody > tr:first-child > th,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr:first-child > th {\n border-bottom: 0;\n}\n.panel > .table-bordered > tbody > tr:last-child > td,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr:last-child > td,\n.panel > .table-bordered > tfoot > tr:last-child > td,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr:last-child > td,\n.panel > .table-bordered > tbody > tr:last-child > th,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr:last-child > th,\n.panel > .table-bordered > tfoot > tr:last-child > th,\n.panel > .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr:last-child > th {\n border-bottom: 0;\n}\n.panel > .table-responsive {\n border: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n.panel-group {\n margin-bottom: 20px;\n}\n.panel-group .panel {\n margin-bottom: 0;\n border-radius: 4px;\n}\n.panel-group .panel + .panel {\n margin-top: 5px;\n}\n.panel-group .panel-heading {\n border-bottom: 0;\n}\n.panel-group .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body,\n.panel-group .panel-heading + .panel-collapse > .list-group {\n border-top: 1px solid #ddd;\n}\n.panel-group .panel-footer {\n border-top: 0;\n}\n.panel-group .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {\n border-bottom: 1px solid #ddd;\n}\n.panel-default {\n border-color: #ddd;\n}\n.panel-default > .panel-heading {\n color: #333333;\n background-color: #f5f5f5;\n border-color: #ddd;\n}\n.panel-default > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {\n border-top-color: #ddd;\n}\n.panel-default > .panel-heading .badge {\n color: #f5f5f5;\n background-color: #333333;\n}\n.panel-default > .panel-footer + .panel-collapse > .panel-body {\n border-bottom-color: #ddd;\n}\n.panel-primary {\n border-color: #337ab7;\n}\n.panel-primary > .panel-heading {\n color: #fff;\n background-color: #337ab7;\n border-color: #337ab7;\n}\n.panel-primary > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {\n border-top-color: #337ab7;\n}\n.panel-primary > .panel-heading .badge {\n color: #337ab7;\n background-color: #fff;\n}\n.panel-primary > .panel-footer + .panel-collapse > .panel-body {\n border-bottom-color: #337ab7;\n}\n.panel-success {\n border-color: #d6e9c6;\n}\n.panel-success > .panel-heading {\n color: #3c763d;\n background-color: #dff0d8;\n border-color: #d6e9c6;\n}\n.panel-success > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {\n border-top-color: #d6e9c6;\n}\n.panel-success > .panel-heading .badge {\n color: #dff0d8;\n background-color: #3c763d;\n}\n.panel-success > .panel-footer + .panel-collapse > .panel-body {\n border-bottom-color: #d6e9c6;\n}\n.panel-info {\n border-color: #bce8f1;\n}\n.panel-info > .panel-heading {\n color: #31708f;\n background-color: #d9edf7;\n border-color: #bce8f1;\n}\n.panel-info > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {\n border-top-color: #bce8f1;\n}\n.panel-info > .panel-heading .badge {\n color: #d9edf7;\n background-color: #31708f;\n}\n.panel-info > .panel-footer + .panel-collapse > .panel-body {\n border-bottom-color: #bce8f1;\n}\n.panel-warning {\n border-color: #faebcc;\n}\n.panel-warning > .panel-heading {\n color: #8a6d3b;\n background-color: #fcf8e3;\n border-color: #faebcc;\n}\n.panel-warning > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {\n border-top-color: #faebcc;\n}\n.panel-warning > .panel-heading .badge {\n color: #fcf8e3;\n background-color: #8a6d3b;\n}\n.panel-warning > .panel-footer + .panel-collapse > .panel-body {\n border-bottom-color: #faebcc;\n}\n.panel-danger {\n border-color: #ebccd1;\n}\n.panel-danger > .panel-heading {\n color: #a94442;\n background-color: #f2dede;\n border-color: #ebccd1;\n}\n.panel-danger > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {\n border-top-color: #ebccd1;\n}\n.panel-danger > .panel-heading .badge {\n color: #f2dede;\n background-color: #a94442;\n}\n.panel-danger > .panel-footer + .panel-collapse > .panel-body {\n border-bottom-color: #ebccd1;\n}\n.embed-responsive {\n position: relative;\n display: block;\n height: 0;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n}\n.embed-responsive .embed-responsive-item,\n.embed-responsive iframe,\n.embed-responsive embed,\n.embed-responsive object,\n.embed-responsive video {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n bottom: 0;\n height: 100%;\n width: 100%;\n border: 0;\n}\n.embed-responsive-16by9 {\n padding-bottom: 56.25%;\n}\n.embed-responsive-4by3 {\n padding-bottom: 75%;\n}\n.well {\n min-height: 20px;\n padding: 19px;\n margin-bottom: 20px;\n background-color: #f5f5f5;\n border: 1px solid #e3e3e3;\n border-radius: 4px;\n -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.05);\n box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n.well blockquote {\n border-color: #ddd;\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.15);\n}\n.well-lg {\n padding: 24px;\n border-radius: 6px;\n}\n.well-sm {\n padding: 9px;\n border-radius: 3px;\n}\n.close {\n float: right;\n font-size: 21px;\n font-weight: bold;\n line-height: 1;\n color: #000;\n text-shadow: 0 1px 0 #fff;\n opacity: 0.2;\n filter: alpha(opacity=20);\n}\n.close:hover,\n.close:focus {\n color: #000;\n text-decoration: none;\n cursor: pointer;\n opacity: 0.5;\n filter: alpha(opacity=50);\n}\nbutton.close {\n padding: 0;\n cursor: pointer;\n background: transparent;\n border: 0;\n -webkit-appearance: none;\n}\n.modal-open {\n overflow: hidden;\n}\n.modal {\n display: none;\n overflow: hidden;\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1050;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n outline: 0;\n}\n.modal.fade .modal-dialog {\n -webkit-transform: translate(0, -25%);\n -ms-transform: translate(0, -25%);\n -o-transform: translate(0, -25%);\n transform: translate(0, -25%);\n -webkit-transition: -webkit-transform 0.3s ease-out;\n -moz-transition: -moz-transform 0.3s ease-out;\n -o-transition: -o-transform 0.3s ease-out;\n transition: transform 0.3s ease-out;\n}\n.modal.in .modal-dialog {\n -webkit-transform: translate(0, 0);\n -ms-transform: translate(0, 0);\n -o-transform: translate(0, 0);\n transform: translate(0, 0);\n}\n.modal-open .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n}\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: 10px;\n}\n.modal-content {\n position: relative;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #999;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 6px;\n -webkit-box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n background-clip: padding-box;\n outline: 0;\n}\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1040;\n background-color: #000;\n}\n.modal-backdrop.fade {\n opacity: 0;\n filter: alpha(opacity=0);\n}\n.modal-backdrop.in {\n opacity: 0.5;\n filter: alpha(opacity=50);\n}\n.modal-header {\n padding: 15px;\n border-bottom: 1px solid #e5e5e5;\n}\n.modal-header .close {\n margin-top: -2px;\n}\n.modal-title {\n margin: 0;\n line-height: 1.42857143;\n}\n.modal-body {\n position: relative;\n padding: 15px;\n}\n.modal-footer {\n padding: 15px;\n text-align: right;\n border-top: 1px solid #e5e5e5;\n}\n.modal-footer .btn + .btn {\n margin-left: 5px;\n margin-bottom: 0;\n}\n.modal-footer .btn-group .btn + .btn {\n margin-left: -1px;\n}\n.modal-footer .btn-block + .btn-block {\n margin-left: 0;\n}\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .modal-dialog {\n  width: 600px;\n  margin: 30px auto;\n }\n .modal-content {\n  -webkit-box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n  box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n }\n .modal-sm {\n  width: 300px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .modal-lg {\n  width: 900px;\n }\n}\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: 1070;\n display: block;\n font-family: \"Liberation Sans\", \"Helvetica Neue\", Helvetica, Arial, sans-serif;\n font-style: normal;\n font-weight: normal;\n letter-spacing: normal;\n line-break: auto;\n line-height: 1.42857143;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n white-space: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n word-wrap: normal;\n font-size: 12px;\n opacity: 0;\n filter: alpha(opacity=0);\n}\n.tooltip.in {\n opacity: 0.9;\n filter: alpha(opacity=90);\n}\n.tooltip.top {\n margin-top: -3px;\n padding: 5px 0;\n}\n.tooltip.right {\n margin-left: 3px;\n padding: 0 5px;\n}\n.tooltip.bottom {\n margin-top: 3px;\n padding: 5px 0;\n}\n.tooltip.left {\n margin-left: -3px;\n padding: 0 5px;\n}\n.tooltip-inner {\n max-width: 200px;\n padding: 3px 8px;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #000;\n border-radius: 4px;\n}\n.tooltip-arrow {\n position: absolute;\n width: 0;\n height: 0;\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n.tooltip.top .tooltip-arrow {\n bottom: 0;\n left: 50%;\n margin-left: -5px;\n border-width: 5px 5px 0;\n border-top-color: #000;\n}\n.tooltip.top-left .tooltip-arrow {\n bottom: 0;\n right: 5px;\n margin-bottom: -5px;\n border-width: 5px 5px 0;\n border-top-color: #000;\n}\n.tooltip.top-right .tooltip-arrow {\n bottom: 0;\n left: 5px;\n margin-bottom: -5px;\n border-width: 5px 5px 0;\n border-top-color: #000;\n}\n.tooltip.right .tooltip-arrow {\n top: 50%;\n left: 0;\n margin-top: -5px;\n border-width: 5px 5px 5px 0;\n border-right-color: #000;\n}\n.tooltip.left .tooltip-arrow {\n top: 50%;\n right: 0;\n margin-top: -5px;\n border-width: 5px 0 5px 5px;\n border-left-color: #000;\n}\n.tooltip.bottom .tooltip-arrow {\n top: 0;\n left: 50%;\n margin-left: -5px;\n border-width: 0 5px 5px;\n border-bottom-color: #000;\n}\n.tooltip.bottom-left .tooltip-arrow {\n top: 0;\n right: 5px;\n margin-top: -5px;\n border-width: 0 5px 5px;\n border-bottom-color: #000;\n}\n.tooltip.bottom-right .tooltip-arrow {\n top: 0;\n left: 5px;\n margin-top: -5px;\n border-width: 0 5px 5px;\n border-bottom-color: #000;\n}\n.popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1060;\n display: none;\n max-width: 276px;\n padding: 1px;\n font-family: \"Liberation Sans\", \"Helvetica Neue\", Helvetica, Arial, sans-serif;\n font-style: normal;\n font-weight: normal;\n letter-spacing: normal;\n line-break: auto;\n line-height: 1.42857143;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n white-space: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n word-wrap: normal;\n font-size: 14px;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ccc;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 6px;\n -webkit-box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);\n box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);\n}\n.popover.top {\n margin-top: -10px;\n}\n.popover.right {\n margin-left: 10px;\n}\n.popover.bottom {\n margin-top: 10px;\n}\n.popover.left {\n margin-left: -10px;\n}\n.popover-title {\n margin: 0;\n padding: 8px 14px;\n font-size: 14px;\n background-color: #f7f7f7;\n border-bottom: 1px solid #ebebeb;\n border-radius: 5px 5px 0 0;\n}\n.popover-content {\n padding: 9px 14px;\n}\n.popover > .arrow,\n.popover > .arrow:after {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 0;\n height: 0;\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n.popover > .arrow {\n border-width: 11px;\n}\n.popover > .arrow:after {\n border-width: 10px;\n content: \"\";\n}\n.popover.top > .arrow {\n left: 50%;\n margin-left: -11px;\n border-bottom-width: 0;\n border-top-color: #999999;\n border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n bottom: -11px;\n}\n.popover.top > .arrow:after {\n content: \" \";\n bottom: 1px;\n margin-left: -10px;\n border-bottom-width: 0;\n border-top-color: #fff;\n}\n.popover.right > .arrow {\n top: 50%;\n left: -11px;\n margin-top: -11px;\n border-left-width: 0;\n border-right-color: #999999;\n border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n.popover.right > .arrow:after {\n content: \" \";\n left: 1px;\n bottom: -10px;\n border-left-width: 0;\n border-right-color: #fff;\n}\n.popover.bottom > .arrow {\n left: 50%;\n margin-left: -11px;\n border-top-width: 0;\n border-bottom-color: #999999;\n border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n top: -11px;\n}\n.popover.bottom > .arrow:after {\n content: \" \";\n top: 1px;\n margin-left: -10px;\n border-top-width: 0;\n border-bottom-color: #fff;\n}\n.popover.left > .arrow {\n top: 50%;\n right: -11px;\n margin-top: -11px;\n border-right-width: 0;\n border-left-color: #999999;\n border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n.popover.left > .arrow:after {\n content: \" \";\n right: 1px;\n border-right-width: 0;\n border-left-color: #fff;\n bottom: -10px;\n}\n.carousel {\n position: relative;\n}\n.carousel-inner {\n position: relative;\n overflow: hidden;\n width: 100%;\n}\n.carousel-inner > .item {\n display: none;\n position: relative;\n -webkit-transition: 0.6s ease-in-out left;\n -o-transition: 0.6s ease-in-out left;\n transition: 0.6s ease-in-out left;\n}\n.carousel-inner > .item > img,\n.carousel-inner > .item > a > img {\n line-height: 1;\n}\n@media all and (transform-3d), (-webkit-transform-3d) {\n .carousel-inner > .item {\n  -webkit-transition: -webkit-transform 0.6s ease-in-out;\n  -moz-transition: -moz-transform 0.6s ease-in-out;\n  -o-transition: -o-transform 0.6s ease-in-out;\n  transition: transform 0.6s ease-in-out;\n  -webkit-backface-visibility: hidden;\n  -moz-backface-visibility: hidden;\n  backface-visibility: hidden;\n  -webkit-perspective: 1000px;\n  -moz-perspective: 1000px;\n  perspective: 1000px;\n }\n .carousel-inner > .item.next,\n .carousel-inner > .item.active.right {\n  -webkit-transform: translate3d(100%, 0, 0);\n  transform: translate3d(100%, 0, 0);\n  left: 0;\n }\n .carousel-inner > .item.prev,\n .carousel-inner > .item.active.left {\n  -webkit-transform: translate3d(-100%, 0, 0);\n  transform: translate3d(-100%, 0, 0);\n  left: 0;\n }\n .carousel-inner > .item.next.left,\n .carousel-inner > .item.prev.right,\n .carousel-inner > .item.active {\n  -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);\n  transform: translate3d(0, 0, 0);\n  left: 0;\n }\n}\n.carousel-inner > .active,\n.carousel-inner > .next,\n.carousel-inner > .prev {\n display: block;\n}\n.carousel-inner > .active {\n left: 0;\n}\n.carousel-inner > .next,\n.carousel-inner > .prev {\n position: absolute;\n top: 0;\n width: 100%;\n}\n.carousel-inner > .next {\n left: 100%;\n}\n.carousel-inner > .prev {\n left: -100%;\n}\n.carousel-inner > .next.left,\n.carousel-inner > .prev.right {\n left: 0;\n}\n.carousel-inner > .active.left {\n left: -100%;\n}\n.carousel-inner > .active.right {\n left: 100%;\n}\n.carousel-control {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n bottom: 0;\n width: 15%;\n opacity: 0.5;\n filter: alpha(opacity=50);\n font-size: 20px;\n color: #fff;\n text-align: center;\n text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6);\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n.carousel-control.left {\n background-image: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0.5) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 100%);\n background-image: -o-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0.5) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 100%);\n background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0.5) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 100%);\n background-repeat: repeat-x;\n filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#80000000', endColorstr='#00000000', GradientType=1);\n}\n.carousel-control.right {\n left: auto;\n right: 0;\n background-image: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.5) 100%);\n background-image: -o-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.5) 100%);\n background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.5) 100%);\n background-repeat: repeat-x;\n filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#00000000', endColorstr='#80000000', GradientType=1);\n}\n.carousel-control:hover,\n.carousel-control:focus {\n outline: 0;\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n opacity: 0.9;\n filter: alpha(opacity=90);\n}\n.carousel-control .icon-prev,\n.carousel-control .icon-next,\n.carousel-control .glyphicon-chevron-left,\n.carousel-control .glyphicon-chevron-right {\n position: absolute;\n top: 50%;\n margin-top: -10px;\n z-index: 5;\n display: inline-block;\n}\n.carousel-control .icon-prev,\n.carousel-control .glyphicon-chevron-left {\n left: 50%;\n margin-left: -10px;\n}\n.carousel-control .icon-next,\n.carousel-control .glyphicon-chevron-right {\n right: 50%;\n margin-right: -10px;\n}\n.carousel-control .icon-prev,\n.carousel-control .icon-next {\n width: 20px;\n height: 20px;\n line-height: 1;\n font-family: serif;\n}\n.carousel-control .icon-prev:before {\n content: '\\2039';\n}\n.carousel-control .icon-next:before {\n content: '\\203a';\n}\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n bottom: 10px;\n left: 50%;\n z-index: 15;\n width: 60%;\n margin-left: -30%;\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n text-align: center;\n}\n.carousel-indicators li {\n display: inline-block;\n width: 10px;\n height: 10px;\n margin: 1px;\n text-indent: -999px;\n border: 1px solid #fff;\n border-radius: 10px;\n cursor: pointer;\n background-color: #000 \\9;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n.carousel-indicators .active {\n margin: 0;\n width: 12px;\n height: 12px;\n background-color: #fff;\n}\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n left: 15%;\n right: 15%;\n bottom: 20px;\n z-index: 10;\n padding-top: 20px;\n padding-bottom: 20px;\n color: #fff;\n text-align: center;\n text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6);\n}\n.carousel-caption .btn {\n text-shadow: none;\n}\n@media screen and (min-width: 768px) {\n .carousel-control .glyphicon-chevron-left,\n .carousel-control .glyphicon-chevron-right,\n .carousel-control .icon-prev,\n .carousel-control .icon-next {\n  width: 30px;\n  height: 30px;\n  margin-top: -10px;\n  font-size: 30px;\n }\n .carousel-control .glyphicon-chevron-left,\n .carousel-control .icon-prev {\n  margin-left: -10px;\n }\n .carousel-control .glyphicon-chevron-right,\n .carousel-control .icon-next {\n  margin-right: -10px;\n }\n .carousel-caption {\n  left: 20%;\n  right: 20%;\n  padding-bottom: 30px;\n }\n .carousel-indicators {\n  bottom: 20px;\n }\n}\n.clearfix:before,\n.clearfix:after,\n.dl-horizontal dd:before,\n.dl-horizontal dd:after,\n.container:before,\n.container:after,\n.container-fluid:before,\n.container-fluid:after,\n.row:before,\n.row:after,\n.form-horizontal .form-group:before,\n.form-horizontal .form-group:after,\n.btn-toolbar:before,\n.btn-toolbar:after,\n.btn-group-vertical > .btn-group:before,\n.btn-group-vertical > .btn-group:after,\n.nav:before,\n.nav:after,\n.navbar:before,\n.navbar:after,\n.navbar-header:before,\n.navbar-header:after,\n.navbar-collapse:before,\n.navbar-collapse:after,\n.pager:before,\n.pager:after,\n.panel-body:before,\n.panel-body:after,\n.modal-header:before,\n.modal-header:after,\n.modal-footer:before,\n.modal-footer:after {\n content: \" \";\n display: table;\n}\n.clearfix:after,\n.dl-horizontal dd:after,\n.container:after,\n.container-fluid:after,\n.row:after,\n.form-horizontal .form-group:after,\n.btn-toolbar:after,\n.btn-group-vertical > .btn-group:after,\n.nav:after,\n.navbar:after,\n.navbar-header:after,\n.navbar-collapse:after,\n.pager:after,\n.panel-body:after,\n.modal-header:after,\n.modal-footer:after {\n clear: both;\n}\n.center-block {\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n.pull-right {\n float: right !important;\n}\n.pull-left {\n float: left !important;\n}\n.hide {\n display: none !important;\n}\n.show {\n display: block !important;\n}\n.invisible {\n visibility: hidden;\n}\n.text-hide {\n font: 0/0 a;\n color: transparent;\n text-shadow: none;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n.hidden {\n display: none !important;\n}\n.affix {\n position: fixed;\n}\n@-ms-viewport {\n width: device-width;\n}\n.visible-xs,\n.visible-sm,\n.visible-md,\n.visible-lg {\n display: none !important;\n}\n.visible-xs-block,\n.visible-xs-inline,\n.visible-xs-inline-block,\n.visible-sm-block,\n.visible-sm-inline,\n.visible-sm-inline-block,\n.visible-md-block,\n.visible-md-inline,\n.visible-md-inline-block,\n.visible-lg-block,\n.visible-lg-inline,\n.visible-lg-inline-block {\n display: none !important;\n}\n@media (max-width: 767px) {\n .visible-xs {\n  display: block !important;\n }\n table.visible-xs {\n  display: table !important;\n }\n tr.visible-xs {\n  display: table-row !important;\n }\n th.visible-xs,\n td.visible-xs {\n  display: table-cell !important;\n }\n}\n@media (max-width: 767px) {\n .visible-xs-block {\n  display: block !important;\n }\n}\n@media (max-width: 767px) {\n .visible-xs-inline {\n  display: inline !important;\n }\n}\n@media (max-width: 767px) {\n .visible-xs-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {\n .visible-sm {\n  display: block !important;\n }\n table.visible-sm {\n  display: table !important;\n }\n tr.visible-sm {\n  display: table-row !important;\n }\n th.visible-sm,\n td.visible-sm {\n  display: table-cell !important;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {\n .visible-sm-block {\n  display: block !important;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {\n .visible-sm-inline {\n  display: inline !important;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {\n .visible-sm-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) and (max-width: 1439px) {\n .visible-md {\n  display: block !important;\n }\n table.visible-md {\n  display: table !important;\n }\n tr.visible-md {\n  display: table-row !important;\n }\n th.visible-md,\n td.visible-md {\n  display: table-cell !important;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) and (max-width: 1439px) {\n .visible-md-block {\n  display: block !important;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) and (max-width: 1439px) {\n .visible-md-inline {\n  display: inline !important;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) and (max-width: 1439px) {\n .visible-md-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1440px) {\n .visible-lg {\n  display: block !important;\n }\n table.visible-lg {\n  display: table !important;\n }\n tr.visible-lg {\n  display: table-row !important;\n }\n th.visible-lg,\n td.visible-lg {\n  display: table-cell !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1440px) {\n .visible-lg-block {\n  display: block !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1440px) {\n .visible-lg-inline {\n  display: inline !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1440px) {\n .visible-lg-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n@media (max-width: 767px) {\n .hidden-xs {\n  display: none !important;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {\n .hidden-sm {\n  display: none !important;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) and (max-width: 1439px) {\n .hidden-md {\n  display: none !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1440px) {\n .hidden-lg {\n  display: none !important;\n }\n}\n.visible-print {\n display: none !important;\n}\n@media print {\n .visible-print {\n  display: block !important;\n }\n table.visible-print {\n  display: table !important;\n }\n tr.visible-print {\n  display: table-row !important;\n }\n th.visible-print,\n td.visible-print {\n  display: table-cell !important;\n }\n}\n.visible-print-block {\n display: none !important;\n}\n@media print {\n .visible-print-block {\n  display: block !important;\n }\n}\n.visible-print-inline {\n display: none !important;\n}\n@media print {\n .visible-print-inline {\n  display: inline !important;\n }\n}\n.visible-print-inline-block {\n display: none !important;\n}\n@media print {\n .visible-print-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n@media print {\n .hidden-print {\n  display: none !important;\n }\n}\nsummary::-webkit-details-marker {\n display: none;\n}\nsummary::-moz-details-marker {\n display: none;\n}\nsummary::-ms-details-marker {\n display: none;\n}\nsummary::-o-details-marker {\n display: none;\n}\nsummary::details-marker {\n display: none;\n}\nsummary {\n cursor: pointer;\n}\n.quicktip.aufruf-winter {\n border-left: 3px solid #AB2121 !important;\n}\n.aufruf-winter h1 {\n font-size: 32px;\n}\n.aufruf-winter a,\n.aufruf-winter a:visited {\n color: #AB2121;\n}\n.aufruf-winter .aufruf-action-btn {\n color: white!important;\n background-color: #AB2121 !important;\n border-color: #953535;\n}\n.aufruf-winter .aufruf-action-btn:hover {\n background-color: #BD0D0D !important;\n border-color: #953535;\n}\n.aufruf-winter.mg-panel {\n background-image: url(\"/img/snowflake.svg\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right top;\n background-size: 100px 100px;\n}\n.new-feature.badge {\n background-color: #ff8000;\n}\n@media (max-width: 991px) {\n .aufruf-winter.mg-panel {\n  background-size: 60px 60px;\n }\n}\n@media (max-width: 1439px) {\n .aufruf-winter h1 {\n  font-size: 27px;\n }\n .aufruf-winter .lead {\n  font-size: 18px;\n }\n}\n@media (min-width: 1440px) {\n .aufruf-winter.mg-panel {\n  width: 940px;\n }\n}\n#spruch .author {\n font-size: 14px;\n color: #888;\n}\nbody.quicktips {\n background-color: white;\n}\nul.startpage {\n list-style-type: none;\n}\n/* \n\n\n\n\n\nBy ID \n\n\n\n\n\n\n*/\n#gutscheine > a {\n display: inline-block;\n}\n#gutscheine > a:first-child {\n padding-right: 0;\n}\n#gutscheine > a:first-child + a {\n padding-left: 0;\n}\n#color-chooser {\n padding: 0;\n}\n#moreInformation {\n box-shadow: none;\n margin-top: 5%;\n text-align: center;\n -moz-box-shadow: none;\n}\n#mglogo {\n width: 100%;\n text-align: center;\n}\n#spruch {\n margin-bottom: 20px;\n padding: 5px;\n line-height: 1.2;\n color: #070;\n border-left: 3px solid #070;\n font-size: 16px;\n font-family: Georgia, \"Times New Roman\", Palatino, Times, serif;\n}\nnav.navbar-resultpage {\n position: absolute;\n}\nnav.navbar-resultpage > ul > li {\n padding-left: 0;\n padding-right: 0;\n}\n#navbar-static-pages {\n z-index: 4;\n width: 100%;\n}\nnav.navbar-resultpage > ul > li > a:not(.metager-navbar-toggle) {\n display: block;\n padding: 10px;\n color: #777;\n}\nnav.navbar-resultpage > ul > li.active > a,\na.metager-dropdown-toggle:hover,\na.metager-dropdown-toggle:focus {\n background-color: #e7e7e7;\n}\nnav.navbar-resultpage > ul.list-inline {\n margin-bottom: 0;\n}\nul.metager-dropdown-menu {\n list-style-type: none;\n padding-left: 0;\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: auto;\n z-index: 1000;\n float: left;\n min-width: 160px;\n margin: 2px 0 0;\n margin-top: 0;\n list-style: none;\n font-size: 14px;\n text-align: left;\n background-color: #fff;\n border-radius: 4px;\n box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.175);\n background-clip: padding-box;\n max-height: 0px;\n overflow: hidden;\n transition: max-height 1s ease;\n}\n.metager-dropdown-menu > li > a {\n display: block;\n padding: 3px 20px;\n clear: both;\n font-weight: normal;\n line-height: 1.42857143;\n color: #333333;\n white-space: nowrap;\n}\n.metager-dropdown-menu > li > a:hover {\n text-decoration: none;\n color: #262626;\n background-color: #f5f5f5;\n}\na.metager-dropdown-toggle:hover + ul.metager-dropdown-menu,\na.metager-dropdown-toggle:focus + ul.metager-dropdown-menu,\nul.metager-dropdown-menu:hover,\n#gutscheine > a:first-child:hover + a + ul.metager-dropdown-menu {\n max-height: 1000px;\n padding: 5px 0;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n}\n.metager-navbar-toggle {\n color: #777;\n background-color: white;\n padding: 5px 10px;\n margin: 5px 8px 5px 0;\n border-radius: 7px;\n border: 1px solid #ddd;\n display: block;\n width: 36px;\n height: 30px;\n}\n.metager-navbar-toggle:visited {\n color: #777;\n}\n.metager-navbar-toggle:hover {\n background-color: #ddd;\n}\n#toggle-nav-hide .metager-navbar-toggle {\n background-color: #ddd;\n}\n@media (max-width: 979px) {\n #metager-static-nav-list {\n  width: 100%;\n  max-height: 40px;\n  overflow: hidden;\n  transition: max-height 1s ease;\n }\n #metager-static-nav-list:target {\n  max-height: 1000px;\n }\n #metager-static-nav-list > li {\n  display: initial;\n }\n ul.metager-dropdown-menu {\n  position: inherit;\n  width: 100%;\n  border-radius: 0;\n  box-shadow: initial;\n }\n ul#metager-static-nav-list:target #toggle-nav-show {\n  display: none;\n }\n ul#metager-static-nav-list:target #toggle-nav-hide {\n  display: initial!important;\n }\n}\n@media (min-width: 980px) {\n .metager-navbar-toggle {\n  display: none;\n }\n}\n/* \n\n\n\n\n\nMixed \n\n\n\n\n\n\n*/\n#color-chooser #standard {\n background-color: #ffc26b;\n}\n#color-chooser #standardHard {\n background-color: #ff8000;\n}\n#color-chooser #green {\n background-color: #b1e2a3;\n}\n#color-chooser #greenHard {\n background-color: #7faf1b;\n}\n#color-chooser #blue {\n background-color: #a4c0e6;\n}\n#color-chooser #blueHard {\n background-color: #025d8c;\n}\n#color-chooser #red {\n background-color: #ff5c5c;\n}\n#color-chooser #redHard {\n background-color: #ff0000;\n}\n#color-chooser #pink {\n background-color: #ffc4f6;\n}\n#color-chooser #pinkHard {\n background-color: #fe4365;\n}\n#color-chooser #black {\n background-color: #eeeeee;\n}\n#color-chooser #blackHard {\n background-color: #323232;\n}\n#mglogo > a {\n display: block;\n width: 200px;\n text-decoration: none;\n font-size: 1.1em;\n font-family: Liberation Sans, sans-serif;\n font-weight: bold;\n font-style: italic;\n font-size: 1.0em;\n line-height: 1;\n white-space: nowrap;\n padding: 0.4em 0;\n border-radius: .25em;\n margin: 0 auto;\n}\n#sponsors a {\n font-size: 0.8em;\n}\n#sponsors h2 {\n font-size: 1.5em;\n}\n#color-chooser a {\n display: block;\n width: 50px;\n height: 50px;\n}\n#color-chooser li {\n width: 50px;\n margin: 0;\n}\n#moreInformation ul {\n padding: 0;\n}\n#moreInformation ul li {\n color: grey;\n}\n#moreInformation > div {\n font-size: 15px;\n}\n#moreInformation h2 {\n color: grey;\n font-size: 25px;\n}\n#moreInformation a:hover {\n text-decoration: underline;\n}\n#searchForm button {\n width: 50px;\n line-height: 100%;\n height: 28px;\n border: 0;\n background-color: transparent;\n padding: 0;\n}\nli#info {\n white-space: pre-line;\n}\nmain div#foki {\n margin: 5px 0;\n text-align: center;\n}\ndiv#right {\n background-color: #FFDCC1;\n border-radius: 5px;\n padding: 20px;\n padding-top: 0;\n}\ndiv#right p {\n white-space: normal;\n border-bottom: 1px solid black;\n margin-bottom: 15px;\n padding-bottom: 15px;\n}\ndiv#left {\n padding-right: 35px;\n}\ntextarea#message {\n height: 200px;\n}\n#anpassen-label a.content {\n color: inherit;\n}\n#plugin-modal ol > li {\n margin-bottom: 5px;\n}\n/* \n\n\n\n\n\nBy Class \n\n\n\n\n\n\n*/\n.quicktip {\n margin-bottom: 15px;\n padding: 10px;\n line-height: 1.2 !important;\n font-family: Georgia, \"Times New Roman\", Palatino, Times, serif;\n color: #000;\n border-left: 3px solid #FB0;\n font-size: 14px;\n}\n.wikiqtextract {\n font-family: Georgia, \"Times New Roman\", Palatino, Times, serif;\n}\n.qtheader {\n font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;\n}\n.author {\n float: right !important;\n}\n.language-textarea {\n resize: none;\n overflow: hidden;\n}\n.language-name {\n white-space: pre;\n}\n.navbar-default {\n background-color: white;\n border-radius: 0;\n}\n.row {\n margin-left: 0;\n margin-right: 0;\n}\n.mg-panel {\n text-align: left;\n margin: 0 auto;\n margin-top: 20px;\n padding: 10px 20px;\n margin-bottom: 0;\n background-color: white;\n -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n -moz-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n.input-group-addon {\n padding: 0;\n}\n.form-group {\n font-family: sans-serif;\n font-size: 16px;\n color: black;\n background-color: transparent;\n text-align: center;\n}\n.kontakt-form-group {\n text-align: left;\n font-size: 14px;\n}\n.metager-searchinput {\n height: 30px;\n padding: 6px 12px;\n font-size: 14px;\n line-height: 1.42857;\n color: #555;\n background-color: #FFF;\n background-image: none;\n border: 1px solid #CCC;\n border-right: 0px none;\n border-radius: 4px;\n border-top-right-radius: 0px;\n border-bottom-right-radius: 0px;\n margin: 0px;\n}\n.metager-searchbutton {\n height: 30px;\n width: 100px;\n border-left: 0px none;\n border-top-right-radius: 4px;\n border-bottom-right-radius: 4px;\n border-top-left-radius: 0px;\n border-bottom-left-radius: 0px;\n border: 1px solid #CCC;\n padding: 6px 12px;\n margin: 0px;\n font-size: 14px;\n font-weight: normal;\n line-height: 1;\n white-space: nowrap;\n color: #555;\n text-align: center;\n background-color: #EEE;\n}\n.metager-logo {\n height: 30px;\n float: left;\n top: -2px;\n margin-right: 3px;\n}\n.mutelink {\n color: inherit;\n}\n.mutelink:visited {\n color: inherit;\n}\n.dotlist {\n list-style-type: disc;\n text-align: left;\n}\n.well-sm {\n margin: 10px 0px;\n}\n.subheading {\n font-size: 20px;\n margin: 20px 0px;\n white-space: pre-wrap;\n}\n.donation-form-group {\n text-align: left;\n font-size: 12px;\n}\n.beitritt-form-group {\n text-align: left;\n}\n.modal-content {\n border-radius: 0;\n -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n -moz-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n.bold {\n font-weight: bold;\n}\n.fokus-category {\n font-size: 20px;\n}\n.settings-form-control {\n width: 200px;\n margin-top: 10px;\n}\n.bitcoins {\n text-align: center;\n}\n.checkbox {\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.non-bold {\n font-weight: normal;\n}\n/* \n\n\n\n\n\nMixed \n\n\n\n\n\n*/\n.quicktip.aufruf {\n border-left: 3px solid #FF4000;\n color: #FF4000;\n}\n.settings-checkbox .settings-icon {\n margin-left: 5px;\n font-size: 12px;\n}\n.settings-btn + .settings-btn {\n margin-left: 10px;\n}\n.wikiqtextract p {\n margin-bottom: 0;\n}\nfooter ul.list-inline {\n width: 100%;\n}\ni.fa {\n background-color: transparent;\n}\na.content.hidden-xs {\n color: #333;\n}\na.navbar-brand {\n line-height: 100%!important;\n padding: 0;\n position: absolute;\n z-index: 5;\n left: 10px;\n}\nnav .navbar-brand > div.logo {\n height: 100%;\n}\n.logo {\n height: 30px!important;\n}\n.logo > h1 {\n font-size: 30px;\n}\n.dotlist li {\n margin-bottom: 5px;\n}\nform.contact {\n max-width: 500px;\n}\nlabel.select-label {\n margin-bottom: 0;\n margin-top: 10px;\n}\n@media print {\n .noprint {\n  display: none!important;\n }\n}\n.donation-form-group label {\n font-weight: bold;\n}\n.quicktip h1 {\n font-size: 22px;\n margin-top: 0px;\n}\n/* \n\n\n\n\n\nBy Element \n\n\n\n\n\n\n*/\n* {\n font-family: Liberation Sans, sans-serif;\n}\nsection {\n padding: 10px;\n box-shadow: 5px 5px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.55);\n -moz-box-shadow: 5px 5px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.55);\n}\nfooter {\n margin-top: 8%;\n bottom: 0;\n width: 100%;\n}\nbody {\n margin: 0;\n}\n/*header {\n  position: fixed;\n  background-color: white;\n  z-index: 500;\n  width: 100%;\n  height: 50px;\n}*/\naddress {\n white-space: pre;\n}\ncode {\n white-space: pre-wrap;\n overflow-wrap: break-word;\n word-break: break-word;\n}\n/* \n\n\n\n\n\nMixed \n\n\n\n\n\n\n*/\nlabel a {\n color: inherit;\n}\nlabel a:hover {\n text-decoration: none;\n color: inherit;\n}\nfooter li {\n width: 33%;\n text-align: center;\n}\nfooter img {\n max-width: 100%;\n}\n.searchform-bonus {\n list-style-type: none;\n text-align: center;\n margin-left: 0!important;\n margin-top: 10px;\n}\nfieldset input[type=text] {\n width: 100%;\n padding-left: 10px;\n padding-right: 10px;\n border-width: 1px;\n overflow: visible;\n}\nmain fieldset {\n border: 0;\n}\nnav h1 {\n height: 100%;\n padding-left: 20px;\n padding-top: 8px;\n font-family: sans-serif;\n font-style: italic;\n margin: 0;\n font-weight: bold;\n line-height: 1;\n white-space: nowrap;\n}\nbody > div {\n padding-top: 70px;\n}\n#map,\n#map div {\n display: flex;\n margin: 0;\n}\n.nav-tabs > li > a {\n -webkit-border-radius: 0;\n -moz-border-radius: 0;\n border-radius: 0;\n}\n.tab-content {\n padding-top: 10px;\n}\n.hostlabel a:link,\n.hostlabel a:visited {\n color: #FFFFFF;\n}\n.hostlabel {\n display: none;\n position: relative;\n margin-top: -14px;\n background-color: #333;\n}\n.img:hover .hostlabel {\n display: block;\n}\n.tab-pane.active {\n -moz-box-shadow: 5px 5px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.55);\n padding: 10px 0;\n padding-top: 0;\n}\n/* Hier der Style für unsere Suchleiste */\n.navbar-resultpage {\n right: initial;\n left: initial;\n margin-bottom: 0px;\n}\n@media (max-width: 767px) {\n .navbar-resultpage {\n  right: 0px!important;\n  left: 0px!important;\n }\n}\n.tab-pane .alert {\n margin: 10px 0;\n padding: 5px 15px;\n}\n.alert ul {\n list-style-type: none;\n padding-left: 49px;\n}\n.navbar-resultpage .container {\n padding: 0px;\n margin: 0px;\n}\n.navbar-resultpage .logo {\n padding-top: 0px;\n}\n.navbar-resultpage .input-group {\n margin: 0px 5px;\n}\n.dense-col {\n padding: 0px;\n}\n/* Logo */\n.logo {\n height: 35px;\n padding: 5px 0;\n}\n.logo > a {\n line-height: 100%;\n height: 100%;\n display: block;\n}\n#research ul.list-inline {\n margin-left: 0;\n width: 100%;\n}\n@media (max-width: 767px) {\n #research .visible-xs {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n.input-group-addon {\n padding: 0;\n}\ninput#eingabeTop {\n height: 35px;\n}\nnav .input-group {\n height: 35px;\n padding: 5px 0;\n}\n/*header ul {\n  height: 100%;\n  vertical-align: middle;\n}*/\n#research nav ul > li {\n width: 20%;\n vertical-align: middle;\n padding-left: 15px;\n padding-right: 15px;\n}\n#research nav ul > li.visible-xs {\n width: 10%;\n padding-left: 15px;\n padding-right: 15px;\n}\n.navbar-resultpage {\n background-color: white;\n}\n.logo h1 {\n font-family: Liberation Sans, sans-serif;\n font-style: italic;\n margin: 0;\n font-weight: bold;\n line-height: 1;\n white-space: nowrap;\n}\n#search {\n background-color: inherit;\n border: 0;\n width: 50px;\n height: 100%;\n}\n#reSearch a {\n color: black;\n}\n.content-wrapper {\n padding: 0px;\n padding-top: 52px;\n background-color: white;\n -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n -moz-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n#helpButton {\n color: black;\n}\nbody {\n background-image: inherit;\n background-color: rgba(2, 93, 140, 0.03);\n}\na#donation,\na#donation:visited {\n color: inherit;\n}\na#donation:hover {\n color: red;\n}\na:visited {\n color: #792ea1;\n}\na:hover {\n text-decoration: none;\n color: red;\n}\n/* Hier der Style für unsere Tabliste */\n#foki {\n background-color: white;\n}\n#foki li a {\n color: grey;\n padding: 5px 5px;\n}\n#foki li.active a {\n color: black;\n background-color: white;\n}\n#foki li.active span + span {\n display: inline!important;\n}\n#spenden {\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n}\n#spruch .author {\n font-size: 80%;\n font-weight: normal;\n font-style: italic;\n color: #333333;\n}\n#spruch > p {\n margin-bottom: 0;\n}\n#spruch > p + p {\n margin-top: 4px;\n}\n/* Hier der Style für die einzelnen Ergebnisboxen */\n.result {\n margin-bottom: 10px;\n width: 100%;\n}\n.result > .number {\n font-size: 15px;\n line-height: 1;\n text-align: right;\n}\n.result > .resultInformation {\n border-radius: 5px;\n}\n.result .title {\n color: black;\n text-decoration: none;\n font-size: 14px;\n font-weight: bold;\n margin-bottom: 0;\n white-space: nowrap;\n line-height: 1.1;\n max-width: 115ch;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n}\n.result .link {\n font-size: 13px;\n margin: 0;\n line-height: 1.5;\n}\n.result .link-link {\n white-space: nowrap;\n max-width: 60%;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n float: left;\n}\n.result .link > div {\n white-space: nowrap;\n}\n.result .link > span {\n white-space: nowrap;\n margin: 0 5px;\n}\n.result .link .options {\n color: #333;\n float: left;\n}\n/*\n.result .link:hover {\n  cursor: pointer;\n}*/\n.result .link .options > a {\n color: #333;\n display: block;\n padding-left: 5px;\n padding-right: 5px;\n}\n.result .link .options > a > span {\n font-size: 10px;\n}\n.result .description {\n margin-bottom: 3px;\n color: black;\n font-size: 14px;\n line-height: 1.3;\n clear: both;\n}\n.result .description p {\n margin: 0;\n margin-bottom: 4px;\n}\n.result .description img {\n margin: 5px;\n margin-left: 0;\n margin-right: 15px;\n height: auto;\n width: auto;\n max-width: 120px;\n max-height: 200px;\n}\n.result.ad .description {\n max-width: 115ch;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n.result .hoster {\n font-size: 13px;\n margin: 0;\n color: #777;\n margin-right: 10px;\n white-space: nowrap;\n}\n.result .hoster a {\n color: #333;\n}\n.result .result-image > img {\n height: 100px;\n padding: 10px;\n}\n.result .proxy {\n font-size: 13px;\n margin-top: 0;\n white-space: nowrap;\n}\n.result .partnershop-info {\n font-size: 13px;\n margin-top: 0;\n margin-left: 10px;\n}\n.result .proxy img {\n margin-bottom: 0px;\n margin-right: 2px;\n}\n.description-container {\n margin: 0!important;\n}\n.result .image > img {\n max-width: 100%;\n}\n.options-list > li:hover {\n background-color: lightgrey;\n}\n.options-list > li > a {\n color: #333;\n white-space: nowrap;\n display: block;\n padding: 5px 14px;\n}\n.options-list > li input[type=submit] {\n width: 100%;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n margin: 5px 0;\n}\n#quicktips iframe {\n width: 100%;\n background-color: transparent;\n border: 0px none transparent;\n padding: 0px;\n overflow: hidden;\n}\n/* Hier der Style für die Bilder */\n#fit-width .masonry {\n margin: 0 auto;\n}\n.item {\n width: 150px;\n text-align: center;\n margin-bottom: 10px;\n}\n#container {\n margin: 10px auto;\n}\n/* Style für den Footer */\nfooter {\n text-align: center;\n}\nfooter a {\n color: black!important;\n}\n/* Placeholder für ladende Tabs */\n.loader {\n text-align: center;\n margin-top: 20px;\n}\n.loader > img {\n width: 30px;\n}\n.pager {\n text-align: center;\n}\n#searchplugin {\n display: none;\n position: fixed;\n top: 50px;\n right: 10px;\n z-index: 501;\n width: 25%;\n}\n#searchplugin > div {\n text-align: center;\n padding-top: 5px;\n}\n#searchplugin > div > a {\n color: white;\n}\n@media (min-width: 768px) {\n #searchplugin {\n  display: initial;\n }\n}\n.product {\n text-align: center;\n border: 1px dotted lightgrey;\n padding: 5px;\n max-width: 150px;\n}\n.product a {\n color: #333;\n}\n.product .price {\n position: relative;\n top: 20px;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);\n color: #333;\n text-align: left;\n width: 80px;\n font-weight: bold;\n}\n.product .title {\n font-size: 12px;\n font-weight: bold;\n text-align: left;\n max-height: 31px;\n overflow: hidden;\n margin-bottom: 4px;\n}\n.product .shop {\n font-size: 10px;\n text-align: left;\n color: green;\n margin-bottom: 6px;\n}\n.product .shipping {\n font-size: 10px;\n text-align: left;\n}\n.lightslider {\n overflow: visible!important;\n}\n.lSPrev > span,\n.lSNext > span {\n background-color: black;\n padding: 5px;\n}\n#mark {\n font-size: 13px;\n}\n#mark a {\n margin-left: 3px;\n}\n.product img {\n max-width: 100px;\n}\n@media (max-width: 767px) {\n .resultContainer {\n  padding-left: 0;\n  padding-right: 0;\n }\n}\n.qtheader {\n font-size: 16px;\n margin: 0px;\n font-weight: bold;\n}\n.detail-short {\n font-weight: bold;\n font-size: 18px;\n line-height: 30px;\n}\n.qt-icon {\n height: 60px;\n}\n#about-us a:visited {\n color: #2A2ADE;\n}\n#anpassen-label a {\n color: #333;\n}\n#foki {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: center;\n}\n#foki * {\n margin: 0px 5px;\n}\n#foki * ~ * {\n margin-left: 5px;\n}\n#foki input {\n visibility: hidden;\n}\n#foki input + .custom-focus-label {\n border-radius: 7px 0px 0px 7px;\n}\n#foki input + .custom-focus-label + .custom-focus-edit {\n margin-left: 5px;\n display: inline-block;\n border-radius: 0px 7px 7px 0px;\n}\n#foki label > span {\n margin-right: 5px;\n}\n#foki label span {\n background-color: transparent;\n}\n.focus {\n margin: 0px;\n}\n.focus ~ .focus {\n margin-left: 10px;\n}\n.focus-radio:checked + .focus-label,\n.focus-radio:checked + .focus-label + .focus-edit {\n background-color: #e3e3e3;\n}\n.focus-label,\n.focus-edit {\n margin: 0px;\n border-radius: 7px;\n padding: 7px;\n font-weight: normal;\n}\n.focus:hover .focus-label,\n.focus:hover .focus-edit {\n cursor: pointer;\n background-color: #e3e3e3;\n}\n#addFocusBtn {\n margin-left: 10px;\n}\n#settings-btn {\n margin-left: auto;\n}\n#settings-btn > * {\n vertical-align: middle;\n}\n.searchform-bonus li {\n margin: 5px;\n}\n#settingsButtons {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n}\n#settingsButtons a,\n#settingsButtons input {\n margin-top: 25px;\n}\n#settings-abort-btn {\n color: white;\n margin-right: auto;\n}\n/*!\n * Font Awesome 4.7.0 by @davegandy - http://fontawesome.io - @fontawesome\n * License - http://fontawesome.io/license (Font: SIL OFL 1.1, CSS: MIT License)\n */\n/* FONT PATH\n * -------------------------- */\n@font-face {\n font-family: 'FontAwesome';\n src: url('../../../../fonts/fontawesome-webfont.eot?v=4.7.0');\n src: url('../../../../fonts/fontawesome-webfont.eot?#iefix&v=4.7.0') format('embedded-opentype'), url('../../../../fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0') format('woff2'), url('../../../../fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.7.0') format('woff'), url('../../../../fonts/fontawesome-webfont.ttf?v=4.7.0') format('truetype'), url('../../../../fonts/fontawesome-webfont.svg?v=4.7.0#fontawesomeregular') format('svg');\n font-weight: normal;\n font-style: normal;\n}\n.fa {\n display: inline-block;\n font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome;\n font-size: inherit;\n text-rendering: auto;\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\n -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\n}\n/* makes the font 33% larger relative to the icon container */\n.fa-lg {\n font-size: 1.33333333em;\n line-height: 0.75em;\n vertical-align: -15%;\n}\n.fa-2x {\n font-size: 2em;\n}\n.fa-3x {\n font-size: 3em;\n}\n.fa-4x {\n font-size: 4em;\n}\n.fa-5x {\n font-size: 5em;\n}\n.fa-fw {\n width: 1.28571429em;\n text-align: center;\n}\n.fa-ul {\n padding-left: 0;\n margin-left: 2.14285714em;\n list-style-type: none;\n}\n.fa-ul > li {\n position: relative;\n}\n.fa-li {\n position: absolute;\n left: -2.14285714em;\n width: 2.14285714em;\n top: 0.14285714em;\n text-align: center;\n}\n.fa-li.fa-lg {\n left: -1.85714286em;\n}\n.fa-border {\n padding: .2em .25em .15em;\n border: solid 0.08em #eee;\n border-radius: .1em;\n}\n.fa-pull-left {\n float: left;\n}\n.fa-pull-right {\n float: right;\n}\n.fa.fa-pull-left {\n margin-right: .3em;\n}\n.fa.fa-pull-right {\n margin-left: .3em;\n}\n/* Deprecated as of 4.4.0 */\n.pull-right {\n float: right;\n}\n.pull-left {\n float: left;\n}\n.fa.pull-left {\n margin-right: .3em;\n}\n.fa.pull-right {\n margin-left: .3em;\n}\n.fa-spin {\n -webkit-animation: fa-spin 2s infinite linear;\n animation: fa-spin 2s infinite linear;\n}\n.fa-pulse {\n -webkit-animation: fa-spin 1s infinite steps(8);\n animation: fa-spin 1s infinite steps(8);\n}\n@-webkit-keyframes fa-spin {\n 0% {\n  -webkit-transform: rotate(0deg);\n  transform: rotate(0deg);\n }\n 100% {\n  -webkit-transform: rotate(359deg);\n  transform: rotate(359deg);\n }\n}\n@keyframes fa-spin {\n 0% {\n  -webkit-transform: rotate(0deg);\n  transform: rotate(0deg);\n }\n 100% {\n  -webkit-transform: rotate(359deg);\n  transform: rotate(359deg);\n }\n}\n.fa-rotate-90 {\n -ms-filter: \"progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1)\";\n -webkit-transform: rotate(90deg);\n -ms-transform: rotate(90deg);\n transform: rotate(90deg);\n}\n.fa-rotate-180 {\n -ms-filter: \"progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=2)\";\n -webkit-transform: rotate(180deg);\n -ms-transform: rotate(180deg);\n transform: rotate(180deg);\n}\n.fa-rotate-270 {\n -ms-filter: \"progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=3)\";\n -webkit-transform: rotate(270deg);\n -ms-transform: rotate(270deg);\n transform: rotate(270deg);\n}\n.fa-flip-horizontal {\n -ms-filter: \"progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=0, mirror=1)\";\n -webkit-transform: scale(-1, 1);\n -ms-transform: scale(-1, 1);\n transform: scale(-1, 1);\n}\n.fa-flip-vertical {\n -ms-filter: \"progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=2, mirror=1)\";\n -webkit-transform: scale(1, -1);\n -ms-transform: scale(1, -1);\n transform: scale(1, -1);\n}\n:root .fa-rotate-90,\n:root .fa-rotate-180,\n:root .fa-rotate-270,\n:root .fa-flip-horizontal,\n:root .fa-flip-vertical {\n filter: none;\n}\n.fa-stack {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 2em;\n height: 2em;\n line-height: 2em;\n vertical-align: middle;\n}\n.fa-stack-1x,\n.fa-stack-2x {\n position: absolute;\n left: 0;\n width: 100%;\n text-align: center;\n}\n.fa-stack-1x {\n line-height: inherit;\n}\n.fa-stack-2x {\n font-size: 2em;\n}\n.fa-inverse {\n color: #fff;\n}\n/* Font Awesome uses the Unicode Private Use Area (PUA) to ensure screen\n  readers do not read off random characters that represent icons */\n.fa-glass:before {\n content: \"\\f000\";\n}\n.fa-music:before {\n content: \"\\f001\";\n}\n.fa-search:before {\n content: \"\\f002\";\n}\n.fa-envelope-o:before {\n content: \"\\f003\";\n}\n.fa-heart:before {\n content: \"\\f004\";\n}\n.fa-star:before {\n content: \"\\f005\";\n}\n.fa-star-o:before {\n content: \"\\f006\";\n}\n.fa-user:before {\n content: \"\\f007\";\n}\n.fa-film:before {\n content: \"\\f008\";\n}\n.fa-th-large:before {\n content: \"\\f009\";\n}\n.fa-th:before {\n content: \"\\f00a\";\n}\n.fa-th-list:before {\n content: \"\\f00b\";\n}\n.fa-check:before {\n content: \"\\f00c\";\n}\n.fa-remove:before,\n.fa-close:before,\n.fa-times:before {\n content: \"\\f00d\";\n}\n.fa-search-plus:before {\n content: \"\\f00e\";\n}\n.fa-search-minus:before {\n content: \"\\f010\";\n}\n.fa-power-off:before {\n content: \"\\f011\";\n}\n.fa-signal:before {\n content: \"\\f012\";\n}\n.fa-gear:before,\n.fa-cog:before {\n content: \"\\f013\";\n}\n.fa-trash-o:before {\n content: \"\\f014\";\n}\n.fa-home:before {\n content: \"\\f015\";\n}\n.fa-file-o:before {\n content: \"\\f016\";\n}\n.fa-clock-o:before {\n content: \"\\f017\";\n}\n.fa-road:before {\n content: \"\\f018\";\n}\n.fa-download:before {\n content: \"\\f019\";\n}\n.fa-arrow-circle-o-down:before {\n content: \"\\f01a\";\n}\n.fa-arrow-circle-o-up:before {\n content: \"\\f01b\";\n}\n.fa-inbox:before {\n content: \"\\f01c\";\n}\n.fa-play-circle-o:before {\n content: \"\\f01d\";\n}\n.fa-rotate-right:before,\n.fa-repeat:before {\n content: \"\\f01e\";\n}\n.fa-refresh:before {\n content: \"\\f021\";\n}\n.fa-list-alt:before {\n content: \"\\f022\";\n}\n.fa-lock:before {\n content: \"\\f023\";\n}\n.fa-flag:before {\n content: \"\\f024\";\n}\n.fa-headphones:before {\n content: \"\\f025\";\n}\n.fa-volume-off:before {\n content: \"\\f026\";\n}\n.fa-volume-down:before {\n content: \"\\f027\";\n}\n.fa-volume-up:before {\n content: \"\\f028\";\n}\n.fa-qrcode:before {\n content: \"\\f029\";\n}\n.fa-barcode:before {\n content: \"\\f02a\";\n}\n.fa-tag:before {\n content: \"\\f02b\";\n}\n.fa-tags:before {\n content: \"\\f02c\";\n}\n.fa-book:before {\n content: \"\\f02d\";\n}\n.fa-bookmark:before {\n content: \"\\f02e\";\n}\n.fa-print:before {\n content: \"\\f02f\";\n}\n.fa-camera:before {\n content: \"\\f030\";\n}\n.fa-font:before {\n content: \"\\f031\";\n}\n.fa-bold:before {\n content: \"\\f032\";\n}\n.fa-italic:before {\n content: \"\\f033\";\n}\n.fa-text-height:before {\n content: \"\\f034\";\n}\n.fa-text-width:before {\n content: \"\\f035\";\n}\n.fa-align-left:before {\n content: \"\\f036\";\n}\n.fa-align-center:before {\n content: \"\\f037\";\n}\n.fa-align-right:before {\n content: \"\\f038\";\n}\n.fa-align-justify:before {\n content: \"\\f039\";\n}\n.fa-list:before {\n content: \"\\f03a\";\n}\n.fa-dedent:before,\n.fa-outdent:before {\n content: \"\\f03b\";\n}\n.fa-indent:before {\n content: \"\\f03c\";\n}\n.fa-video-camera:before {\n content: \"\\f03d\";\n}\n.fa-photo:before,\n.fa-image:before,\n.fa-picture-o:before {\n content: \"\\f03e\";\n}\n.fa-pencil:before {\n content: \"\\f040\";\n}\n.fa-map-marker:before {\n content: \"\\f041\";\n}\n.fa-adjust:before {\n content: \"\\f042\";\n}\n.fa-tint:before {\n content: \"\\f043\";\n}\n.fa-edit:before,\n.fa-pencil-square-o:before {\n content: \"\\f044\";\n}\n.fa-share-square-o:before {\n content: \"\\f045\";\n}\n.fa-check-square-o:before {\n content: \"\\f046\";\n}\n.fa-arrows:before {\n content: \"\\f047\";\n}\n.fa-step-backward:before {\n content: \"\\f048\";\n}\n.fa-fast-backward:before {\n content: \"\\f049\";\n}\n.fa-backward:before {\n content: \"\\f04a\";\n}\n.fa-play:before {\n content: \"\\f04b\";\n}\n.fa-pause:before {\n content: \"\\f04c\";\n}\n.fa-stop:before {\n content: \"\\f04d\";\n}\n.fa-forward:before {\n content: \"\\f04e\";\n}\n.fa-fast-forward:before {\n content: \"\\f050\";\n}\n.fa-step-forward:before {\n content: \"\\f051\";\n}\n.fa-eject:before {\n content: \"\\f052\";\n}\n.fa-chevron-left:before {\n content: \"\\f053\";\n}\n.fa-chevron-right:before {\n content: \"\\f054\";\n}\n.fa-plus-circle:before {\n content: \"\\f055\";\n}\n.fa-minus-circle:before {\n content: \"\\f056\";\n}\n.fa-times-circle:before {\n content: \"\\f057\";\n}\n.fa-check-circle:before {\n content: \"\\f058\";\n}\n.fa-question-circle:before {\n content: \"\\f059\";\n}\n.fa-info-circle:before {\n content: \"\\f05a\";\n}\n.fa-crosshairs:before {\n content: \"\\f05b\";\n}\n.fa-times-circle-o:before {\n content: \"\\f05c\";\n}\n.fa-check-circle-o:before {\n content: \"\\f05d\";\n}\n.fa-ban:before {\n content: \"\\f05e\";\n}\n.fa-arrow-left:before {\n content: \"\\f060\";\n}\n.fa-arrow-right:before {\n content: \"\\f061\";\n}\n.fa-arrow-up:before {\n content: \"\\f062\";\n}\n.fa-arrow-down:before {\n content: \"\\f063\";\n}\n.fa-mail-forward:before,\n.fa-share:before {\n content: \"\\f064\";\n}\n.fa-expand:before {\n content: \"\\f065\";\n}\n.fa-compress:before {\n content: \"\\f066\";\n}\n.fa-plus:before {\n content: \"\\f067\";\n}\n.fa-minus:before {\n content: \"\\f068\";\n}\n.fa-asterisk:before {\n content: \"\\f069\";\n}\n.fa-exclamation-circle:before {\n content: \"\\f06a\";\n}\n.fa-gift:before {\n content: \"\\f06b\";\n}\n.fa-leaf:before {\n content: \"\\f06c\";\n}\n.fa-fire:before {\n content: \"\\f06d\";\n}\n.fa-eye:before {\n content: \"\\f06e\";\n}\n.fa-eye-slash:before {\n content: \"\\f070\";\n}\n.fa-warning:before,\n.fa-exclamation-triangle:before {\n content: \"\\f071\";\n}\n.fa-plane:before {\n content: \"\\f072\";\n}\n.fa-calendar:before {\n content: \"\\f073\";\n}\n.fa-random:before {\n content: \"\\f074\";\n}\n.fa-comment:before {\n content: \"\\f075\";\n}\n.fa-magnet:before {\n content: \"\\f076\";\n}\n.fa-chevron-up:before {\n content: \"\\f077\";\n}\n.fa-chevron-down:before {\n content: \"\\f078\";\n}\n.fa-retweet:before {\n content: \"\\f079\";\n}\n.fa-shopping-cart:before {\n content: \"\\f07a\";\n}\n.fa-folder:before {\n content: \"\\f07b\";\n}\n.fa-folder-open:before {\n content: \"\\f07c\";\n}\n.fa-arrows-v:before {\n content: \"\\f07d\";\n}\n.fa-arrows-h:before {\n content: \"\\f07e\";\n}\n.fa-bar-chart-o:before,\n.fa-bar-chart:before {\n content: \"\\f080\";\n}\n.fa-twitter-square:before {\n content: \"\\f081\";\n}\n.fa-facebook-square:before {\n content: \"\\f082\";\n}\n.fa-camera-retro:before {\n content: \"\\f083\";\n}\n.fa-key:before {\n content: \"\\f084\";\n}\n.fa-gears:before,\n.fa-cogs:before {\n content: \"\\f085\";\n}\n.fa-comments:before {\n content: \"\\f086\";\n}\n.fa-thumbs-o-up:before {\n content: \"\\f087\";\n}\n.fa-thumbs-o-down:before {\n content: \"\\f088\";\n}\n.fa-star-half:before {\n content: \"\\f089\";\n}\n.fa-heart-o:before {\n content: \"\\f08a\";\n}\n.fa-sign-out:before {\n content: \"\\f08b\";\n}\n.fa-linkedin-square:before {\n content: \"\\f08c\";\n}\n.fa-thumb-tack:before {\n content: \"\\f08d\";\n}\n.fa-external-link:before {\n content: \"\\f08e\";\n}\n.fa-sign-in:before {\n content: \"\\f090\";\n}\n.fa-trophy:before {\n content: \"\\f091\";\n}\n.fa-github-square:before {\n content: \"\\f092\";\n}\n.fa-upload:before {\n content: \"\\f093\";\n}\n.fa-lemon-o:before {\n content: \"\\f094\";\n}\n.fa-phone:before {\n content: \"\\f095\";\n}\n.fa-square-o:before {\n content: \"\\f096\";\n}\n.fa-bookmark-o:before {\n content: \"\\f097\";\n}\n.fa-phone-square:before {\n content: \"\\f098\";\n}\n.fa-twitter:before {\n content: \"\\f099\";\n}\n.fa-facebook-f:before,\n.fa-facebook:before {\n content: \"\\f09a\";\n}\n.fa-github:before {\n content: \"\\f09b\";\n}\n.fa-unlock:before {\n content: \"\\f09c\";\n}\n.fa-credit-card:before {\n content: \"\\f09d\";\n}\n.fa-feed:before,\n.fa-rss:before {\n content: \"\\f09e\";\n}\n.fa-hdd-o:before {\n content: \"\\f0a0\";\n}\n.fa-bullhorn:before {\n content: \"\\f0a1\";\n}\n.fa-bell:before {\n content: \"\\f0f3\";\n}\n.fa-certificate:before {\n content: \"\\f0a3\";\n}\n.fa-hand-o-right:before {\n content: \"\\f0a4\";\n}\n.fa-hand-o-left:before {\n content: \"\\f0a5\";\n}\n.fa-hand-o-up:before {\n content: \"\\f0a6\";\n}\n.fa-hand-o-down:before {\n content: \"\\f0a7\";\n}\n.fa-arrow-circle-left:before {\n content: \"\\f0a8\";\n}\n.fa-arrow-circle-right:before {\n content: \"\\f0a9\";\n}\n.fa-arrow-circle-up:before {\n content: \"\\f0aa\";\n}\n.fa-arrow-circle-down:before {\n content: \"\\f0ab\";\n}\n.fa-globe:before {\n content: \"\\f0ac\";\n}\n.fa-wrench:before {\n content: \"\\f0ad\";\n}\n.fa-tasks:before {\n content: \"\\f0ae\";\n}\n.fa-filter:before {\n content: \"\\f0b0\";\n}\n.fa-briefcase:before {\n content: \"\\f0b1\";\n}\n.fa-arrows-alt:before {\n content: \"\\f0b2\";\n}\n.fa-group:before,\n.fa-users:before {\n content: \"\\f0c0\";\n}\n.fa-chain:before,\n.fa-link:before {\n content: \"\\f0c1\";\n}\n.fa-cloud:before {\n content: \"\\f0c2\";\n}\n.fa-flask:before {\n content: \"\\f0c3\";\n}\n.fa-cut:before,\n.fa-scissors:before {\n content: \"\\f0c4\";\n}\n.fa-copy:before,\n.fa-files-o:before {\n content: \"\\f0c5\";\n}\n.fa-paperclip:before {\n content: \"\\f0c6\";\n}\n.fa-save:before,\n.fa-floppy-o:before {\n content: \"\\f0c7\";\n}\n.fa-square:before {\n content: \"\\f0c8\";\n}\n.fa-navicon:before,\n.fa-reorder:before,\n.fa-bars:before {\n content: \"\\f0c9\";\n}\n.fa-list-ul:before {\n content: \"\\f0ca\";\n}\n.fa-list-ol:before {\n content: \"\\f0cb\";\n}\n.fa-strikethrough:before {\n content: \"\\f0cc\";\n}\n.fa-underline:before {\n content: \"\\f0cd\";\n}\n.fa-table:before {\n content: \"\\f0ce\";\n}\n.fa-magic:before {\n content: \"\\f0d0\";\n}\n.fa-truck:before {\n content: \"\\f0d1\";\n}\n.fa-pinterest:before {\n content: \"\\f0d2\";\n}\n.fa-pinterest-square:before {\n content: \"\\f0d3\";\n}\n.fa-google-plus-square:before {\n content: \"\\f0d4\";\n}\n.fa-google-plus:before {\n content: \"\\f0d5\";\n}\n.fa-money:before {\n content: \"\\f0d6\";\n}\n.fa-caret-down:before {\n content: \"\\f0d7\";\n}\n.fa-caret-up:before {\n content: \"\\f0d8\";\n}\n.fa-caret-left:before {\n content: \"\\f0d9\";\n}\n.fa-caret-right:before {\n content: \"\\f0da\";\n}\n.fa-columns:before {\n content: \"\\f0db\";\n}\n.fa-unsorted:before,\n.fa-sort:before {\n content: \"\\f0dc\";\n}\n.fa-sort-down:before,\n.fa-sort-desc:before {\n content: \"\\f0dd\";\n}\n.fa-sort-up:before,\n.fa-sort-asc:before {\n content: \"\\f0de\";\n}\n.fa-envelope:before {\n content: \"\\f0e0\";\n}\n.fa-linkedin:before {\n content: \"\\f0e1\";\n}\n.fa-rotate-left:before,\n.fa-undo:before {\n content: \"\\f0e2\";\n}\n.fa-legal:before,\n.fa-gavel:before {\n content: \"\\f0e3\";\n}\n.fa-dashboard:before,\n.fa-tachometer:before {\n content: \"\\f0e4\";\n}\n.fa-comment-o:before {\n content: \"\\f0e5\";\n}\n.fa-comments-o:before {\n content: \"\\f0e6\";\n}\n.fa-flash:before,\n.fa-bolt:before {\n content: \"\\f0e7\";\n}\n.fa-sitemap:before {\n content: \"\\f0e8\";\n}\n.fa-umbrella:before {\n content: \"\\f0e9\";\n}\n.fa-paste:before,\n.fa-clipboard:before {\n content: \"\\f0ea\";\n}\n.fa-lightbulb-o:before {\n content: \"\\f0eb\";\n}\n.fa-exchange:before {\n content: \"\\f0ec\";\n}\n.fa-cloud-download:before {\n content: \"\\f0ed\";\n}\n.fa-cloud-upload:before {\n content: \"\\f0ee\";\n}\n.fa-user-md:before {\n content: \"\\f0f0\";\n}\n.fa-stethoscope:before {\n content: \"\\f0f1\";\n}\n.fa-suitcase:before {\n content: \"\\f0f2\";\n}\n.fa-bell-o:before {\n content: \"\\f0a2\";\n}\n.fa-coffee:before {\n content: \"\\f0f4\";\n}\n.fa-cutlery:before {\n content: \"\\f0f5\";\n}\n.fa-file-text-o:before {\n content: \"\\f0f6\";\n}\n.fa-building-o:before {\n content: \"\\f0f7\";\n}\n.fa-hospital-o:before {\n content: \"\\f0f8\";\n}\n.fa-ambulance:before {\n content: \"\\f0f9\";\n}\n.fa-medkit:before {\n content: \"\\f0fa\";\n}\n.fa-fighter-jet:before {\n content: \"\\f0fb\";\n}\n.fa-beer:before {\n content: \"\\f0fc\";\n}\n.fa-h-square:before {\n content: \"\\f0fd\";\n}\n.fa-plus-square:before {\n content: \"\\f0fe\";\n}\n.fa-angle-double-left:before {\n content: \"\\f100\";\n}\n.fa-angle-double-right:before {\n content: \"\\f101\";\n}\n.fa-angle-double-up:before {\n content: \"\\f102\";\n}\n.fa-angle-double-down:before {\n content: \"\\f103\";\n}\n.fa-angle-left:before {\n content: \"\\f104\";\n}\n.fa-angle-right:before {\n content: \"\\f105\";\n}\n.fa-angle-up:before {\n content: \"\\f106\";\n}\n.fa-angle-down:before {\n content: \"\\f107\";\n}\n.fa-desktop:before {\n content: \"\\f108\";\n}\n.fa-laptop:before {\n content: \"\\f109\";\n}\n.fa-tablet:before {\n content: \"\\f10a\";\n}\n.fa-mobile-phone:before,\n.fa-mobile:before {\n content: \"\\f10b\";\n}\n.fa-circle-o:before {\n content: \"\\f10c\";\n}\n.fa-quote-left:before {\n content: \"\\f10d\";\n}\n.fa-quote-right:before {\n content: \"\\f10e\";\n}\n.fa-spinner:before {\n content: \"\\f110\";\n}\n.fa-circle:before {\n content: \"\\f111\";\n}\n.fa-mail-reply:before,\n.fa-reply:before {\n content: \"\\f112\";\n}\n.fa-github-alt:before {\n content: \"\\f113\";\n}\n.fa-folder-o:before {\n content: \"\\f114\";\n}\n.fa-folder-open-o:before {\n content: \"\\f115\";\n}\n.fa-smile-o:before {\n content: \"\\f118\";\n}\n.fa-frown-o:before {\n content: \"\\f119\";\n}\n.fa-meh-o:before {\n content: \"\\f11a\";\n}\n.fa-gamepad:before {\n content: \"\\f11b\";\n}\n.fa-keyboard-o:before {\n content: \"\\f11c\";\n}\n.fa-flag-o:before {\n content: \"\\f11d\";\n}\n.fa-flag-checkered:before {\n content: \"\\f11e\";\n}\n.fa-terminal:before {\n content: \"\\f120\";\n}\n.fa-code:before {\n content: \"\\f121\";\n}\n.fa-mail-reply-all:before,\n.fa-reply-all:before {\n content: \"\\f122\";\n}\n.fa-star-half-empty:before,\n.fa-star-half-full:before,\n.fa-star-half-o:before {\n content: \"\\f123\";\n}\n.fa-location-arrow:before {\n content: \"\\f124\";\n}\n.fa-crop:before {\n content: \"\\f125\";\n}\n.fa-code-fork:before {\n content: \"\\f126\";\n}\n.fa-unlink:before,\n.fa-chain-broken:before {\n content: \"\\f127\";\n}\n.fa-question:before {\n content: \"\\f128\";\n}\n.fa-info:before {\n content: \"\\f129\";\n}\n.fa-exclamation:before {\n content: \"\\f12a\";\n}\n.fa-superscript:before {\n content: \"\\f12b\";\n}\n.fa-subscript:before {\n content: \"\\f12c\";\n}\n.fa-eraser:before {\n content: \"\\f12d\";\n}\n.fa-puzzle-piece:before {\n content: \"\\f12e\";\n}\n.fa-microphone:before {\n content: \"\\f130\";\n}\n.fa-microphone-slash:before {\n content: \"\\f131\";\n}\n.fa-shield:before {\n content: \"\\f132\";\n}\n.fa-calendar-o:before {\n content: \"\\f133\";\n}\n.fa-fire-extinguisher:before {\n content: \"\\f134\";\n}\n.fa-rocket:before {\n content: \"\\f135\";\n}\n.fa-maxcdn:before {\n content: \"\\f136\";\n}\n.fa-chevron-circle-left:before {\n content: \"\\f137\";\n}\n.fa-chevron-circle-right:before {\n content: \"\\f138\";\n}\n.fa-chevron-circle-up:before {\n content: \"\\f139\";\n}\n.fa-chevron-circle-down:before {\n content: \"\\f13a\";\n}\n.fa-html5:before {\n content: \"\\f13b\";\n}\n.fa-css3:before {\n content: \"\\f13c\";\n}\n.fa-anchor:before {\n content: \"\\f13d\";\n}\n.fa-unlock-alt:before {\n content: \"\\f13e\";\n}\n.fa-bullseye:before {\n content: \"\\f140\";\n}\n.fa-ellipsis-h:before {\n content: \"\\f141\";\n}\n.fa-ellipsis-v:before {\n content: \"\\f142\";\n}\n.fa-rss-square:before {\n content: \"\\f143\";\n}\n.fa-play-circle:before {\n content: \"\\f144\";\n}\n.fa-ticket:before {\n content: \"\\f145\";\n}\n.fa-minus-square:before {\n content: \"\\f146\";\n}\n.fa-minus-square-o:before {\n content: \"\\f147\";\n}\n.fa-level-up:before {\n content: \"\\f148\";\n}\n.fa-level-down:before {\n content: \"\\f149\";\n}\n.fa-check-square:before {\n content: \"\\f14a\";\n}\n.fa-pencil-square:before {\n content: \"\\f14b\";\n}\n.fa-external-link-square:before {\n content: \"\\f14c\";\n}\n.fa-share-square:before {\n content: \"\\f14d\";\n}\n.fa-compass:before {\n content: \"\\f14e\";\n}\n.fa-toggle-down:before,\n.fa-caret-square-o-down:before {\n content: \"\\f150\";\n}\n.fa-toggle-up:before,\n.fa-caret-square-o-up:before {\n content: \"\\f151\";\n}\n.fa-toggle-right:before,\n.fa-caret-square-o-right:before {\n content: \"\\f152\";\n}\n.fa-euro:before,\n.fa-eur:before {\n content: \"\\f153\";\n}\n.fa-gbp:before {\n content: \"\\f154\";\n}\n.fa-dollar:before,\n.fa-usd:before {\n content: \"\\f155\";\n}\n.fa-rupee:before,\n.fa-inr:before {\n content: \"\\f156\";\n}\n.fa-cny:before,\n.fa-rmb:before,\n.fa-yen:before,\n.fa-jpy:before {\n content: \"\\f157\";\n}\n.fa-ruble:before,\n.fa-rouble:before,\n.fa-rub:before {\n content: \"\\f158\";\n}\n.fa-won:before,\n.fa-krw:before {\n content: \"\\f159\";\n}\n.fa-bitcoin:before,\n.fa-btc:before {\n content: \"\\f15a\";\n}\n.fa-file:before {\n content: \"\\f15b\";\n}\n.fa-file-text:before {\n content: \"\\f15c\";\n}\n.fa-sort-alpha-asc:before {\n content: \"\\f15d\";\n}\n.fa-sort-alpha-desc:before {\n content: \"\\f15e\";\n}\n.fa-sort-amount-asc:before {\n content: \"\\f160\";\n}\n.fa-sort-amount-desc:before {\n content: \"\\f161\";\n}\n.fa-sort-numeric-asc:before {\n content: \"\\f162\";\n}\n.fa-sort-numeric-desc:before {\n content: \"\\f163\";\n}\n.fa-thumbs-up:before {\n content: \"\\f164\";\n}\n.fa-thumbs-down:before {\n content: \"\\f165\";\n}\n.fa-youtube-square:before {\n content: \"\\f166\";\n}\n.fa-youtube:before {\n content: \"\\f167\";\n}\n.fa-xing:before {\n content: \"\\f168\";\n}\n.fa-xing-square:before {\n content: \"\\f169\";\n}\n.fa-youtube-play:before {\n content: \"\\f16a\";\n}\n.fa-dropbox:before {\n content: \"\\f16b\";\n}\n.fa-stack-overflow:before {\n content: \"\\f16c\";\n}\n.fa-instagram:before {\n content: \"\\f16d\";\n}\n.fa-flickr:before {\n content: \"\\f16e\";\n}\n.fa-adn:before {\n content: \"\\f170\";\n}\n.fa-bitbucket:before {\n content: \"\\f171\";\n}\n.fa-bitbucket-square:before {\n content: \"\\f172\";\n}\n.fa-tumblr:before {\n content: \"\\f173\";\n}\n.fa-tumblr-square:before {\n content: \"\\f174\";\n}\n.fa-long-arrow-down:before {\n content: \"\\f175\";\n}\n.fa-long-arrow-up:before {\n content: \"\\f176\";\n}\n.fa-long-arrow-left:before {\n content: \"\\f177\";\n}\n.fa-long-arrow-right:before {\n content: \"\\f178\";\n}\n.fa-apple:before {\n content: \"\\f179\";\n}\n.fa-windows:before {\n content: \"\\f17a\";\n}\n.fa-android:before {\n content: \"\\f17b\";\n}\n.fa-linux:before {\n content: \"\\f17c\";\n}\n.fa-dribbble:before {\n content: \"\\f17d\";\n}\n.fa-skype:before {\n content: \"\\f17e\";\n}\n.fa-foursquare:before {\n content: \"\\f180\";\n}\n.fa-trello:before {\n content: \"\\f181\";\n}\n.fa-female:before {\n content: \"\\f182\";\n}\n.fa-male:before {\n content: \"\\f183\";\n}\n.fa-gittip:before,\n.fa-gratipay:before {\n content: \"\\f184\";\n}\n.fa-sun-o:before {\n content: \"\\f185\";\n}\n.fa-moon-o:before {\n content: \"\\f186\";\n}\n.fa-archive:before {\n content: \"\\f187\";\n}\n.fa-bug:before {\n content: \"\\f188\";\n}\n.fa-vk:before {\n content: \"\\f189\";\n}\n.fa-weibo:before {\n content: \"\\f18a\";\n}\n.fa-renren:before {\n content: \"\\f18b\";\n}\n.fa-pagelines:before {\n content: \"\\f18c\";\n}\n.fa-stack-exchange:before {\n content: \"\\f18d\";\n}\n.fa-arrow-circle-o-right:before {\n content: \"\\f18e\";\n}\n.fa-arrow-circle-o-left:before {\n content: \"\\f190\";\n}\n.fa-toggle-left:before,\n.fa-caret-square-o-left:before {\n content: \"\\f191\";\n}\n.fa-dot-circle-o:before {\n content: \"\\f192\";\n}\n.fa-wheelchair:before {\n content: \"\\f193\";\n}\n.fa-vimeo-square:before {\n content: \"\\f194\";\n}\n.fa-turkish-lira:before,\n.fa-try:before {\n content: \"\\f195\";\n}\n.fa-plus-square-o:before {\n content: \"\\f196\";\n}\n.fa-space-shuttle:before {\n content: \"\\f197\";\n}\n.fa-slack:before {\n content: \"\\f198\";\n}\n.fa-envelope-square:before {\n content: \"\\f199\";\n}\n.fa-wordpress:before {\n content: \"\\f19a\";\n}\n.fa-openid:before {\n content: \"\\f19b\";\n}\n.fa-institution:before,\n.fa-bank:before,\n.fa-university:before {\n content: \"\\f19c\";\n}\n.fa-mortar-board:before,\n.fa-graduation-cap:before {\n content: \"\\f19d\";\n}\n.fa-yahoo:before {\n content: \"\\f19e\";\n}\n.fa-google:before {\n content: \"\\f1a0\";\n}\n.fa-reddit:before {\n content: \"\\f1a1\";\n}\n.fa-reddit-square:before {\n content: \"\\f1a2\";\n}\n.fa-stumbleupon-circle:before {\n content: \"\\f1a3\";\n}\n.fa-stumbleupon:before {\n content: \"\\f1a4\";\n}\n.fa-delicious:before {\n content: \"\\f1a5\";\n}\n.fa-digg:before {\n content: \"\\f1a6\";\n}\n.fa-pied-piper-pp:before {\n content: \"\\f1a7\";\n}\n.fa-pied-piper-alt:before {\n content: \"\\f1a8\";\n}\n.fa-drupal:before {\n content: \"\\f1a9\";\n}\n.fa-joomla:before {\n content: \"\\f1aa\";\n}\n.fa-language:before {\n content: \"\\f1ab\";\n}\n.fa-fax:before {\n content: \"\\f1ac\";\n}\n.fa-building:before {\n content: \"\\f1ad\";\n}\n.fa-child:before {\n content: \"\\f1ae\";\n}\n.fa-paw:before {\n content: \"\\f1b0\";\n}\n.fa-spoon:before {\n content: \"\\f1b1\";\n}\n.fa-cube:before {\n content: \"\\f1b2\";\n}\n.fa-cubes:before {\n content: \"\\f1b3\";\n}\n.fa-behance:before {\n content: \"\\f1b4\";\n}\n.fa-behance-square:before {\n content: \"\\f1b5\";\n}\n.fa-steam:before {\n content: \"\\f1b6\";\n}\n.fa-steam-square:before {\n content: \"\\f1b7\";\n}\n.fa-recycle:before {\n content: \"\\f1b8\";\n}\n.fa-automobile:before,\n.fa-car:before {\n content: \"\\f1b9\";\n}\n.fa-cab:before,\n.fa-taxi:before {\n content: \"\\f1ba\";\n}\n.fa-tree:before {\n content: \"\\f1bb\";\n}\n.fa-spotify:before {\n content: \"\\f1bc\";\n}\n.fa-deviantart:before {\n content: \"\\f1bd\";\n}\n.fa-soundcloud:before {\n content: \"\\f1be\";\n}\n.fa-database:before {\n content: \"\\f1c0\";\n}\n.fa-file-pdf-o:before {\n content: \"\\f1c1\";\n}\n.fa-file-word-o:before {\n content: \"\\f1c2\";\n}\n.fa-file-excel-o:before {\n content: \"\\f1c3\";\n}\n.fa-file-powerpoint-o:before {\n content: \"\\f1c4\";\n}\n.fa-file-photo-o:before,\n.fa-file-picture-o:before,\n.fa-file-image-o:before {\n content: \"\\f1c5\";\n}\n.fa-file-zip-o:before,\n.fa-file-archive-o:before {\n content: \"\\f1c6\";\n}\n.fa-file-sound-o:before,\n.fa-file-audio-o:before {\n content: \"\\f1c7\";\n}\n.fa-file-movie-o:before,\n.fa-file-video-o:before {\n content: \"\\f1c8\";\n}\n.fa-file-code-o:before {\n content: \"\\f1c9\";\n}\n.fa-vine:before {\n content: \"\\f1ca\";\n}\n.fa-codepen:before {\n content: \"\\f1cb\";\n}\n.fa-jsfiddle:before {\n content: \"\\f1cc\";\n}\n.fa-life-bouy:before,\n.fa-life-buoy:before,\n.fa-life-saver:before,\n.fa-support:before,\n.fa-life-ring:before {\n content: \"\\f1cd\";\n}\n.fa-circle-o-notch:before {\n content: \"\\f1ce\";\n}\n.fa-ra:before,\n.fa-resistance:before,\n.fa-rebel:before {\n content: \"\\f1d0\";\n}\n.fa-ge:before,\n.fa-empire:before {\n content: \"\\f1d1\";\n}\n.fa-git-square:before {\n content: \"\\f1d2\";\n}\n.fa-git:before {\n content: \"\\f1d3\";\n}\n.fa-y-combinator-square:before,\n.fa-yc-square:before,\n.fa-hacker-news:before {\n content: \"\\f1d4\";\n}\n.fa-tencent-weibo:before {\n content: \"\\f1d5\";\n}\n.fa-qq:before {\n content: \"\\f1d6\";\n}\n.fa-wechat:before,\n.fa-weixin:before {\n content: \"\\f1d7\";\n}\n.fa-send:before,\n.fa-paper-plane:before {\n content: \"\\f1d8\";\n}\n.fa-send-o:before,\n.fa-paper-plane-o:before {\n content: \"\\f1d9\";\n}\n.fa-history:before {\n content: \"\\f1da\";\n}\n.fa-circle-thin:before {\n content: \"\\f1db\";\n}\n.fa-header:before {\n content: \"\\f1dc\";\n}\n.fa-paragraph:before {\n content: \"\\f1dd\";\n}\n.fa-sliders:before {\n content: \"\\f1de\";\n}\n.fa-share-alt:before {\n content: \"\\f1e0\";\n}\n.fa-share-alt-square:before {\n content: \"\\f1e1\";\n}\n.fa-bomb:before {\n content: \"\\f1e2\";\n}\n.fa-soccer-ball-o:before,\n.fa-futbol-o:before {\n content: \"\\f1e3\";\n}\n.fa-tty:before {\n content: \"\\f1e4\";\n}\n.fa-binoculars:before {\n content: \"\\f1e5\";\n}\n.fa-plug:before {\n content: \"\\f1e6\";\n}\n.fa-slideshare:before {\n content: \"\\f1e7\";\n}\n.fa-twitch:before {\n content: \"\\f1e8\";\n}\n.fa-yelp:before {\n content: \"\\f1e9\";\n}\n.fa-newspaper-o:before {\n content: \"\\f1ea\";\n}\n.fa-wifi:before {\n content: \"\\f1eb\";\n}\n.fa-calculator:before {\n content: \"\\f1ec\";\n}\n.fa-paypal:before {\n content: \"\\f1ed\";\n}\n.fa-google-wallet:before {\n content: \"\\f1ee\";\n}\n.fa-cc-visa:before {\n content: \"\\f1f0\";\n}\n.fa-cc-mastercard:before {\n content: \"\\f1f1\";\n}\n.fa-cc-discover:before {\n content: \"\\f1f2\";\n}\n.fa-cc-amex:before {\n content: \"\\f1f3\";\n}\n.fa-cc-paypal:before {\n content: \"\\f1f4\";\n}\n.fa-cc-stripe:before {\n content: \"\\f1f5\";\n}\n.fa-bell-slash:before {\n content: \"\\f1f6\";\n}\n.fa-bell-slash-o:before {\n content: \"\\f1f7\";\n}\n.fa-trash:before {\n content: \"\\f1f8\";\n}\n.fa-copyright:before {\n content: \"\\f1f9\";\n}\n.fa-at:before {\n content: \"\\f1fa\";\n}\n.fa-eyedropper:before {\n content: \"\\f1fb\";\n}\n.fa-paint-brush:before {\n content: \"\\f1fc\";\n}\n.fa-birthday-cake:before {\n content: \"\\f1fd\";\n}\n.fa-area-chart:before {\n content: \"\\f1fe\";\n}\n.fa-pie-chart:before {\n content: \"\\f200\";\n}\n.fa-line-chart:before {\n content: \"\\f201\";\n}\n.fa-lastfm:before {\n content: \"\\f202\";\n}\n.fa-lastfm-square:before {\n content: \"\\f203\";\n}\n.fa-toggle-off:before {\n content: \"\\f204\";\n}\n.fa-toggle-on:before {\n content: \"\\f205\";\n}\n.fa-bicycle:before {\n content: \"\\f206\";\n}\n.fa-bus:before {\n content: \"\\f207\";\n}\n.fa-ioxhost:before {\n content: \"\\f208\";\n}\n.fa-angellist:before {\n content: \"\\f209\";\n}\n.fa-cc:before {\n content: \"\\f20a\";\n}\n.fa-shekel:before,\n.fa-sheqel:before,\n.fa-ils:before {\n content: \"\\f20b\";\n}\n.fa-meanpath:before {\n content: \"\\f20c\";\n}\n.fa-buysellads:before {\n content: \"\\f20d\";\n}\n.fa-connectdevelop:before {\n content: \"\\f20e\";\n}\n.fa-dashcube:before {\n content: \"\\f210\";\n}\n.fa-forumbee:before {\n content: \"\\f211\";\n}\n.fa-leanpub:before {\n content: \"\\f212\";\n}\n.fa-sellsy:before {\n content: \"\\f213\";\n}\n.fa-shirtsinbulk:before {\n content: \"\\f214\";\n}\n.fa-simplybuilt:before {\n content: \"\\f215\";\n}\n.fa-skyatlas:before {\n content: \"\\f216\";\n}\n.fa-cart-plus:before {\n content: \"\\f217\";\n}\n.fa-cart-arrow-down:before {\n content: \"\\f218\";\n}\n.fa-diamond:before {\n content: \"\\f219\";\n}\n.fa-ship:before {\n content: \"\\f21a\";\n}\n.fa-user-secret:before {\n content: \"\\f21b\";\n}\n.fa-motorcycle:before {\n content: \"\\f21c\";\n}\n.fa-street-view:before {\n content: \"\\f21d\";\n}\n.fa-heartbeat:before {\n content: \"\\f21e\";\n}\n.fa-venus:before {\n content: \"\\f221\";\n}\n.fa-mars:before {\n content: \"\\f222\";\n}\n.fa-mercury:before {\n content: \"\\f223\";\n}\n.fa-intersex:before,\n.fa-transgender:before {\n content: \"\\f224\";\n}\n.fa-transgender-alt:before {\n content: \"\\f225\";\n}\n.fa-venus-double:before {\n content: \"\\f226\";\n}\n.fa-mars-double:before {\n content: \"\\f227\";\n}\n.fa-venus-mars:before {\n content: \"\\f228\";\n}\n.fa-mars-stroke:before {\n content: \"\\f229\";\n}\n.fa-mars-stroke-v:before {\n content: \"\\f22a\";\n}\n.fa-mars-stroke-h:before {\n content: \"\\f22b\";\n}\n.fa-neuter:before {\n content: \"\\f22c\";\n}\n.fa-genderless:before {\n content: \"\\f22d\";\n}\n.fa-facebook-official:before {\n content: \"\\f230\";\n}\n.fa-pinterest-p:before {\n content: \"\\f231\";\n}\n.fa-whatsapp:before {\n content: \"\\f232\";\n}\n.fa-server:before {\n content: \"\\f233\";\n}\n.fa-user-plus:before {\n content: \"\\f234\";\n}\n.fa-user-times:before {\n content: \"\\f235\";\n}\n.fa-hotel:before,\n.fa-bed:before {\n content: \"\\f236\";\n}\n.fa-viacoin:before {\n content: \"\\f237\";\n}\n.fa-train:before {\n content: \"\\f238\";\n}\n.fa-subway:before {\n content: \"\\f239\";\n}\n.fa-medium:before {\n content: \"\\f23a\";\n}\n.fa-yc:before,\n.fa-y-combinator:before {\n content: \"\\f23b\";\n}\n.fa-optin-monster:before {\n content: \"\\f23c\";\n}\n.fa-opencart:before {\n content: \"\\f23d\";\n}\n.fa-expeditedssl:before {\n content: \"\\f23e\";\n}\n.fa-battery-4:before,\n.fa-battery:before,\n.fa-battery-full:before {\n content: \"\\f240\";\n}\n.fa-battery-3:before,\n.fa-battery-three-quarters:before {\n content: \"\\f241\";\n}\n.fa-battery-2:before,\n.fa-battery-half:before {\n content: \"\\f242\";\n}\n.fa-battery-1:before,\n.fa-battery-quarter:before {\n content: \"\\f243\";\n}\n.fa-battery-0:before,\n.fa-battery-empty:before {\n content: \"\\f244\";\n}\n.fa-mouse-pointer:before {\n content: \"\\f245\";\n}\n.fa-i-cursor:before {\n content: \"\\f246\";\n}\n.fa-object-group:before {\n content: \"\\f247\";\n}\n.fa-object-ungroup:before {\n content: \"\\f248\";\n}\n.fa-sticky-note:before {\n content: \"\\f249\";\n}\n.fa-sticky-note-o:before {\n content: \"\\f24a\";\n}\n.fa-cc-jcb:before {\n content: \"\\f24b\";\n}\n.fa-cc-diners-club:before {\n content: \"\\f24c\";\n}\n.fa-clone:before {\n content: \"\\f24d\";\n}\n.fa-balance-scale:before {\n content: \"\\f24e\";\n}\n.fa-hourglass-o:before {\n content: \"\\f250\";\n}\n.fa-hourglass-1:before,\n.fa-hourglass-start:before {\n content: \"\\f251\";\n}\n.fa-hourglass-2:before,\n.fa-hourglass-half:before {\n content: \"\\f252\";\n}\n.fa-hourglass-3:before,\n.fa-hourglass-end:before {\n content: \"\\f253\";\n}\n.fa-hourglass:before {\n content: \"\\f254\";\n}\n.fa-hand-grab-o:before,\n.fa-hand-rock-o:before {\n content: \"\\f255\";\n}\n.fa-hand-stop-o:before,\n.fa-hand-paper-o:before {\n content: \"\\f256\";\n}\n.fa-hand-scissors-o:before {\n content: \"\\f257\";\n}\n.fa-hand-lizard-o:before {\n content: \"\\f258\";\n}\n.fa-hand-spock-o:before {\n content: \"\\f259\";\n}\n.fa-hand-pointer-o:before {\n content: \"\\f25a\";\n}\n.fa-hand-peace-o:before {\n content: \"\\f25b\";\n}\n.fa-trademark:before {\n content: \"\\f25c\";\n}\n.fa-registered:before {\n content: \"\\f25d\";\n}\n.fa-creative-commons:before {\n content: \"\\f25e\";\n}\n.fa-gg:before {\n content: \"\\f260\";\n}\n.fa-gg-circle:before {\n content: \"\\f261\";\n}\n.fa-tripadvisor:before {\n content: \"\\f262\";\n}\n.fa-odnoklassniki:before {\n content: \"\\f263\";\n}\n.fa-odnoklassniki-square:before {\n content: \"\\f264\";\n}\n.fa-get-pocket:before {\n content: \"\\f265\";\n}\n.fa-wikipedia-w:before {\n content: \"\\f266\";\n}\n.fa-safari:before {\n content: \"\\f267\";\n}\n.fa-chrome:before {\n content: \"\\f268\";\n}\n.fa-firefox:before {\n content: \"\\f269\";\n}\n.fa-opera:before {\n content: \"\\f26a\";\n}\n.fa-internet-explorer:before {\n content: \"\\f26b\";\n}\n.fa-tv:before,\n.fa-television:before {\n content: \"\\f26c\";\n}\n.fa-contao:before {\n content: \"\\f26d\";\n}\n.fa-500px:before {\n content: \"\\f26e\";\n}\n.fa-amazon:before {\n content: \"\\f270\";\n}\n.fa-calendar-plus-o:before {\n content: \"\\f271\";\n}\n.fa-calendar-minus-o:before {\n content: \"\\f272\";\n}\n.fa-calendar-times-o:before {\n content: \"\\f273\";\n}\n.fa-calendar-check-o:before {\n content: \"\\f274\";\n}\n.fa-industry:before {\n content: \"\\f275\";\n}\n.fa-map-pin:before {\n content: \"\\f276\";\n}\n.fa-map-signs:before {\n content: \"\\f277\";\n}\n.fa-map-o:before {\n content: \"\\f278\";\n}\n.fa-map:before {\n content: \"\\f279\";\n}\n.fa-commenting:before {\n content: \"\\f27a\";\n}\n.fa-commenting-o:before {\n content: \"\\f27b\";\n}\n.fa-houzz:before {\n content: \"\\f27c\";\n}\n.fa-vimeo:before {\n content: \"\\f27d\";\n}\n.fa-black-tie:before {\n content: \"\\f27e\";\n}\n.fa-fonticons:before {\n content: \"\\f280\";\n}\n.fa-reddit-alien:before {\n content: \"\\f281\";\n}\n.fa-edge:before {\n content: \"\\f282\";\n}\n.fa-credit-card-alt:before {\n content: \"\\f283\";\n}\n.fa-codiepie:before {\n content: \"\\f284\";\n}\n.fa-modx:before {\n content: \"\\f285\";\n}\n.fa-fort-awesome:before {\n content: \"\\f286\";\n}\n.fa-usb:before {\n content: \"\\f287\";\n}\n.fa-product-hunt:before {\n content: \"\\f288\";\n}\n.fa-mixcloud:before {\n content: \"\\f289\";\n}\n.fa-scribd:before {\n content: \"\\f28a\";\n}\n.fa-pause-circle:before {\n content: \"\\f28b\";\n}\n.fa-pause-circle-o:before {\n content: \"\\f28c\";\n}\n.fa-stop-circle:before {\n content: \"\\f28d\";\n}\n.fa-stop-circle-o:before {\n content: \"\\f28e\";\n}\n.fa-shopping-bag:before {\n content: \"\\f290\";\n}\n.fa-shopping-basket:before {\n content: \"\\f291\";\n}\n.fa-hashtag:before {\n content: \"\\f292\";\n}\n.fa-bluetooth:before {\n content: \"\\f293\";\n}\n.fa-bluetooth-b:before {\n content: \"\\f294\";\n}\n.fa-percent:before {\n content: \"\\f295\";\n}\n.fa-gitlab:before {\n content: \"\\f296\";\n}\n.fa-wpbeginner:before {\n content: \"\\f297\";\n}\n.fa-wpforms:before {\n content: \"\\f298\";\n}\n.fa-envira:before {\n content: \"\\f299\";\n}\n.fa-universal-access:before {\n content: \"\\f29a\";\n}\n.fa-wheelchair-alt:before {\n content: \"\\f29b\";\n}\n.fa-question-circle-o:before {\n content: \"\\f29c\";\n}\n.fa-blind:before {\n content: \"\\f29d\";\n}\n.fa-audio-description:before {\n content: \"\\f29e\";\n}\n.fa-volume-control-phone:before {\n content: \"\\f2a0\";\n}\n.fa-braille:before {\n content: \"\\f2a1\";\n}\n.fa-assistive-listening-systems:before {\n content: \"\\f2a2\";\n}\n.fa-asl-interpreting:before,\n.fa-american-sign-language-interpreting:before {\n content: \"\\f2a3\";\n}\n.fa-deafness:before,\n.fa-hard-of-hearing:before,\n.fa-deaf:before {\n content: \"\\f2a4\";\n}\n.fa-glide:before {\n content: \"\\f2a5\";\n}\n.fa-glide-g:before {\n content: \"\\f2a6\";\n}\n.fa-signing:before,\n.fa-sign-language:before {\n content: \"\\f2a7\";\n}\n.fa-low-vision:before {\n content: \"\\f2a8\";\n}\n.fa-viadeo:before {\n content: \"\\f2a9\";\n}\n.fa-viadeo-square:before {\n content: \"\\f2aa\";\n}\n.fa-snapchat:before {\n content: \"\\f2ab\";\n}\n.fa-snapchat-ghost:before {\n content: \"\\f2ac\";\n}\n.fa-snapchat-square:before {\n content: \"\\f2ad\";\n}\n.fa-pied-piper:before {\n content: \"\\f2ae\";\n}\n.fa-first-order:before {\n content: \"\\f2b0\";\n}\n.fa-yoast:before {\n content: \"\\f2b1\";\n}\n.fa-themeisle:before {\n content: \"\\f2b2\";\n}\n.fa-google-plus-circle:before,\n.fa-google-plus-official:before {\n content: \"\\f2b3\";\n}\n.fa-fa:before,\n.fa-font-awesome:before {\n content: \"\\f2b4\";\n}\n.fa-handshake-o:before {\n content: \"\\f2b5\";\n}\n.fa-envelope-open:before {\n content: \"\\f2b6\";\n}\n.fa-envelope-open-o:before {\n content: \"\\f2b7\";\n}\n.fa-linode:before {\n content: \"\\f2b8\";\n}\n.fa-address-book:before {\n content: \"\\f2b9\";\n}\n.fa-address-book-o:before {\n content: \"\\f2ba\";\n}\n.fa-vcard:before,\n.fa-address-card:before {\n content: \"\\f2bb\";\n}\n.fa-vcard-o:before,\n.fa-address-card-o:before {\n content: \"\\f2bc\";\n}\n.fa-user-circle:before {\n content: \"\\f2bd\";\n}\n.fa-user-circle-o:before {\n content: \"\\f2be\";\n}\n.fa-user-o:before {\n content: \"\\f2c0\";\n}\n.fa-id-badge:before {\n content: \"\\f2c1\";\n}\n.fa-drivers-license:before,\n.fa-id-card:before {\n content: \"\\f2c2\";\n}\n.fa-drivers-license-o:before,\n.fa-id-card-o:before {\n content: \"\\f2c3\";\n}\n.fa-quora:before {\n content: \"\\f2c4\";\n}\n.fa-free-code-camp:before {\n content: \"\\f2c5\";\n}\n.fa-telegram:before {\n content: \"\\f2c6\";\n}\n.fa-thermometer-4:before,\n.fa-thermometer:before,\n.fa-thermometer-full:before {\n content: \"\\f2c7\";\n}\n.fa-thermometer-3:before,\n.fa-thermometer-three-quarters:before {\n content: \"\\f2c8\";\n}\n.fa-thermometer-2:before,\n.fa-thermometer-half:before {\n content: \"\\f2c9\";\n}\n.fa-thermometer-1:before,\n.fa-thermometer-quarter:before {\n content: \"\\f2ca\";\n}\n.fa-thermometer-0:before,\n.fa-thermometer-empty:before {\n content: \"\\f2cb\";\n}\n.fa-shower:before {\n content: \"\\f2cc\";\n}\n.fa-bathtub:before,\n.fa-s15:before,\n.fa-bath:before {\n content: \"\\f2cd\";\n}\n.fa-podcast:before {\n content: \"\\f2ce\";\n}\n.fa-window-maximize:before {\n content: \"\\f2d0\";\n}\n.fa-window-minimize:before {\n content: \"\\f2d1\";\n}\n.fa-window-restore:before {\n content: \"\\f2d2\";\n}\n.fa-times-rectangle:before,\n.fa-window-close:before {\n content: \"\\f2d3\";\n}\n.fa-times-rectangle-o:before,\n.fa-window-close-o:before {\n content: \"\\f2d4\";\n}\n.fa-bandcamp:before {\n content: \"\\f2d5\";\n}\n.fa-grav:before {\n content: \"\\f2d6\";\n}\n.fa-etsy:before {\n content: \"\\f2d7\";\n}\n.fa-imdb:before {\n content: \"\\f2d8\";\n}\n.fa-ravelry:before {\n content: \"\\f2d9\";\n}\n.fa-eercast:before {\n content: \"\\f2da\";\n}\n.fa-microchip:before {\n content: \"\\f2db\";\n}\n.fa-snowflake-o:before {\n content: \"\\f2dc\";\n}\n.fa-superpowers:before {\n content: \"\\f2dd\";\n}\n.fa-wpexplorer:before {\n content: \"\\f2de\";\n}\n.fa-meetup:before {\n content: \"\\f2e0\";\n}\n.sr-only {\n position: absolute;\n width: 1px;\n height: 1px;\n padding: 0;\n margin: -1px;\n overflow: hidden;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n border: 0;\n}\n.sr-only-focusable:active,\n.sr-only-focusable:focus {\n position: static;\n width: auto;\n height: auto;\n margin: 0;\n overflow: visible;\n clip: auto;\n}\n.sr-only-focusable:active,\n.sr-only-focusable:focus {\n position: static;\n width: auto;\n height: auto;\n margin: 0;\n overflow: visible;\n clip: auto;\n}\n/*input[type=text]:focus, textarea:focus, input[type=email]:focus, input[type=tel]:focus {\n  outline-color: rgb(255, 128, 0);\n  -webkit-box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(255, 128, 0, 1);\n  -moz-box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(255, 128, 0, 1);\n  box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(255, 128, 0, 1);\n  border: 1px solid rgba(255, 128, 0, 1);\n}\n*/\n#mglogo > a {\n background-color: #ff8000;\n color: white;\n}\n.logo h1 {\n color: #ff8000;\n}\n.pagination > .active > a,\n.pagination > .active > span,\n.pagination > .active > a:hover,\n.pagination > .active > span:hover,\n.pagination > .active > a:focus,\n.pagination > .active > span:focus {\n background-color: #ff8000;\n border-color: #ff8000;\n}\n.pagination > li > a,\n.pagination > li > span {\n color: #ff8000;\n}\n.pagination > li > a:hover,\n.pagination > li > span:hover,\n.pagination > li > a:focus,\n.pagination > li > span:focus {\n color: #ff8000;\n}\n.navbar {\n border-bottom: 3px solid #ff8000;\n box-shadow: 1px 1px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);\n}\n.navbar.navbar-resultpage {\n border-bottom: 2px solid #ff8000;\n box-shadow: none;\n}\n.lSPrev > span,\n.lSNext > span {\n color: #ff8000;\n}\n","/*! normalize.css v3.0.3 | MIT License | github.com/necolas/normalize.css */\n\n//\n// 1. Set default font family to sans-serif.\n// 2. Prevent iOS and IE text size adjust after device orientation change,\n//  without disabling user zoom.\n//\n\nhtml {\n font-family: sans-serif; // 1\n -ms-text-size-adjust: 100%; // 2\n -webkit-text-size-adjust: 100%; // 2\n}\n\n//\n// Remove default margin.\n//\n\nbody {\n margin: 0;\n}\n\n// HTML5 display definitions\n// ==========================================================================\n\n//\n// Correct `block` display not defined for any HTML5 element in IE 8/9.\n// Correct `block` display not defined for `details` or `summary` in IE 10/11\n// and Firefox.\n// Correct `block` display not defined for `main` in IE 11.\n//\n\narticle,\naside,\ndetails,\nfigcaption,\nfigure,\nfooter,\nheader,\nhgroup,\nmain,\nmenu,\nnav,\nsection,\nsummary {\n display: block;\n}\n\n//\n// 1. Correct `inline-block` display not defined in IE 8/9.\n// 2. Normalize vertical alignment of `progress` in Chrome, Firefox, and Opera.\n//\n\naudio,\ncanvas,\nprogress,\nvideo {\n display: inline-block; // 1\n vertical-align: baseline; // 2\n}\n\n//\n// Prevent modern browsers from displaying `audio` without controls.\n// Remove excess height in iOS 5 devices.\n//\n\naudio:not([controls]) {\n display: none;\n height: 0;\n}\n\n//\n// Address `[hidden]` styling not present in IE 8/9/10.\n// Hide the `template` element in IE 8/9/10/11, Safari, and Firefox < 22.\n//\n\n[hidden],\ntemplate {\n display: none;\n}\n\n// Links\n// ==========================================================================\n\n//\n// Remove the gray background color from active links in IE 10.\n//\n\na {\n background-color: transparent;\n}\n\n//\n// Improve readability of focused elements when they are also in an\n// active/hover state.\n//\n\na:active,\na:hover {\n outline: 0;\n}\n\n// Text-level semantics\n// ==========================================================================\n\n//\n// Address styling not present in IE 8/9/10/11, Safari, and Chrome.\n//\n\nabbr[title] {\n border-bottom: 1px dotted;\n}\n\n//\n// Address style set to `bolder` in Firefox 4+, Safari, and Chrome.\n//\n\nb,\nstrong {\n font-weight: bold;\n}\n\n//\n// Address styling not present in Safari and Chrome.\n//\n\ndfn {\n font-style: italic;\n}\n\n//\n// Address variable `h1` font-size and margin within `section` and `article`\n// contexts in Firefox 4+, Safari, and Chrome.\n//\n\nh1 {\n font-size: 2em;\n margin: 0.67em 0;\n}\n\n//\n// Address styling not present in IE 8/9.\n//\n\nmark {\n background: #ff0;\n color: #000;\n}\n\n//\n// Address inconsistent and variable font size in all browsers.\n//\n\nsmall {\n font-size: 80%;\n}\n\n//\n// Prevent `sub` and `sup` affecting `line-height` in all browsers.\n//\n\nsub,\nsup {\n font-size: 75%;\n line-height: 0;\n position: relative;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsup {\n top: -0.5em;\n}\n\nsub {\n bottom: -0.25em;\n}\n\n// Embedded content\n// ==========================================================================\n\n//\n// Remove border when inside `a` element in IE 8/9/10.\n//\n\nimg {\n border: 0;\n}\n\n//\n// Correct overflow not hidden in IE 9/10/11.\n//\n\nsvg:not(:root) {\n overflow: hidden;\n}\n\n// Grouping content\n// ==========================================================================\n\n//\n// Address margin not present in IE 8/9 and Safari.\n//\n\nfigure {\n margin: 1em 40px;\n}\n\n//\n// Address differences between Firefox and other browsers.\n//\n\nhr {\n box-sizing: content-box;\n height: 0;\n}\n\n//\n// Contain overflow in all browsers.\n//\n\npre {\n overflow: auto;\n}\n\n//\n// Address odd `em`-unit font size rendering in all browsers.\n//\n\ncode,\nkbd,\npre,\nsamp {\n font-family: monospace, monospace;\n font-size: 1em;\n}\n\n// Forms\n// ==========================================================================\n\n//\n// Known limitation: by default, Chrome and Safari on OS X allow very limited\n// styling of `select`, unless a `border` property is set.\n//\n\n//\n// 1. Correct color not being inherited.\n//  Known issue: affects color of disabled elements.\n// 2. Correct font properties not being inherited.\n// 3. Address margins set differently in Firefox 4+, Safari, and Chrome.\n//\n\nbutton,\ninput,\noptgroup,\nselect,\ntextarea {\n color: inherit; // 1\n font: inherit; // 2\n margin: 0; // 3\n}\n\n//\n// Address `overflow` set to `hidden` in IE 8/9/10/11.\n//\n\nbutton {\n overflow: visible;\n}\n\n//\n// Address inconsistent `text-transform` inheritance for `button` and `select`.\n// All other form control elements do not inherit `text-transform` values.\n// Correct `button` style inheritance in Firefox, IE 8/9/10/11, and Opera.\n// Correct `select` style inheritance in Firefox.\n//\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n\n//\n// 1. Avoid the WebKit bug in Android 4.0.* where (2) destroys native `audio`\n//  and `video` controls.\n// 2. Correct inability to style clickable `input` types in iOS.\n// 3. Improve usability and consistency of cursor style between image-type\n//  `input` and others.\n//\n\nbutton,\nhtml input[type=\"button\"], // 1\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button; // 2\n cursor: pointer; // 3\n}\n\n//\n// Re-set default cursor for disabled elements.\n//\n\nbutton[disabled],\nhtml input[disabled] {\n cursor: default;\n}\n\n//\n// Remove inner padding and border in Firefox 4+.\n//\n\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput::-moz-focus-inner {\n border: 0;\n padding: 0;\n}\n\n//\n// Address Firefox 4+ setting `line-height` on `input` using `!important` in\n// the UA stylesheet.\n//\n\ninput {\n line-height: normal;\n}\n\n//\n// It's recommended that you don't attempt to style these elements.\n// Firefox's implementation doesn't respect box-sizing, padding, or width.\n//\n// 1. Address box sizing set to `content-box` in IE 8/9/10.\n// 2. Remove excess padding in IE 8/9/10.\n//\n\ninput[type=\"checkbox\"],\ninput[type=\"radio\"] {\n box-sizing: border-box; // 1\n padding: 0; // 2\n}\n\n//\n// Fix the cursor style for Chrome's increment/decrement buttons. For certain\n// `font-size` values of the `input`, it causes the cursor style of the\n// decrement button to change from `default` to `text`.\n//\n\ninput[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\ninput[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n//\n// 1. Address `appearance` set to `searchfield` in Safari and Chrome.\n// 2. Address `box-sizing` set to `border-box` in Safari and Chrome.\n//\n\ninput[type=\"search\"] {\n -webkit-appearance: textfield; // 1\n box-sizing: content-box; //2\n}\n\n//\n// Remove inner padding and search cancel button in Safari and Chrome on OS X.\n// Safari (but not Chrome) clips the cancel button when the search input has\n// padding (and `textfield` appearance).\n//\n\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-cancel-button,\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n//\n// Define consistent border, margin, and padding.\n//\n\nfieldset {\n border: 1px solid #c0c0c0;\n margin: 0 2px;\n padding: 0.35em 0.625em 0.75em;\n}\n\n//\n// 1. Correct `color` not being inherited in IE 8/9/10/11.\n// 2. Remove padding so people aren't caught out if they zero out fieldsets.\n//\n\nlegend {\n border: 0; // 1\n padding: 0; // 2\n}\n\n//\n// Remove default vertical scrollbar in IE 8/9/10/11.\n//\n\ntextarea {\n overflow: auto;\n}\n\n//\n// Don't inherit the `font-weight` (applied by a rule above).\n// NOTE: the default cannot safely be changed in Chrome and Safari on OS X.\n//\n\noptgroup {\n font-weight: bold;\n}\n\n// Tables\n// ==========================================================================\n\n//\n// Remove most spacing between table cells.\n//\n\ntable {\n border-collapse: collapse;\n border-spacing: 0;\n}\n\ntd,\nth {\n padding: 0;\n}\n","/*! Source: https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/blob/master/src/css/main.css */\n\n// ==========================================================================\n// Print styles.\n// Inlined to avoid the additional HTTP request: h5bp.com/r\n// ==========================================================================\n\n@media print {\n  *,\n  *:before,\n  *:after {\n    background: transparent !important;\n    color: #000 !important; // Black prints faster: h5bp.com/s\n    box-shadow: none !important;\n    text-shadow: none !important;\n  }\n\n  a,\n  a:visited {\n    text-decoration: underline;\n  }\n\n  a[href]:after {\n    content: \" (\" attr(href) \")\";\n  }\n\n  abbr[title]:after {\n    content: \" (\" attr(title) \")\";\n  }\n\n  // Don't show links that are fragment identifiers,\n  // or use the `javascript:` pseudo protocol\n  a[href^=\"#\"]:after,\n  a[href^=\"javascript:\"]:after {\n    content: \"\";\n  }\n\n  pre,\n  blockquote {\n    border: 1px solid #999;\n    page-break-inside: avoid;\n  }\n\n  thead {\n    display: table-header-group; // h5bp.com/t\n  }\n\n  tr,\n  img {\n    page-break-inside: avoid;\n  }\n\n  img {\n    max-width: 100% !important;\n  }\n\n  p,\n  h2,\n  h3 {\n    orphans: 3;\n    widows: 3;\n  }\n\n  h2,\n  h3 {\n    page-break-after: avoid;\n  }\n\n  // Bootstrap specific changes start\n\n  // Bootstrap components\n  .navbar {\n    display: none;\n  }\n  .btn,\n  .dropup > .btn {\n    > .caret {\n      border-top-color: #000 !important;\n    }\n  }\n  .label {\n    border: 1px solid #000;\n  }\n\n  .table {\n    border-collapse: collapse !important;\n\n    td,\n    th {\n      background-color: #fff !important;\n    }\n  }\n  .table-bordered {\n    th,\n    td {\n      border: 1px solid #ddd !important;\n    }\n  }\n\n  // Bootstrap specific changes end\n}\n","//\n// Glyphicons for Bootstrap\n//\n// Since icons are fonts, they can be placed anywhere text is placed and are\n// thus automatically sized to match the surrounding child. To use, create an\n// inline element with the appropriate classes, like so:\n//\n// <a href=\"#\"><span class=\"glyphicon glyphicon-star\"></span> Star</a>\n\n// Import the fonts\n@font-face {\n font-family: 'Glyphicons Halflings';\n src: url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.eot');\n src: url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),\n    url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.woff2') format('woff2'),\n    url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.woff') format('woff'),\n    url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.ttf') format('truetype'),\n    url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.svg#@{icon-font-svg-id}') format('svg');\n}\n\n// Catchall baseclass\n.glyphicon {\n position: relative;\n top: 1px;\n display: inline-block;\n font-family: 'Glyphicons Halflings';\n font-style: normal;\n font-weight: normal;\n line-height: 1;\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\n -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\n}\n\n// Individual icons\n.glyphicon-asterisk        { &:before { content: \"\\002a\"; } }\n.glyphicon-plus          { &:before { content: \"\\002b\"; } }\n.glyphicon-euro,\n.glyphicon-eur          { &:before { content: \"\\20ac\"; } }\n.glyphicon-minus         { &:before { content: \"\\2212\"; } }\n.glyphicon-cloud         { &:before { content: \"\\2601\"; } }\n.glyphicon-envelope        { &:before { content: \"\\2709\"; } }\n.glyphicon-pencil         { &:before { content: \"\\270f\"; } }\n.glyphicon-glass         { &:before { content: \"\\e001\"; } }\n.glyphicon-music         { &:before { content: \"\\e002\"; } }\n.glyphicon-search         { &:before { content: \"\\e003\"; } }\n.glyphicon-heart         { &:before { content: \"\\e005\"; } }\n.glyphicon-star          { &:before { content: \"\\e006\"; } }\n.glyphicon-star-empty       { &:before { content: \"\\e007\"; } }\n.glyphicon-user          { &:before { content: \"\\e008\"; } }\n.glyphicon-film          { &:before { content: \"\\e009\"; } }\n.glyphicon-th-large        { &:before { content: \"\\e010\"; } }\n.glyphicon-th           { &:before { content: \"\\e011\"; } }\n.glyphicon-th-list        { &:before { content: \"\\e012\"; } }\n.glyphicon-ok           { &:before { content: \"\\e013\"; } }\n.glyphicon-remove         { &:before { content: \"\\e014\"; } }\n.glyphicon-zoom-in        { &:before { content: \"\\e015\"; } }\n.glyphicon-zoom-out        { &:before { content: \"\\e016\"; } }\n.glyphicon-off          { &:before { content: \"\\e017\"; } }\n.glyphicon-signal         { &:before { content: \"\\e018\"; } }\n.glyphicon-cog          { &:before { content: \"\\e019\"; } }\n.glyphicon-trash         { &:before { content: \"\\e020\"; } }\n.glyphicon-home          { &:before { content: \"\\e021\"; } }\n.glyphicon-file          { &:before { content: \"\\e022\"; } }\n.glyphicon-time          { &:before { content: \"\\e023\"; } }\n.glyphicon-road          { &:before { content: \"\\e024\"; } }\n.glyphicon-download-alt      { &:before { content: \"\\e025\"; } }\n.glyphicon-download        { &:before { content: \"\\e026\"; } }\n.glyphicon-upload         { &:before { content: \"\\e027\"; } }\n.glyphicon-inbox         { &:before { content: \"\\e028\"; } }\n.glyphicon-play-circle      { &:before { content: \"\\e029\"; } }\n.glyphicon-repeat         { &:before { content: \"\\e030\"; } }\n.glyphicon-refresh        { &:before { content: \"\\e031\"; } }\n.glyphicon-list-alt        { &:before { content: \"\\e032\"; } }\n.glyphicon-lock          { &:before { content: \"\\e033\"; } }\n.glyphicon-flag          { &:before { content: \"\\e034\"; } }\n.glyphicon-headphones       { &:before { content: \"\\e035\"; } }\n.glyphicon-volume-off       { &:before { content: \"\\e036\"; } }\n.glyphicon-volume-down      { &:before { content: \"\\e037\"; } }\n.glyphicon-volume-up       { &:before { content: \"\\e038\"; } }\n.glyphicon-qrcode         { &:before { content: \"\\e039\"; } }\n.glyphicon-barcode        { &:before { content: \"\\e040\"; } }\n.glyphicon-tag          { &:before { content: \"\\e041\"; } }\n.glyphicon-tags          { &:before { content: \"\\e042\"; } }\n.glyphicon-book          { &:before { content: \"\\e043\"; } }\n.glyphicon-bookmark        { &:before { content: \"\\e044\"; } }\n.glyphicon-print         { &:before { content: \"\\e045\"; } }\n.glyphicon-camera         { &:before { content: \"\\e046\"; } }\n.glyphicon-font          { &:before { content: \"\\e047\"; } }\n.glyphicon-bold          { &:before { content: \"\\e048\"; } }\n.glyphicon-italic         { &:before { content: \"\\e049\"; } }\n.glyphicon-text-height      { &:before { content: \"\\e050\"; } }\n.glyphicon-text-width       { &:before { content: \"\\e051\"; } }\n.glyphicon-align-left       { &:before { content: \"\\e052\"; } }\n.glyphicon-align-center      { &:before { content: \"\\e053\"; } }\n.glyphicon-align-right      { &:before { content: \"\\e054\"; } }\n.glyphicon-align-justify     { &:before { content: \"\\e055\"; } }\n.glyphicon-list          { &:before { content: \"\\e056\"; } }\n.glyphicon-indent-left      { &:before { content: \"\\e057\"; } }\n.glyphicon-indent-right      { &:before { content: \"\\e058\"; } }\n.glyphicon-facetime-video     { &:before { content: \"\\e059\"; } }\n.glyphicon-picture        { &:before { content: \"\\e060\"; } }\n.glyphicon-map-marker       { &:before { content: \"\\e062\"; } }\n.glyphicon-adjust         { &:before { content: \"\\e063\"; } }\n.glyphicon-tint          { &:before { content: \"\\e064\"; } }\n.glyphicon-edit          { &:before { content: \"\\e065\"; } }\n.glyphicon-share         { &:before { content: \"\\e066\"; } }\n.glyphicon-check         { &:before { content: \"\\e067\"; } }\n.glyphicon-move          { &:before { content: \"\\e068\"; } }\n.glyphicon-step-backward     { &:before { content: \"\\e069\"; } }\n.glyphicon-fast-backward     { &:before { content: \"\\e070\"; } }\n.glyphicon-backward        { &:before { content: \"\\e071\"; } }\n.glyphicon-play          { &:before { content: \"\\e072\"; } }\n.glyphicon-pause         { &:before { content: \"\\e073\"; } }\n.glyphicon-stop          { &:before { content: \"\\e074\"; } }\n.glyphicon-forward        { &:before { content: \"\\e075\"; } }\n.glyphicon-fast-forward      { &:before { content: \"\\e076\"; } }\n.glyphicon-step-forward      { &:before { content: \"\\e077\"; } }\n.glyphicon-eject         { &:before { content: \"\\e078\"; } }\n.glyphicon-chevron-left      { &:before { content: \"\\e079\"; } }\n.glyphicon-chevron-right     { &:before { content: \"\\e080\"; } }\n.glyphicon-plus-sign       { &:before { content: \"\\e081\"; } }\n.glyphicon-minus-sign       { &:before { content: \"\\e082\"; } }\n.glyphicon-remove-sign      { &:before { content: \"\\e083\"; } }\n.glyphicon-ok-sign        { &:before { content: \"\\e084\"; } }\n.glyphicon-question-sign     { &:before { content: \"\\e085\"; } }\n.glyphicon-info-sign       { &:before { content: \"\\e086\"; } }\n.glyphicon-screenshot       { &:before { content: \"\\e087\"; } }\n.glyphicon-remove-circle     { &:before { content: \"\\e088\"; } }\n.glyphicon-ok-circle       { &:before { content: \"\\e089\"; } }\n.glyphicon-ban-circle       { &:before { content: \"\\e090\"; } }\n.glyphicon-arrow-left       { &:before { content: \"\\e091\"; } }\n.glyphicon-arrow-right      { &:before { content: \"\\e092\"; } }\n.glyphicon-arrow-up        { &:before { content: \"\\e093\"; } }\n.glyphicon-arrow-down       { &:before { content: \"\\e094\"; } }\n.glyphicon-share-alt       { &:before { content: \"\\e095\"; } }\n.glyphicon-resize-full      { &:before { content: \"\\e096\"; } }\n.glyphicon-resize-small      { &:before { content: \"\\e097\"; } }\n.glyphicon-exclamation-sign    { &:before { content: \"\\e101\"; } }\n.glyphicon-gift          { &:before { content: \"\\e102\"; } }\n.glyphicon-leaf          { &:before { content: \"\\e103\"; } }\n.glyphicon-fire          { &:before { content: \"\\e104\"; } }\n.glyphicon-eye-open        { &:before { content: \"\\e105\"; } }\n.glyphicon-eye-close       { &:before { content: \"\\e106\"; } }\n.glyphicon-warning-sign      { &:before { content: \"\\e107\"; } }\n.glyphicon-plane         { &:before { content: \"\\e108\"; } }\n.glyphicon-calendar        { &:before { content: \"\\e109\"; } }\n.glyphicon-random         { &:before { content: \"\\e110\"; } }\n.glyphicon-comment        { &:before { content: \"\\e111\"; } }\n.glyphicon-magnet         { &:before { content: \"\\e112\"; } }\n.glyphicon-chevron-up       { &:before { content: \"\\e113\"; } }\n.glyphicon-chevron-down      { &:before { content: \"\\e114\"; } }\n.glyphicon-retweet        { &:before { content: \"\\e115\"; } }\n.glyphicon-shopping-cart     { &:before { content: \"\\e116\"; } }\n.glyphicon-folder-close      { &:before { content: \"\\e117\"; } }\n.glyphicon-folder-open      { &:before { content: \"\\e118\"; } }\n.glyphicon-resize-vertical    { &:before { content: \"\\e119\"; } }\n.glyphicon-resize-horizontal   { &:before { content: \"\\e120\"; } }\n.glyphicon-hdd          { &:before { content: \"\\e121\"; } }\n.glyphicon-bullhorn        { &:before { content: \"\\e122\"; } }\n.glyphicon-bell          { &:before { content: \"\\e123\"; } }\n.glyphicon-certificate      { &:before { content: \"\\e124\"; } }\n.glyphicon-thumbs-up       { &:before { content: \"\\e125\"; } }\n.glyphicon-thumbs-down      { &:before { content: \"\\e126\"; } }\n.glyphicon-hand-right       { &:before { content: \"\\e127\"; } }\n.glyphicon-hand-left       { &:before { content: \"\\e128\"; } }\n.glyphicon-hand-up        { &:before { content: \"\\e129\"; } }\n.glyphicon-hand-down       { &:before { content: \"\\e130\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-right   { &:before { content: \"\\e131\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-left   { &:before { content: \"\\e132\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-up    { &:before { content: \"\\e133\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-down   { &:before { content: \"\\e134\"; } }\n.glyphicon-globe         { &:before { content: \"\\e135\"; } }\n.glyphicon-wrench         { &:before { content: \"\\e136\"; } }\n.glyphicon-tasks         { &:before { content: \"\\e137\"; } }\n.glyphicon-filter         { &:before { content: \"\\e138\"; } }\n.glyphicon-briefcase       { &:before { content: \"\\e139\"; } }\n.glyphicon-fullscreen       { &:before { content: \"\\e140\"; } }\n.glyphicon-dashboard       { &:before { content: \"\\e141\"; } }\n.glyphicon-paperclip       { &:before { content: \"\\e142\"; } }\n.glyphicon-heart-empty      { &:before { content: \"\\e143\"; } }\n.glyphicon-link          { &:before { content: \"\\e144\"; } }\n.glyphicon-phone         { &:before { content: \"\\e145\"; } }\n.glyphicon-pushpin        { &:before { content: \"\\e146\"; } }\n.glyphicon-usd          { &:before { content: \"\\e148\"; } }\n.glyphicon-gbp          { &:before { content: \"\\e149\"; } }\n.glyphicon-sort          { &:before { content: \"\\e150\"; } }\n.glyphicon-sort-by-alphabet    { &:before { content: \"\\e151\"; } }\n.glyphicon-sort-by-alphabet-alt  { &:before { content: \"\\e152\"; } }\n.glyphicon-sort-by-order     { &:before { content: \"\\e153\"; } }\n.glyphicon-sort-by-order-alt   { &:before { content: \"\\e154\"; } }\n.glyphicon-sort-by-attributes   { &:before { content: \"\\e155\"; } }\n.glyphicon-sort-by-attributes-alt { &:before { content: \"\\e156\"; } }\n.glyphicon-unchecked       { &:before { content: \"\\e157\"; } }\n.glyphicon-expand         { &:before { content: \"\\e158\"; } }\n.glyphicon-collapse-down     { &:before { content: \"\\e159\"; } }\n.glyphicon-collapse-up      { &:before { content: \"\\e160\"; } }\n.glyphicon-log-in         { &:before { content: \"\\e161\"; } }\n.glyphicon-flash         { &:before { content: \"\\e162\"; } }\n.glyphicon-log-out        { &:before { content: \"\\e163\"; } }\n.glyphicon-new-window       { &:before { content: \"\\e164\"; } }\n.glyphicon-record         { &:before { content: \"\\e165\"; } }\n.glyphicon-save          { &:before { content: \"\\e166\"; } }\n.glyphicon-open          { &:before { content: \"\\e167\"; } }\n.glyphicon-saved         { &:before { content: \"\\e168\"; } }\n.glyphicon-import         { &:before { content: \"\\e169\"; } }\n.glyphicon-export         { &:before { content: \"\\e170\"; } }\n.glyphicon-send          { &:before { content: \"\\e171\"; } }\n.glyphicon-floppy-disk      { &:before { content: \"\\e172\"; } }\n.glyphicon-floppy-saved      { &:before { content: \"\\e173\"; } }\n.glyphicon-floppy-remove     { &:before { content: \"\\e174\"; } }\n.glyphicon-floppy-save      { &:before { content: \"\\e175\"; } }\n.glyphicon-floppy-open      { &:before { content: \"\\e176\"; } }\n.glyphicon-credit-card      { &:before { content: \"\\e177\"; } }\n.glyphicon-transfer        { &:before { content: \"\\e178\"; } }\n.glyphicon-cutlery        { &:before { content: \"\\e179\"; } }\n.glyphicon-header         { &:before { content: \"\\e180\"; } }\n.glyphicon-compressed       { &:before { content: \"\\e181\"; } }\n.glyphicon-earphone        { &:before { content: \"\\e182\"; } }\n.glyphicon-phone-alt       { &:before { content: \"\\e183\"; } }\n.glyphicon-tower         { &:before { content: \"\\e184\"; } }\n.glyphicon-stats         { &:before { content: \"\\e185\"; } }\n.glyphicon-sd-video        { &:before { content: \"\\e186\"; } }\n.glyphicon-hd-video        { &:before { content: \"\\e187\"; } }\n.glyphicon-subtitles       { &:before { content: \"\\e188\"; } }\n.glyphicon-sound-stereo      { &:before { content: \"\\e189\"; } }\n.glyphicon-sound-dolby      { &:before { content: \"\\e190\"; } }\n.glyphicon-sound-5-1       { &:before { content: \"\\e191\"; } }\n.glyphicon-sound-6-1       { &:before { content: \"\\e192\"; } }\n.glyphicon-sound-7-1       { &:before { content: \"\\e193\"; } }\n.glyphicon-copyright-mark     { &:before { content: \"\\e194\"; } }\n.glyphicon-registration-mark   { &:before { content: \"\\e195\"; } }\n.glyphicon-cloud-download     { &:before { content: \"\\e197\"; } }\n.glyphicon-cloud-upload      { &:before { content: \"\\e198\"; } }\n.glyphicon-tree-conifer      { &:before { content: \"\\e199\"; } }\n.glyphicon-tree-deciduous     { &:before { content: \"\\e200\"; } }\n.glyphicon-cd           { &:before { content: \"\\e201\"; } }\n.glyphicon-save-file       { &:before { content: \"\\e202\"; } }\n.glyphicon-open-file       { &:before { content: \"\\e203\"; } }\n.glyphicon-level-up        { &:before { content: \"\\e204\"; } }\n.glyphicon-copy          { &:before { content: \"\\e205\"; } }\n.glyphicon-paste         { &:before { content: \"\\e206\"; } }\n// The following 2 Glyphicons are omitted for the time being because\n// they currently use Unicode codepoints that are outside the\n// Basic Multilingual Plane (BMP). Older buggy versions of WebKit can't handle\n// non-BMP codepoints in CSS string escapes, and thus can't display these two icons.\n// Notably, the bug affects some older versions of the Android Browser.\n// More info: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/10106\n// .glyphicon-door          { &:before { content: \"\\1f6aa\"; } }\n// .glyphicon-key          { &:before { content: \"\\1f511\"; } }\n.glyphicon-alert         { &:before { content: \"\\e209\"; } }\n.glyphicon-equalizer       { &:before { content: \"\\e210\"; } }\n.glyphicon-king          { &:before { content: \"\\e211\"; } }\n.glyphicon-queen         { &:before { content: \"\\e212\"; } }\n.glyphicon-pawn          { &:before { content: \"\\e213\"; } }\n.glyphicon-bishop         { &:before { content: \"\\e214\"; } }\n.glyphicon-knight         { &:before { content: \"\\e215\"; } }\n.glyphicon-baby-formula      { &:before { content: \"\\e216\"; } }\n.glyphicon-tent          { &:before { content: \"\\26fa\"; } }\n.glyphicon-blackboard       { &:before { content: \"\\e218\"; } }\n.glyphicon-bed          { &:before { content: \"\\e219\"; } }\n.glyphicon-apple         { &:before { content: \"\\f8ff\"; } }\n.glyphicon-erase         { &:before { content: \"\\e221\"; } }\n.glyphicon-hourglass       { &:before { content: \"\\231b\"; } }\n.glyphicon-lamp          { &:before { content: \"\\e223\"; } }\n.glyphicon-duplicate       { &:before { content: \"\\e224\"; } }\n.glyphicon-piggy-bank       { &:before { content: \"\\e225\"; } }\n.glyphicon-scissors        { &:before { content: \"\\e226\"; } }\n.glyphicon-bitcoin        { &:before { content: \"\\e227\"; } }\n.glyphicon-btc          { &:before { content: \"\\e227\"; } }\n.glyphicon-xbt          { &:before { content: \"\\e227\"; } }\n.glyphicon-yen          { &:before { content: \"\\00a5\"; } }\n.glyphicon-jpy          { &:before { content: \"\\00a5\"; } }\n.glyphicon-ruble         { &:before { content: \"\\20bd\"; } }\n.glyphicon-rub          { &:before { content: \"\\20bd\"; } }\n.glyphicon-scale         { &:before { content: \"\\e230\"; } }\n.glyphicon-ice-lolly       { &:before { content: \"\\e231\"; } }\n.glyphicon-ice-lolly-tasted    { &:before { content: \"\\e232\"; } }\n.glyphicon-education       { &:before { content: \"\\e233\"; } }\n.glyphicon-option-horizontal   { &:before { content: \"\\e234\"; } }\n.glyphicon-option-vertical    { &:before { content: \"\\e235\"; } }\n.glyphicon-menu-hamburger     { &:before { content: \"\\e236\"; } }\n.glyphicon-modal-window      { &:before { content: \"\\e237\"; } }\n.glyphicon-oil          { &:before { content: \"\\e238\"; } }\n.glyphicon-grain         { &:before { content: \"\\e239\"; } }\n.glyphicon-sunglasses       { &:before { content: \"\\e240\"; } }\n.glyphicon-text-size       { &:before { content: \"\\e241\"; } }\n.glyphicon-text-color       { &:before { content: \"\\e242\"; } }\n.glyphicon-text-background    { &:before { content: \"\\e243\"; } }\n.glyphicon-object-align-top    { &:before { content: \"\\e244\"; } }\n.glyphicon-object-align-bottom  { &:before { content: \"\\e245\"; } }\n.glyphicon-object-align-horizontal{ &:before { content: \"\\e246\"; } }\n.glyphicon-object-align-left   { &:before { content: \"\\e247\"; } }\n.glyphicon-object-align-vertical { &:before { content: \"\\e248\"; } }\n.glyphicon-object-align-right   { &:before { content: \"\\e249\"; } }\n.glyphicon-triangle-right     { &:before { content: \"\\e250\"; } }\n.glyphicon-triangle-left     { &:before { content: \"\\e251\"; } }\n.glyphicon-triangle-bottom    { &:before { content: \"\\e252\"; } }\n.glyphicon-triangle-top      { &:before { content: \"\\e253\"; } }\n.glyphicon-console        { &:before { content: \"\\e254\"; } }\n.glyphicon-superscript      { &:before { content: \"\\e255\"; } }\n.glyphicon-subscript       { &:before { content: \"\\e256\"; } }\n.glyphicon-menu-left       { &:before { content: \"\\e257\"; } }\n.glyphicon-menu-right       { &:before { content: \"\\e258\"; } }\n.glyphicon-menu-down       { &:before { content: \"\\e259\"; } }\n.glyphicon-menu-up        { &:before { content: \"\\e260\"; } }\n","//\n// Scaffolding\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Reset the box-sizing\n//\n// Heads up! This reset may cause conflicts with some third-party widgets.\n// For recommendations on resolving such conflicts, see\n// http://getbootstrap.com/getting-started/#third-box-sizing\n* {\n .box-sizing(border-box);\n}\n*:before,\n*:after {\n .box-sizing(border-box);\n}\n\n\n// Body reset\n\nhtml {\n font-size: 10px;\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0);\n}\n\nbody {\n font-family: @font-family-base;\n font-size: @font-size-base;\n line-height: @line-height-base;\n color: @text-color;\n background-color: @body-bg;\n}\n\n// Reset fonts for relevant elements\ninput,\nbutton,\nselect,\ntextarea {\n font-family: inherit;\n font-size: inherit;\n line-height: inherit;\n}\n\n\n// Links\n\na {\n color: @link-color;\n text-decoration: none;\n\n &:hover,\n &:focus {\n  color: @link-hover-color;\n  text-decoration: @link-hover-decoration;\n }\n\n &:focus {\n  .tab-focus();\n }\n}\n\n\n// Figures\n//\n// We reset this here because previously Normalize had no `figure` margins. This\n// ensures we don't break anyone's use of the element.\n\nfigure {\n margin: 0;\n}\n\n\n// Images\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n}\n\n// Responsive images (ensure images don't scale beyond their parents)\n.img-responsive {\n .img-responsive();\n}\n\n// Rounded corners\n.img-rounded {\n border-radius: @border-radius-large;\n}\n\n// Image thumbnails\n//\n// Heads up! This is mixin-ed into thumbnails.less for `.thumbnail`.\n.img-thumbnail {\n padding: @thumbnail-padding;\n line-height: @line-height-base;\n background-color: @thumbnail-bg;\n border: 1px solid @thumbnail-border;\n border-radius: @thumbnail-border-radius;\n .transition(all .2s ease-in-out);\n\n // Keep them at most 100% wide\n .img-responsive(inline-block);\n}\n\n// Perfect circle\n.img-circle {\n border-radius: 50%; // set radius in percents\n}\n\n\n// Horizontal rules\n\nhr {\n margin-top:  @line-height-computed;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n border: 0;\n border-top: 1px solid @hr-border;\n}\n\n\n// Only display content to screen readers\n//\n// See: http://a11yproject.com/posts/how-to-hide-content\n\n.sr-only {\n position: absolute;\n width: 1px;\n height: 1px;\n margin: -1px;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n clip: rect(0,0,0,0);\n border: 0;\n}\n\n// Use in conjunction with .sr-only to only display content when it's focused.\n// Useful for \"Skip to main content\" links; see http://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/G1\n// Credit: HTML5 Boilerplate\n\n.sr-only-focusable {\n &:active,\n &:focus {\n  position: static;\n  width: auto;\n  height: auto;\n  margin: 0;\n  overflow: visible;\n  clip: auto;\n }\n}\n\n\n// iOS \"clickable elements\" fix for role=\"button\"\n//\n// Fixes \"clickability\" issue (and more generally, the firing of events such as focus as well)\n// for traditionally non-focusable elements with role=\"button\"\n// see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events/click#Safari_Mobile\n\n[role=\"button\"] {\n cursor: pointer;\n}\n","// Vendor Prefixes\n//\n// All vendor mixins are deprecated as of v3.2.0 due to the introduction of\n// Autoprefixer in our Gruntfile. They have been removed in v4.\n\n// - Animations\n// - Backface visibility\n// - Box shadow\n// - Box sizing\n// - Content columns\n// - Hyphens\n// - Placeholder text\n// - Transformations\n// - Transitions\n// - User Select\n\n\n// Animations\n.animation(@animation) {\n -webkit-animation: @animation;\n    -o-animation: @animation;\n     animation: @animation;\n}\n.animation-name(@name) {\n -webkit-animation-name: @name;\n     animation-name: @name;\n}\n.animation-duration(@duration) {\n -webkit-animation-duration: @duration;\n     animation-duration: @duration;\n}\n.animation-timing-function(@timing-function) {\n -webkit-animation-timing-function: @timing-function;\n     animation-timing-function: @timing-function;\n}\n.animation-delay(@delay) {\n -webkit-animation-delay: @delay;\n     animation-delay: @delay;\n}\n.animation-iteration-count(@iteration-count) {\n -webkit-animation-iteration-count: @iteration-count;\n     animation-iteration-count: @iteration-count;\n}\n.animation-direction(@direction) {\n -webkit-animation-direction: @direction;\n     animation-direction: @direction;\n}\n.animation-fill-mode(@fill-mode) {\n -webkit-animation-fill-mode: @fill-mode;\n     animation-fill-mode: @fill-mode;\n}\n\n// Backface visibility\n// Prevent browsers from flickering when using CSS 3D transforms.\n// Default value is `visible`, but can be changed to `hidden`\n\n.backface-visibility(@visibility) {\n -webkit-backface-visibility: @visibility;\n   -moz-backface-visibility: @visibility;\n     backface-visibility: @visibility;\n}\n\n// Drop shadows\n//\n// Note: Deprecated `.box-shadow()` as of v3.1.0 since all of Bootstrap's\n// supported browsers that have box shadow capabilities now support it.\n\n.box-shadow(@shadow) {\n -webkit-box-shadow: @shadow; // iOS <4.3 & Android <4.1\n     box-shadow: @shadow;\n}\n\n// Box sizing\n.box-sizing(@boxmodel) {\n -webkit-box-sizing: @boxmodel;\n   -moz-box-sizing: @boxmodel;\n     box-sizing: @boxmodel;\n}\n\n// CSS3 Content Columns\n.content-columns(@column-count; @column-gap: @grid-gutter-width) {\n -webkit-column-count: @column-count;\n   -moz-column-count: @column-count;\n     column-count: @column-count;\n -webkit-column-gap: @column-gap;\n   -moz-column-gap: @column-gap;\n     column-gap: @column-gap;\n}\n\n// Optional hyphenation\n.hyphens(@mode: auto) {\n word-wrap: break-word;\n -webkit-hyphens: @mode;\n   -moz-hyphens: @mode;\n   -ms-hyphens: @mode; // IE10+\n    -o-hyphens: @mode;\n     hyphens: @mode;\n}\n\n// Placeholder text\n.placeholder(@color: @input-color-placeholder) {\n // Firefox\n &::-moz-placeholder {\n  color: @color;\n  opacity: 1; // Override Firefox's unusual default opacity; see https://github.com/twbs/bootstrap/pull/11526\n }\n &:-ms-input-placeholder { color: @color; } // Internet Explorer 10+\n &::-webkit-input-placeholder { color: @color; } // Safari and Chrome\n}\n\n// Transformations\n.scale(@ratio) {\n -webkit-transform: scale(@ratio);\n   -ms-transform: scale(@ratio); // IE9 only\n    -o-transform: scale(@ratio);\n     transform: scale(@ratio);\n}\n.scale(@ratioX; @ratioY) {\n -webkit-transform: scale(@ratioX, @ratioY);\n   -ms-transform: scale(@ratioX, @ratioY); // IE9 only\n    -o-transform: scale(@ratioX, @ratioY);\n     transform: scale(@ratioX, @ratioY);\n}\n.scaleX(@ratio) {\n -webkit-transform: scaleX(@ratio);\n   -ms-transform: scaleX(@ratio); // IE9 only\n    -o-transform: scaleX(@ratio);\n     transform: scaleX(@ratio);\n}\n.scaleY(@ratio) {\n -webkit-transform: scaleY(@ratio);\n   -ms-transform: scaleY(@ratio); // IE9 only\n    -o-transform: scaleY(@ratio);\n     transform: scaleY(@ratio);\n}\n.skew(@x; @y) {\n -webkit-transform: skewX(@x) skewY(@y);\n   -ms-transform: skewX(@x) skewY(@y); // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/4885; IE9+\n    -o-transform: skewX(@x) skewY(@y);\n     transform: skewX(@x) skewY(@y);\n}\n.translate(@x; @y) {\n -webkit-transform: translate(@x, @y);\n   -ms-transform: translate(@x, @y); // IE9 only\n    -o-transform: translate(@x, @y);\n     transform: translate(@x, @y);\n}\n.translate3d(@x; @y; @z) {\n -webkit-transform: translate3d(@x, @y, @z);\n     transform: translate3d(@x, @y, @z);\n}\n.rotate(@degrees) {\n -webkit-transform: rotate(@degrees);\n   -ms-transform: rotate(@degrees); // IE9 only\n    -o-transform: rotate(@degrees);\n     transform: rotate(@degrees);\n}\n.rotateX(@degrees) {\n -webkit-transform: rotateX(@degrees);\n   -ms-transform: rotateX(@degrees); // IE9 only\n    -o-transform: rotateX(@degrees);\n     transform: rotateX(@degrees);\n}\n.rotateY(@degrees) {\n -webkit-transform: rotateY(@degrees);\n   -ms-transform: rotateY(@degrees); // IE9 only\n    -o-transform: rotateY(@degrees);\n     transform: rotateY(@degrees);\n}\n.perspective(@perspective) {\n -webkit-perspective: @perspective;\n   -moz-perspective: @perspective;\n     perspective: @perspective;\n}\n.perspective-origin(@perspective) {\n -webkit-perspective-origin: @perspective;\n   -moz-perspective-origin: @perspective;\n     perspective-origin: @perspective;\n}\n.transform-origin(@origin) {\n -webkit-transform-origin: @origin;\n   -moz-transform-origin: @origin;\n   -ms-transform-origin: @origin; // IE9 only\n     transform-origin: @origin;\n}\n\n\n// Transitions\n\n.transition(@transition) {\n -webkit-transition: @transition;\n    -o-transition: @transition;\n     transition: @transition;\n}\n.transition-property(@transition-property) {\n -webkit-transition-property: @transition-property;\n     transition-property: @transition-property;\n}\n.transition-delay(@transition-delay) {\n -webkit-transition-delay: @transition-delay;\n     transition-delay: @transition-delay;\n}\n.transition-duration(@transition-duration) {\n -webkit-transition-duration: @transition-duration;\n     transition-duration: @transition-duration;\n}\n.transition-timing-function(@timing-function) {\n -webkit-transition-timing-function: @timing-function;\n     transition-timing-function: @timing-function;\n}\n.transition-transform(@transition) {\n -webkit-transition: -webkit-transform @transition;\n   -moz-transition: -moz-transform @transition;\n    -o-transition: -o-transform @transition;\n     transition: transform @transition;\n}\n\n\n// User select\n// For selecting text on the page\n\n.user-select(@select) {\n -webkit-user-select: @select;\n   -moz-user-select: @select;\n   -ms-user-select: @select; // IE10+\n     user-select: @select;\n}\n","// WebKit-style focus\n\n.tab-focus() {\n // WebKit-specific. Other browsers will keep their default outline style.\n // (Initially tried to also force default via `outline: initial`,\n // but that seems to erroneously remove the outline in Firefox altogether.)\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n outline-offset: -2px;\n}\n","// Image Mixins\n// - Responsive image\n// - Retina image\n\n\n// Responsive image\n//\n// Keep images from scaling beyond the width of their parents.\n.img-responsive(@display: block) {\n display: @display;\n max-width: 100%; // Part 1: Set a maximum relative to the parent\n height: auto; // Part 2: Scale the height according to the width, otherwise you get stretching\n}\n\n\n// Retina image\n//\n// Short retina mixin for setting background-image and -size. Note that the\n// spelling of `min--moz-device-pixel-ratio` is intentional.\n.img-retina(@file-1x; @file-2x; @width-1x; @height-1x) {\n background-image: url(\"@{file-1x}\");\n\n @media\n only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and (  min--moz-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and (   -o-min-device-pixel-ratio: 2/1),\n only screen and (    min-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and (        min-resolution: 192dpi),\n only screen and (        min-resolution: 2dppx) {\n  background-image: url(\"@{file-2x}\");\n  background-size: @width-1x @height-1x;\n }\n}\n","//\n// Typography\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Headings\n// -------------------------\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6,\n.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 {\n font-family: @headings-font-family;\n font-weight: @headings-font-weight;\n line-height: @headings-line-height;\n color: @headings-color;\n\n small,\n .small {\n  font-weight: normal;\n  line-height: 1;\n  color: @headings-small-color;\n }\n}\n\nh1, .h1,\nh2, .h2,\nh3, .h3 {\n margin-top: @line-height-computed;\n margin-bottom: (@line-height-computed / 2);\n\n small,\n .small {\n  font-size: 65%;\n }\n}\nh4, .h4,\nh5, .h5,\nh6, .h6 {\n margin-top: (@line-height-computed / 2);\n margin-bottom: (@line-height-computed / 2);\n\n small,\n .small {\n  font-size: 75%;\n }\n}\n\nh1, .h1 { font-size: @font-size-h1; }\nh2, .h2 { font-size: @font-size-h2; }\nh3, .h3 { font-size: @font-size-h3; }\nh4, .h4 { font-size: @font-size-h4; }\nh5, .h5 { font-size: @font-size-h5; }\nh6, .h6 { font-size: @font-size-h6; }\n\n\n// Body text\n// -------------------------\n\np {\n margin: 0 0 (@line-height-computed / 2);\n}\n\n.lead {\n margin-bottom: @line-height-computed;\n font-size: floor((@font-size-base * 1.15));\n font-weight: 300;\n line-height: 1.4;\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n  font-size: (@font-size-base * 1.5);\n }\n}\n\n\n// Emphasis & misc\n// -------------------------\n\n// Ex: (12px small font / 14px base font) * 100% = about 85%\nsmall,\n.small {\n font-size: floor((100% * @font-size-small / @font-size-base));\n}\n\nmark,\n.mark {\n background-color: @state-warning-bg;\n padding: .2em;\n}\n\n// Alignment\n.text-left      { text-align: left; }\n.text-right     { text-align: right; }\n.text-center     { text-align: center; }\n.text-justify    { text-align: justify; }\n.text-nowrap     { white-space: nowrap; }\n\n// Transformation\n.text-lowercase   { text-transform: lowercase; }\n.text-uppercase   { text-transform: uppercase; }\n.text-capitalize   { text-transform: capitalize; }\n\n// Contextual colors\n.text-muted {\n color: @text-muted;\n}\n.text-primary {\n .text-emphasis-variant(@brand-primary);\n}\n.text-success {\n .text-emphasis-variant(@state-success-text);\n}\n.text-info {\n .text-emphasis-variant(@state-info-text);\n}\n.text-warning {\n .text-emphasis-variant(@state-warning-text);\n}\n.text-danger {\n .text-emphasis-variant(@state-danger-text);\n}\n\n// Contextual backgrounds\n// For now we'll leave these alongside the text classes until v4 when we can\n// safely shift things around (per SemVer rules).\n.bg-primary {\n // Given the contrast here, this is the only class to have its color inverted\n // automatically.\n color: #fff;\n .bg-variant(@brand-primary);\n}\n.bg-success {\n .bg-variant(@state-success-bg);\n}\n.bg-info {\n .bg-variant(@state-info-bg);\n}\n.bg-warning {\n .bg-variant(@state-warning-bg);\n}\n.bg-danger {\n .bg-variant(@state-danger-bg);\n}\n\n\n// Page header\n// -------------------------\n\n.page-header {\n padding-bottom: ((@line-height-computed / 2) - 1);\n margin: (@line-height-computed * 2) 0 @line-height-computed;\n border-bottom: 1px solid @page-header-border-color;\n}\n\n\n// Lists\n// -------------------------\n\n// Unordered and Ordered lists\nul,\nol {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: (@line-height-computed / 2);\n ul,\n ol {\n  margin-bottom: 0;\n }\n}\n\n// List options\n\n// Unstyled keeps list items block level, just removes default browser padding and list-style\n.list-unstyled {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n// Inline turns list items into inline-block\n.list-inline {\n .list-unstyled();\n margin-left: -5px;\n\n > li {\n  display: inline-block;\n  padding-left: 5px;\n  padding-right: 5px;\n }\n}\n\n// Description Lists\ndl {\n margin-top: 0; // Remove browser default\n margin-bottom: @line-height-computed;\n}\ndt,\ndd {\n line-height: @line-height-base;\n}\ndt {\n font-weight: bold;\n}\ndd {\n margin-left: 0; // Undo browser default\n}\n\n// Horizontal description lists\n//\n// Defaults to being stacked without any of the below styles applied, until the\n// grid breakpoint is reached (default of ~768px).\n\n.dl-horizontal {\n dd {\n  &:extend(.clearfix all); // Clear the floated `dt` if an empty `dd` is present\n }\n\n @media (min-width: @dl-horizontal-breakpoint) {\n  dt {\n   float: left;\n   width: (@dl-horizontal-offset - 20);\n   clear: left;\n   text-align: right;\n   .text-overflow();\n  }\n  dd {\n   margin-left: @dl-horizontal-offset;\n  }\n }\n}\n\n\n// Misc\n// -------------------------\n\n// Abbreviations and acronyms\nabbr[title],\n// Add data-* attribute to help out our tooltip plugin, per https://github.com/twbs/bootstrap/issues/5257\nabbr[data-original-title] {\n cursor: help;\n border-bottom: 1px dotted @abbr-border-color;\n}\n.initialism {\n font-size: 90%;\n .text-uppercase();\n}\n\n// Blockquotes\nblockquote {\n padding: (@line-height-computed / 2) @line-height-computed;\n margin: 0 0 @line-height-computed;\n font-size: @blockquote-font-size;\n border-left: 5px solid @blockquote-border-color;\n\n p,\n ul,\n ol {\n  &:last-child {\n   margin-bottom: 0;\n  }\n }\n\n // Note: Deprecated small and .small as of v3.1.0\n // Context: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11660\n footer,\n small,\n .small {\n  display: block;\n  font-size: 80%; // back to default font-size\n  line-height: @line-height-base;\n  color: @blockquote-small-color;\n\n  &:before {\n   content: '\\2014 \\00A0'; // em dash, nbsp\n  }\n }\n}\n\n// Opposite alignment of blockquote\n//\n// Heads up: `blockquote.pull-right` has been deprecated as of v3.1.0.\n.blockquote-reverse,\nblockquote.pull-right {\n padding-right: 15px;\n padding-left: 0;\n border-right: 5px solid @blockquote-border-color;\n border-left: 0;\n text-align: right;\n\n // Account for citation\n footer,\n small,\n .small {\n  &:before { content: ''; }\n  &:after {\n   content: '\\00A0 \\2014'; // nbsp, em dash\n  }\n }\n}\n\n// Addresses\naddress {\n margin-bottom: @line-height-computed;\n font-style: normal;\n line-height: @line-height-base;\n}\n","// Typography\n\n.text-emphasis-variant(@color) {\n color: @color;\n a&:hover,\n a&:focus {\n  color: darken(@color, 10%);\n }\n}\n","// Contextual backgrounds\n\n.bg-variant(@color) {\n background-color: @color;\n a&:hover,\n a&:focus {\n  background-color: darken(@color, 10%);\n }\n}\n","// Text overflow\n// Requires inline-block or block for proper styling\n\n.text-overflow() {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n","//\n// Code (inline and block)\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Inline and block code styles\ncode,\nkbd,\npre,\nsamp {\n font-family: @font-family-monospace;\n}\n\n// Inline code\ncode {\n padding: 2px 4px;\n font-size: 90%;\n color: @code-color;\n background-color: @code-bg;\n border-radius: @border-radius-base;\n}\n\n// User input typically entered via keyboard\nkbd {\n padding: 2px 4px;\n font-size: 90%;\n color: @kbd-color;\n background-color: @kbd-bg;\n border-radius: @border-radius-small;\n box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.25);\n\n kbd {\n  padding: 0;\n  font-size: 100%;\n  font-weight: bold;\n  box-shadow: none;\n }\n}\n\n// Blocks of code\npre {\n display: block;\n padding: ((@line-height-computed - 1) / 2);\n margin: 0 0 (@line-height-computed / 2);\n font-size: (@font-size-base - 1); // 14px to 13px\n line-height: @line-height-base;\n word-break: break-all;\n word-wrap: break-word;\n color: @pre-color;\n background-color: @pre-bg;\n border: 1px solid @pre-border-color;\n border-radius: @border-radius-base;\n\n // Account for some code outputs that place code tags in pre tags\n code {\n  padding: 0;\n  font-size: inherit;\n  color: inherit;\n  white-space: pre-wrap;\n  background-color: transparent;\n  border-radius: 0;\n }\n}\n\n// Enable scrollable blocks of code\n.pre-scrollable {\n max-height: @pre-scrollable-max-height;\n overflow-y: scroll;\n}\n","//\n// Grid system\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Container widths\n//\n// Set the container width, and override it for fixed navbars in media queries.\n\n.container {\n .container-fixed();\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n  width: @container-sm;\n }\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n  width: @container-md;\n }\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n  width: @container-lg;\n }\n}\n\n\n// Fluid container\n//\n// Utilizes the mixin meant for fixed width containers, but without any defined\n// width for fluid, full width layouts.\n\n.container-fluid {\n .container-fixed();\n}\n\n\n// Row\n//\n// Rows contain and clear the floats of your columns.\n\n.row {\n .make-row();\n}\n\n\n// Columns\n//\n// Common styles for small and large grid columns\n\n.make-grid-columns();\n\n\n// Extra small grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for extra small devices like\n// smartphones.\n\n.make-grid(xs);\n\n\n// Small grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for the small device range, from phones\n// to tablets.\n\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n .make-grid(sm);\n}\n\n\n// Medium grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for the desktop device range.\n\n@media (min-width: @screen-md-min) {\n .make-grid(md);\n}\n\n\n// Large grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for the large desktop device range.\n\n@media (min-width: @screen-lg-min) {\n .make-grid(lg);\n}\n","// Grid system\n//\n// Generate semantic grid columns with these mixins.\n\n// Centered container element\n.container-fixed(@gutter: @grid-gutter-width) {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n padding-left: floor((@gutter / 2));\n padding-right: ceil((@gutter / 2));\n &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Creates a wrapper for a series of columns\n.make-row(@gutter: @grid-gutter-width) {\n margin-left: ceil((@gutter / -2));\n margin-right: floor((@gutter / -2));\n &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Generate the extra small columns\n.make-xs-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n float: left;\n width: percentage((@columns / @grid-columns));\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n}\n.make-xs-column-offset(@columns) {\n margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n}\n.make-xs-column-push(@columns) {\n left: percentage((@columns / @grid-columns));\n}\n.make-xs-column-pull(@columns) {\n right: percentage((@columns / @grid-columns));\n}\n\n// Generate the small columns\n.make-sm-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n  float: left;\n  width: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-sm-column-offset(@columns) {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n  margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-sm-column-push(@columns) {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n  left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-sm-column-pull(@columns) {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n  right: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n\n// Generate the medium columns\n.make-md-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n  float: left;\n  width: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-md-column-offset(@columns) {\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n  margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-md-column-push(@columns) {\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n  left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-md-column-pull(@columns) {\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n  right: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n\n// Generate the large columns\n.make-lg-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n  float: left;\n  width: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-lg-column-offset(@columns) {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n  margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-lg-column-push(@columns) {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n  left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-lg-column-pull(@columns) {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n  right: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n","// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `@grid-columns`.\n\n.make-grid-columns() {\n // Common styles for all sizes of grid columns, widths 1-12\n .col(@index) { // initial\n  @item: ~\".col-xs-@{index}, .col-sm-@{index}, .col-md-@{index}, .col-lg-@{index}\";\n  .col((@index + 1), @item);\n }\n .col(@index, @list) when (@index =< @grid-columns) { // general; \"=<\" isn't a typo\n  @item: ~\".col-xs-@{index}, .col-sm-@{index}, .col-md-@{index}, .col-lg-@{index}\";\n  .col((@index + 1), ~\"@{list}, @{item}\");\n }\n .col(@index, @list) when (@index > @grid-columns) { // terminal\n  @{list} {\n   position: relative;\n   // Prevent columns from collapsing when empty\n   min-height: 1px;\n   // Inner gutter via padding\n   padding-left: ceil((@grid-gutter-width / 2));\n   padding-right: floor((@grid-gutter-width / 2));\n  }\n }\n .col(1); // kickstart it\n}\n\n.float-grid-columns(@class) {\n .col(@index) { // initial\n  @item: ~\".col-@{class}-@{index}\";\n  .col((@index + 1), @item);\n }\n .col(@index, @list) when (@index =< @grid-columns) { // general\n  @item: ~\".col-@{class}-@{index}\";\n  .col((@index + 1), ~\"@{list}, @{item}\");\n }\n .col(@index, @list) when (@index > @grid-columns) { // terminal\n  @{list} {\n   float: left;\n  }\n }\n .col(1); // kickstart it\n}\n\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = width) and (@index > 0) {\n .col-@{class}-@{index} {\n  width: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = push) and (@index > 0) {\n .col-@{class}-push-@{index} {\n  left: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = push) and (@index = 0) {\n .col-@{class}-push-0 {\n  left: auto;\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = pull) and (@index > 0) {\n .col-@{class}-pull-@{index} {\n  right: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = pull) and (@index = 0) {\n .col-@{class}-pull-0 {\n  right: auto;\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = offset) {\n .col-@{class}-offset-@{index} {\n  margin-left: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n\n// Basic looping in LESS\n.loop-grid-columns(@index, @class, @type) when (@index >= 0) {\n .calc-grid-column(@index, @class, @type);\n // next iteration\n .loop-grid-columns((@index - 1), @class, @type);\n}\n\n// Create grid for specific class\n.make-grid(@class) {\n .float-grid-columns(@class);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, width);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, pull);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, push);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, offset);\n}\n","//\n// Tables\n// --------------------------------------------------\n\n\ntable {\n background-color: @table-bg;\n}\ncaption {\n padding-top: @table-cell-padding;\n padding-bottom: @table-cell-padding;\n color: @text-muted;\n text-align: left;\n}\nth {\n text-align: left;\n}\n\n\n// Baseline styles\n\n.table {\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n // Cells\n > thead,\n > tbody,\n > tfoot {\n  > tr {\n   > th,\n   > td {\n    padding: @table-cell-padding;\n    line-height: @line-height-base;\n    vertical-align: top;\n    border-top: 1px solid @table-border-color;\n   }\n  }\n }\n // Bottom align for column headings\n > thead > tr > th {\n  vertical-align: bottom;\n  border-bottom: 2px solid @table-border-color;\n }\n // Remove top border from thead by default\n > caption + thead,\n > colgroup + thead,\n > thead:first-child {\n  > tr:first-child {\n   > th,\n   > td {\n    border-top: 0;\n   }\n  }\n }\n // Account for multiple tbody instances\n > tbody + tbody {\n  border-top: 2px solid @table-border-color;\n }\n\n // Nesting\n .table {\n  background-color: @body-bg;\n }\n}\n\n\n// Condensed table w/ half padding\n\n.table-condensed {\n > thead,\n > tbody,\n > tfoot {\n  > tr {\n   > th,\n   > td {\n    padding: @table-condensed-cell-padding;\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n// Bordered version\n//\n// Add borders all around the table and between all the columns.\n\n.table-bordered {\n border: 1px solid @table-border-color;\n > thead,\n > tbody,\n > tfoot {\n  > tr {\n   > th,\n   > td {\n    border: 1px solid @table-border-color;\n   }\n  }\n }\n > thead > tr {\n  > th,\n  > td {\n   border-bottom-width: 2px;\n  }\n }\n}\n\n\n// Zebra-striping\n//\n// Default zebra-stripe styles (alternating gray and transparent backgrounds)\n\n.table-striped {\n > tbody > tr:nth-of-type(odd) {\n  background-color: @table-bg-accent;\n }\n}\n\n\n// Hover effect\n//\n// Placed here since it has to come after the potential zebra striping\n\n.table-hover {\n > tbody > tr:hover {\n  background-color: @table-bg-hover;\n }\n}\n\n\n// Table cell sizing\n//\n// Reset default table behavior\n\ntable col[class*=\"col-\"] {\n position: static; // Prevent border hiding in Firefox and IE9-11 (see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11623)\n float: none;\n display: table-column;\n}\ntable {\n td,\n th {\n  &[class*=\"col-\"] {\n   position: static; // Prevent border hiding in Firefox and IE9-11 (see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11623)\n   float: none;\n   display: table-cell;\n  }\n }\n}\n\n\n// Table backgrounds\n//\n// Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n// inheritance to nested tables.\n\n// Generate the contextual variants\n.table-row-variant(active; @table-bg-active);\n.table-row-variant(success; @state-success-bg);\n.table-row-variant(info; @state-info-bg);\n.table-row-variant(warning; @state-warning-bg);\n.table-row-variant(danger; @state-danger-bg);\n\n\n// Responsive tables\n//\n// Wrap your tables in `.table-responsive` and we'll make them mobile friendly\n// by enabling horizontal scrolling. Only applies <768px. Everything above that\n// will display normally.\n\n.table-responsive {\n overflow-x: auto;\n min-height: 0.01%; // Workaround for IE9 bug (see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/14837)\n\n @media screen and (max-width: @screen-xs-max) {\n  width: 100%;\n  margin-bottom: (@line-height-computed * 0.75);\n  overflow-y: hidden;\n  -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar;\n  border: 1px solid @table-border-color;\n\n  // Tighten up spacing\n  > .table {\n   margin-bottom: 0;\n\n   // Ensure the content doesn't wrap\n   > thead,\n   > tbody,\n   > tfoot {\n    > tr {\n     > th,\n     > td {\n      white-space: nowrap;\n     }\n    }\n   }\n  }\n\n  // Special overrides for the bordered tables\n  > .table-bordered {\n   border: 0;\n\n   // Nuke the appropriate borders so that the parent can handle them\n   > thead,\n   > tbody,\n   > tfoot {\n    > tr {\n     > th:first-child,\n     > td:first-child {\n      border-left: 0;\n     }\n     > th:last-child,\n     > td:last-child {\n      border-right: 0;\n     }\n    }\n   }\n\n   // Only nuke the last row's bottom-border in `tbody` and `tfoot` since\n   // chances are there will be only one `tr` in a `thead` and that would\n   // remove the border altogether.\n   > tbody,\n   > tfoot {\n    > tr:last-child {\n     > th,\n     > td {\n      border-bottom: 0;\n     }\n    }\n   }\n\n  }\n }\n}\n","// Tables\n\n.table-row-variant(@state; @background) {\n // Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n // inheritance to nested tables.\n .table > thead > tr,\n .table > tbody > tr,\n .table > tfoot > tr {\n  > td.@{state},\n  > th.@{state},\n  &.@{state} > td,\n  &.@{state} > th {\n   background-color: @background;\n  }\n }\n\n // Hover states for `.table-hover`\n // Note: this is not available for cells or rows within `thead` or `tfoot`.\n .table-hover > tbody > tr {\n  > td.@{state}:hover,\n  > th.@{state}:hover,\n  &.@{state}:hover > td,\n  &:hover > .@{state},\n  &.@{state}:hover > th {\n   background-color: darken(@background, 5%);\n  }\n }\n}\n","//\n// Forms\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Normalize non-controls\n//\n// Restyle and baseline non-control form elements.\n\nfieldset {\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n // Chrome and Firefox set a `min-width: min-content;` on fieldsets,\n // so we reset that to ensure it behaves more like a standard block element.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/12359.\n min-width: 0;\n}\n\nlegend {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n font-size: (@font-size-base * 1.5);\n line-height: inherit;\n color: @legend-color;\n border: 0;\n border-bottom: 1px solid @legend-border-color;\n}\n\nlabel {\n display: inline-block;\n max-width: 100%; // Force IE8 to wrap long content (see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/13141)\n margin-bottom: 5px;\n font-weight: bold;\n}\n\n\n// Normalize form controls\n//\n// While most of our form styles require extra classes, some basic normalization\n// is required to ensure optimum display with or without those classes to better\n// address browser inconsistencies.\n\n// Override content-box in Normalize (* isn't specific enough)\ninput[type=\"search\"] {\n .box-sizing(border-box);\n}\n\n// Position radios and checkboxes better\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n margin: 4px 0 0;\n margin-top: 1px \\9; // IE8-9\n line-height: normal;\n}\n\ninput[type=\"file\"] {\n display: block;\n}\n\n// Make range inputs behave like textual form controls\ninput[type=\"range\"] {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n// Make multiple select elements height not fixed\nselect[multiple],\nselect[size] {\n height: auto;\n}\n\n// Focus for file, radio, and checkbox\ninput[type=\"file\"]:focus,\ninput[type=\"radio\"]:focus,\ninput[type=\"checkbox\"]:focus {\n .tab-focus();\n}\n\n// Adjust output element\noutput {\n display: block;\n padding-top: (@padding-base-vertical + 1);\n font-size: @font-size-base;\n line-height: @line-height-base;\n color: @input-color;\n}\n\n\n// Common form controls\n//\n// Shared size and type resets for form controls. Apply `.form-control` to any\n// of the following form controls:\n//\n// select\n// textarea\n// input[type=\"text\"]\n// input[type=\"password\"]\n// input[type=\"datetime\"]\n// input[type=\"datetime-local\"]\n// input[type=\"date\"]\n// input[type=\"month\"]\n// input[type=\"time\"]\n// input[type=\"week\"]\n// input[type=\"number\"]\n// input[type=\"email\"]\n// input[type=\"url\"]\n// input[type=\"search\"]\n// input[type=\"tel\"]\n// input[type=\"color\"]\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n height: @input-height-base; // Make inputs at least the height of their button counterpart (base line-height + padding + border)\n padding: @padding-base-vertical @padding-base-horizontal;\n font-size: @font-size-base;\n line-height: @line-height-base;\n color: @input-color;\n background-color: @input-bg;\n background-image: none; // Reset unusual Firefox-on-Android default style; see https://github.com/necolas/normalize.css/issues/214\n border: 1px solid @input-border;\n border-radius: @input-border-radius; // Note: This has no effect on <select>s in some browsers, due to the limited stylability of <select>s in CSS.\n .box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075));\n .transition(~\"border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s\");\n\n // Customize the `:focus` state to imitate native WebKit styles.\n .form-control-focus();\n\n // Placeholder\n .placeholder();\n\n // Unstyle the caret on `<select>`s in IE10+.\n &::-ms-expand {\n  border: 0;\n  background-color: transparent;\n }\n\n // Disabled and read-only inputs\n //\n // HTML5 says that controls under a fieldset > legend:first-child won't be\n // disabled if the fieldset is disabled. Due to implementation difficulty, we\n // don't honor that edge case; we style them as disabled anyway.\n &[disabled],\n &[readonly],\n fieldset[disabled] & {\n  background-color: @input-bg-disabled;\n  opacity: 1; // iOS fix for unreadable disabled content; see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11655\n }\n\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n  cursor: @cursor-disabled;\n }\n\n // Reset height for `textarea`s\n textarea& {\n  height: auto;\n }\n}\n\n\n// Search inputs in iOS\n//\n// This overrides the extra rounded corners on search inputs in iOS so that our\n// `.form-control` class can properly style them. Note that this cannot simply\n// be added to `.form-control` as it's not specific enough. For details, see\n// https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11586.\n\ninput[type=\"search\"] {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n\n// Special styles for iOS temporal inputs\n//\n// In Mobile Safari, setting `display: block` on temporal inputs causes the\n// text within the input to become vertically misaligned. As a workaround, we\n// set a pixel line-height that matches the given height of the input, but only\n// for Safari. See https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=139848\n//\n// Note that as of 9.3, iOS doesn't support `week`.\n\n@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 0) {\n input[type=\"date\"],\n input[type=\"time\"],\n input[type=\"datetime-local\"],\n input[type=\"month\"] {\n  &.form-control {\n   line-height: @input-height-base;\n  }\n\n  &.input-sm,\n  .input-group-sm & {\n   line-height: @input-height-small;\n  }\n\n  &.input-lg,\n  .input-group-lg & {\n   line-height: @input-height-large;\n  }\n }\n}\n\n\n// Form groups\n//\n// Designed to help with the organization and spacing of vertical forms. For\n// horizontal forms, use the predefined grid classes.\n\n.form-group {\n margin-bottom: @form-group-margin-bottom;\n}\n\n\n// Checkboxes and radios\n//\n// Indent the labels to position radios/checkboxes as hanging controls.\n\n.radio,\n.checkbox {\n position: relative;\n display: block;\n margin-top: 10px;\n margin-bottom: 10px;\n\n label {\n  min-height: @line-height-computed; // Ensure the input doesn't jump when there is no text\n  padding-left: 20px;\n  margin-bottom: 0;\n  font-weight: normal;\n  cursor: pointer;\n }\n}\n.radio input[type=\"radio\"],\n.radio-inline input[type=\"radio\"],\n.checkbox input[type=\"checkbox\"],\n.checkbox-inline input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n margin-left: -20px;\n margin-top: 4px \\9;\n}\n\n.radio + .radio,\n.checkbox + .checkbox {\n margin-top: -5px; // Move up sibling radios or checkboxes for tighter spacing\n}\n\n// Radios and checkboxes on same line\n.radio-inline,\n.checkbox-inline {\n position: relative;\n display: inline-block;\n padding-left: 20px;\n margin-bottom: 0;\n vertical-align: middle;\n font-weight: normal;\n cursor: pointer;\n}\n.radio-inline + .radio-inline,\n.checkbox-inline + .checkbox-inline {\n margin-top: 0;\n margin-left: 10px; // space out consecutive inline controls\n}\n\n// Apply same disabled cursor tweak as for inputs\n// Some special care is needed because <label>s don't inherit their parent's `cursor`.\n//\n// Note: Neither radios nor checkboxes can be readonly.\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n &[disabled],\n &.disabled,\n fieldset[disabled] & {\n  cursor: @cursor-disabled;\n }\n}\n// These classes are used directly on <label>s\n.radio-inline,\n.checkbox-inline {\n &.disabled,\n fieldset[disabled] & {\n  cursor: @cursor-disabled;\n }\n}\n// These classes are used on elements with <label> descendants\n.radio,\n.checkbox {\n &.disabled,\n fieldset[disabled] & {\n  label {\n   cursor: @cursor-disabled;\n  }\n }\n}\n\n\n// Static form control text\n//\n// Apply class to a `p` element to make any string of text align with labels in\n// a horizontal form layout.\n\n.form-control-static {\n // Size it appropriately next to real form controls\n padding-top: (@padding-base-vertical + 1);\n padding-bottom: (@padding-base-vertical + 1);\n // Remove default margin from `p`\n margin-bottom: 0;\n min-height: (@line-height-computed + @font-size-base);\n\n &.input-lg,\n &.input-sm {\n  padding-left: 0;\n  padding-right: 0;\n }\n}\n\n\n// Form control sizing\n//\n// Build on `.form-control` with modifier classes to decrease or increase the\n// height and font-size of form controls.\n//\n// The `.form-group-* form-control` variations are sadly duplicated to avoid the\n// issue documented in https://github.com/twbs/bootstrap/issues/15074.\n\n.input-sm {\n .input-size(@input-height-small; @padding-small-vertical; @padding-small-horizontal; @font-size-small; @line-height-small; @input-border-radius-small);\n}\n.form-group-sm {\n .form-control {\n  height: @input-height-small;\n  padding: @padding-small-vertical @padding-small-horizontal;\n  font-size: @font-size-small;\n  line-height: @line-height-small;\n  border-radius: @input-border-radius-small;\n }\n select.form-control {\n  height: @input-height-small;\n  line-height: @input-height-small;\n }\n textarea.form-control,\n select[multiple].form-control {\n  height: auto;\n }\n .form-control-static {\n  height: @input-height-small;\n  min-height: (@line-height-computed + @font-size-small);\n  padding: (@padding-small-vertical + 1) @padding-small-horizontal;\n  font-size: @font-size-small;\n  line-height: @line-height-small;\n }\n}\n\n.input-lg {\n .input-size(@input-height-large; @padding-large-vertical; @padding-large-horizontal; @font-size-large; @line-height-large; @input-border-radius-large);\n}\n.form-group-lg {\n .form-control {\n  height: @input-height-large;\n  padding: @padding-large-vertical @padding-large-horizontal;\n  font-size: @font-size-large;\n  line-height: @line-height-large;\n  border-radius: @input-border-radius-large;\n }\n select.form-control {\n  height: @input-height-large;\n  line-height: @input-height-large;\n }\n textarea.form-control,\n select[multiple].form-control {\n  height: auto;\n }\n .form-control-static {\n  height: @input-height-large;\n  min-height: (@line-height-computed + @font-size-large);\n  padding: (@padding-large-vertical + 1) @padding-large-horizontal;\n  font-size: @font-size-large;\n  line-height: @line-height-large;\n }\n}\n\n\n// Form control feedback states\n//\n// Apply contextual and semantic states to individual form controls.\n\n.has-feedback {\n // Enable absolute positioning\n position: relative;\n\n // Ensure icons don't overlap text\n .form-control {\n  padding-right: (@input-height-base * 1.25);\n }\n}\n// Feedback icon (requires .glyphicon classes)\n.form-control-feedback {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 2; // Ensure icon is above input groups\n display: block;\n width: @input-height-base;\n height: @input-height-base;\n line-height: @input-height-base;\n text-align: center;\n pointer-events: none;\n}\n.input-lg + .form-control-feedback,\n.input-group-lg + .form-control-feedback,\n.form-group-lg .form-control + .form-control-feedback {\n width: @input-height-large;\n height: @input-height-large;\n line-height: @input-height-large;\n}\n.input-sm + .form-control-feedback,\n.input-group-sm + .form-control-feedback,\n.form-group-sm .form-control + .form-control-feedback {\n width: @input-height-small;\n height: @input-height-small;\n line-height: @input-height-small;\n}\n\n// Feedback states\n.has-success {\n .form-control-validation(@state-success-text; @state-success-text; @state-success-bg);\n}\n.has-warning {\n .form-control-validation(@state-warning-text; @state-warning-text; @state-warning-bg);\n}\n.has-error {\n .form-control-validation(@state-danger-text; @state-danger-text; @state-danger-bg);\n}\n\n// Reposition feedback icon if input has visible label above\n.has-feedback label {\n\n & ~ .form-control-feedback {\n  top: (@line-height-computed + 5); // Height of the `label` and its margin\n }\n &.sr-only ~ .form-control-feedback {\n  top: 0;\n }\n}\n\n\n// Help text\n//\n// Apply to any element you wish to create light text for placement immediately\n// below a form control. Use for general help, formatting, or instructional text.\n\n.help-block {\n display: block; // account for any element using help-block\n margin-top: 5px;\n margin-bottom: 10px;\n color: lighten(@text-color, 25%); // lighten the text some for contrast\n}\n\n\n// Inline forms\n//\n// Make forms appear inline(-block) by adding the `.form-inline` class. Inline\n// forms begin stacked on extra small (mobile) devices and then go inline when\n// viewports reach <768px.\n//\n// Requires wrapping inputs and labels with `.form-group` for proper display of\n// default HTML form controls and our custom form controls (e.g., input groups).\n//\n// Heads up! This is mixin-ed into `.navbar-form` in navbars.less.\n\n.form-inline {\n\n // Kick in the inline\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n  // Inline-block all the things for \"inline\"\n  .form-group {\n   display: inline-block;\n   margin-bottom: 0;\n   vertical-align: middle;\n  }\n\n  // In navbar-form, allow folks to *not* use `.form-group`\n  .form-control {\n   display: inline-block;\n   width: auto; // Prevent labels from stacking above inputs in `.form-group`\n   vertical-align: middle;\n  }\n\n  // Make static controls behave like regular ones\n  .form-control-static {\n   display: inline-block;\n  }\n\n  .input-group {\n   display: inline-table;\n   vertical-align: middle;\n\n   .input-group-addon,\n   .input-group-btn,\n   .form-control {\n    width: auto;\n   }\n  }\n\n  // Input groups need that 100% width though\n  .input-group > .form-control {\n   width: 100%;\n  }\n\n  .control-label {\n   margin-bottom: 0;\n   vertical-align: middle;\n  }\n\n  // Remove default margin on radios/checkboxes that were used for stacking, and\n  // then undo the floating of radios and checkboxes to match.\n  .radio,\n  .checkbox {\n   display: inline-block;\n   margin-top: 0;\n   margin-bottom: 0;\n   vertical-align: middle;\n\n   label {\n    padding-left: 0;\n   }\n  }\n  .radio input[type=\"radio\"],\n  .checkbox input[type=\"checkbox\"] {\n   position: relative;\n   margin-left: 0;\n  }\n\n  // Re-override the feedback icon.\n  .has-feedback .form-control-feedback {\n   top: 0;\n  }\n }\n}\n\n\n// Horizontal forms\n//\n// Horizontal forms are built on grid classes and allow you to create forms with\n// labels on the left and inputs on the right.\n\n.form-horizontal {\n\n // Consistent vertical alignment of radios and checkboxes\n //\n // Labels also get some reset styles, but that is scoped to a media query below.\n .radio,\n .checkbox,\n .radio-inline,\n .checkbox-inline {\n  margin-top: 0;\n  margin-bottom: 0;\n  padding-top: (@padding-base-vertical + 1); // Default padding plus a border\n }\n // Account for padding we're adding to ensure the alignment and of help text\n // and other content below items\n .radio,\n .checkbox {\n  min-height: (@line-height-computed + (@padding-base-vertical + 1));\n }\n\n // Make form groups behave like rows\n .form-group {\n  .make-row();\n }\n\n // Reset spacing and right align labels, but scope to media queries so that\n // labels on narrow viewports stack the same as a default form example.\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n  .control-label {\n   text-align: right;\n   margin-bottom: 0;\n   padding-top: (@padding-base-vertical + 1); // Default padding plus a border\n  }\n }\n\n // Validation states\n //\n // Reposition the icon because it's now within a grid column and columns have\n // `position: relative;` on them. Also accounts for the grid gutter padding.\n .has-feedback .form-control-feedback {\n  right: floor((@grid-gutter-width / 2));\n }\n\n // Form group sizes\n //\n // Quick utility class for applying `.input-lg` and `.input-sm` styles to the\n // inputs and labels within a `.form-group`.\n .form-group-lg {\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n   .control-label {\n    padding-top: (@padding-large-vertical + 1);\n    font-size: @font-size-large;\n   }\n  }\n }\n .form-group-sm {\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n   .control-label {\n    padding-top: (@padding-small-vertical + 1);\n    font-size: @font-size-small;\n   }\n  }\n }\n}\n","// Form validation states\n//\n// Used in forms.less to generate the form validation CSS for warnings, errors,\n// and successes.\n\n.form-control-validation(@text-color: #555; @border-color: #ccc; @background-color: #f5f5f5) {\n // Color the label and help text\n .help-block,\n .control-label,\n .radio,\n .checkbox,\n .radio-inline,\n .checkbox-inline,\n &.radio label,\n &.checkbox label,\n &.radio-inline label,\n &.checkbox-inline label {\n  color: @text-color;\n }\n // Set the border and box shadow on specific inputs to match\n .form-control {\n  border-color: @border-color;\n  .box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075)); // Redeclare so transitions work\n  &:focus {\n   border-color: darken(@border-color, 10%);\n   @shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 6px lighten(@border-color, 20%);\n   .box-shadow(@shadow);\n  }\n }\n // Set validation states also for addons\n .input-group-addon {\n  color: @text-color;\n  border-color: @border-color;\n  background-color: @background-color;\n }\n // Optional feedback icon\n .form-control-feedback {\n  color: @text-color;\n }\n}\n\n\n// Form control focus state\n//\n// Generate a customized focus state and for any input with the specified color,\n// which defaults to the `@input-border-focus` variable.\n//\n// We highly encourage you to not customize the default value, but instead use\n// this to tweak colors on an as-needed basis. This aesthetic change is based on\n// WebKit's default styles, but applicable to a wider range of browsers. Its\n// usability and accessibility should be taken into account with any change.\n//\n// Example usage: change the default blue border and shadow to white for better\n// contrast against a dark gray background.\n.form-control-focus(@color: @input-border-focus) {\n @color-rgba: rgba(red(@color), green(@color), blue(@color), .6);\n &:focus {\n  border-color: @color;\n  outline: 0;\n  .box-shadow(~\"inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px @{color-rgba}\");\n }\n}\n\n// Form control sizing\n//\n// Relative text size, padding, and border-radii changes for form controls. For\n// horizontal sizing, wrap controls in the predefined grid classes. `<select>`\n// element gets special love because it's special, and that's a fact!\n.input-size(@input-height; @padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n height: @input-height;\n padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n font-size: @font-size;\n line-height: @line-height;\n border-radius: @border-radius;\n\n select& {\n  height: @input-height;\n  line-height: @input-height;\n }\n\n textarea&,\n select[multiple]& {\n  height: auto;\n }\n}\n","//\n// Buttons\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base styles\n// --------------------------------------------------\n\n.btn {\n display: inline-block;\n margin-bottom: 0; // For input.btn\n font-weight: @btn-font-weight;\n text-align: center;\n vertical-align: middle;\n touch-action: manipulation;\n cursor: pointer;\n background-image: none; // Reset unusual Firefox-on-Android default style; see https://github.com/necolas/normalize.css/issues/214\n border: 1px solid transparent;\n white-space: nowrap;\n .button-size(@padding-base-vertical; @padding-base-horizontal; @font-size-base; @line-height-base; @btn-border-radius-base);\n .user-select(none);\n\n &,\n &:active,\n &.active {\n  &:focus,\n  &.focus {\n   .tab-focus();\n  }\n }\n\n &:hover,\n &:focus,\n &.focus {\n  color: @btn-default-color;\n  text-decoration: none;\n }\n\n &:active,\n &.active {\n  outline: 0;\n  background-image: none;\n  .box-shadow(inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125));\n }\n\n &.disabled,\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n  cursor: @cursor-disabled;\n  .opacity(.65);\n  .box-shadow(none);\n }\n\n a& {\n  &.disabled,\n  fieldset[disabled] & {\n   pointer-events: none; // Future-proof disabling of clicks on `<a>` elements\n  }\n }\n}\n\n\n// Alternate buttons\n// --------------------------------------------------\n\n.btn-default {\n .button-variant(@btn-default-color; @btn-default-bg; @btn-default-border);\n}\n.btn-primary {\n .button-variant(@btn-primary-color; @btn-primary-bg; @btn-primary-border);\n}\n// Success appears as green\n.btn-success {\n .button-variant(@btn-success-color; @btn-success-bg; @btn-success-border);\n}\n// Info appears as blue-green\n.btn-info {\n .button-variant(@btn-info-color; @btn-info-bg; @btn-info-border);\n}\n// Warning appears as orange\n.btn-warning {\n .button-variant(@btn-warning-color; @btn-warning-bg; @btn-warning-border);\n}\n// Danger and error appear as red\n.btn-danger {\n .button-variant(@btn-danger-color; @btn-danger-bg; @btn-danger-border);\n}\n\n\n// Link buttons\n// -------------------------\n\n// Make a button look and behave like a link\n.btn-link {\n color: @link-color;\n font-weight: normal;\n border-radius: 0;\n\n &,\n &:active,\n &.active,\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n  background-color: transparent;\n  .box-shadow(none);\n }\n &,\n &:hover,\n &:focus,\n &:active {\n  border-color: transparent;\n }\n &:hover,\n &:focus {\n  color: @link-hover-color;\n  text-decoration: @link-hover-decoration;\n  background-color: transparent;\n }\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: @btn-link-disabled-color;\n   text-decoration: none;\n  }\n }\n}\n\n\n// Button Sizes\n// --------------------------------------------------\n\n.btn-lg {\n // line-height: ensure even-numbered height of button next to large input\n .button-size(@padding-large-vertical; @padding-large-horizontal; @font-size-large; @line-height-large; @btn-border-radius-large);\n}\n.btn-sm {\n // line-height: ensure proper height of button next to small input\n .button-size(@padding-small-vertical; @padding-small-horizontal; @font-size-small; @line-height-small; @btn-border-radius-small);\n}\n.btn-xs {\n .button-size(@padding-xs-vertical; @padding-xs-horizontal; @font-size-small; @line-height-small; @btn-border-radius-small);\n}\n\n\n// Block button\n// --------------------------------------------------\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n// Vertically space out multiple block buttons\n.btn-block + .btn-block {\n margin-top: 5px;\n}\n\n// Specificity overrides\ninput[type=\"submit\"],\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"button\"] {\n &.btn-block {\n  width: 100%;\n }\n}\n","// Button variants\n//\n// Easily pump out default styles, as well as :hover, :focus, :active,\n// and disabled options for all buttons\n\n.button-variant(@color; @background; @border) {\n color: @color;\n background-color: @background;\n border-color: @border;\n\n &:focus,\n &.focus {\n  color: @color;\n  background-color: darken(@background, 10%);\n    border-color: darken(@border, 25%);\n }\n &:hover {\n  color: @color;\n  background-color: darken(@background, 10%);\n    border-color: darken(@border, 12%);\n }\n &:active,\n &.active,\n .open > .dropdown-toggle& {\n  color: @color;\n  background-color: darken(@background, 10%);\n    border-color: darken(@border, 12%);\n\n  &:hover,\n  &:focus,\n  &.focus {\n   color: @color;\n   background-color: darken(@background, 17%);\n     border-color: darken(@border, 25%);\n  }\n }\n &:active,\n &.active,\n .open > .dropdown-toggle& {\n  background-image: none;\n }\n &.disabled,\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n  &:hover,\n  &:focus,\n  &.focus {\n   background-color: @background;\n     border-color: @border;\n  }\n }\n\n .badge {\n  color: @background;\n  background-color: @color;\n }\n}\n\n// Button sizes\n.button-size(@padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n font-size: @font-size;\n line-height: @line-height;\n border-radius: @border-radius;\n}\n","// Opacity\n\n.opacity(@opacity) {\n opacity: @opacity;\n // IE8 filter\n @opacity-ie: (@opacity * 100);\n filter: ~\"alpha(opacity=@{opacity-ie})\";\n}\n","//\n// Component animations\n// --------------------------------------------------\n\n// Heads up!\n//\n// We don't use the `.opacity()` mixin here since it causes a bug with text\n// fields in IE7-8. Source: https://github.com/twbs/bootstrap/pull/3552.\n\n.fade {\n opacity: 0;\n .transition(opacity .15s linear);\n &.in {\n  opacity: 1;\n }\n}\n\n.collapse {\n display: none;\n\n &.in   { display: block; }\n tr&.in  { display: table-row; }\n tbody&.in { display: table-row-group; }\n}\n\n.collapsing {\n position: relative;\n height: 0;\n overflow: hidden;\n .transition-property(~\"height, visibility\");\n .transition-duration(.35s);\n .transition-timing-function(ease);\n}\n","//\n// Dropdown menus\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Dropdown arrow/caret\n.caret {\n display: inline-block;\n width: 0;\n height: 0;\n margin-left: 2px;\n vertical-align: middle;\n border-top:  @caret-width-base dashed;\n border-top:  @caret-width-base solid ~\"\\9\"; // IE8\n border-right: @caret-width-base solid transparent;\n border-left: @caret-width-base solid transparent;\n}\n\n// The dropdown wrapper (div)\n.dropup,\n.dropdown {\n position: relative;\n}\n\n// Prevent the focus on the dropdown toggle when closing dropdowns\n.dropdown-toggle:focus {\n outline: 0;\n}\n\n// The dropdown menu (ul)\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: @zindex-dropdown;\n display: none; // none by default, but block on \"open\" of the menu\n float: left;\n min-width: 160px;\n padding: 5px 0;\n margin: 2px 0 0; // override default ul\n list-style: none;\n font-size: @font-size-base;\n text-align: left; // Ensures proper alignment if parent has it changed (e.g., modal footer)\n background-color: @dropdown-bg;\n border: 1px solid @dropdown-fallback-border; // IE8 fallback\n border: 1px solid @dropdown-border;\n border-radius: @border-radius-base;\n .box-shadow(0 6px 12px rgba(0,0,0,.175));\n background-clip: padding-box;\n\n // Aligns the dropdown menu to right\n //\n // Deprecated as of 3.1.0 in favor of `.dropdown-menu-[dir]`\n &.pull-right {\n  right: 0;\n  left: auto;\n }\n\n // Dividers (basically an hr) within the dropdown\n .divider {\n  .nav-divider(@dropdown-divider-bg);\n }\n\n // Links within the dropdown menu\n > li > a {\n  display: block;\n  padding: 3px 20px;\n  clear: both;\n  font-weight: normal;\n  line-height: @line-height-base;\n  color: @dropdown-link-color;\n  white-space: nowrap; // prevent links from randomly breaking onto new lines\n }\n}\n\n// Hover/Focus state\n.dropdown-menu > li > a {\n &:hover,\n &:focus {\n  text-decoration: none;\n  color: @dropdown-link-hover-color;\n  background-color: @dropdown-link-hover-bg;\n }\n}\n\n// Active state\n.dropdown-menu > .active > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n  color: @dropdown-link-active-color;\n  text-decoration: none;\n  outline: 0;\n  background-color: @dropdown-link-active-bg;\n }\n}\n\n// Disabled state\n//\n// Gray out text and ensure the hover/focus state remains gray\n\n.dropdown-menu > .disabled > a {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n  color: @dropdown-link-disabled-color;\n }\n\n // Nuke hover/focus effects\n &:hover,\n &:focus {\n  text-decoration: none;\n  background-color: transparent;\n  background-image: none; // Remove CSS gradient\n  .reset-filter();\n  cursor: @cursor-disabled;\n }\n}\n\n// Open state for the dropdown\n.open {\n // Show the menu\n > .dropdown-menu {\n  display: block;\n }\n\n // Remove the outline when :focus is triggered\n > a {\n  outline: 0;\n }\n}\n\n// Menu positioning\n//\n// Add extra class to `.dropdown-menu` to flip the alignment of the dropdown\n// menu with the parent.\n.dropdown-menu-right {\n left: auto; // Reset the default from `.dropdown-menu`\n right: 0;\n}\n// With v3, we enabled auto-flipping if you have a dropdown within a right\n// aligned nav component. To enable the undoing of that, we provide an override\n// to restore the default dropdown menu alignment.\n//\n// This is only for left-aligning a dropdown menu within a `.navbar-right` or\n// `.pull-right` nav component.\n.dropdown-menu-left {\n left: 0;\n right: auto;\n}\n\n// Dropdown section headers\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: 3px 20px;\n font-size: @font-size-small;\n line-height: @line-height-base;\n color: @dropdown-header-color;\n white-space: nowrap; // as with > li > a\n}\n\n// Backdrop to catch body clicks on mobile, etc.\n.dropdown-backdrop {\n position: fixed;\n left: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n top: 0;\n z-index: (@zindex-dropdown - 10);\n}\n\n// Right aligned dropdowns\n.pull-right > .dropdown-menu {\n right: 0;\n left: auto;\n}\n\n// Allow for dropdowns to go bottom up (aka, dropup-menu)\n//\n// Just add .dropup after the standard .dropdown class and you're set, bro.\n// TODO: abstract this so that the navbar fixed styles are not placed here?\n\n.dropup,\n.navbar-fixed-bottom .dropdown {\n // Reverse the caret\n .caret {\n  border-top: 0;\n  border-bottom: @caret-width-base dashed;\n  border-bottom: @caret-width-base solid ~\"\\9\"; // IE8\n  content: \"\";\n }\n // Different positioning for bottom up menu\n .dropdown-menu {\n  top: auto;\n  bottom: 100%;\n  margin-bottom: 2px;\n }\n}\n\n\n// Component alignment\n//\n// Reiterate per navbar.less and the modified component alignment there.\n\n@media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n .navbar-right {\n  .dropdown-menu {\n   .dropdown-menu-right();\n  }\n  // Necessary for overrides of the default right aligned menu.\n  // Will remove come v4 in all likelihood.\n  .dropdown-menu-left {\n   .dropdown-menu-left();\n  }\n }\n}\n","// Horizontal dividers\n//\n// Dividers (basically an hr) within dropdowns and nav lists\n\n.nav-divider(@color: #e5e5e5) {\n height: 1px;\n margin: ((@line-height-computed / 2) - 1) 0;\n overflow: hidden;\n background-color: @color;\n}\n","// Reset filters for IE\n//\n// When you need to remove a gradient background, do not forget to use this to reset\n// the IE filter for IE9 and below.\n\n.reset-filter() {\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled = false)\"));\n}\n","//\n// Button groups\n// --------------------------------------------------\n\n// Make the div behave like a button\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-block;\n vertical-align: middle; // match .btn alignment given font-size hack above\n > .btn {\n  position: relative;\n  float: left;\n  // Bring the \"active\" button to the front\n  &:hover,\n  &:focus,\n  &:active,\n  &.active {\n   z-index: 2;\n  }\n }\n}\n\n// Prevent double borders when buttons are next to each other\n.btn-group {\n .btn + .btn,\n .btn + .btn-group,\n .btn-group + .btn,\n .btn-group + .btn-group {\n  margin-left: -1px;\n }\n}\n\n// Optional: Group multiple button groups together for a toolbar\n.btn-toolbar {\n margin-left: -5px; // Offset the first child's margin\n &:extend(.clearfix all);\n\n .btn,\n .btn-group,\n .input-group {\n  float: left;\n }\n > .btn,\n > .btn-group,\n > .input-group {\n  margin-left: 5px;\n }\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child):not(:last-child):not(.dropdown-toggle) {\n border-radius: 0;\n}\n\n// Set corners individual because sometimes a single button can be in a .btn-group and we need :first-child and :last-child to both match\n.btn-group > .btn:first-child {\n margin-left: 0;\n &:not(:last-child):not(.dropdown-toggle) {\n  .border-right-radius(0);\n }\n}\n// Need .dropdown-toggle since :last-child doesn't apply, given that a .dropdown-menu is used immediately after it\n.btn-group > .btn:last-child:not(:first-child),\n.btn-group > .dropdown-toggle:not(:first-child) {\n .border-left-radius(0);\n}\n\n// Custom edits for including btn-groups within btn-groups (useful for including dropdown buttons within a btn-group)\n.btn-group > .btn-group {\n float: left;\n}\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child):not(:last-child) > .btn {\n border-radius: 0;\n}\n.btn-group > .btn-group:first-child:not(:last-child) {\n > .btn:last-child,\n > .dropdown-toggle {\n  .border-right-radius(0);\n }\n}\n.btn-group > .btn-group:last-child:not(:first-child) > .btn:first-child {\n .border-left-radius(0);\n}\n\n// On active and open, don't show outline\n.btn-group .dropdown-toggle:active,\n.btn-group.open .dropdown-toggle {\n outline: 0;\n}\n\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default button sizing classes into new ones for easier manipulation.\n\n.btn-group-xs > .btn { &:extend(.btn-xs); }\n.btn-group-sm > .btn { &:extend(.btn-sm); }\n.btn-group-lg > .btn { &:extend(.btn-lg); }\n\n\n// Split button dropdowns\n// ----------------------\n\n// Give the line between buttons some depth\n.btn-group > .btn + .dropdown-toggle {\n padding-left: 8px;\n padding-right: 8px;\n}\n.btn-group > .btn-lg + .dropdown-toggle {\n padding-left: 12px;\n padding-right: 12px;\n}\n\n// The clickable button for toggling the menu\n// Remove the gradient and set the same inset shadow as the :active state\n.btn-group.open .dropdown-toggle {\n .box-shadow(inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125));\n\n // Show no shadow for `.btn-link` since it has no other button styles.\n &.btn-link {\n  .box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n// Reposition the caret\n.btn .caret {\n margin-left: 0;\n}\n// Carets in other button sizes\n.btn-lg .caret {\n border-width: @caret-width-large @caret-width-large 0;\n border-bottom-width: 0;\n}\n// Upside down carets for .dropup\n.dropup .btn-lg .caret {\n border-width: 0 @caret-width-large @caret-width-large;\n}\n\n\n// Vertical button groups\n// ----------------------\n\n.btn-group-vertical {\n > .btn,\n > .btn-group,\n > .btn-group > .btn {\n  display: block;\n  float: none;\n  width: 100%;\n  max-width: 100%;\n }\n\n // Clear floats so dropdown menus can be properly placed\n > .btn-group {\n  &:extend(.clearfix all);\n  > .btn {\n   float: none;\n  }\n }\n\n > .btn + .btn,\n > .btn + .btn-group,\n > .btn-group + .btn,\n > .btn-group + .btn-group {\n  margin-top: -1px;\n  margin-left: 0;\n }\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn {\n &:not(:first-child):not(:last-child) {\n  border-radius: 0;\n }\n &:first-child:not(:last-child) {\n  .border-top-radius(@btn-border-radius-base);\n  .border-bottom-radius(0);\n }\n &:last-child:not(:first-child) {\n  .border-top-radius(0);\n  .border-bottom-radius(@btn-border-radius-base);\n }\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child):not(:last-child) > .btn {\n border-radius: 0;\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:first-child:not(:last-child) {\n > .btn:last-child,\n > .dropdown-toggle {\n  .border-bottom-radius(0);\n }\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:last-child:not(:first-child) > .btn:first-child {\n .border-top-radius(0);\n}\n\n\n// Justified button groups\n// ----------------------\n\n.btn-group-justified {\n display: table;\n width: 100%;\n table-layout: fixed;\n border-collapse: separate;\n > .btn,\n > .btn-group {\n  float: none;\n  display: table-cell;\n  width: 1%;\n }\n > .btn-group .btn {\n  width: 100%;\n }\n\n > .btn-group .dropdown-menu {\n  left: auto;\n }\n}\n\n\n// Checkbox and radio options\n//\n// In order to support the browser's form validation feedback, powered by the\n// `required` attribute, we have to \"hide\" the inputs via `clip`. We cannot use\n// `display: none;` or `visibility: hidden;` as that also hides the popover.\n// Simply visually hiding the inputs via `opacity` would leave them clickable in\n// certain cases which is prevented by using `clip` and `pointer-events`.\n// This way, we ensure a DOM element is visible to position the popover from.\n//\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/12794 and\n// https://github.com/twbs/bootstrap/pull/14559 for more information.\n\n[data-toggle=\"buttons\"] {\n > .btn,\n > .btn-group > .btn {\n  input[type=\"radio\"],\n  input[type=\"checkbox\"] {\n   position: absolute;\n   clip: rect(0,0,0,0);\n   pointer-events: none;\n  }\n }\n}\n","// Single side border-radius\n\n.border-top-radius(@radius) {\n border-top-right-radius: @radius;\n  border-top-left-radius: @radius;\n}\n.border-right-radius(@radius) {\n border-bottom-right-radius: @radius;\n   border-top-right-radius: @radius;\n}\n.border-bottom-radius(@radius) {\n border-bottom-right-radius: @radius;\n  border-bottom-left-radius: @radius;\n}\n.border-left-radius(@radius) {\n border-bottom-left-radius: @radius;\n   border-top-left-radius: @radius;\n}\n","//\n// Input groups\n// --------------------------------------------------\n\n// Base styles\n// -------------------------\n.input-group {\n position: relative; // For dropdowns\n display: table;\n border-collapse: separate; // prevent input groups from inheriting border styles from table cells when placed within a table\n\n // Undo padding and float of grid classes\n &[class*=\"col-\"] {\n  float: none;\n  padding-left: 0;\n  padding-right: 0;\n }\n\n .form-control {\n  // Ensure that the input is always above the *appended* addon button for\n  // proper border colors.\n  position: relative;\n  z-index: 2;\n\n  // IE9 fubars the placeholder attribute in text inputs and the arrows on\n  // select elements in input groups. To fix it, we float the input. Details:\n  // https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11561#issuecomment-28936855\n  float: left;\n\n  width: 100%;\n  margin-bottom: 0;\n\n  &:focus {\n   z-index: 3;\n  }\n }\n}\n\n// Sizing options\n//\n// Remix the default form control sizing classes into new ones for easier\n// manipulation.\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .input-group-addon,\n.input-group-lg > .input-group-btn > .btn {\n .input-lg();\n}\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .input-group-addon,\n.input-group-sm > .input-group-btn > .btn {\n .input-sm();\n}\n\n\n// Display as table-cell\n// -------------------------\n.input-group-addon,\n.input-group-btn,\n.input-group .form-control {\n display: table-cell;\n\n &:not(:first-child):not(:last-child) {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n// Addon and addon wrapper for buttons\n.input-group-addon,\n.input-group-btn {\n width: 1%;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: middle; // Match the inputs\n}\n\n// Text input groups\n// -------------------------\n.input-group-addon {\n padding: @padding-base-vertical @padding-base-horizontal;\n font-size: @font-size-base;\n font-weight: normal;\n line-height: 1;\n color: @input-color;\n text-align: center;\n background-color: @input-group-addon-bg;\n border: 1px solid @input-group-addon-border-color;\n border-radius: @input-border-radius;\n\n // Sizing\n &.input-sm {\n  padding: @padding-small-vertical @padding-small-horizontal;\n  font-size: @font-size-small;\n  border-radius: @input-border-radius-small;\n }\n &.input-lg {\n  padding: @padding-large-vertical @padding-large-horizontal;\n  font-size: @font-size-large;\n  border-radius: @input-border-radius-large;\n }\n\n // Nuke default margins from checkboxes and radios to vertically center within.\n input[type=\"radio\"],\n input[type=\"checkbox\"] {\n  margin-top: 0;\n }\n}\n\n// Reset rounded corners\n.input-group .form-control:first-child,\n.input-group-addon:first-child,\n.input-group-btn:first-child > .btn,\n.input-group-btn:first-child > .btn-group > .btn,\n.input-group-btn:first-child > .dropdown-toggle,\n.input-group-btn:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group-btn:last-child > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n .border-right-radius(0);\n}\n.input-group-addon:first-child {\n border-right: 0;\n}\n.input-group .form-control:last-child,\n.input-group-addon:last-child,\n.input-group-btn:last-child > .btn,\n.input-group-btn:last-child > .btn-group > .btn,\n.input-group-btn:last-child > .dropdown-toggle,\n.input-group-btn:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group-btn:first-child > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n .border-left-radius(0);\n}\n.input-group-addon:last-child {\n border-left: 0;\n}\n\n// Button input groups\n// -------------------------\n.input-group-btn {\n position: relative;\n // Jankily prevent input button groups from wrapping with `white-space` and\n // `font-size` in combination with `inline-block` on buttons.\n font-size: 0;\n white-space: nowrap;\n\n // Negative margin for spacing, position for bringing hovered/focused/actived\n // element above the siblings.\n > .btn {\n  position: relative;\n  + .btn {\n   margin-left: -1px;\n  }\n  // Bring the \"active\" button to the front\n  &:hover,\n  &:focus,\n  &:active {\n   z-index: 2;\n  }\n }\n\n // Negative margin to only have a 1px border between the two\n &:first-child {\n  > .btn,\n  > .btn-group {\n   margin-right: -1px;\n  }\n }\n &:last-child {\n  > .btn,\n  > .btn-group {\n   z-index: 2;\n   margin-left: -1px;\n  }\n }\n}\n","//\n// Navs\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n// --------------------------------------------------\n\n.nav {\n margin-bottom: 0;\n padding-left: 0; // Override default ul/ol\n list-style: none;\n &:extend(.clearfix all);\n\n > li {\n  position: relative;\n  display: block;\n\n  > a {\n   position: relative;\n   display: block;\n   padding: @nav-link-padding;\n   &:hover,\n   &:focus {\n    text-decoration: none;\n    background-color: @nav-link-hover-bg;\n   }\n  }\n\n  // Disabled state sets text to gray and nukes hover/tab effects\n  &.disabled > a {\n   color: @nav-disabled-link-color;\n\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @nav-disabled-link-hover-color;\n    text-decoration: none;\n    background-color: transparent;\n    cursor: @cursor-disabled;\n   }\n  }\n }\n\n // Open dropdowns\n .open > a {\n  &,\n  &:hover,\n  &:focus {\n   background-color: @nav-link-hover-bg;\n   border-color: @link-color;\n  }\n }\n\n // Nav dividers (deprecated with v3.0.1)\n //\n // This should have been removed in v3 with the dropping of `.nav-list`, but\n // we missed it. We don't currently support this anywhere, but in the interest\n // of maintaining backward compatibility in case you use it, it's deprecated.\n .nav-divider {\n  .nav-divider();\n }\n\n // Prevent IE8 from misplacing imgs\n //\n // See https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/issues/984#issuecomment-3985989\n > li > a > img {\n  max-width: none;\n }\n}\n\n\n// Tabs\n// -------------------------\n\n// Give the tabs something to sit on\n.nav-tabs {\n border-bottom: 1px solid @nav-tabs-border-color;\n > li {\n  float: left;\n  // Make the list-items overlay the bottom border\n  margin-bottom: -1px;\n\n  // Actual tabs (as links)\n  > a {\n   margin-right: 2px;\n   line-height: @line-height-base;\n   border: 1px solid transparent;\n   border-radius: @border-radius-base @border-radius-base 0 0;\n   &:hover {\n    border-color: @nav-tabs-link-hover-border-color @nav-tabs-link-hover-border-color @nav-tabs-border-color;\n   }\n  }\n\n  // Active state, and its :hover to override normal :hover\n  &.active > a {\n   &,\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @nav-tabs-active-link-hover-color;\n    background-color: @nav-tabs-active-link-hover-bg;\n    border: 1px solid @nav-tabs-active-link-hover-border-color;\n    border-bottom-color: transparent;\n    cursor: default;\n   }\n  }\n }\n // pulling this in mainly for less shorthand\n &.nav-justified {\n  .nav-justified();\n  .nav-tabs-justified();\n }\n}\n\n\n// Pills\n// -------------------------\n.nav-pills {\n > li {\n  float: left;\n\n  // Links rendered as pills\n  > a {\n   border-radius: @nav-pills-border-radius;\n  }\n  + li {\n   margin-left: 2px;\n  }\n\n  // Active state\n  &.active > a {\n   &,\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @nav-pills-active-link-hover-color;\n    background-color: @nav-pills-active-link-hover-bg;\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n// Stacked pills\n.nav-stacked {\n > li {\n  float: none;\n  + li {\n   margin-top: 2px;\n   margin-left: 0; // no need for this gap between nav items\n  }\n }\n}\n\n\n// Nav variations\n// --------------------------------------------------\n\n// Justified nav links\n// -------------------------\n\n.nav-justified {\n width: 100%;\n\n > li {\n  float: none;\n  > a {\n   text-align: center;\n   margin-bottom: 5px;\n  }\n }\n\n > .dropdown .dropdown-menu {\n  top: auto;\n  left: auto;\n }\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n  > li {\n   display: table-cell;\n   width: 1%;\n   > a {\n    margin-bottom: 0;\n   }\n  }\n }\n}\n\n// Move borders to anchors instead of bottom of list\n//\n// Mixin for adding on top the shared `.nav-justified` styles for our tabs\n.nav-tabs-justified {\n border-bottom: 0;\n\n > li > a {\n  // Override margin from .nav-tabs\n  margin-right: 0;\n  border-radius: @border-radius-base;\n }\n\n > .active > a,\n > .active > a:hover,\n > .active > a:focus {\n  border: 1px solid @nav-tabs-justified-link-border-color;\n }\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n  > li > a {\n   border-bottom: 1px solid @nav-tabs-justified-link-border-color;\n   border-radius: @border-radius-base @border-radius-base 0 0;\n  }\n  > .active > a,\n  > .active > a:hover,\n  > .active > a:focus {\n   border-bottom-color: @nav-tabs-justified-active-link-border-color;\n  }\n }\n}\n\n\n// Tabbable tabs\n// -------------------------\n\n// Hide tabbable panes to start, show them when `.active`\n.tab-content {\n > .tab-pane {\n  display: none;\n }\n > .active {\n  display: block;\n }\n}\n\n\n// Dropdowns\n// -------------------------\n\n// Specific dropdowns\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n // make dropdown border overlap tab border\n margin-top: -1px;\n // Remove the top rounded corners here since there is a hard edge above the menu\n .border-top-radius(0);\n}\n","//\n// Navbars\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Wrapper and base class\n//\n// Provide a static navbar from which we expand to create full-width, fixed, and\n// other navbar variations.\n\n.navbar {\n position: relative;\n min-height: @navbar-height; // Ensure a navbar always shows (e.g., without a .navbar-brand in collapsed mode)\n margin-bottom: @navbar-margin-bottom;\n border: 1px solid transparent;\n\n // Prevent floats from breaking the navbar\n &:extend(.clearfix all);\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  border-radius: @navbar-border-radius;\n }\n}\n\n\n// Navbar heading\n//\n// Groups `.navbar-brand` and `.navbar-toggle` into a single component for easy\n// styling of responsive aspects.\n\n.navbar-header {\n &:extend(.clearfix all);\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  float: left;\n }\n}\n\n\n// Navbar collapse (body)\n//\n// Group your navbar content into this for easy collapsing and expanding across\n// various device sizes. By default, this content is collapsed when <768px, but\n// will expand past that for a horizontal display.\n//\n// To start (on mobile devices) the navbar links, forms, and buttons are stacked\n// vertically and include a `max-height` to overflow in case you have too much\n// content for the user's viewport.\n\n.navbar-collapse {\n overflow-x: visible;\n padding-right: @navbar-padding-horizontal;\n padding-left: @navbar-padding-horizontal;\n border-top: 1px solid transparent;\n box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1);\n &:extend(.clearfix all);\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n &.in {\n  overflow-y: auto;\n }\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  width: auto;\n  border-top: 0;\n  box-shadow: none;\n\n  &.collapse {\n   display: block !important;\n   height: auto !important;\n   padding-bottom: 0; // Override default setting\n   overflow: visible !important;\n  }\n\n  &.in {\n   overflow-y: visible;\n  }\n\n  // Undo the collapse side padding for navbars with containers to ensure\n  // alignment of right-aligned contents.\n  .navbar-fixed-top &,\n  .navbar-static-top &,\n  .navbar-fixed-bottom & {\n   padding-left: 0;\n   padding-right: 0;\n  }\n }\n}\n\n.navbar-fixed-top,\n.navbar-fixed-bottom {\n .navbar-collapse {\n  max-height: @navbar-collapse-max-height;\n\n  @media (max-device-width: @screen-xs-min) and (orientation: landscape) {\n   max-height: 200px;\n  }\n }\n}\n\n\n// Both navbar header and collapse\n//\n// When a container is present, change the behavior of the header and collapse.\n\n.container,\n.container-fluid {\n > .navbar-header,\n > .navbar-collapse {\n  margin-right: -@navbar-padding-horizontal;\n  margin-left: -@navbar-padding-horizontal;\n\n  @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n   margin-right: 0;\n   margin-left: 0;\n  }\n }\n}\n\n\n//\n// Navbar alignment options\n//\n// Display the navbar across the entirety of the page or fixed it to the top or\n// bottom of the page.\n\n// Static top (unfixed, but 100% wide) navbar\n.navbar-static-top {\n z-index: @zindex-navbar;\n border-width: 0 0 1px;\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n\n// Fix the top/bottom navbars when screen real estate supports it\n.navbar-fixed-top,\n.navbar-fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: @zindex-navbar-fixed;\n\n // Undo the rounded corners\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n.navbar-fixed-top {\n top: 0;\n border-width: 0 0 1px;\n}\n.navbar-fixed-bottom {\n bottom: 0;\n margin-bottom: 0; // override .navbar defaults\n border-width: 1px 0 0;\n}\n\n\n// Brand/project name\n\n.navbar-brand {\n float: left;\n padding: @navbar-padding-vertical @navbar-padding-horizontal;\n font-size: @font-size-large;\n line-height: @line-height-computed;\n height: @navbar-height;\n\n &:hover,\n &:focus {\n  text-decoration: none;\n }\n\n > img {\n  display: block;\n }\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  .navbar > .container &,\n  .navbar > .container-fluid & {\n   margin-left: -@navbar-padding-horizontal;\n  }\n }\n}\n\n\n// Navbar toggle\n//\n// Custom button for toggling the `.navbar-collapse`, powered by the collapse\n// JavaScript plugin.\n\n.navbar-toggle {\n position: relative;\n float: right;\n margin-right: @navbar-padding-horizontal;\n padding: 9px 10px;\n .navbar-vertical-align(34px);\n background-color: transparent;\n background-image: none; // Reset unusual Firefox-on-Android default style; see https://github.com/necolas/normalize.css/issues/214\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: @border-radius-base;\n\n // We remove the `outline` here, but later compensate by attaching `:hover`\n // styles to `:focus`.\n &:focus {\n  outline: 0;\n }\n\n // Bars\n .icon-bar {\n  display: block;\n  width: 22px;\n  height: 2px;\n  border-radius: 1px;\n }\n .icon-bar + .icon-bar {\n  margin-top: 4px;\n }\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  display: none;\n }\n}\n\n\n// Navbar nav links\n//\n// Builds on top of the `.nav` components with its own modifier class to make\n// the nav the full height of the horizontal nav (above 768px).\n\n.navbar-nav {\n margin: (@navbar-padding-vertical / 2) -@navbar-padding-horizontal;\n\n > li > a {\n  padding-top:  10px;\n  padding-bottom: 10px;\n  line-height: @line-height-computed;\n }\n\n @media (max-width: @grid-float-breakpoint-max) {\n  // Dropdowns get custom display when collapsed\n  .open .dropdown-menu {\n   position: static;\n   float: none;\n   width: auto;\n   margin-top: 0;\n   background-color: transparent;\n   border: 0;\n   box-shadow: none;\n   > li > a,\n   .dropdown-header {\n    padding: 5px 15px 5px 25px;\n   }\n   > li > a {\n    line-height: @line-height-computed;\n    &:hover,\n    &:focus {\n     background-image: none;\n    }\n   }\n  }\n }\n\n // Uncollapse the nav\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  float: left;\n  margin: 0;\n\n  > li {\n   float: left;\n   > a {\n    padding-top:  @navbar-padding-vertical;\n    padding-bottom: @navbar-padding-vertical;\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n// Navbar form\n//\n// Extension of the `.form-inline` with some extra flavor for optimum display in\n// our navbars.\n\n.navbar-form {\n margin-left: -@navbar-padding-horizontal;\n margin-right: -@navbar-padding-horizontal;\n padding: 10px @navbar-padding-horizontal;\n border-top: 1px solid transparent;\n border-bottom: 1px solid transparent;\n @shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1), 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1);\n .box-shadow(@shadow);\n\n // Mixin behavior for optimum display\n .form-inline();\n\n .form-group {\n  @media (max-width: @grid-float-breakpoint-max) {\n   margin-bottom: 5px;\n\n   &:last-child {\n    margin-bottom: 0;\n   }\n  }\n }\n\n // Vertically center in expanded, horizontal navbar\n .navbar-vertical-align(@input-height-base);\n\n // Undo 100% width for pull classes\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  width: auto;\n  border: 0;\n  margin-left: 0;\n  margin-right: 0;\n  padding-top: 0;\n  padding-bottom: 0;\n  .box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n// Dropdown menus\n\n// Menu position and menu carets\n.navbar-nav > li > .dropdown-menu {\n margin-top: 0;\n .border-top-radius(0);\n}\n// Menu position and menu caret support for dropups via extra dropup class\n.navbar-fixed-bottom .navbar-nav > li > .dropdown-menu {\n margin-bottom: 0;\n .border-top-radius(@navbar-border-radius);\n .border-bottom-radius(0);\n}\n\n\n// Buttons in navbars\n//\n// Vertically center a button within a navbar (when *not* in a form).\n\n.navbar-btn {\n .navbar-vertical-align(@input-height-base);\n\n &.btn-sm {\n  .navbar-vertical-align(@input-height-small);\n }\n &.btn-xs {\n  .navbar-vertical-align(22);\n }\n}\n\n\n// Text in navbars\n//\n// Add a class to make any element properly align itself vertically within the navbars.\n\n.navbar-text {\n .navbar-vertical-align(@line-height-computed);\n\n @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  float: left;\n  margin-left: @navbar-padding-horizontal;\n  margin-right: @navbar-padding-horizontal;\n }\n}\n\n\n// Component alignment\n//\n// Repurpose the pull utilities as their own navbar utilities to avoid specificity\n// issues with parents and chaining. Only do this when the navbar is uncollapsed\n// though so that navbar contents properly stack and align in mobile.\n//\n// Declared after the navbar components to ensure more specificity on the margins.\n\n@media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n .navbar-left { .pull-left(); }\n .navbar-right {\n  .pull-right();\n  margin-right: -@navbar-padding-horizontal;\n\n  ~ .navbar-right {\n   margin-right: 0;\n  }\n }\n}\n\n\n// Alternate navbars\n// --------------------------------------------------\n\n// Default navbar\n.navbar-default {\n background-color: @navbar-default-bg;\n border-color: @navbar-default-border;\n\n .navbar-brand {\n  color: @navbar-default-brand-color;\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: @navbar-default-brand-hover-color;\n   background-color: @navbar-default-brand-hover-bg;\n  }\n }\n\n .navbar-text {\n  color: @navbar-default-color;\n }\n\n .navbar-nav {\n  > li > a {\n   color: @navbar-default-link-color;\n\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @navbar-default-link-hover-color;\n    background-color: @navbar-default-link-hover-bg;\n   }\n  }\n  > .active > a {\n   &,\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @navbar-default-link-active-color;\n    background-color: @navbar-default-link-active-bg;\n   }\n  }\n  > .disabled > a {\n   &,\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @navbar-default-link-disabled-color;\n    background-color: @navbar-default-link-disabled-bg;\n   }\n  }\n }\n\n .navbar-toggle {\n  border-color: @navbar-default-toggle-border-color;\n  &:hover,\n  &:focus {\n   background-color: @navbar-default-toggle-hover-bg;\n  }\n  .icon-bar {\n   background-color: @navbar-default-toggle-icon-bar-bg;\n  }\n }\n\n .navbar-collapse,\n .navbar-form {\n  border-color: @navbar-default-border;\n }\n\n // Dropdown menu items\n .navbar-nav {\n  // Remove background color from open dropdown\n  > .open > a {\n   &,\n   &:hover,\n   &:focus {\n    background-color: @navbar-default-link-active-bg;\n    color: @navbar-default-link-active-color;\n   }\n  }\n\n  @media (max-width: @grid-float-breakpoint-max) {\n   // Dropdowns get custom display when collapsed\n   .open .dropdown-menu {\n    > li > a {\n     color: @navbar-default-link-color;\n     &:hover,\n     &:focus {\n      color: @navbar-default-link-hover-color;\n      background-color: @navbar-default-link-hover-bg;\n     }\n    }\n    > .active > a {\n     &,\n     &:hover,\n     &:focus {\n      color: @navbar-default-link-active-color;\n      background-color: @navbar-default-link-active-bg;\n     }\n    }\n    > .disabled > a {\n     &,\n     &:hover,\n     &:focus {\n      color: @navbar-default-link-disabled-color;\n      background-color: @navbar-default-link-disabled-bg;\n     }\n    }\n   }\n  }\n }\n\n\n // Links in navbars\n //\n // Add a class to ensure links outside the navbar nav are colored correctly.\n\n .navbar-link {\n  color: @navbar-default-link-color;\n  &:hover {\n   color: @navbar-default-link-hover-color;\n  }\n }\n\n .btn-link {\n  color: @navbar-default-link-color;\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: @navbar-default-link-hover-color;\n  }\n  &[disabled],\n  fieldset[disabled] & {\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @navbar-default-link-disabled-color;\n   }\n  }\n }\n}\n\n// Inverse navbar\n\n.navbar-inverse {\n background-color: @navbar-inverse-bg;\n border-color: @navbar-inverse-border;\n\n .navbar-brand {\n  color: @navbar-inverse-brand-color;\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: @navbar-inverse-brand-hover-color;\n   background-color: @navbar-inverse-brand-hover-bg;\n  }\n }\n\n .navbar-text {\n  color: @navbar-inverse-color;\n }\n\n .navbar-nav {\n  > li > a {\n   color: @navbar-inverse-link-color;\n\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @navbar-inverse-link-hover-color;\n    background-color: @navbar-inverse-link-hover-bg;\n   }\n  }\n  > .active > a {\n   &,\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @navbar-inverse-link-active-color;\n    background-color: @navbar-inverse-link-active-bg;\n   }\n  }\n  > .disabled > a {\n   &,\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @navbar-inverse-link-disabled-color;\n    background-color: @navbar-inverse-link-disabled-bg;\n   }\n  }\n }\n\n // Darken the responsive nav toggle\n .navbar-toggle {\n  border-color: @navbar-inverse-toggle-border-color;\n  &:hover,\n  &:focus {\n   background-color: @navbar-inverse-toggle-hover-bg;\n  }\n  .icon-bar {\n   background-color: @navbar-inverse-toggle-icon-bar-bg;\n  }\n }\n\n .navbar-collapse,\n .navbar-form {\n  border-color: darken(@navbar-inverse-bg, 7%);\n }\n\n // Dropdowns\n .navbar-nav {\n  > .open > a {\n   &,\n   &:hover,\n   &:focus {\n    background-color: @navbar-inverse-link-active-bg;\n    color: @navbar-inverse-link-active-color;\n   }\n  }\n\n  @media (max-width: @grid-float-breakpoint-max) {\n   // Dropdowns get custom display\n   .open .dropdown-menu {\n    > .dropdown-header {\n     border-color: @navbar-inverse-border;\n    }\n    .divider {\n     background-color: @navbar-inverse-border;\n    }\n    > li > a {\n     color: @navbar-inverse-link-color;\n     &:hover,\n     &:focus {\n      color: @navbar-inverse-link-hover-color;\n      background-color: @navbar-inverse-link-hover-bg;\n     }\n    }\n    > .active > a {\n     &,\n     &:hover,\n     &:focus {\n      color: @navbar-inverse-link-active-color;\n      background-color: @navbar-inverse-link-active-bg;\n     }\n    }\n    > .disabled > a {\n     &,\n     &:hover,\n     &:focus {\n      color: @navbar-inverse-link-disabled-color;\n      background-color: @navbar-inverse-link-disabled-bg;\n     }\n    }\n   }\n  }\n }\n\n .navbar-link {\n  color: @navbar-inverse-link-color;\n  &:hover {\n   color: @navbar-inverse-link-hover-color;\n  }\n }\n\n .btn-link {\n  color: @navbar-inverse-link-color;\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: @navbar-inverse-link-hover-color;\n  }\n  &[disabled],\n  fieldset[disabled] & {\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @navbar-inverse-link-disabled-color;\n   }\n  }\n }\n}\n","// Navbar vertical align\n//\n// Vertically center elements in the navbar.\n// Example: an element has a height of 30px, so write out `.navbar-vertical-align(30px);` to calculate the appropriate top margin.\n\n.navbar-vertical-align(@element-height) {\n margin-top: ((@navbar-height - @element-height) / 2);\n margin-bottom: ((@navbar-height - @element-height) / 2);\n}\n","//\n// Utility classes\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Floats\n// -------------------------\n\n.clearfix {\n .clearfix();\n}\n.center-block {\n .center-block();\n}\n.pull-right {\n float: right !important;\n}\n.pull-left {\n float: left !important;\n}\n\n\n// Toggling content\n// -------------------------\n\n// Note: Deprecated .hide in favor of .hidden or .sr-only (as appropriate) in v3.0.1\n.hide {\n display: none !important;\n}\n.show {\n display: block !important;\n}\n.invisible {\n visibility: hidden;\n}\n.text-hide {\n .text-hide();\n}\n\n\n// Hide from screenreaders and browsers\n//\n// Credit: HTML5 Boilerplate\n\n.hidden {\n display: none !important;\n}\n\n\n// For Affix plugin\n// -------------------------\n\n.affix {\n position: fixed;\n}\n","// Bordered & Pulled\n// -------------------------\n\n.@{fa-css-prefix}-border {\n padding: .2em .25em .15em;\n border: solid .08em @fa-border-color;\n border-radius: .1em;\n}\n\n.@{fa-css-prefix}-pull-left { float: left; }\n.@{fa-css-prefix}-pull-right { float: right; }\n\n.@{fa-css-prefix} {\n &.@{fa-css-prefix}-pull-left { margin-right: .3em; }\n &.@{fa-css-prefix}-pull-right { margin-left: .3em; }\n}\n\n/* Deprecated as of 4.4.0 */\n.pull-right { float: right; }\n.pull-left { float: left; }\n\n.@{fa-css-prefix} {\n &.pull-left { margin-right: .3em; }\n &.pull-right { margin-left: .3em; }\n}\n","//\n// Breadcrumbs\n// --------------------------------------------------\n\n\n.breadcrumb {\n padding: @breadcrumb-padding-vertical @breadcrumb-padding-horizontal;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n list-style: none;\n background-color: @breadcrumb-bg;\n border-radius: @border-radius-base;\n\n > li {\n  display: inline-block;\n\n  + li:before {\n   content: \"@{breadcrumb-separator}\\00a0\"; // Unicode space added since inline-block means non-collapsing white-space\n   padding: 0 5px;\n   color: @breadcrumb-color;\n  }\n }\n\n > .active {\n  color: @breadcrumb-active-color;\n }\n}\n","//\n// Pagination (multiple pages)\n// --------------------------------------------------\n.pagination {\n display: inline-block;\n padding-left: 0;\n margin: @line-height-computed 0;\n border-radius: @border-radius-base;\n\n > li {\n  display: inline; // Remove list-style and block-level defaults\n  > a,\n  > span {\n   position: relative;\n   float: left; // Collapse white-space\n   padding: @padding-base-vertical @padding-base-horizontal;\n   line-height: @line-height-base;\n   text-decoration: none;\n   color: @pagination-color;\n   background-color: @pagination-bg;\n   border: 1px solid @pagination-border;\n   margin-left: -1px;\n  }\n  &:first-child {\n   > a,\n   > span {\n    margin-left: 0;\n    .border-left-radius(@border-radius-base);\n   }\n  }\n  &:last-child {\n   > a,\n   > span {\n    .border-right-radius(@border-radius-base);\n   }\n  }\n }\n\n > li > a,\n > li > span {\n  &:hover,\n  &:focus {\n   z-index: 2;\n   color: @pagination-hover-color;\n   background-color: @pagination-hover-bg;\n   border-color: @pagination-hover-border;\n  }\n }\n\n > .active > a,\n > .active > span {\n  &,\n  &:hover,\n  &:focus {\n   z-index: 3;\n   color: @pagination-active-color;\n   background-color: @pagination-active-bg;\n   border-color: @pagination-active-border;\n   cursor: default;\n  }\n }\n\n > .disabled {\n  > span,\n  > span:hover,\n  > span:focus,\n  > a,\n  > a:hover,\n  > a:focus {\n   color: @pagination-disabled-color;\n   background-color: @pagination-disabled-bg;\n   border-color: @pagination-disabled-border;\n   cursor: @cursor-disabled;\n  }\n }\n}\n\n// Sizing\n// --------------------------------------------------\n\n// Large\n.pagination-lg {\n .pagination-size(@padding-large-vertical; @padding-large-horizontal; @font-size-large; @line-height-large; @border-radius-large);\n}\n\n// Small\n.pagination-sm {\n .pagination-size(@padding-small-vertical; @padding-small-horizontal; @font-size-small; @line-height-small; @border-radius-small);\n}\n","// Pagination\n\n.pagination-size(@padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n > li {\n  > a,\n  > span {\n   padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n   font-size: @font-size;\n   line-height: @line-height;\n  }\n  &:first-child {\n   > a,\n   > span {\n    .border-left-radius(@border-radius);\n   }\n  }\n  &:last-child {\n   > a,\n   > span {\n    .border-right-radius(@border-radius);\n   }\n  }\n }\n}\n","//\n// Pager pagination\n// --------------------------------------------------\n\n\n.pager {\n padding-left: 0;\n margin: @line-height-computed 0;\n list-style: none;\n text-align: center;\n &:extend(.clearfix all);\n li {\n  display: inline;\n  > a,\n  > span {\n   display: inline-block;\n   padding: 5px 14px;\n   background-color: @pager-bg;\n   border: 1px solid @pager-border;\n   border-radius: @pager-border-radius;\n  }\n\n  > a:hover,\n  > a:focus {\n   text-decoration: none;\n   background-color: @pager-hover-bg;\n  }\n }\n\n .next {\n  > a,\n  > span {\n   float: right;\n  }\n }\n\n .previous {\n  > a,\n  > span {\n   float: left;\n  }\n }\n\n .disabled {\n  > a,\n  > a:hover,\n  > a:focus,\n  > span {\n   color: @pager-disabled-color;\n   background-color: @pager-bg;\n   cursor: @cursor-disabled;\n  }\n }\n}\n","//\n// Labels\n// --------------------------------------------------\n\n.label {\n display: inline;\n padding: .2em .6em .3em;\n font-size: 75%;\n font-weight: bold;\n line-height: 1;\n color: @label-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n border-radius: .25em;\n\n // Add hover effects, but only for links\n a& {\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: @label-link-hover-color;\n   text-decoration: none;\n   cursor: pointer;\n  }\n }\n\n // Empty labels collapse automatically (not available in IE8)\n &:empty {\n  display: none;\n }\n\n // Quick fix for labels in buttons\n .btn & {\n  position: relative;\n  top: -1px;\n }\n}\n\n// Colors\n// Contextual variations (linked labels get darker on :hover)\n\n.label-default {\n .label-variant(@label-default-bg);\n}\n\n.label-primary {\n .label-variant(@label-primary-bg);\n}\n\n.label-success {\n .label-variant(@label-success-bg);\n}\n\n.label-info {\n .label-variant(@label-info-bg);\n}\n\n.label-warning {\n .label-variant(@label-warning-bg);\n}\n\n.label-danger {\n .label-variant(@label-danger-bg);\n}\n","// Labels\n\n.label-variant(@color) {\n background-color: @color;\n\n &[href] {\n  &:hover,\n  &:focus {\n   background-color: darken(@color, 10%);\n  }\n }\n}\n","//\n// Badges\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n.badge {\n display: inline-block;\n min-width: 10px;\n padding: 3px 7px;\n font-size: @font-size-small;\n font-weight: @badge-font-weight;\n color: @badge-color;\n line-height: @badge-line-height;\n vertical-align: middle;\n white-space: nowrap;\n text-align: center;\n background-color: @badge-bg;\n border-radius: @badge-border-radius;\n\n // Empty badges collapse automatically (not available in IE8)\n &:empty {\n  display: none;\n }\n\n // Quick fix for badges in buttons\n .btn & {\n  position: relative;\n  top: -1px;\n }\n\n .btn-xs &,\n .btn-group-xs > .btn & {\n  top: 0;\n  padding: 1px 5px;\n }\n\n // Hover state, but only for links\n a& {\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: @badge-link-hover-color;\n   text-decoration: none;\n   cursor: pointer;\n  }\n }\n\n // Account for badges in navs\n .list-group-item.active > &,\n .nav-pills > .active > a > & {\n  color: @badge-active-color;\n  background-color: @badge-active-bg;\n }\n\n .list-group-item > & {\n  float: right;\n }\n\n .list-group-item > & + & {\n  margin-right: 5px;\n }\n\n .nav-pills > li > a > & {\n  margin-left: 3px;\n }\n}\n","//\n// Jumbotron\n// --------------------------------------------------\n\n\n.jumbotron {\n padding-top:  @jumbotron-padding;\n padding-bottom: @jumbotron-padding;\n margin-bottom: @jumbotron-padding;\n color: @jumbotron-color;\n background-color: @jumbotron-bg;\n\n h1,\n .h1 {\n  color: @jumbotron-heading-color;\n }\n\n p {\n  margin-bottom: (@jumbotron-padding / 2);\n  font-size: @jumbotron-font-size;\n  font-weight: 200;\n }\n\n > hr {\n  border-top-color: darken(@jumbotron-bg, 10%);\n }\n\n .container &,\n .container-fluid & {\n  border-radius: @border-radius-large; // Only round corners at higher resolutions if contained in a container\n  padding-left: (@grid-gutter-width / 2);\n  padding-right: (@grid-gutter-width / 2);\n }\n\n .container {\n  max-width: 100%;\n }\n\n @media screen and (min-width: @screen-sm-min) {\n  padding-top:  (@jumbotron-padding * 1.6);\n  padding-bottom: (@jumbotron-padding * 1.6);\n\n  .container &,\n  .container-fluid & {\n   padding-left: (@jumbotron-padding * 2);\n   padding-right: (@jumbotron-padding * 2);\n  }\n\n  h1,\n  .h1 {\n   font-size: @jumbotron-heading-font-size;\n  }\n }\n}\n","//\n// Thumbnails\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Mixin and adjust the regular image class\n.thumbnail {\n display: block;\n padding: @thumbnail-padding;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n line-height: @line-height-base;\n background-color: @thumbnail-bg;\n border: 1px solid @thumbnail-border;\n border-radius: @thumbnail-border-radius;\n .transition(border .2s ease-in-out);\n\n > img,\n a > img {\n  &:extend(.img-responsive);\n  margin-left: auto;\n  margin-right: auto;\n }\n\n // Add a hover state for linked versions only\n a&:hover,\n a&:focus,\n a&.active {\n  border-color: @link-color;\n }\n\n // Image captions\n .caption {\n  padding: @thumbnail-caption-padding;\n  color: @thumbnail-caption-color;\n }\n}\n","//\n// Alerts\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base styles\n// -------------------------\n\n.alert {\n padding: @alert-padding;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: @alert-border-radius;\n\n // Headings for larger alerts\n h4 {\n  margin-top: 0;\n  // Specified for the h4 to prevent conflicts of changing @headings-color\n  color: inherit;\n }\n\n // Provide class for links that match alerts\n .alert-link {\n  font-weight: @alert-link-font-weight;\n }\n\n // Improve alignment and spacing of inner content\n > p,\n > ul {\n  margin-bottom: 0;\n }\n\n > p + p {\n  margin-top: 5px;\n }\n}\n\n// Dismissible alerts\n//\n// Expand the right padding and account for the close button's positioning.\n\n.alert-dismissable, // The misspelled .alert-dismissable was deprecated in 3.2.0.\n.alert-dismissible {\n padding-right: (@alert-padding + 20);\n\n // Adjust close link position\n .close {\n  position: relative;\n  top: -2px;\n  right: -21px;\n  color: inherit;\n }\n}\n\n// Alternate styles\n//\n// Generate contextual modifier classes for colorizing the alert.\n\n.alert-success {\n .alert-variant(@alert-success-bg; @alert-success-border; @alert-success-text);\n}\n\n.alert-info {\n .alert-variant(@alert-info-bg; @alert-info-border; @alert-info-text);\n}\n\n.alert-warning {\n .alert-variant(@alert-warning-bg; @alert-warning-border; @alert-warning-text);\n}\n\n.alert-danger {\n .alert-variant(@alert-danger-bg; @alert-danger-border; @alert-danger-text);\n}\n","// Alerts\n\n.alert-variant(@background; @border; @text-color) {\n background-color: @background;\n border-color: @border;\n color: @text-color;\n\n hr {\n  border-top-color: darken(@border, 5%);\n }\n .alert-link {\n  color: darken(@text-color, 10%);\n }\n}\n","//\n// Progress bars\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Bar animations\n// -------------------------\n\n// WebKit\n@-webkit-keyframes progress-bar-stripes {\n from { background-position: 40px 0; }\n to  { background-position: 0 0; }\n}\n\n// Spec and IE10+\n@keyframes progress-bar-stripes {\n from { background-position: 40px 0; }\n to  { background-position: 0 0; }\n}\n\n\n// Bar itself\n// -------------------------\n\n// Outer container\n.progress {\n overflow: hidden;\n height: @line-height-computed;\n margin-bottom: @line-height-computed;\n background-color: @progress-bg;\n border-radius: @progress-border-radius;\n .box-shadow(inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1));\n}\n\n// Bar of progress\n.progress-bar {\n float: left;\n width: 0%;\n height: 100%;\n font-size: @font-size-small;\n line-height: @line-height-computed;\n color: @progress-bar-color;\n text-align: center;\n background-color: @progress-bar-bg;\n .box-shadow(inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.15));\n .transition(width .6s ease);\n}\n\n// Striped bars\n//\n// `.progress-striped .progress-bar` is deprecated as of v3.2.0 in favor of the\n// `.progress-bar-striped` class, which you just add to an existing\n// `.progress-bar`.\n.progress-striped .progress-bar,\n.progress-bar-striped {\n #gradient > .striped();\n background-size: 40px 40px;\n}\n\n// Call animation for the active one\n//\n// `.progress.active .progress-bar` is deprecated as of v3.2.0 in favor of the\n// `.progress-bar.active` approach.\n.progress.active .progress-bar,\n.progress-bar.active {\n .animation(progress-bar-stripes 2s linear infinite);\n}\n\n\n// Variations\n// -------------------------\n\n.progress-bar-success {\n .progress-bar-variant(@progress-bar-success-bg);\n}\n\n.progress-bar-info {\n .progress-bar-variant(@progress-bar-info-bg);\n}\n\n.progress-bar-warning {\n .progress-bar-variant(@progress-bar-warning-bg);\n}\n\n.progress-bar-danger {\n .progress-bar-variant(@progress-bar-danger-bg);\n}\n","// Gradients\n\n#gradient {\n\n // Horizontal gradient, from left to right\n //\n // Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n // Color stops are not available in IE9 and below.\n .horizontal(@start-color: #555; @end-color: #333; @start-percent: 0%; @end-percent: 100%) {\n  background-image: -webkit-linear-gradient(left, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n  background-image: -o-linear-gradient(left, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Opera 12\n  background-image: linear-gradient(to right, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n  background-repeat: repeat-x;\n  filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=1)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down\n }\n\n // Vertical gradient, from top to bottom\n //\n // Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n // Color stops are not available in IE9 and below.\n .vertical(@start-color: #555; @end-color: #333; @start-percent: 0%; @end-percent: 100%) {\n  background-image: -webkit-linear-gradient(top, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n  background-image: -o-linear-gradient(top, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Opera 12\n  background-image: linear-gradient(to bottom, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n  background-repeat: repeat-x;\n  filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=0)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down\n }\n\n .directional(@start-color: #555; @end-color: #333; @deg: 45deg) {\n  background-repeat: repeat-x;\n  background-image: -webkit-linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n  background-image: -o-linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Opera 12\n  background-image: linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n }\n .horizontal-three-colors(@start-color: #00b3ee; @mid-color: #7a43b6; @color-stop: 50%; @end-color: #c3325f) {\n  background-image: -webkit-linear-gradient(left, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n  background-image: -o-linear-gradient(left, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n  background-image: linear-gradient(to right, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n  background-repeat: no-repeat;\n  filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=1)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down, gets no color-stop at all for proper fallback\n }\n .vertical-three-colors(@start-color: #00b3ee; @mid-color: #7a43b6; @color-stop: 50%; @end-color: #c3325f) {\n  background-image: -webkit-linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n  background-image: -o-linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n  background-image: linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n  background-repeat: no-repeat;\n  filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=0)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down, gets no color-stop at all for proper fallback\n }\n .radial(@inner-color: #555; @outer-color: #333) {\n  background-image: -webkit-radial-gradient(circle, @inner-color, @outer-color);\n  background-image: radial-gradient(circle, @inner-color, @outer-color);\n  background-repeat: no-repeat;\n }\n .striped(@color: rgba(255,255,255,.15); @angle: 45deg) {\n  background-image: -webkit-linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n  background-image: -o-linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n  background-image: linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n }\n}\n","// Progress bars\n\n.progress-bar-variant(@color) {\n background-color: @color;\n\n // Deprecated parent class requirement as of v3.2.0\n .progress-striped & {\n  #gradient > .striped();\n }\n}\n",".media {\n // Proper spacing between instances of .media\n margin-top: 15px;\n\n &:first-child {\n  margin-top: 0;\n }\n}\n\n.media,\n.media-body {\n zoom: 1;\n overflow: hidden;\n}\n\n.media-body {\n width: 10000px;\n}\n\n.media-object {\n display: block;\n\n // Fix collapse in webkit from max-width: 100% and display: table-cell.\n &.img-thumbnail {\n  max-width: none;\n }\n}\n\n.media-right,\n.media > .pull-right {\n padding-left: 10px;\n}\n\n.media-left,\n.media > .pull-left {\n padding-right: 10px;\n}\n\n.media-left,\n.media-right,\n.media-body {\n display: table-cell;\n vertical-align: top;\n}\n\n.media-middle {\n vertical-align: middle;\n}\n\n.media-bottom {\n vertical-align: bottom;\n}\n\n// Reset margins on headings for tighter default spacing\n.media-heading {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n\n// Media list variation\n//\n// Undo default ul/ol styles\n.media-list {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n","//\n// List groups\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n//\n// Easily usable on <ul>, <ol>, or <div>.\n\n.list-group {\n // No need to set list-style: none; since .list-group-item is block level\n margin-bottom: 20px;\n padding-left: 0; // reset padding because ul and ol\n}\n\n\n// Individual list items\n//\n// Use on `li`s or `div`s within the `.list-group` parent.\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 10px 15px;\n // Place the border on the list items and negative margin up for better styling\n margin-bottom: -1px;\n background-color: @list-group-bg;\n border: 1px solid @list-group-border;\n\n // Round the first and last items\n &:first-child {\n  .border-top-radius(@list-group-border-radius);\n }\n &:last-child {\n  margin-bottom: 0;\n  .border-bottom-radius(@list-group-border-radius);\n }\n}\n\n\n// Interactive list items\n//\n// Use anchor or button elements instead of `li`s or `div`s to create interactive items.\n// Includes an extra `.active` modifier class for showing selected items.\n\na.list-group-item,\nbutton.list-group-item {\n color: @list-group-link-color;\n\n .list-group-item-heading {\n  color: @list-group-link-heading-color;\n }\n\n // Hover state\n &:hover,\n &:focus {\n  text-decoration: none;\n  color: @list-group-link-hover-color;\n  background-color: @list-group-hover-bg;\n }\n}\n\nbutton.list-group-item {\n width: 100%;\n text-align: left;\n}\n\n.list-group-item {\n // Disabled state\n &.disabled,\n &.disabled:hover,\n &.disabled:focus {\n  background-color: @list-group-disabled-bg;\n  color: @list-group-disabled-color;\n  cursor: @cursor-disabled;\n\n  // Force color to inherit for custom content\n  .list-group-item-heading {\n   color: inherit;\n  }\n  .list-group-item-text {\n   color: @list-group-disabled-text-color;\n  }\n }\n\n // Active class on item itself, not parent\n &.active,\n &.active:hover,\n &.active:focus {\n  z-index: 2; // Place active items above their siblings for proper border styling\n  color: @list-group-active-color;\n  background-color: @list-group-active-bg;\n  border-color: @list-group-active-border;\n\n  // Force color to inherit for custom content\n  .list-group-item-heading,\n  .list-group-item-heading > small,\n  .list-group-item-heading > .small {\n   color: inherit;\n  }\n  .list-group-item-text {\n   color: @list-group-active-text-color;\n  }\n }\n}\n\n\n// Contextual variants\n//\n// Add modifier classes to change text and background color on individual items.\n// Organizationally, this must come after the `:hover` states.\n\n.list-group-item-variant(success; @state-success-bg; @state-success-text);\n.list-group-item-variant(info; @state-info-bg; @state-info-text);\n.list-group-item-variant(warning; @state-warning-bg; @state-warning-text);\n.list-group-item-variant(danger; @state-danger-bg; @state-danger-text);\n\n\n// Custom content options\n//\n// Extra classes for creating well-formatted content within `.list-group-item`s.\n\n.list-group-item-heading {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 5px;\n}\n.list-group-item-text {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.3;\n}\n","// List Groups\n\n.list-group-item-variant(@state; @background; @color) {\n .list-group-item-@{state} {\n  color: @color;\n  background-color: @background;\n\n  a&,\n  button& {\n   color: @color;\n\n   .list-group-item-heading {\n    color: inherit;\n   }\n\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: @color;\n    background-color: darken(@background, 5%);\n   }\n   &.active,\n   &.active:hover,\n   &.active:focus {\n    color: #fff;\n    background-color: @color;\n    border-color: @color;\n   }\n  }\n }\n}\n","//\n// Panels\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n.panel {\n margin-bottom: @line-height-computed;\n background-color: @panel-bg;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: @panel-border-radius;\n .box-shadow(0 1px 1px rgba(0,0,0,.05));\n}\n\n// Panel contents\n.panel-body {\n padding: @panel-body-padding;\n &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Optional heading\n.panel-heading {\n padding: @panel-heading-padding;\n border-bottom: 1px solid transparent;\n .border-top-radius((@panel-border-radius - 1));\n\n > .dropdown .dropdown-toggle {\n  color: inherit;\n }\n}\n\n// Within heading, strip any `h*` tag of its default margins for spacing.\n.panel-title {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0;\n font-size: ceil((@font-size-base * 1.125));\n color: inherit;\n\n > a,\n > small,\n > .small,\n > small > a,\n > .small > a {\n  color: inherit;\n }\n}\n\n// Optional footer (stays gray in every modifier class)\n.panel-footer {\n padding: @panel-footer-padding;\n background-color: @panel-footer-bg;\n border-top: 1px solid @panel-inner-border;\n .border-bottom-radius((@panel-border-radius - 1));\n}\n\n\n// List groups in panels\n//\n// By default, space out list group content from panel headings to account for\n// any kind of custom content between the two.\n\n.panel {\n > .list-group,\n > .panel-collapse > .list-group {\n  margin-bottom: 0;\n\n  .list-group-item {\n   border-width: 1px 0;\n   border-radius: 0;\n  }\n\n  // Add border top radius for first one\n  &:first-child {\n   .list-group-item:first-child {\n    border-top: 0;\n    .border-top-radius((@panel-border-radius - 1));\n   }\n  }\n\n  // Add border bottom radius for last one\n  &:last-child {\n   .list-group-item:last-child {\n    border-bottom: 0;\n    .border-bottom-radius((@panel-border-radius - 1));\n   }\n  }\n }\n > .panel-heading + .panel-collapse > .list-group {\n  .list-group-item:first-child {\n   .border-top-radius(0);\n  }\n }\n}\n// Collapse space between when there's no additional content.\n.panel-heading + .list-group {\n .list-group-item:first-child {\n  border-top-width: 0;\n }\n}\n.list-group + .panel-footer {\n border-top-width: 0;\n}\n\n// Tables in panels\n//\n// Place a non-bordered `.table` within a panel (not within a `.panel-body`) and\n// watch it go full width.\n\n.panel {\n > .table,\n > .table-responsive > .table,\n > .panel-collapse > .table {\n  margin-bottom: 0;\n\n  caption {\n   padding-left: @panel-body-padding;\n   padding-right: @panel-body-padding;\n  }\n }\n // Add border top radius for first one\n > .table:first-child,\n > .table-responsive:first-child > .table:first-child {\n  .border-top-radius((@panel-border-radius - 1));\n\n  > thead:first-child,\n  > tbody:first-child {\n   > tr:first-child {\n    border-top-left-radius: (@panel-border-radius - 1);\n    border-top-right-radius: (@panel-border-radius - 1);\n\n    td:first-child,\n    th:first-child {\n     border-top-left-radius: (@panel-border-radius - 1);\n    }\n    td:last-child,\n    th:last-child {\n     border-top-right-radius: (@panel-border-radius - 1);\n    }\n   }\n  }\n }\n // Add border bottom radius for last one\n > .table:last-child,\n > .table-responsive:last-child > .table:last-child {\n  .border-bottom-radius((@panel-border-radius - 1));\n\n  > tbody:last-child,\n  > tfoot:last-child {\n   > tr:last-child {\n    border-bottom-left-radius: (@panel-border-radius - 1);\n    border-bottom-right-radius: (@panel-border-radius - 1);\n\n    td:first-child,\n    th:first-child {\n     border-bottom-left-radius: (@panel-border-radius - 1);\n    }\n    td:last-child,\n    th:last-child {\n     border-bottom-right-radius: (@panel-border-radius - 1);\n    }\n   }\n  }\n }\n > .panel-body + .table,\n > .panel-body + .table-responsive,\n > .table + .panel-body,\n > .table-responsive + .panel-body {\n  border-top: 1px solid @table-border-color;\n }\n > .table > tbody:first-child > tr:first-child th,\n > .table > tbody:first-child > tr:first-child td {\n  border-top: 0;\n }\n > .table-bordered,\n > .table-responsive > .table-bordered {\n  border: 0;\n  > thead,\n  > tbody,\n  > tfoot {\n   > tr {\n    > th:first-child,\n    > td:first-child {\n     border-left: 0;\n    }\n    > th:last-child,\n    > td:last-child {\n     border-right: 0;\n    }\n   }\n  }\n  > thead,\n  > tbody {\n   > tr:first-child {\n    > td,\n    > th {\n     border-bottom: 0;\n    }\n   }\n  }\n  > tbody,\n  > tfoot {\n   > tr:last-child {\n    > td,\n    > th {\n     border-bottom: 0;\n    }\n   }\n  }\n }\n > .table-responsive {\n  border: 0;\n  margin-bottom: 0;\n }\n}\n\n\n// Collapsible panels (aka, accordion)\n//\n// Wrap a series of panels in `.panel-group` to turn them into an accordion with\n// the help of our collapse JavaScript plugin.\n\n.panel-group {\n margin-bottom: @line-height-computed;\n\n // Tighten up margin so it's only between panels\n .panel {\n  margin-bottom: 0;\n  border-radius: @panel-border-radius;\n\n  + .panel {\n   margin-top: 5px;\n  }\n }\n\n .panel-heading {\n  border-bottom: 0;\n\n  + .panel-collapse > .panel-body,\n  + .panel-collapse > .list-group {\n   border-top: 1px solid @panel-inner-border;\n  }\n }\n\n .panel-footer {\n  border-top: 0;\n  + .panel-collapse .panel-body {\n   border-bottom: 1px solid @panel-inner-border;\n  }\n }\n}\n\n\n// Contextual variations\n.panel-default {\n .panel-variant(@panel-default-border; @panel-default-text; @panel-default-heading-bg; @panel-default-border);\n}\n.panel-primary {\n .panel-variant(@panel-primary-border; @panel-primary-text; @panel-primary-heading-bg; @panel-primary-border);\n}\n.panel-success {\n .panel-variant(@panel-success-border; @panel-success-text; @panel-success-heading-bg; @panel-success-border);\n}\n.panel-info {\n .panel-variant(@panel-info-border; @panel-info-text; @panel-info-heading-bg; @panel-info-border);\n}\n.panel-warning {\n .panel-variant(@panel-warning-border; @panel-warning-text; @panel-warning-heading-bg; @panel-warning-border);\n}\n.panel-danger {\n .panel-variant(@panel-danger-border; @panel-danger-text; @panel-danger-heading-bg; @panel-danger-border);\n}\n","// Panels\n\n.panel-variant(@border; @heading-text-color; @heading-bg-color; @heading-border) {\n border-color: @border;\n\n & > .panel-heading {\n  color: @heading-text-color;\n  background-color: @heading-bg-color;\n  border-color: @heading-border;\n\n  + .panel-collapse > .panel-body {\n   border-top-color: @border;\n  }\n  .badge {\n   color: @heading-bg-color;\n   background-color: @heading-text-color;\n  }\n }\n & > .panel-footer {\n  + .panel-collapse > .panel-body {\n   border-bottom-color: @border;\n  }\n }\n}\n","// Embeds responsive\n//\n// Credit: Nicolas Gallagher and SUIT CSS.\n\n.embed-responsive {\n position: relative;\n display: block;\n height: 0;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n\n .embed-responsive-item,\n iframe,\n embed,\n object,\n video {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  left: 0;\n  bottom: 0;\n  height: 100%;\n  width: 100%;\n  border: 0;\n }\n}\n\n// Modifier class for 16:9 aspect ratio\n.embed-responsive-16by9 {\n padding-bottom: 56.25%;\n}\n\n// Modifier class for 4:3 aspect ratio\n.embed-responsive-4by3 {\n padding-bottom: 75%;\n}\n","//\n// Wells\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n.well {\n min-height: 20px;\n padding: 19px;\n margin-bottom: 20px;\n background-color: @well-bg;\n border: 1px solid @well-border;\n border-radius: @border-radius-base;\n .box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.05));\n blockquote {\n  border-color: #ddd;\n  border-color: rgba(0,0,0,.15);\n }\n}\n\n// Sizes\n.well-lg {\n padding: 24px;\n border-radius: @border-radius-large;\n}\n.well-sm {\n padding: 9px;\n border-radius: @border-radius-small;\n}\n","//\n// Close icons\n// --------------------------------------------------\n\n\n.close {\n float: right;\n font-size: (@font-size-base * 1.5);\n font-weight: @close-font-weight;\n line-height: 1;\n color: @close-color;\n text-shadow: @close-text-shadow;\n .opacity(.2);\n\n &:hover,\n &:focus {\n  color: @close-color;\n  text-decoration: none;\n  cursor: pointer;\n  .opacity(.5);\n }\n\n // Additional properties for button version\n // iOS requires the button element instead of an anchor tag.\n // If you want the anchor version, it requires `href=\"#\"`.\n // See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events/click#Safari_Mobile\n button& {\n  padding: 0;\n  cursor: pointer;\n  background: transparent;\n  border: 0;\n  -webkit-appearance: none;\n }\n}\n","//\n// Modals\n// --------------------------------------------------\n\n// .modal-open   - body class for killing the scroll\n// .modal      - container to scroll within\n// .modal-dialog  - positioning shell for the actual modal\n// .modal-content  - actual modal w/ bg and corners and shit\n\n// Kill the scroll on the body\n.modal-open {\n overflow: hidden;\n}\n\n// Container that the modal scrolls within\n.modal {\n display: none;\n overflow: hidden;\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: @zindex-modal;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n // Prevent Chrome on Windows from adding a focus outline. For details, see\n // https://github.com/twbs/bootstrap/pull/10951.\n outline: 0;\n\n // When fading in the modal, animate it to slide down\n &.fade .modal-dialog {\n  .translate(0, -25%);\n  .transition-transform(~\"0.3s ease-out\");\n }\n &.in .modal-dialog { .translate(0, 0) }\n}\n.modal-open .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n}\n\n// Shell div to position the modal with bottom padding\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: 10px;\n}\n\n// Actual modal\n.modal-content {\n position: relative;\n background-color: @modal-content-bg;\n border: 1px solid @modal-content-fallback-border-color; //old browsers fallback (ie8 etc)\n border: 1px solid @modal-content-border-color;\n border-radius: @border-radius-large;\n .box-shadow(0 3px 9px rgba(0,0,0,.5));\n background-clip: padding-box;\n // Remove focus outline from opened modal\n outline: 0;\n}\n\n// Modal background\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: @zindex-modal-background;\n background-color: @modal-backdrop-bg;\n // Fade for backdrop\n &.fade { .opacity(0); }\n &.in { .opacity(@modal-backdrop-opacity); }\n}\n\n// Modal header\n// Top section of the modal w/ title and dismiss\n.modal-header {\n padding: @modal-title-padding;\n border-bottom: 1px solid @modal-header-border-color;\n &:extend(.clearfix all);\n}\n// Close icon\n.modal-header .close {\n margin-top: -2px;\n}\n\n// Title text within header\n.modal-title {\n margin: 0;\n line-height: @modal-title-line-height;\n}\n\n// Modal body\n// Where all modal content resides (sibling of .modal-header and .modal-footer)\n.modal-body {\n position: relative;\n padding: @modal-inner-padding;\n}\n\n// Footer (for actions)\n.modal-footer {\n padding: @modal-inner-padding;\n text-align: right; // right align buttons\n border-top: 1px solid @modal-footer-border-color;\n &:extend(.clearfix all); // clear it in case folks use .pull-* classes on buttons\n\n // Properly space out buttons\n .btn + .btn {\n  margin-left: 5px;\n  margin-bottom: 0; // account for input[type=\"submit\"] which gets the bottom margin like all other inputs\n }\n // but override that for button groups\n .btn-group .btn + .btn {\n  margin-left: -1px;\n }\n // and override it for block buttons as well\n .btn-block + .btn-block {\n  margin-left: 0;\n }\n}\n\n// Measure scrollbar width for padding body during modal show/hide\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n\n// Scale up the modal\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n // Automatically set modal's width for larger viewports\n .modal-dialog {\n  width: @modal-md;\n  margin: 30px auto;\n }\n .modal-content {\n  .box-shadow(0 5px 15px rgba(0,0,0,.5));\n }\n\n // Modal sizes\n .modal-sm { width: @modal-sm; }\n}\n\n@media (min-width: @screen-md-min) {\n .modal-lg { width: @modal-lg; }\n}\n","//\n// Tooltips\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: @zindex-tooltip;\n display: block;\n // Our parent element can be arbitrary since tooltips are by default inserted as a sibling of their target element.\n // So reset our font and text properties to avoid inheriting weird values.\n .reset-text();\n font-size: @font-size-small;\n\n .opacity(0);\n\n &.in   { .opacity(@tooltip-opacity); }\n &.top  { margin-top: -3px; padding: @tooltip-arrow-width 0; }\n &.right { margin-left: 3px; padding: 0 @tooltip-arrow-width; }\n &.bottom { margin-top:  3px; padding: @tooltip-arrow-width 0; }\n &.left  { margin-left: -3px; padding: 0 @tooltip-arrow-width; }\n}\n\n// Wrapper for the tooltip content\n.tooltip-inner {\n max-width: @tooltip-max-width;\n padding: 3px 8px;\n color: @tooltip-color;\n text-align: center;\n background-color: @tooltip-bg;\n border-radius: @border-radius-base;\n}\n\n// Arrows\n.tooltip-arrow {\n position: absolute;\n width: 0;\n height: 0;\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n// Note: Deprecated .top-left, .top-right, .bottom-left, and .bottom-right as of v3.3.1\n.tooltip {\n &.top .tooltip-arrow {\n  bottom: 0;\n  left: 50%;\n  margin-left: -@tooltip-arrow-width;\n  border-width: @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width 0;\n  border-top-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.top-left .tooltip-arrow {\n  bottom: 0;\n  right: @tooltip-arrow-width;\n  margin-bottom: -@tooltip-arrow-width;\n  border-width: @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width 0;\n  border-top-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.top-right .tooltip-arrow {\n  bottom: 0;\n  left: @tooltip-arrow-width;\n  margin-bottom: -@tooltip-arrow-width;\n  border-width: @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width 0;\n  border-top-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.right .tooltip-arrow {\n  top: 50%;\n  left: 0;\n  margin-top: -@tooltip-arrow-width;\n  border-width: @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width 0;\n  border-right-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.left .tooltip-arrow {\n  top: 50%;\n  right: 0;\n  margin-top: -@tooltip-arrow-width;\n  border-width: @tooltip-arrow-width 0 @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width;\n  border-left-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.bottom .tooltip-arrow {\n  top: 0;\n  left: 50%;\n  margin-left: -@tooltip-arrow-width;\n  border-width: 0 @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width;\n  border-bottom-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.bottom-left .tooltip-arrow {\n  top: 0;\n  right: @tooltip-arrow-width;\n  margin-top: -@tooltip-arrow-width;\n  border-width: 0 @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width;\n  border-bottom-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n &.bottom-right .tooltip-arrow {\n  top: 0;\n  left: @tooltip-arrow-width;\n  margin-top: -@tooltip-arrow-width;\n  border-width: 0 @tooltip-arrow-width @tooltip-arrow-width;\n  border-bottom-color: @tooltip-arrow-color;\n }\n}\n",".reset-text() {\n font-family: @font-family-base;\n // We deliberately do NOT reset font-size.\n font-style: normal;\n font-weight: normal;\n letter-spacing: normal;\n line-break: auto;\n line-height: @line-height-base;\n text-align: left; // Fallback for where `start` is not supported\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n white-space: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n word-wrap: normal;\n}\n","//\n// Popovers\n// --------------------------------------------------\n\n\n.popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: @zindex-popover;\n display: none;\n max-width: @popover-max-width;\n padding: 1px;\n // Our parent element can be arbitrary since popovers are by default inserted as a sibling of their target element.\n // So reset our font and text properties to avoid inheriting weird values.\n .reset-text();\n font-size: @font-size-base;\n\n background-color: @popover-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid @popover-fallback-border-color;\n border: 1px solid @popover-border-color;\n border-radius: @border-radius-large;\n .box-shadow(0 5px 10px rgba(0,0,0,.2));\n\n // Offset the popover to account for the popover arrow\n &.top   { margin-top: -@popover-arrow-width; }\n &.right  { margin-left: @popover-arrow-width; }\n &.bottom { margin-top: @popover-arrow-width; }\n &.left  { margin-left: -@popover-arrow-width; }\n}\n\n.popover-title {\n margin: 0; // reset heading margin\n padding: 8px 14px;\n font-size: @font-size-base;\n background-color: @popover-title-bg;\n border-bottom: 1px solid darken(@popover-title-bg, 5%);\n border-radius: (@border-radius-large - 1) (@border-radius-large - 1) 0 0;\n}\n\n.popover-content {\n padding: 9px 14px;\n}\n\n// Arrows\n//\n// .arrow is outer, .arrow:after is inner\n\n.popover > .arrow {\n &,\n &:after {\n  position: absolute;\n  display: block;\n  width: 0;\n  height: 0;\n  border-color: transparent;\n  border-style: solid;\n }\n}\n.popover > .arrow {\n border-width: @popover-arrow-outer-width;\n}\n.popover > .arrow:after {\n border-width: @popover-arrow-width;\n content: \"\";\n}\n\n.popover {\n &.top > .arrow {\n  left: 50%;\n  margin-left: -@popover-arrow-outer-width;\n  border-bottom-width: 0;\n  border-top-color: @popover-arrow-outer-fallback-color; // IE8 fallback\n  border-top-color: @popover-arrow-outer-color;\n  bottom: -@popover-arrow-outer-width;\n  &:after {\n   content: \" \";\n   bottom: 1px;\n   margin-left: -@popover-arrow-width;\n   border-bottom-width: 0;\n   border-top-color: @popover-arrow-color;\n  }\n }\n &.right > .arrow {\n  top: 50%;\n  left: -@popover-arrow-outer-width;\n  margin-top: -@popover-arrow-outer-width;\n  border-left-width: 0;\n  border-right-color: @popover-arrow-outer-fallback-color; // IE8 fallback\n  border-right-color: @popover-arrow-outer-color;\n  &:after {\n   content: \" \";\n   left: 1px;\n   bottom: -@popover-arrow-width;\n   border-left-width: 0;\n   border-right-color: @popover-arrow-color;\n  }\n }\n &.bottom > .arrow {\n  left: 50%;\n  margin-left: -@popover-arrow-outer-width;\n  border-top-width: 0;\n  border-bottom-color: @popover-arrow-outer-fallback-color; // IE8 fallback\n  border-bottom-color: @popover-arrow-outer-color;\n  top: -@popover-arrow-outer-width;\n  &:after {\n   content: \" \";\n   top: 1px;\n   margin-left: -@popover-arrow-width;\n   border-top-width: 0;\n   border-bottom-color: @popover-arrow-color;\n  }\n }\n\n &.left > .arrow {\n  top: 50%;\n  right: -@popover-arrow-outer-width;\n  margin-top: -@popover-arrow-outer-width;\n  border-right-width: 0;\n  border-left-color: @popover-arrow-outer-fallback-color; // IE8 fallback\n  border-left-color: @popover-arrow-outer-color;\n  &:after {\n   content: \" \";\n   right: 1px;\n   border-right-width: 0;\n   border-left-color: @popover-arrow-color;\n   bottom: -@popover-arrow-width;\n  }\n }\n}\n","//\n// Carousel\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Wrapper for the slide container and indicators\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n overflow: hidden;\n width: 100%;\n\n > .item {\n  display: none;\n  position: relative;\n  .transition(.6s ease-in-out left);\n\n  // Account for jankitude on images\n  > img,\n  > a > img {\n   &:extend(.img-responsive);\n   line-height: 1;\n  }\n\n  // WebKit CSS3 transforms for supported devices\n  @media all and (transform-3d), (-webkit-transform-3d) {\n   .transition-transform(~'0.6s ease-in-out');\n   .backface-visibility(~'hidden');\n   .perspective(1000px);\n\n   &.next,\n   &.active.right {\n    .translate3d(100%, 0, 0);\n    left: 0;\n   }\n   &.prev,\n   &.active.left {\n    .translate3d(-100%, 0, 0);\n    left: 0;\n   }\n   &.next.left,\n   &.prev.right,\n   &.active {\n    .translate3d(0, 0, 0);\n    left: 0;\n   }\n  }\n }\n\n > .active,\n > .next,\n > .prev {\n  display: block;\n }\n\n > .active {\n  left: 0;\n }\n\n > .next,\n > .prev {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  width: 100%;\n }\n\n > .next {\n  left: 100%;\n }\n > .prev {\n  left: -100%;\n }\n > .next.left,\n > .prev.right {\n  left: 0;\n }\n\n > .active.left {\n  left: -100%;\n }\n > .active.right {\n  left: 100%;\n }\n\n}\n\n// Left/right controls for nav\n// ---------------------------\n\n.carousel-control {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n bottom: 0;\n width: @carousel-control-width;\n .opacity(@carousel-control-opacity);\n font-size: @carousel-control-font-size;\n color: @carousel-control-color;\n text-align: center;\n text-shadow: @carousel-text-shadow;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0); // Fix IE9 click-thru bug\n // We can't have this transition here because WebKit cancels the carousel\n // animation if you trip this while in the middle of another animation.\n\n // Set gradients for backgrounds\n &.left {\n  #gradient > .horizontal(@start-color: rgba(0,0,0,.5); @end-color: rgba(0,0,0,.0001));\n }\n &.right {\n  left: auto;\n  right: 0;\n  #gradient > .horizontal(@start-color: rgba(0,0,0,.0001); @end-color: rgba(0,0,0,.5));\n }\n\n // Hover/focus state\n &:hover,\n &:focus {\n  outline: 0;\n  color: @carousel-control-color;\n  text-decoration: none;\n  .opacity(.9);\n }\n\n // Toggles\n .icon-prev,\n .icon-next,\n .glyphicon-chevron-left,\n .glyphicon-chevron-right {\n  position: absolute;\n  top: 50%;\n  margin-top: -10px;\n  z-index: 5;\n  display: inline-block;\n }\n .icon-prev,\n .glyphicon-chevron-left {\n  left: 50%;\n  margin-left: -10px;\n }\n .icon-next,\n .glyphicon-chevron-right {\n  right: 50%;\n  margin-right: -10px;\n }\n .icon-prev,\n .icon-next {\n  width: 20px;\n  height: 20px;\n  line-height: 1;\n  font-family: serif;\n }\n\n\n .icon-prev {\n  &:before {\n   content: '\\2039';// SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK (U+2039)\n  }\n }\n .icon-next {\n  &:before {\n   content: '\\203a';// SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK (U+203A)\n  }\n }\n}\n\n// Optional indicator pips\n//\n// Add an unordered list with the following class and add a list item for each\n// slide your carousel holds.\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n bottom: 10px;\n left: 50%;\n z-index: 15;\n width: 60%;\n margin-left: -30%;\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n text-align: center;\n\n li {\n  display: inline-block;\n  width: 10px;\n  height: 10px;\n  margin: 1px;\n  text-indent: -999px;\n  border: 1px solid @carousel-indicator-border-color;\n  border-radius: 10px;\n  cursor: pointer;\n\n  // IE8-9 hack for event handling\n  //\n  // Internet Explorer 8-9 does not support clicks on elements without a set\n  // `background-color`. We cannot use `filter` since that's not viewed as a\n  // background color by the browser. Thus, a hack is needed.\n  // See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events/click#Internet_Explorer\n  //\n  // For IE8, we set solid black as it doesn't support `rgba()`. For IE9, we\n  // set alpha transparency for the best results possible.\n  background-color: #000 \\9; // IE8\n  background-color: rgba(0,0,0,0); // IE9\n }\n .active {\n  margin: 0;\n  width: 12px;\n  height: 12px;\n  background-color: @carousel-indicator-active-bg;\n }\n}\n\n// Optional captions\n// -----------------------------\n// Hidden by default for smaller viewports\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n left: 15%;\n right: 15%;\n bottom: 20px;\n z-index: 10;\n padding-top: 20px;\n padding-bottom: 20px;\n color: @carousel-caption-color;\n text-align: center;\n text-shadow: @carousel-text-shadow;\n & .btn {\n  text-shadow: none; // No shadow for button elements in carousel-caption\n }\n}\n\n\n// Scale up controls for tablets and up\n@media screen and (min-width: @screen-sm-min) {\n\n // Scale up the controls a smidge\n .carousel-control {\n  .glyphicon-chevron-left,\n  .glyphicon-chevron-right,\n  .icon-prev,\n  .icon-next {\n   width: (@carousel-control-font-size * 1.5);\n   height: (@carousel-control-font-size * 1.5);\n   margin-top: (@carousel-control-font-size / -2);\n   font-size: (@carousel-control-font-size * 1.5);\n  }\n  .glyphicon-chevron-left,\n  .icon-prev {\n   margin-left: (@carousel-control-font-size / -2);\n  }\n  .glyphicon-chevron-right,\n  .icon-next {\n   margin-right: (@carousel-control-font-size / -2);\n  }\n }\n\n // Show and left align the captions\n .carousel-caption {\n  left: 20%;\n  right: 20%;\n  padding-bottom: 30px;\n }\n\n // Move up the indicators\n .carousel-indicators {\n  bottom: 20px;\n }\n}\n","// Clearfix\n//\n// For modern browsers\n// 1. The space content is one way to avoid an Opera bug when the\n//  contenteditable attribute is included anywhere else in the document.\n//  Otherwise it causes space to appear at the top and bottom of elements\n//  that are clearfixed.\n// 2. The use of `table` rather than `block` is only necessary if using\n//  `:before` to contain the top-margins of child elements.\n//\n// Source: http://nicolasgallagher.com/micro-clearfix-hack/\n\n.clearfix() {\n &:before,\n &:after {\n  content: \" \"; // 1\n  display: table; // 2\n }\n &:after {\n  clear: both;\n }\n}\n","// Center-align a block level element\n\n.center-block() {\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n","// CSS image replacement\n//\n// Heads up! v3 launched with only `.hide-text()`, but per our pattern for\n// mixins being reused as classes with the same name, this doesn't hold up. As\n// of v3.0.1 we have added `.text-hide()` and deprecated `.hide-text()`.\n//\n// Source: https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/commit/aa0396eae757\n\n// Deprecated as of v3.0.1 (has been removed in v4)\n.hide-text() {\n font: ~\"0/0\" a;\n color: transparent;\n text-shadow: none;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n// New mixin to use as of v3.0.1\n.text-hide() {\n .hide-text();\n}\n","//\n// Responsive: Utility classes\n// --------------------------------------------------\n\n\n// IE10 in Windows (Phone) 8\n//\n// Support for responsive views via media queries is kind of borked in IE10, for\n// Surface/desktop in split view and for Windows Phone 8. This particular fix\n// must be accompanied by a snippet of JavaScript to sniff the user agent and\n// apply some conditional CSS to *only* the Surface/desktop Windows 8. Look at\n// our Getting Started page for more information on this bug.\n//\n// For more information, see the following:\n//\n// Issue: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/10497\n// Docs: http://getbootstrap.com/getting-started/#support-ie10-width\n// Source: http://timkadlec.com/2013/01/windows-phone-8-and-device-width/\n// Source: http://timkadlec.com/2012/10/ie10-snap-mode-and-responsive-design/\n\n@-ms-viewport {\n width: device-width;\n}\n\n\n// Visibility utilities\n// Note: Deprecated .visible-xs, .visible-sm, .visible-md, and .visible-lg as of v3.2.0\n.visible-xs,\n.visible-sm,\n.visible-md,\n.visible-lg {\n .responsive-invisibility();\n}\n\n.visible-xs-block,\n.visible-xs-inline,\n.visible-xs-inline-block,\n.visible-sm-block,\n.visible-sm-inline,\n.visible-sm-inline-block,\n.visible-md-block,\n.visible-md-inline,\n.visible-md-inline-block,\n.visible-lg-block,\n.visible-lg-inline,\n.visible-lg-inline-block {\n display: none !important;\n}\n\n.visible-xs {\n @media (max-width: @screen-xs-max) {\n  .responsive-visibility();\n }\n}\n.visible-xs-block {\n @media (max-width: @screen-xs-max) {\n  display: block !important;\n }\n}\n.visible-xs-inline {\n @media (max-width: @screen-xs-max) {\n  display: inline !important;\n }\n}\n.visible-xs-inline-block {\n @media (max-width: @screen-xs-max) {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n\n.visible-sm {\n @media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) {\n  .responsive-visibility();\n }\n}\n.visible-sm-block {\n @media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) {\n  display: block !important;\n }\n}\n.visible-sm-inline {\n @media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) {\n  display: inline !important;\n }\n}\n.visible-sm-inline-block {\n @media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n\n.visible-md {\n @media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) {\n  .responsive-visibility();\n }\n}\n.visible-md-block {\n @media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) {\n  display: block !important;\n }\n}\n.visible-md-inline {\n @media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) {\n  display: inline !important;\n }\n}\n.visible-md-inline-block {\n @media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n\n.visible-lg {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n  .responsive-visibility();\n }\n}\n.visible-lg-block {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n  display: block !important;\n }\n}\n.visible-lg-inline {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n  display: inline !important;\n }\n}\n.visible-lg-inline-block {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n\n.hidden-xs {\n @media (max-width: @screen-xs-max) {\n  .responsive-invisibility();\n }\n}\n.hidden-sm {\n @media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) {\n  .responsive-invisibility();\n }\n}\n.hidden-md {\n @media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) {\n  .responsive-invisibility();\n }\n}\n.hidden-lg {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n  .responsive-invisibility();\n }\n}\n\n\n// Print utilities\n//\n// Media queries are placed on the inside to be mixin-friendly.\n\n// Note: Deprecated .visible-print as of v3.2.0\n.visible-print {\n .responsive-invisibility();\n\n @media print {\n  .responsive-visibility();\n }\n}\n.visible-print-block {\n display: none !important;\n\n @media print {\n  display: block !important;\n }\n}\n.visible-print-inline {\n display: none !important;\n\n @media print {\n  display: inline !important;\n }\n}\n.visible-print-inline-block {\n display: none !important;\n\n @media print {\n  display: inline-block !important;\n }\n}\n\n.hidden-print {\n @media print {\n  .responsive-invisibility();\n }\n}\n","// Responsive utilities\n\n//\n// More easily include all the states for responsive-utilities.less.\n.responsive-visibility() {\n display: block !important;\n table& { display: table !important; }\n tr&   { display: table-row !important; }\n th&,\n td&   { display: table-cell !important; }\n}\n\n.responsive-invisibility() {\n display: none !important;\n}\n","\nsummary::-webkit-details-marker { display:none; }\nsummary::-moz-details-marker { display:none; }\nsummary::-ms-details-marker { display:none; }\nsummary::-o-details-marker { display:none; }\nsummary::details-marker { display:none; }\n\nsummary {\n\tcursor: pointer;\n}\n\n.quicktip.aufruf-winter {\n\tborder-left: 3px solid #AB2121 !important;\n}\n\n.aufruf-winter h1 {\n\tfont-size: 32px;\n}\n\n.aufruf-winter a, .aufruf-winter a:visited {\n\tcolor: #AB2121;\n}\n.aufruf-winter .aufruf-action-btn {\n\tcolor: white!important;\n\tbackground-color: #AB2121 !important;\n\tborder-color: #953535;\n}\n\n.aufruf-winter .aufruf-action-btn:hover {\n\tbackground-color: #BD0D0D !important;\n\tborder-color: #953535;\n}\n\n.aufruf-winter.mg-panel {\n\tbackground-image: url(\"/img/snowflake.svg\");\n  background-repeat: no-repeat;\n  background-position: right top;\n\tbackground-size: 100px 100px;\n}\n\n.new-feature.badge {\n\tbackground-color: rgb(255, 128, 0);\n}\n\n@media(max-width: @screen-sm-max) {\n\t.aufruf-winter.mg-panel {\n\t  background-size: 60px 60px;\n\t}\n}\n\n\n@media(max-width: @screen-md-max) {\n\t.aufruf-winter h1 {\n\t\tfont-size: 27px;\n\t}\n\t.aufruf-winter .lead {\n\t\tfont-size: 18px;\n\t}\n}\n\n@media(min-width: @screen-lg) {\n\t.aufruf-winter.mg-panel {\n\t\twidth: 940px;\n\t}\n}","\n\n#spruch .author {\n  font-size: 14px;\n  color: #888;\n}\n\nbody.quicktips {\n  background-color: white;\n}\n\nul.startpage {\n  list-style-type: none;\n}\n\n/* \n\n\n\n\n\nBy ID \n\n\n\n\n\n\n*/\n\n#gutscheine > a {\n  display: inline-block;\n}\n\n#gutscheine > a:first-child{\n  padding-right: 0;\n}\n#gutscheine > a:first-child + a{\n  padding-left: 0;\n}\n\n#color-chooser {\n  padding: 0;\n}\n\n#moreInformation {\n  box-shadow: none;\n  margin-top: 5%;\n  text-align: center;\n  -moz-box-shadow: none;\n}\n\n#mglogo {\n  width: 100%;\n  text-align: center;\n}\n\n#spruch {\n  margin-bottom: 20px;\n  padding: 5px;\n  line-height: 1.2;\n  color: #070;\n  border-left: 3px solid #070;\n  font-size: 16px;\n  font-family: Georgia, \"Times New Roman\", Palatino, Times, serif;\n}\n\nnav.navbar-resultpage {\n  position: absolute;\n}\n\nnav.navbar-resultpage > ul > li {\n  padding-left: 0;\n  padding-right: 0;\n}\n\n#navbar-static-pages{\n  z-index: 4;\n  width: 100%;\n}\n\nnav.navbar-resultpage > ul > li > a:not(.metager-navbar-toggle) {\n  display: block;\n  padding: 10px;\n  color:#777;\n}\n\nnav.navbar-resultpage > ul > li.active > a, a.metager-dropdown-toggle:hover, a.metager-dropdown-toggle:focus {\n  background-color: #e7e7e7;\n}\n\nnav.navbar-resultpage > ul.list-inline {\n  margin-bottom:0;\n}\n\nul.metager-dropdown-menu {\n  list-style-type: none;\n  padding-left: 0;\n  position: absolute;\n  top: 100%;\n  left: auto;\n  z-index: 1000;\n  float: left;\n  min-width: 160px;\n  margin: 2px 0 0;\n  margin-top: 0;\n  list-style: none;\n  font-size: 14px;\n  text-align: left;\n  background-color: #fff;\n  border-radius: 4px;\n  box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.175);\n  background-clip: padding-box;\n  max-height: 0px;\n  overflow: hidden;\n  transition: max-height 1s ease;\n}\n\n.metager-dropdown-menu > li > a {\n  display: block;\n  padding: 3px 20px;\n  clear: both;\n  font-weight: normal;\n  line-height: 1.42857143;\n  color: #333333;\n  white-space: nowrap;\n}\n\n.metager-dropdown-menu > li > a:hover {\n  text-decoration: none;\n  color: #262626;\n  background-color: #f5f5f5;\n}\n\na.metager-dropdown-toggle:hover + ul.metager-dropdown-menu, a.metager-dropdown-toggle:focus + ul.metager-dropdown-menu, ul.metager-dropdown-menu:hover, #gutscheine > a:first-child:hover + a + ul.metager-dropdown-menu {\n  max-height: 1000px;\n  padding: 5px 0;\n  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n}\n\n.metager-navbar-toggle {\n  color: #777;\n  background-color: white;\n  padding: 5px 10px;\n  margin: 5px 8px 5px 0;\n  border-radius: 7px;\n  border: 1px solid #ddd;\n  display: block;\n  width: 36px;\n  height: 30px;\n}\n\n.metager-navbar-toggle:visited {\n  color: #777;\n}\n\n.metager-navbar-toggle:hover {\n  background-color: #ddd;\n}\n\n#toggle-nav-hide .metager-navbar-toggle {\n  background-color: #ddd;\n}\n\n@media (max-width: 979px){\n  #metager-static-nav-list {\n    width: 100%;\n    max-height: 40px;\n    overflow:hidden;\n    transition: max-height 1s ease;\n  }\n  #metager-static-nav-list:target {\n    max-height: 1000px;\n  }\n  #metager-static-nav-list > li{\n    display: initial;\n  }\n  ul.metager-dropdown-menu {\n    position: inherit;\n    width: 100%;\n    border-radius: 0;\n    box-shadow: initial;\n  }\n  ul#metager-static-nav-list:target #toggle-nav-show {\n    display: none;\n  }\n  ul#metager-static-nav-list:target #toggle-nav-hide {\n    display: initial!important;\n  }\n}\n\n@media (min-width: 980px){\n  .metager-navbar-toggle{\n    display: none;\n  }\n  \n}\n\n\n/* \n\n\n\n\n\nMixed \n\n\n\n\n\n\n*/\n\n#color-chooser #standard {\n  background-color: rgb(255, 194, 107);\n}\n\n#color-chooser #standardHard {\n  background-color: rgb(255, 128, 0);\n}\n\n#color-chooser #green {\n  background-color: rgb(177, 226, 163);\n}\n\n#color-chooser #greenHard {\n  background-color: rgb(127, 175, 27);\n}\n\n#color-chooser #blue {\n  background-color: rgb(164, 192, 230);\n}\n\n#color-chooser #blueHard {\n  background-color: rgb(2, 93, 140);\n}\n\n#color-chooser #red {\n  background-color: rgb(255, 92, 92);\n}\n\n#color-chooser #redHard {\n  background-color: rgb(255, 0, 0);\n}\n\n#color-chooser #pink {\n  background-color: rgb(255, 196, 246);\n}\n\n#color-chooser #pinkHard {\n  background-color: rgb(254, 67, 101);\n}\n\n#color-chooser #black {\n  background-color: rgb(238, 238, 238);\n}\n\n#color-chooser #blackHard {\n  background-color: rgb(50, 50, 50);\n}\n\n#mglogo > a {\n  display: block;\n  width: 200px;\n  text-decoration: none;\n  font-size: 1.1em;\n  font-family: Liberation Sans, sans-serif;\n  font-weight: bold;\n  font-style: italic;\n  font-size: 1.0em;\n  line-height: 1;\n  white-space: nowrap;\n  padding: 0.4em 0;\n  border-radius: .25em;\n  margin: 0 auto;\n}\n\n#sponsors a {\n  font-size: 0.8em;\n}\n\n#sponsors h2 {\n  font-size: 1.5em;\n}\n\n#color-chooser a {\n  display: block;\n  width: 50px;\n  height: 50px;\n}\n\n#color-chooser li {\n  width: 50px;\n  margin: 0;\n}\n\n#moreInformation ul {\n  padding: 0;\n}\n\n#moreInformation ul li {\n  color: grey;\n}\n\n#moreInformation > div {\n  font-size: 15px;\n}\n\n#moreInformation h2 {\n  color: grey;\n  font-size: 25px;\n}\n\n#moreInformation a:hover {\n  text-decoration: underline;\n}\n\n#searchForm button {\n  width: 50px;\n  line-height: 100%;\n  height: 28px;\n  border: 0;\n  background-color: transparent;\n  padding: 0;\n}\n\nli#info {\n  white-space: pre-line;\n}\n\nmain div#foki {\n  margin: 5px 0;\n  text-align: center;\n}\n\ndiv#right {\n  background-color: #FFDCC1;\n  border-radius: 5px;\n  padding: 20px;\n  padding-top: 0;\n}\n\ndiv#right p {\n  white-space: normal;\n  border-bottom: 1px solid black;\n  margin-bottom: 15px;\n  padding-bottom: 15px;\n}\n\ndiv#left {\n  padding-right: 35px;\n}\n\ntextarea#message {\n  height: 200px;\n}\n\n#anpassen-label a.content {\n  color: inherit;\n}\n\n#plugin-modal ol > li {\n  margin-bottom: 5px;\n}\n\n\n/* \n\n\n\n\n\nBy Class \n\n\n\n\n\n\n*/\n\n.quicktip {\n  margin-bottom: 15px;\n  padding: 10px;\n  line-height: 1.2 !important;\n  font-family: Georgia, \"Times New Roman\", Palatino, Times, serif;\n  color: #000;\n  border-left: 3px solid #FB0;\n  font-size: 14px;\n}\n\n.wikiqtextract {\n  font-family: Georgia, \"Times New Roman\", Palatino, Times, serif;\n}\n\n.qtheader {\n  font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;\n}\n\n.author {\n  float: right !important;\n}\n\n.language-textarea {\n  resize: none;\n  overflow: hidden;\n}\n\n.language-name {\n  white-space: pre;\n}\n\n.navbar-default {\n  background-color: white;\n  border-radius: 0;\n}\n\n.row {\n  margin-left: 0;\n  margin-right: 0;\n}\n\n.mg-panel {\n  text-align: left;\n  margin: 0 auto;\n  margin-top: 20px;\n  padding: 10px 20px;\n  margin-bottom: 0;\n  background-color: white;\n  -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n  -moz-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n  box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n\n.input-group-addon {\n  padding: 0;\n}\n\n.form-group {\n  font-family: sans-serif;\n  font-size: 16px;\n  color: black;\n  background-color: transparent;\n  text-align: center;\n}\n\n.kontakt-form-group {\n  text-align: left;\n  font-size: 14px;\n}\n\n.metager-searchinput {\n  height: 30px;\n  padding: 6px 12px;\n  font-size: 14px;\n  line-height: 1.42857;\n  color: #555;\n  background-color: #FFF;\n  background-image: none;\n  border: 1px solid #CCC;\n  border-right: 0px none;\n  border-radius: 4px;\n  border-top-right-radius: 0px;\n  border-bottom-right-radius: 0px;\n  margin: 0px;\n}\n\n.metager-searchbutton {\n  height: 30px;\n  width: 100px;\n  border-left: 0px none;\n  border-top-right-radius: 4px;\n  border-bottom-right-radius: 4px;\n  border-top-left-radius: 0px;\n  border-bottom-left-radius: 0px;\n  border: 1px solid #CCC;\n  padding: 6px 12px;\n  margin: 0px;\n  font-size: 14px;\n  font-weight: normal;\n  line-height: 1;\n  white-space: nowrap;\n  color: #555;\n  text-align: center;\n  background-color: #EEE;\n}\n\n.metager-logo {\n  height: 30px;\n  float: left;\n  top: -2px;\n  margin-right: 3px;\n}\n\n.mutelink {\n  color: inherit;\n}\n\n.mutelink:visited {\n  color: inherit;\n}\n\n.dotlist {\n  list-style-type: disc;\n  text-align: left;\n}\n\n.well-sm {\n  margin: 10px 0px;\n}\n\n.subheading {\n  font-size: 20px;\n  margin: 20px 0px;\n  white-space: pre-wrap;\n}\n\n.donation-form-group {\n  text-align: left;\n  font-size: 12px;\n}\n\n.beitritt-form-group {\n  text-align: left;\n}\n\n.modal-content {\n  border-radius: 0;\n  -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n  -moz-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n  box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n\n.bold {\n  font-weight: bold;\n}\n\n.fokus-category {\n  font-size: 20px;\n}\n\n.settings-form-control {\n  width: 200px;\n  margin-top: 10px;\n}\n\n.bitcoins {\n  text-align: center;\n}\n\n.checkbox {\n  margin-top: 5px;\n  margin-bottom: 5px;\n}\n\n.non-bold {\n  font-weight: normal;\n}\n\n\n/* \n\n\n\n\n\nMixed \n\n\n\n\n\n*/\n\n.quicktip.aufruf {\n  border-left: 3px solid #FF4000;\n  color: #FF4000;\n}\n\n.settings-checkbox .settings-icon {\n  margin-left: 5px;\n  font-size: 12px;\n}\n\n.settings-btn + .settings-btn {\n  margin-left: 10px;\n}\n\n.wikiqtextract p {\n  margin-bottom: 0;\n}\n\nfooter ul.list-inline {\n  width: 100%;\n}\n\ni.fa {\n  background-color: transparent;\n}\n\na.content.hidden-xs {\n  color: #333;\n}\n\na.navbar-brand {\n  line-height: 100%!important;\n  padding: 0;\n  position: absolute;\n  z-index: 5;\n  left: 10px;\n}\n\nnav .navbar-brand > div.logo {\n  height: 100%;\n}\n\n.logo {\n  height: 30px!important;\n}\n.logo > h1 {\n  font-size: 30px;\n}\n\n.dotlist li {\n  margin-bottom: 5px;\n}\n\nform.contact {\n  max-width: 500px;\n}\n\nlabel.select-label {\n  margin-bottom: 0;\n  margin-top: 10px;\n}\n\n@media print {\n  .noprint {\n    display: none!important;\n  }\n}\n\n.donation-form-group label {\n  font-weight: bold;\n}\n\n.quicktip h1 {\n  font-size: 22px;\n  margin-top: 0px;\n}\n\n\n/* \n\n\n\n\n\nBy Element \n\n\n\n\n\n\n*/\n\n* {\n  font-family: Liberation Sans, sans-serif;\n}\n\nsection {\n  padding: 10px;\n  box-shadow: 5px 5px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.55);\n  -moz-box-shadow: 5px 5px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.55);\n  -moz-box-shadow: 5px 5px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.55);\n}\n\nfooter {\n  margin-top: 8%;\n  bottom: 0;\n  width: 100%;\n}\n\nbody {\n  margin: 0;\n}\n\n/*header {\n  position: fixed;\n  background-color: white;\n  z-index: 500;\n  width: 100%;\n  height: 50px;\n}*/\n\naddress {\n  white-space: pre;\n}\n\ncode {\n  white-space: pre-wrap;\n  overflow-wrap: break-word;\n  word-break: break-word;\n}\n\n\n/* \n\n\n\n\n\nMixed \n\n\n\n\n\n\n*/\n\nlabel a {\n  color: inherit;\n}\n\nlabel a:hover {\n  text-decoration: none;\n  color: inherit;\n}\n\nfooter li {\n  width: 33%;\n  text-align: center;\n}\n\nfooter img {\n  max-width: 100%;\n}\n\n.searchform-bonus {\n  list-style-type: none;\n  text-align: center;\n  margin-left: 0!important;\n  margin-top: 10px;\n}\n\nfieldset input[type=text] {\n  width: 100%;\n  padding-left: 10px;\n  padding-right: 10px;\n  border-width: 1px;\n  overflow: visible;\n}\n\nmain fieldset {\n  border: 0;\n}\n\nnav h1 {\n  margin: 0;\n  height: 100%;\n  padding-left: 20px;\n  padding-top: 8px;\n  font-family: sans-serif;\n  font-style: italic;\n  margin: 0;\n  font-weight: bold;\n  line-height: 1;\n  white-space: nowrap;\n}\n\nbody > div {\n  padding-top: 70px;\n}\n","#map, #map div{\n  display:flex;\n  margin:0;\n}\n\n.nav-tabs > li > a {\n  -webkit-border-radius: 0;\n  -moz-border-radius: 0;\n  border-radius: 0;\n}\n\n.tab-content {\n  padding-top: 10px;\n}\n\n.hostlabel a:link, .hostlabel a:visited {\n  color: #FFFFFF;\n}\n\n.hostlabel {\n  display: none;\n  position: relative;\n  margin-top: -14px;\n  background-color: #333;\n}\n\n.img:hover .hostlabel {\n  display: block;\n}\n\n.tab-pane.active {\n  -moz-box-shadow: 5px 5px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.55);\n  padding: 10px 0;\n  padding-top: 0;\n}\n\n/* Hier der Style für unsere Suchleiste */\n\n.navbar-resultpage {\n  right: initial;\n  left: initial;\n  margin-bottom: 0px;\n}\n \n@media (max-width: @screen-xs-max) {\n  .navbar-resultpage {\n    right: 0px!important;\n    left: 0px!important;\n  }\n}\n\n.tab-pane .alert {\n  margin: 10px 0;\n  padding: 5px 15px;\n}\n\n.alert ul {\n  list-style-type: none;\n  padding-left: 49px;\n}\n\n.navbar-resultpage .container {\n  padding: 0px;\n  margin: 0px;\n}\n\n.navbar-resultpage .logo {\n  padding-top: 0px;\n}\n.navbar-resultpage .input-group {\n  margin: 0px 5px;\n}\n\n\n\n.dense-col {\n  padding: 0px\n}\n\n/* Logo */\n\n.logo {\n  height: 35px;\n  padding: 5px 0;\n}\n\n.logo > a {\n  line-height: 100%;\n  height: 100%;\n  display: block;\n}\n\n#research ul.list-inline {\n  margin-left: 0;\n  width: 100%;\n}\n\n@media (max-width: 767px) {\n  #research .visible-xs {\n    display: inline-block!important;\n  }\n}\n\n.input-group-addon {\n  padding: 0;\n}\n\ninput#eingabeTop {\n  height: 35px;\n}\n\nnav .input-group {\n  height: 35px;\n  padding: 5px 0;\n}\n\n\n/*header ul {\n  height: 100%;\n  vertical-align: middle;\n}*/\n\n#research nav ul > li {\n  width: 20%;\n  //height: 45px;\n  vertical-align: middle;\n  padding-left: 15px;\n  padding-right: 15px;\n}\n\n#research nav ul > li.visible-xs {\n  width: 10%;\n  padding-left: 15px;\n  padding-right: 15px;\n}\n\n.navbar-resultpage {\n  background-color: white;\n}\n\n.logo h1 {\n  font-family: Liberation Sans, sans-serif;\n  font-style: italic;\n  margin: 0;\n  font-weight: bold;\n  line-height: 1;\n  white-space: nowrap;\n}\n\n#search {\n  background-color: inherit;\n  border: 0;\n  width: 50px;\n  height: 100%;\n}\n\n#reSearch a {\n  color: black;\n}\n\n.content-wrapper {\n  padding: 0px;\n  padding-top: 52px;\n  background-color: white;\n  -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n  -moz-box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n  box-shadow: 1px 1px 3px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n\n#helpButton {\n  color: black;\n}\n\nbody {\n  background-image: inherit;\n  background-color: rgba(2, 93, 140, .03);\n}\n\na#donation:hover {}\n\na#donation, a#donation:visited {\n  color: inherit;\n}\n\na#donation:hover {\n  color: red;\n}\n\na:visited {\n  color: #792ea1;\n}\n\na:hover {\n  text-decoration: none;\n  color: red;\n}\n\n\n/* Hier der Style für unsere Tabliste */\n\n#foki {\n  background-color: white;\n}\n\n#foki li a {\n  color: grey;\n  padding: 5px 5px;\n}\n\n#foki li.active a {\n  color: black;\n  background-color: white;\n}\n\n#foki li.active span + span {\n  display: inline!important;\n}\n\n#spenden {\n  white-space: nowrap;\n  overflow: hidden;\n  text-overflow: ellipsis;\n}\n\n#spruch .author {\n  font-size: 80%;\n  font-weight: normal;\n  font-style: italic;\n  color: #333333;\n}\n\n#spruch > p {\n  margin-bottom: 0;\n}\n\n#spruch > p + p {\n  margin-top: 4px;\n}\n\n\n/* Hier der Style für die einzelnen Ergebnisboxen */\n\n.result {\n  margin-bottom: 10px;\n  width: 100%\n}\n\n.result > .number {\n  font-size: 15px;\n  line-height: 1;\n  text-align: right;\n}\n\n.result > .resultInformation {\n  border-radius: 5px;\n}\n\n.result .title {\n  color: black;\n  text-decoration: none;\n  font-size: 14px;\n  font-weight: bold;\n  margin-bottom: 0;\n  white-space: nowrap;\n  line-height: 1.1;\n  max-width: 115ch;\n  overflow: hidden;\n  text-overflow: ellipsis;\n}\n\n.result .link {\n  font-size: 13px;\n  margin: 0;\n  line-height: 1.5;\n}\n\n.result .link-link {\n  white-space: nowrap;\n  max-width: 60%;\n  overflow: hidden;\n  text-overflow: ellipsis;\n  float: left;\n}\n\n.result .link > div {\n  white-space: nowrap;\n}\n\n.result .link > span {\n  white-space: nowrap;\n  margin: 0 5px;\n}\n\n.result .link .options {\n  color: #333;\n  float: left;\n}\n\n/*\n.result .link:hover {\n  cursor: pointer;\n}*/\n\n.result .link .options > a {\n  color: #333;\n  display: block;\n  padding-left: 5px;\n  padding-right: 5px;\n}\n\n.result .link .options > a > span {\n  font-size: 10px;\n}\n\n.result .description {\n  margin-bottom: 3px;\n  color: black;\n  font-size: 14px;\n  line-height: 1.3;\n  clear: both;\n}\n\n.result .description p {\n  margin: 0;\n  margin-bottom: 4px;\n}\n\n.result .description img {\n  margin: 5px;\n  margin-left: 0;\n  margin-right: 15px;\n  height: auto;\n  width: auto;\n  max-width: 120px;\n  max-height: 200px\n}\n\n.result.ad .description {\n  max-width: 115ch;\n  overflow: hidden;\n  text-overflow: ellipsis;\n  white-space: nowrap;\n}\n\n.result .hoster {\n  font-size: 13px;\n  margin: 0;\n  color: #777;\n  margin-right: 10px;\n  white-space: nowrap;\n}\n\n.result .hoster a {\n  color: #333;\n}\n\n.result .result-image > img {\n  height: 100px;\n  padding: 10px;\n}\n\n.result .proxy {\n  font-size: 13px;\n  margin-top: 0;\n  white-space: nowrap;\n}\n\n.result .partnershop-info {\n  font-size: 13px;\n  margin-top: 0;\n  margin-left: 10px;\n}\n\n.result .proxy img {\n  margin-bottom: 0px;\n  margin-right: 2px\n}\n\n.description-container {\n  margin: 0!important;\n}\n\n.result .image > img {\n  max-width: 100%;\n}\n\n.options-list > li:hover {\n  background-color: lightgrey;\n}\n\n.options-list > li > a {\n  color: #333;\n  white-space: nowrap;\n  display: block;\n  padding: 5px 14px;\n}\n\n.options-list > li input[type=submit] {\n  width: 100%;\n  background-color: transparent;\n  border: 0;\n  margin: 5px 0;\n}\n\n#quicktips iframe {\n  width: 100%;\n  background-color: transparent;\n  border: 0px none transparent;\n  padding: 0px;\n  overflow: hidden;\n}\n\n\n/* Hier der Style für die Bilder */\n\n#fit-width .masonry {\n  margin: 0 auto;\n}\n\n.item {\n  width: 150px;\n  text-align: center;\n  margin-bottom: 10px;\n}\n\n#container {\n  margin: 10px auto;\n}\n\n\n/* Style für den Footer */\n\nfooter {\n  text-align: center;\n}\n\nfooter a {\n  color: black!important;\n}\n\n\n/* Placeholder für ladende Tabs */\n\n.loader {\n  text-align: center;\n  margin-top: 20px;\n}\n\n.loader > img {\n  width: 30px;\n}\n\n.pager {\n  text-align: center;\n}\n\n#searchplugin {\n  display: none;\n  position: fixed;\n  top: 50px;\n  right: 10px;\n  z-index: 501;\n  width: 25%;\n}\n\n#searchplugin > div {\n  text-align: center;\n  padding-top: 5px;\n}\n\n#searchplugin > div > a {\n  color: white;\n}\n\n@media(min-width: 768px) {\n  #searchplugin {\n    display: initial;\n  }\n}\n\n.product {\n  text-align: center;\n  border: 1px dotted lightgrey;\n  padding: 5px;\n  max-width: 150px;\n}\n\n.product a {\n  color: #333;\n}\n\n.product .price {\n  position: relative;\n  top: 20px;\n  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);\n  color: #333;\n  text-align: left;\n  width: 80px;\n  font-weight: bold;\n}\n\n.product .title {\n  font-size: 12px;\n  font-weight: bold;\n  text-align: left;\n  max-height: 31px;\n  overflow: hidden;\n  margin-bottom: 4px;\n}\n\n.product .shop {\n  font-size: 10px;\n  text-align: left;\n  color: green;\n  margin-bottom: 6px;\n}\n\n.product .shipping {\n  font-size: 10px;\n  text-align: left;\n}\n\n.lightslider {\n  overflow: visible!important;\n}\n\n.lSPrev > span, .lSNext > span {\n  background-color: black;\n  padding: 5px;\n}\n\n#mark {\n  font-size: 13px;\n}\n\n#mark a {\n  margin-left: 3px;\n}\n\n.product img {\n  max-width: 100px;\n}\n\n@media(max-width: @screen-xs-max) {\n  .resultContainer {\n    padding-left: 0;\n    padding-right: 0;\n  }\n}\n",".qtheader {\n\tfont-size: 16px;\n\tmargin: 0px;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n\n.detail-short {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 18px;\n\tline-height: 30px;\n}\n\n.qt-icon {\n\theight: 60px;\n}","@foki-edge-rounding: 7px;\n\n#about-us a:visited {\n  color: @link-color;\n}\n\n#anpassen-label a {\n\tcolor: #333;\n}\n\n#foki {\n\tdisplay: flex;\n\tflex-wrap: wrap;\n\tjustify-content: center;\n\n\t* {\n\t\tmargin: 0px 5px;\n\t}\n\n\t* ~ * {\n\t\tmargin-left: 5px;\n\t}\n\n\tinput {\n\t  visibility: hidden;\n\n\t\t& + .custom-focus-label {\n\t\t\tborder-radius: @foki-edge-rounding 0px 0px @foki-edge-rounding;\n\t\t}\n\n\t\t& + .custom-focus-label + .custom-focus-edit {\n\t\t\tmargin-left: 5px;\n\t\t\tdisplay: inline-block;\n\t\t\tborder-radius: 0px @foki-edge-rounding @foki-edge-rounding 0px;\n\t\t}\n\t}\n\n\tlabel {\n\t\t& > span {\n\t\t  margin-right: 5px;\n\t\t}\n\n\t\t& span {\n\t\t  background-color: transparent;\n\t\t}\n\t}\n}\n\n.focus {\n\tmargin: 0px;\n}\n\n.focus ~ .focus {\n\tmargin-left: 10px;\n}\n\n.focus-radio:checked {\n\t& + .focus-label, & + .focus-label + .focus-edit {\n\t  background-color: #e3e3e3;\n  }\n}\n\n.focus-label, .focus-edit {\n\tmargin: 0px;\n  border-radius: 7px;\n  padding: 7px;\n  font-weight: normal;\n}\n\n.focus:hover {\n\t.focus-label, .focus-edit {\n\t  cursor: pointer;\n\t  background-color: #e3e3e3;\n\t}\n}\n\n#addFocusBtn {\n\tmargin-left: 10px;\n\n}\n\n#settings-btn {\n\tmargin-left: auto;\n\t& > * {\n\t\tvertical-align: middle;\n\t}\n}\n\n.searchform-bonus {\n\tli {\n\t\tmargin: 5px;\n\t}\n}\n","#settingsButtons {\n\tdisplay: flex;\n\tflex-wrap: wrap;\n\ta, input {\n\t\tmargin-top: 25px;\n\t}\n}\n\n#settings-abort-btn {\n\tcolor: white;\n\tmargin-right: auto;\n}","/* FONT PATH\n * -------------------------- */\n\n@font-face {\n font-family: 'FontAwesome';\n src: url('@{fa-font-path}/fontawesome-webfont.eot?v=@{fa-version}');\n src: url('@{fa-font-path}/fontawesome-webfont.eot?#iefix&v=@{fa-version}') format('embedded-opentype'),\n  url('@{fa-font-path}/fontawesome-webfont.woff2?v=@{fa-version}') format('woff2'),\n  url('@{fa-font-path}/fontawesome-webfont.woff?v=@{fa-version}') format('woff'),\n  url('@{fa-font-path}/fontawesome-webfont.ttf?v=@{fa-version}') format('truetype'),\n  url('@{fa-font-path}/fontawesome-webfont.svg?v=@{fa-version}#fontawesomeregular') format('svg');\n // src: url('@{fa-font-path}/FontAwesome.otf') format('opentype'); // used when developing fonts\n font-weight: normal;\n font-style: normal;\n}\n","// Base Class Definition\n// -------------------------\n\n.@{fa-css-prefix} {\n display: inline-block;\n font: normal normal normal @fa-font-size-base/@fa-line-height-base FontAwesome; // shortening font declaration\n font-size: inherit; // can't have font-size inherit on line above, so need to override\n text-rendering: auto; // optimizelegibility throws things off #1094\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\n -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\n\n}\n","// Icon Sizes\n// -------------------------\n\n/* makes the font 33% larger relative to the icon container */\n.@{fa-css-prefix}-lg {\n font-size: (4em / 3);\n line-height: (3em / 4);\n vertical-align: -15%;\n}\n.@{fa-css-prefix}-2x { font-size: 2em; }\n.@{fa-css-prefix}-3x { font-size: 3em; }\n.@{fa-css-prefix}-4x { font-size: 4em; }\n.@{fa-css-prefix}-5x { font-size: 5em; }\n","// Fixed Width Icons\n// -------------------------\n.@{fa-css-prefix}-fw {\n width: (18em / 14);\n text-align: center;\n}\n","// List Icons\n// -------------------------\n\n.@{fa-css-prefix}-ul {\n padding-left: 0;\n margin-left: @fa-li-width;\n list-style-type: none;\n > li { position: relative; }\n}\n.@{fa-css-prefix}-li {\n position: absolute;\n left: -@fa-li-width;\n width: @fa-li-width;\n top: (2em / 14);\n text-align: center;\n &.@{fa-css-prefix}-lg {\n  left: (-@fa-li-width + (4em / 14));\n }\n}\n","// Animated Icons\n// --------------------------\n\n.@{fa-css-prefix}-spin {\n -webkit-animation: fa-spin 2s infinite linear;\n     animation: fa-spin 2s infinite linear;\n}\n\n.@{fa-css-prefix}-pulse {\n -webkit-animation: fa-spin 1s infinite steps(8);\n     animation: fa-spin 1s infinite steps(8);\n}\n\n@-webkit-keyframes fa-spin {\n 0% {\n  -webkit-transform: rotate(0deg);\n      transform: rotate(0deg);\n }\n 100% {\n  -webkit-transform: rotate(359deg);\n      transform: rotate(359deg);\n }\n}\n\n@keyframes fa-spin {\n 0% {\n  -webkit-transform: rotate(0deg);\n      transform: rotate(0deg);\n }\n 100% {\n  -webkit-transform: rotate(359deg);\n      transform: rotate(359deg);\n }\n}\n","// Rotated & Flipped Icons\n// -------------------------\n\n.@{fa-css-prefix}-rotate-90 { .fa-icon-rotate(90deg, 1); }\n.@{fa-css-prefix}-rotate-180 { .fa-icon-rotate(180deg, 2); }\n.@{fa-css-prefix}-rotate-270 { .fa-icon-rotate(270deg, 3); }\n\n.@{fa-css-prefix}-flip-horizontal { .fa-icon-flip(-1, 1, 0); }\n.@{fa-css-prefix}-flip-vertical  { .fa-icon-flip(1, -1, 2); }\n\n// Hook for IE8-9\n// -------------------------\n\n:root .@{fa-css-prefix}-rotate-90,\n:root .@{fa-css-prefix}-rotate-180,\n:root .@{fa-css-prefix}-rotate-270,\n:root .@{fa-css-prefix}-flip-horizontal,\n:root .@{fa-css-prefix}-flip-vertical {\n filter: none;\n}\n","// Mixins\n// --------------------------\n\n.fa-icon() {\n display: inline-block;\n font: normal normal normal @fa-font-size-base/@fa-line-height-base FontAwesome; // shortening font declaration\n font-size: inherit; // can't have font-size inherit on line above, so need to override\n text-rendering: auto; // optimizelegibility throws things off #1094\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\n -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\n\n}\n\n.fa-icon-rotate(@degrees, @rotation) {\n -ms-filter: \"progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=@{rotation})\";\n -webkit-transform: rotate(@degrees);\n   -ms-transform: rotate(@degrees);\n     transform: rotate(@degrees);\n}\n\n.fa-icon-flip(@horiz, @vert, @rotation) {\n -ms-filter: \"progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=@{rotation}, mirror=1)\";\n -webkit-transform: scale(@horiz, @vert);\n   -ms-transform: scale(@horiz, @vert);\n     transform: scale(@horiz, @vert);\n}\n\n\n// Only display content to screen readers. A la Bootstrap 4.\n//\n// See: http://a11yproject.com/posts/how-to-hide-content/\n\n.sr-only() {\n position: absolute;\n width: 1px;\n height: 1px;\n padding: 0;\n margin: -1px;\n overflow: hidden;\n clip: rect(0,0,0,0);\n border: 0;\n}\n\n// Use in conjunction with .sr-only to only display content when it's focused.\n//\n// Useful for \"Skip to main content\" links; see http://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/G1\n//\n// Credit: HTML5 Boilerplate\n\n.sr-only-focusable() {\n &:active,\n &:focus {\n  position: static;\n  width: auto;\n  height: auto;\n  margin: 0;\n  overflow: visible;\n  clip: auto;\n }\n}\n","// Stacked Icons\n// -------------------------\n\n.@{fa-css-prefix}-stack {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 2em;\n height: 2em;\n line-height: 2em;\n vertical-align: middle;\n}\n.@{fa-css-prefix}-stack-1x, .@{fa-css-prefix}-stack-2x {\n position: absolute;\n left: 0;\n width: 100%;\n text-align: center;\n}\n.@{fa-css-prefix}-stack-1x { line-height: inherit; }\n.@{fa-css-prefix}-stack-2x { font-size: 2em; }\n.@{fa-css-prefix}-inverse { color: @fa-inverse; }\n","/* Font Awesome uses the Unicode Private Use Area (PUA) to ensure screen\n  readers do not read off random characters that represent icons */\n\n.@{fa-css-prefix}-glass:before { content: @fa-var-glass; }\n.@{fa-css-prefix}-music:before { content: @fa-var-music; }\n.@{fa-css-prefix}-search:before { content: @fa-var-search; }\n.@{fa-css-prefix}-envelope-o:before { content: @fa-var-envelope-o; }\n.@{fa-css-prefix}-heart:before { content: @fa-var-heart; }\n.@{fa-css-prefix}-star:before { content: @fa-var-star; }\n.@{fa-css-prefix}-star-o:before { content: @fa-var-star-o; }\n.@{fa-css-prefix}-user:before { content: @fa-var-user; }\n.@{fa-css-prefix}-film:before { content: @fa-var-film; }\n.@{fa-css-prefix}-th-large:before { content: @fa-var-th-large; }\n.@{fa-css-prefix}-th:before { content: @fa-var-th; }\n.@{fa-css-prefix}-th-list:before { content: @fa-var-th-list; }\n.@{fa-css-prefix}-check:before { content: @fa-var-check; }\n.@{fa-css-prefix}-remove:before,\n.@{fa-css-prefix}-close:before,\n.@{fa-css-prefix}-times:before { content: @fa-var-times; }\n.@{fa-css-prefix}-search-plus:before { content: @fa-var-search-plus; }\n.@{fa-css-prefix}-search-minus:before { content: @fa-var-search-minus; }\n.@{fa-css-prefix}-power-off:before { content: @fa-var-power-off; }\n.@{fa-css-prefix}-signal:before { content: @fa-var-signal; }\n.@{fa-css-prefix}-gear:before,\n.@{fa-css-prefix}-cog:before { content: @fa-var-cog; }\n.@{fa-css-prefix}-trash-o:before { content: @fa-var-trash-o; }\n.@{fa-css-prefix}-home:before { content: @fa-var-home; }\n.@{fa-css-prefix}-file-o:before { content: @fa-var-file-o; }\n.@{fa-css-prefix}-clock-o:before { content: @fa-var-clock-o; }\n.@{fa-css-prefix}-road:before { content: @fa-var-road; }\n.@{fa-css-prefix}-download:before { content: @fa-var-download; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-circle-o-down:before { content: @fa-var-arrow-circle-o-down; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-circle-o-up:before { content: @fa-var-arrow-circle-o-up; }\n.@{fa-css-prefix}-inbox:before { content: @fa-var-inbox; }\n.@{fa-css-prefix}-play-circle-o:before { content: @fa-var-play-circle-o; }\n.@{fa-css-prefix}-rotate-right:before,\n.@{fa-css-prefix}-repeat:before { content: @fa-var-repeat; }\n.@{fa-css-prefix}-refresh:before { content: @fa-var-refresh; }\n.@{fa-css-prefix}-list-alt:before { content: @fa-var-list-alt; }\n.@{fa-css-prefix}-lock:before { content: @fa-var-lock; }\n.@{fa-css-prefix}-flag:before { content: @fa-var-flag; }\n.@{fa-css-prefix}-headphones:before { content: @fa-var-headphones; }\n.@{fa-css-prefix}-volume-off:before { content: @fa-var-volume-off; }\n.@{fa-css-prefix}-volume-down:before { content: @fa-var-volume-down; }\n.@{fa-css-prefix}-volume-up:before { content: @fa-var-volume-up; }\n.@{fa-css-prefix}-qrcode:before { content: @fa-var-qrcode; }\n.@{fa-css-prefix}-barcode:before { content: @fa-var-barcode; }\n.@{fa-css-prefix}-tag:before { content: @fa-var-tag; }\n.@{fa-css-prefix}-tags:before { content: @fa-var-tags; }\n.@{fa-css-prefix}-book:before { content: @fa-var-book; }\n.@{fa-css-prefix}-bookmark:before { content: @fa-var-bookmark; }\n.@{fa-css-prefix}-print:before { content: @fa-var-print; }\n.@{fa-css-prefix}-camera:before { content: @fa-var-camera; }\n.@{fa-css-prefix}-font:before { content: @fa-var-font; }\n.@{fa-css-prefix}-bold:before { content: @fa-var-bold; }\n.@{fa-css-prefix}-italic:before { content: @fa-var-italic; }\n.@{fa-css-prefix}-text-height:before { content: @fa-var-text-height; }\n.@{fa-css-prefix}-text-width:before { content: @fa-var-text-width; }\n.@{fa-css-prefix}-align-left:before { content: @fa-var-align-left; }\n.@{fa-css-prefix}-align-center:before { content: @fa-var-align-center; }\n.@{fa-css-prefix}-align-right:before { content: @fa-var-align-right; }\n.@{fa-css-prefix}-align-justify:before { content: @fa-var-align-justify; }\n.@{fa-css-prefix}-list:before { content: @fa-var-list; }\n.@{fa-css-prefix}-dedent:before,\n.@{fa-css-prefix}-outdent:before { content: @fa-var-outdent; }\n.@{fa-css-prefix}-indent:before { content: @fa-var-indent; }\n.@{fa-css-prefix}-video-camera:before { content: @fa-var-video-camera; }\n.@{fa-css-prefix}-photo:before,\n.@{fa-css-prefix}-image:before,\n.@{fa-css-prefix}-picture-o:before { content: @fa-var-picture-o; }\n.@{fa-css-prefix}-pencil:before { content: @fa-var-pencil; }\n.@{fa-css-prefix}-map-marker:before { content: @fa-var-map-marker; }\n.@{fa-css-prefix}-adjust:before { content: @fa-var-adjust; }\n.@{fa-css-prefix}-tint:before { content: @fa-var-tint; }\n.@{fa-css-prefix}-edit:before,\n.@{fa-css-prefix}-pencil-square-o:before { content: @fa-var-pencil-square-o; }\n.@{fa-css-prefix}-share-square-o:before { content: @fa-var-share-square-o; }\n.@{fa-css-prefix}-check-square-o:before { content: @fa-var-check-square-o; }\n.@{fa-css-prefix}-arrows:before { content: @fa-var-arrows; }\n.@{fa-css-prefix}-step-backward:before { content: @fa-var-step-backward; }\n.@{fa-css-prefix}-fast-backward:before { content: @fa-var-fast-backward; }\n.@{fa-css-prefix}-backward:before { content: @fa-var-backward; }\n.@{fa-css-prefix}-play:before { content: @fa-var-play; }\n.@{fa-css-prefix}-pause:before { content: @fa-var-pause; }\n.@{fa-css-prefix}-stop:before { content: @fa-var-stop; }\n.@{fa-css-prefix}-forward:before { content: @fa-var-forward; }\n.@{fa-css-prefix}-fast-forward:before { content: @fa-var-fast-forward; }\n.@{fa-css-prefix}-step-forward:before { content: @fa-var-step-forward; }\n.@{fa-css-prefix}-eject:before { content: @fa-var-eject; }\n.@{fa-css-prefix}-chevron-left:before { content: @fa-var-chevron-left; }\n.@{fa-css-prefix}-chevron-right:before { content: @fa-var-chevron-right; }\n.@{fa-css-prefix}-plus-circle:before { content: @fa-var-plus-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-minus-circle:before { content: @fa-var-minus-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-times-circle:before { content: @fa-var-times-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-check-circle:before { content: @fa-var-check-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-question-circle:before { content: @fa-var-question-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-info-circle:before { content: @fa-var-info-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-crosshairs:before { content: @fa-var-crosshairs; }\n.@{fa-css-prefix}-times-circle-o:before { content: @fa-var-times-circle-o; }\n.@{fa-css-prefix}-check-circle-o:before { content: @fa-var-check-circle-o; }\n.@{fa-css-prefix}-ban:before { content: @fa-var-ban; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-left:before { content: @fa-var-arrow-left; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-right:before { content: @fa-var-arrow-right; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-up:before { content: @fa-var-arrow-up; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-down:before { content: @fa-var-arrow-down; }\n.@{fa-css-prefix}-mail-forward:before,\n.@{fa-css-prefix}-share:before { content: @fa-var-share; }\n.@{fa-css-prefix}-expand:before { content: @fa-var-expand; }\n.@{fa-css-prefix}-compress:before { content: @fa-var-compress; }\n.@{fa-css-prefix}-plus:before { content: @fa-var-plus; }\n.@{fa-css-prefix}-minus:before { content: @fa-var-minus; }\n.@{fa-css-prefix}-asterisk:before { content: @fa-var-asterisk; }\n.@{fa-css-prefix}-exclamation-circle:before { content: @fa-var-exclamation-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-gift:before { content: @fa-var-gift; }\n.@{fa-css-prefix}-leaf:before { content: @fa-var-leaf; }\n.@{fa-css-prefix}-fire:before { content: @fa-var-fire; }\n.@{fa-css-prefix}-eye:before { content: @fa-var-eye; }\n.@{fa-css-prefix}-eye-slash:before { content: @fa-var-eye-slash; }\n.@{fa-css-prefix}-warning:before,\n.@{fa-css-prefix}-exclamation-triangle:before { content: @fa-var-exclamation-triangle; }\n.@{fa-css-prefix}-plane:before { content: @fa-var-plane; }\n.@{fa-css-prefix}-calendar:before { content: @fa-var-calendar; }\n.@{fa-css-prefix}-random:before { content: @fa-var-random; }\n.@{fa-css-prefix}-comment:before { content: @fa-var-comment; }\n.@{fa-css-prefix}-magnet:before { content: @fa-var-magnet; }\n.@{fa-css-prefix}-chevron-up:before { content: @fa-var-chevron-up; }\n.@{fa-css-prefix}-chevron-down:before { content: @fa-var-chevron-down; }\n.@{fa-css-prefix}-retweet:before { content: @fa-var-retweet; }\n.@{fa-css-prefix}-shopping-cart:before { content: @fa-var-shopping-cart; }\n.@{fa-css-prefix}-folder:before { content: @fa-var-folder; }\n.@{fa-css-prefix}-folder-open:before { content: @fa-var-folder-open; }\n.@{fa-css-prefix}-arrows-v:before { content: @fa-var-arrows-v; }\n.@{fa-css-prefix}-arrows-h:before { content: @fa-var-arrows-h; }\n.@{fa-css-prefix}-bar-chart-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-bar-chart:before { content: @fa-var-bar-chart; }\n.@{fa-css-prefix}-twitter-square:before { content: @fa-var-twitter-square; }\n.@{fa-css-prefix}-facebook-square:before { content: @fa-var-facebook-square; }\n.@{fa-css-prefix}-camera-retro:before { content: @fa-var-camera-retro; }\n.@{fa-css-prefix}-key:before { content: @fa-var-key; }\n.@{fa-css-prefix}-gears:before,\n.@{fa-css-prefix}-cogs:before { content: @fa-var-cogs; }\n.@{fa-css-prefix}-comments:before { content: @fa-var-comments; }\n.@{fa-css-prefix}-thumbs-o-up:before { content: @fa-var-thumbs-o-up; }\n.@{fa-css-prefix}-thumbs-o-down:before { content: @fa-var-thumbs-o-down; }\n.@{fa-css-prefix}-star-half:before { content: @fa-var-star-half; }\n.@{fa-css-prefix}-heart-o:before { content: @fa-var-heart-o; }\n.@{fa-css-prefix}-sign-out:before { content: @fa-var-sign-out; }\n.@{fa-css-prefix}-linkedin-square:before { content: @fa-var-linkedin-square; }\n.@{fa-css-prefix}-thumb-tack:before { content: @fa-var-thumb-tack; }\n.@{fa-css-prefix}-external-link:before { content: @fa-var-external-link; }\n.@{fa-css-prefix}-sign-in:before { content: @fa-var-sign-in; }\n.@{fa-css-prefix}-trophy:before { content: @fa-var-trophy; }\n.@{fa-css-prefix}-github-square:before { content: @fa-var-github-square; }\n.@{fa-css-prefix}-upload:before { content: @fa-var-upload; }\n.@{fa-css-prefix}-lemon-o:before { content: @fa-var-lemon-o; }\n.@{fa-css-prefix}-phone:before { content: @fa-var-phone; }\n.@{fa-css-prefix}-square-o:before { content: @fa-var-square-o; }\n.@{fa-css-prefix}-bookmark-o:before { content: @fa-var-bookmark-o; }\n.@{fa-css-prefix}-phone-square:before { content: @fa-var-phone-square; }\n.@{fa-css-prefix}-twitter:before { content: @fa-var-twitter; }\n.@{fa-css-prefix}-facebook-f:before,\n.@{fa-css-prefix}-facebook:before { content: @fa-var-facebook; }\n.@{fa-css-prefix}-github:before { content: @fa-var-github; }\n.@{fa-css-prefix}-unlock:before { content: @fa-var-unlock; }\n.@{fa-css-prefix}-credit-card:before { content: @fa-var-credit-card; }\n.@{fa-css-prefix}-feed:before,\n.@{fa-css-prefix}-rss:before { content: @fa-var-rss; }\n.@{fa-css-prefix}-hdd-o:before { content: @fa-var-hdd-o; }\n.@{fa-css-prefix}-bullhorn:before { content: @fa-var-bullhorn; }\n.@{fa-css-prefix}-bell:before { content: @fa-var-bell; }\n.@{fa-css-prefix}-certificate:before { content: @fa-var-certificate; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-o-right:before { content: @fa-var-hand-o-right; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-o-left:before { content: @fa-var-hand-o-left; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-o-up:before { content: @fa-var-hand-o-up; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-o-down:before { content: @fa-var-hand-o-down; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-circle-left:before { content: @fa-var-arrow-circle-left; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-circle-right:before { content: @fa-var-arrow-circle-right; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-circle-up:before { content: @fa-var-arrow-circle-up; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-circle-down:before { content: @fa-var-arrow-circle-down; }\n.@{fa-css-prefix}-globe:before { content: @fa-var-globe; }\n.@{fa-css-prefix}-wrench:before { content: @fa-var-wrench; }\n.@{fa-css-prefix}-tasks:before { content: @fa-var-tasks; }\n.@{fa-css-prefix}-filter:before { content: @fa-var-filter; }\n.@{fa-css-prefix}-briefcase:before { content: @fa-var-briefcase; }\n.@{fa-css-prefix}-arrows-alt:before { content: @fa-var-arrows-alt; }\n.@{fa-css-prefix}-group:before,\n.@{fa-css-prefix}-users:before { content: @fa-var-users; }\n.@{fa-css-prefix}-chain:before,\n.@{fa-css-prefix}-link:before { content: @fa-var-link; }\n.@{fa-css-prefix}-cloud:before { content: @fa-var-cloud; }\n.@{fa-css-prefix}-flask:before { content: @fa-var-flask; }\n.@{fa-css-prefix}-cut:before,\n.@{fa-css-prefix}-scissors:before { content: @fa-var-scissors; }\n.@{fa-css-prefix}-copy:before,\n.@{fa-css-prefix}-files-o:before { content: @fa-var-files-o; }\n.@{fa-css-prefix}-paperclip:before { content: @fa-var-paperclip; }\n.@{fa-css-prefix}-save:before,\n.@{fa-css-prefix}-floppy-o:before { content: @fa-var-floppy-o; }\n.@{fa-css-prefix}-square:before { content: @fa-var-square; }\n.@{fa-css-prefix}-navicon:before,\n.@{fa-css-prefix}-reorder:before,\n.@{fa-css-prefix}-bars:before { content: @fa-var-bars; }\n.@{fa-css-prefix}-list-ul:before { content: @fa-var-list-ul; }\n.@{fa-css-prefix}-list-ol:before { content: @fa-var-list-ol; }\n.@{fa-css-prefix}-strikethrough:before { content: @fa-var-strikethrough; }\n.@{fa-css-prefix}-underline:before { content: @fa-var-underline; }\n.@{fa-css-prefix}-table:before { content: @fa-var-table; }\n.@{fa-css-prefix}-magic:before { content: @fa-var-magic; }\n.@{fa-css-prefix}-truck:before { content: @fa-var-truck; }\n.@{fa-css-prefix}-pinterest:before { content: @fa-var-pinterest; }\n.@{fa-css-prefix}-pinterest-square:before { content: @fa-var-pinterest-square; }\n.@{fa-css-prefix}-google-plus-square:before { content: @fa-var-google-plus-square; }\n.@{fa-css-prefix}-google-plus:before { content: @fa-var-google-plus; }\n.@{fa-css-prefix}-money:before { content: @fa-var-money; }\n.@{fa-css-prefix}-caret-down:before { content: @fa-var-caret-down; }\n.@{fa-css-prefix}-caret-up:before { content: @fa-var-caret-up; }\n.@{fa-css-prefix}-caret-left:before { content: @fa-var-caret-left; }\n.@{fa-css-prefix}-caret-right:before { content: @fa-var-caret-right; }\n.@{fa-css-prefix}-columns:before { content: @fa-var-columns; }\n.@{fa-css-prefix}-unsorted:before,\n.@{fa-css-prefix}-sort:before { content: @fa-var-sort; }\n.@{fa-css-prefix}-sort-down:before,\n.@{fa-css-prefix}-sort-desc:before { content: @fa-var-sort-desc; }\n.@{fa-css-prefix}-sort-up:before,\n.@{fa-css-prefix}-sort-asc:before { content: @fa-var-sort-asc; }\n.@{fa-css-prefix}-envelope:before { content: @fa-var-envelope; }\n.@{fa-css-prefix}-linkedin:before { content: @fa-var-linkedin; }\n.@{fa-css-prefix}-rotate-left:before,\n.@{fa-css-prefix}-undo:before { content: @fa-var-undo; }\n.@{fa-css-prefix}-legal:before,\n.@{fa-css-prefix}-gavel:before { content: @fa-var-gavel; }\n.@{fa-css-prefix}-dashboard:before,\n.@{fa-css-prefix}-tachometer:before { content: @fa-var-tachometer; }\n.@{fa-css-prefix}-comment-o:before { content: @fa-var-comment-o; }\n.@{fa-css-prefix}-comments-o:before { content: @fa-var-comments-o; }\n.@{fa-css-prefix}-flash:before,\n.@{fa-css-prefix}-bolt:before { content: @fa-var-bolt; }\n.@{fa-css-prefix}-sitemap:before { content: @fa-var-sitemap; }\n.@{fa-css-prefix}-umbrella:before { content: @fa-var-umbrella; }\n.@{fa-css-prefix}-paste:before,\n.@{fa-css-prefix}-clipboard:before { content: @fa-var-clipboard; }\n.@{fa-css-prefix}-lightbulb-o:before { content: @fa-var-lightbulb-o; }\n.@{fa-css-prefix}-exchange:before { content: @fa-var-exchange; }\n.@{fa-css-prefix}-cloud-download:before { content: @fa-var-cloud-download; }\n.@{fa-css-prefix}-cloud-upload:before { content: @fa-var-cloud-upload; }\n.@{fa-css-prefix}-user-md:before { content: @fa-var-user-md; }\n.@{fa-css-prefix}-stethoscope:before { content: @fa-var-stethoscope; }\n.@{fa-css-prefix}-suitcase:before { content: @fa-var-suitcase; }\n.@{fa-css-prefix}-bell-o:before { content: @fa-var-bell-o; }\n.@{fa-css-prefix}-coffee:before { content: @fa-var-coffee; }\n.@{fa-css-prefix}-cutlery:before { content: @fa-var-cutlery; }\n.@{fa-css-prefix}-file-text-o:before { content: @fa-var-file-text-o; }\n.@{fa-css-prefix}-building-o:before { content: @fa-var-building-o; }\n.@{fa-css-prefix}-hospital-o:before { content: @fa-var-hospital-o; }\n.@{fa-css-prefix}-ambulance:before { content: @fa-var-ambulance; }\n.@{fa-css-prefix}-medkit:before { content: @fa-var-medkit; }\n.@{fa-css-prefix}-fighter-jet:before { content: @fa-var-fighter-jet; }\n.@{fa-css-prefix}-beer:before { content: @fa-var-beer; }\n.@{fa-css-prefix}-h-square:before { content: @fa-var-h-square; }\n.@{fa-css-prefix}-plus-square:before { content: @fa-var-plus-square; }\n.@{fa-css-prefix}-angle-double-left:before { content: @fa-var-angle-double-left; }\n.@{fa-css-prefix}-angle-double-right:before { content: @fa-var-angle-double-right; }\n.@{fa-css-prefix}-angle-double-up:before { content: @fa-var-angle-double-up; }\n.@{fa-css-prefix}-angle-double-down:before { content: @fa-var-angle-double-down; }\n.@{fa-css-prefix}-angle-left:before { content: @fa-var-angle-left; }\n.@{fa-css-prefix}-angle-right:before { content: @fa-var-angle-right; }\n.@{fa-css-prefix}-angle-up:before { content: @fa-var-angle-up; }\n.@{fa-css-prefix}-angle-down:before { content: @fa-var-angle-down; }\n.@{fa-css-prefix}-desktop:before { content: @fa-var-desktop; }\n.@{fa-css-prefix}-laptop:before { content: @fa-var-laptop; }\n.@{fa-css-prefix}-tablet:before { content: @fa-var-tablet; }\n.@{fa-css-prefix}-mobile-phone:before,\n.@{fa-css-prefix}-mobile:before { content: @fa-var-mobile; }\n.@{fa-css-prefix}-circle-o:before { content: @fa-var-circle-o; }\n.@{fa-css-prefix}-quote-left:before { content: @fa-var-quote-left; }\n.@{fa-css-prefix}-quote-right:before { content: @fa-var-quote-right; }\n.@{fa-css-prefix}-spinner:before { content: @fa-var-spinner; }\n.@{fa-css-prefix}-circle:before { content: @fa-var-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-mail-reply:before,\n.@{fa-css-prefix}-reply:before { content: @fa-var-reply; }\n.@{fa-css-prefix}-github-alt:before { content: @fa-var-github-alt; }\n.@{fa-css-prefix}-folder-o:before { content: @fa-var-folder-o; }\n.@{fa-css-prefix}-folder-open-o:before { content: @fa-var-folder-open-o; }\n.@{fa-css-prefix}-smile-o:before { content: @fa-var-smile-o; }\n.@{fa-css-prefix}-frown-o:before { content: @fa-var-frown-o; }\n.@{fa-css-prefix}-meh-o:before { content: @fa-var-meh-o; }\n.@{fa-css-prefix}-gamepad:before { content: @fa-var-gamepad; }\n.@{fa-css-prefix}-keyboard-o:before { content: @fa-var-keyboard-o; }\n.@{fa-css-prefix}-flag-o:before { content: @fa-var-flag-o; }\n.@{fa-css-prefix}-flag-checkered:before { content: @fa-var-flag-checkered; }\n.@{fa-css-prefix}-terminal:before { content: @fa-var-terminal; }\n.@{fa-css-prefix}-code:before { content: @fa-var-code; }\n.@{fa-css-prefix}-mail-reply-all:before,\n.@{fa-css-prefix}-reply-all:before { content: @fa-var-reply-all; }\n.@{fa-css-prefix}-star-half-empty:before,\n.@{fa-css-prefix}-star-half-full:before,\n.@{fa-css-prefix}-star-half-o:before { content: @fa-var-star-half-o; }\n.@{fa-css-prefix}-location-arrow:before { content: @fa-var-location-arrow; }\n.@{fa-css-prefix}-crop:before { content: @fa-var-crop; }\n.@{fa-css-prefix}-code-fork:before { content: @fa-var-code-fork; }\n.@{fa-css-prefix}-unlink:before,\n.@{fa-css-prefix}-chain-broken:before { content: @fa-var-chain-broken; }\n.@{fa-css-prefix}-question:before { content: @fa-var-question; }\n.@{fa-css-prefix}-info:before { content: @fa-var-info; }\n.@{fa-css-prefix}-exclamation:before { content: @fa-var-exclamation; }\n.@{fa-css-prefix}-superscript:before { content: @fa-var-superscript; }\n.@{fa-css-prefix}-subscript:before { content: @fa-var-subscript; }\n.@{fa-css-prefix}-eraser:before { content: @fa-var-eraser; }\n.@{fa-css-prefix}-puzzle-piece:before { content: @fa-var-puzzle-piece; }\n.@{fa-css-prefix}-microphone:before { content: @fa-var-microphone; }\n.@{fa-css-prefix}-microphone-slash:before { content: @fa-var-microphone-slash; }\n.@{fa-css-prefix}-shield:before { content: @fa-var-shield; }\n.@{fa-css-prefix}-calendar-o:before { content: @fa-var-calendar-o; }\n.@{fa-css-prefix}-fire-extinguisher:before { content: @fa-var-fire-extinguisher; }\n.@{fa-css-prefix}-rocket:before { content: @fa-var-rocket; }\n.@{fa-css-prefix}-maxcdn:before { content: @fa-var-maxcdn; }\n.@{fa-css-prefix}-chevron-circle-left:before { content: @fa-var-chevron-circle-left; }\n.@{fa-css-prefix}-chevron-circle-right:before { content: @fa-var-chevron-circle-right; }\n.@{fa-css-prefix}-chevron-circle-up:before { content: @fa-var-chevron-circle-up; }\n.@{fa-css-prefix}-chevron-circle-down:before { content: @fa-var-chevron-circle-down; }\n.@{fa-css-prefix}-html5:before { content: @fa-var-html5; }\n.@{fa-css-prefix}-css3:before { content: @fa-var-css3; }\n.@{fa-css-prefix}-anchor:before { content: @fa-var-anchor; }\n.@{fa-css-prefix}-unlock-alt:before { content: @fa-var-unlock-alt; }\n.@{fa-css-prefix}-bullseye:before { content: @fa-var-bullseye; }\n.@{fa-css-prefix}-ellipsis-h:before { content: @fa-var-ellipsis-h; }\n.@{fa-css-prefix}-ellipsis-v:before { content: @fa-var-ellipsis-v; }\n.@{fa-css-prefix}-rss-square:before { content: @fa-var-rss-square; }\n.@{fa-css-prefix}-play-circle:before { content: @fa-var-play-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-ticket:before { content: @fa-var-ticket; }\n.@{fa-css-prefix}-minus-square:before { content: @fa-var-minus-square; }\n.@{fa-css-prefix}-minus-square-o:before { content: @fa-var-minus-square-o; }\n.@{fa-css-prefix}-level-up:before { content: @fa-var-level-up; }\n.@{fa-css-prefix}-level-down:before { content: @fa-var-level-down; }\n.@{fa-css-prefix}-check-square:before { content: @fa-var-check-square; }\n.@{fa-css-prefix}-pencil-square:before { content: @fa-var-pencil-square; }\n.@{fa-css-prefix}-external-link-square:before { content: @fa-var-external-link-square; }\n.@{fa-css-prefix}-share-square:before { content: @fa-var-share-square; }\n.@{fa-css-prefix}-compass:before { content: @fa-var-compass; }\n.@{fa-css-prefix}-toggle-down:before,\n.@{fa-css-prefix}-caret-square-o-down:before { content: @fa-var-caret-square-o-down; }\n.@{fa-css-prefix}-toggle-up:before,\n.@{fa-css-prefix}-caret-square-o-up:before { content: @fa-var-caret-square-o-up; }\n.@{fa-css-prefix}-toggle-right:before,\n.@{fa-css-prefix}-caret-square-o-right:before { content: @fa-var-caret-square-o-right; }\n.@{fa-css-prefix}-euro:before,\n.@{fa-css-prefix}-eur:before { content: @fa-var-eur; }\n.@{fa-css-prefix}-gbp:before { content: @fa-var-gbp; }\n.@{fa-css-prefix}-dollar:before,\n.@{fa-css-prefix}-usd:before { content: @fa-var-usd; }\n.@{fa-css-prefix}-rupee:before,\n.@{fa-css-prefix}-inr:before { content: @fa-var-inr; }\n.@{fa-css-prefix}-cny:before,\n.@{fa-css-prefix}-rmb:before,\n.@{fa-css-prefix}-yen:before,\n.@{fa-css-prefix}-jpy:before { content: @fa-var-jpy; }\n.@{fa-css-prefix}-ruble:before,\n.@{fa-css-prefix}-rouble:before,\n.@{fa-css-prefix}-rub:before { content: @fa-var-rub; }\n.@{fa-css-prefix}-won:before,\n.@{fa-css-prefix}-krw:before { content: @fa-var-krw; }\n.@{fa-css-prefix}-bitcoin:before,\n.@{fa-css-prefix}-btc:before { content: @fa-var-btc; }\n.@{fa-css-prefix}-file:before { content: @fa-var-file; }\n.@{fa-css-prefix}-file-text:before { content: @fa-var-file-text; }\n.@{fa-css-prefix}-sort-alpha-asc:before { content: @fa-var-sort-alpha-asc; }\n.@{fa-css-prefix}-sort-alpha-desc:before { content: @fa-var-sort-alpha-desc; }\n.@{fa-css-prefix}-sort-amount-asc:before { content: @fa-var-sort-amount-asc; }\n.@{fa-css-prefix}-sort-amount-desc:before { content: @fa-var-sort-amount-desc; }\n.@{fa-css-prefix}-sort-numeric-asc:before { content: @fa-var-sort-numeric-asc; }\n.@{fa-css-prefix}-sort-numeric-desc:before { content: @fa-var-sort-numeric-desc; }\n.@{fa-css-prefix}-thumbs-up:before { content: @fa-var-thumbs-up; }\n.@{fa-css-prefix}-thumbs-down:before { content: @fa-var-thumbs-down; }\n.@{fa-css-prefix}-youtube-square:before { content: @fa-var-youtube-square; }\n.@{fa-css-prefix}-youtube:before { content: @fa-var-youtube; }\n.@{fa-css-prefix}-xing:before { content: @fa-var-xing; }\n.@{fa-css-prefix}-xing-square:before { content: @fa-var-xing-square; }\n.@{fa-css-prefix}-youtube-play:before { content: @fa-var-youtube-play; }\n.@{fa-css-prefix}-dropbox:before { content: @fa-var-dropbox; }\n.@{fa-css-prefix}-stack-overflow:before { content: @fa-var-stack-overflow; }\n.@{fa-css-prefix}-instagram:before { content: @fa-var-instagram; }\n.@{fa-css-prefix}-flickr:before { content: @fa-var-flickr; }\n.@{fa-css-prefix}-adn:before { content: @fa-var-adn; }\n.@{fa-css-prefix}-bitbucket:before { content: @fa-var-bitbucket; }\n.@{fa-css-prefix}-bitbucket-square:before { content: @fa-var-bitbucket-square; }\n.@{fa-css-prefix}-tumblr:before { content: @fa-var-tumblr; }\n.@{fa-css-prefix}-tumblr-square:before { content: @fa-var-tumblr-square; }\n.@{fa-css-prefix}-long-arrow-down:before { content: @fa-var-long-arrow-down; }\n.@{fa-css-prefix}-long-arrow-up:before { content: @fa-var-long-arrow-up; }\n.@{fa-css-prefix}-long-arrow-left:before { content: @fa-var-long-arrow-left; }\n.@{fa-css-prefix}-long-arrow-right:before { content: @fa-var-long-arrow-right; }\n.@{fa-css-prefix}-apple:before { content: @fa-var-apple; }\n.@{fa-css-prefix}-windows:before { content: @fa-var-windows; }\n.@{fa-css-prefix}-android:before { content: @fa-var-android; }\n.@{fa-css-prefix}-linux:before { content: @fa-var-linux; }\n.@{fa-css-prefix}-dribbble:before { content: @fa-var-dribbble; }\n.@{fa-css-prefix}-skype:before { content: @fa-var-skype; }\n.@{fa-css-prefix}-foursquare:before { content: @fa-var-foursquare; }\n.@{fa-css-prefix}-trello:before { content: @fa-var-trello; }\n.@{fa-css-prefix}-female:before { content: @fa-var-female; }\n.@{fa-css-prefix}-male:before { content: @fa-var-male; }\n.@{fa-css-prefix}-gittip:before,\n.@{fa-css-prefix}-gratipay:before { content: @fa-var-gratipay; }\n.@{fa-css-prefix}-sun-o:before { content: @fa-var-sun-o; }\n.@{fa-css-prefix}-moon-o:before { content: @fa-var-moon-o; }\n.@{fa-css-prefix}-archive:before { content: @fa-var-archive; }\n.@{fa-css-prefix}-bug:before { content: @fa-var-bug; }\n.@{fa-css-prefix}-vk:before { content: @fa-var-vk; }\n.@{fa-css-prefix}-weibo:before { content: @fa-var-weibo; }\n.@{fa-css-prefix}-renren:before { content: @fa-var-renren; }\n.@{fa-css-prefix}-pagelines:before { content: @fa-var-pagelines; }\n.@{fa-css-prefix}-stack-exchange:before { content: @fa-var-stack-exchange; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-circle-o-right:before { content: @fa-var-arrow-circle-o-right; }\n.@{fa-css-prefix}-arrow-circle-o-left:before { content: @fa-var-arrow-circle-o-left; }\n.@{fa-css-prefix}-toggle-left:before,\n.@{fa-css-prefix}-caret-square-o-left:before { content: @fa-var-caret-square-o-left; }\n.@{fa-css-prefix}-dot-circle-o:before { content: @fa-var-dot-circle-o; }\n.@{fa-css-prefix}-wheelchair:before { content: @fa-var-wheelchair; }\n.@{fa-css-prefix}-vimeo-square:before { content: @fa-var-vimeo-square; }\n.@{fa-css-prefix}-turkish-lira:before,\n.@{fa-css-prefix}-try:before { content: @fa-var-try; }\n.@{fa-css-prefix}-plus-square-o:before { content: @fa-var-plus-square-o; }\n.@{fa-css-prefix}-space-shuttle:before { content: @fa-var-space-shuttle; }\n.@{fa-css-prefix}-slack:before { content: @fa-var-slack; }\n.@{fa-css-prefix}-envelope-square:before { content: @fa-var-envelope-square; }\n.@{fa-css-prefix}-wordpress:before { content: @fa-var-wordpress; }\n.@{fa-css-prefix}-openid:before { content: @fa-var-openid; }\n.@{fa-css-prefix}-institution:before,\n.@{fa-css-prefix}-bank:before,\n.@{fa-css-prefix}-university:before { content: @fa-var-university; }\n.@{fa-css-prefix}-mortar-board:before,\n.@{fa-css-prefix}-graduation-cap:before { content: @fa-var-graduation-cap; }\n.@{fa-css-prefix}-yahoo:before { content: @fa-var-yahoo; }\n.@{fa-css-prefix}-google:before { content: @fa-var-google; }\n.@{fa-css-prefix}-reddit:before { content: @fa-var-reddit; }\n.@{fa-css-prefix}-reddit-square:before { content: @fa-var-reddit-square; }\n.@{fa-css-prefix}-stumbleupon-circle:before { content: @fa-var-stumbleupon-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-stumbleupon:before { content: @fa-var-stumbleupon; }\n.@{fa-css-prefix}-delicious:before { content: @fa-var-delicious; }\n.@{fa-css-prefix}-digg:before { content: @fa-var-digg; }\n.@{fa-css-prefix}-pied-piper-pp:before { content: @fa-var-pied-piper-pp; }\n.@{fa-css-prefix}-pied-piper-alt:before { content: @fa-var-pied-piper-alt; }\n.@{fa-css-prefix}-drupal:before { content: @fa-var-drupal; }\n.@{fa-css-prefix}-joomla:before { content: @fa-var-joomla; }\n.@{fa-css-prefix}-language:before { content: @fa-var-language; }\n.@{fa-css-prefix}-fax:before { content: @fa-var-fax; }\n.@{fa-css-prefix}-building:before { content: @fa-var-building; }\n.@{fa-css-prefix}-child:before { content: @fa-var-child; }\n.@{fa-css-prefix}-paw:before { content: @fa-var-paw; }\n.@{fa-css-prefix}-spoon:before { content: @fa-var-spoon; }\n.@{fa-css-prefix}-cube:before { content: @fa-var-cube; }\n.@{fa-css-prefix}-cubes:before { content: @fa-var-cubes; }\n.@{fa-css-prefix}-behance:before { content: @fa-var-behance; }\n.@{fa-css-prefix}-behance-square:before { content: @fa-var-behance-square; }\n.@{fa-css-prefix}-steam:before { content: @fa-var-steam; }\n.@{fa-css-prefix}-steam-square:before { content: @fa-var-steam-square; }\n.@{fa-css-prefix}-recycle:before { content: @fa-var-recycle; }\n.@{fa-css-prefix}-automobile:before,\n.@{fa-css-prefix}-car:before { content: @fa-var-car; }\n.@{fa-css-prefix}-cab:before,\n.@{fa-css-prefix}-taxi:before { content: @fa-var-taxi; }\n.@{fa-css-prefix}-tree:before { content: @fa-var-tree; }\n.@{fa-css-prefix}-spotify:before { content: @fa-var-spotify; }\n.@{fa-css-prefix}-deviantart:before { content: @fa-var-deviantart; }\n.@{fa-css-prefix}-soundcloud:before { content: @fa-var-soundcloud; }\n.@{fa-css-prefix}-database:before { content: @fa-var-database; }\n.@{fa-css-prefix}-file-pdf-o:before { content: @fa-var-file-pdf-o; }\n.@{fa-css-prefix}-file-word-o:before { content: @fa-var-file-word-o; }\n.@{fa-css-prefix}-file-excel-o:before { content: @fa-var-file-excel-o; }\n.@{fa-css-prefix}-file-powerpoint-o:before { content: @fa-var-file-powerpoint-o; }\n.@{fa-css-prefix}-file-photo-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-file-picture-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-file-image-o:before { content: @fa-var-file-image-o; }\n.@{fa-css-prefix}-file-zip-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-file-archive-o:before { content: @fa-var-file-archive-o; }\n.@{fa-css-prefix}-file-sound-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-file-audio-o:before { content: @fa-var-file-audio-o; }\n.@{fa-css-prefix}-file-movie-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-file-video-o:before { content: @fa-var-file-video-o; }\n.@{fa-css-prefix}-file-code-o:before { content: @fa-var-file-code-o; }\n.@{fa-css-prefix}-vine:before { content: @fa-var-vine; }\n.@{fa-css-prefix}-codepen:before { content: @fa-var-codepen; }\n.@{fa-css-prefix}-jsfiddle:before { content: @fa-var-jsfiddle; }\n.@{fa-css-prefix}-life-bouy:before,\n.@{fa-css-prefix}-life-buoy:before,\n.@{fa-css-prefix}-life-saver:before,\n.@{fa-css-prefix}-support:before,\n.@{fa-css-prefix}-life-ring:before { content: @fa-var-life-ring; }\n.@{fa-css-prefix}-circle-o-notch:before { content: @fa-var-circle-o-notch; }\n.@{fa-css-prefix}-ra:before,\n.@{fa-css-prefix}-resistance:before,\n.@{fa-css-prefix}-rebel:before { content: @fa-var-rebel; }\n.@{fa-css-prefix}-ge:before,\n.@{fa-css-prefix}-empire:before { content: @fa-var-empire; }\n.@{fa-css-prefix}-git-square:before { content: @fa-var-git-square; }\n.@{fa-css-prefix}-git:before { content: @fa-var-git; }\n.@{fa-css-prefix}-y-combinator-square:before,\n.@{fa-css-prefix}-yc-square:before,\n.@{fa-css-prefix}-hacker-news:before { content: @fa-var-hacker-news; }\n.@{fa-css-prefix}-tencent-weibo:before { content: @fa-var-tencent-weibo; }\n.@{fa-css-prefix}-qq:before { content: @fa-var-qq; }\n.@{fa-css-prefix}-wechat:before,\n.@{fa-css-prefix}-weixin:before { content: @fa-var-weixin; }\n.@{fa-css-prefix}-send:before,\n.@{fa-css-prefix}-paper-plane:before { content: @fa-var-paper-plane; }\n.@{fa-css-prefix}-send-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-paper-plane-o:before { content: @fa-var-paper-plane-o; }\n.@{fa-css-prefix}-history:before { content: @fa-var-history; }\n.@{fa-css-prefix}-circle-thin:before { content: @fa-var-circle-thin; }\n.@{fa-css-prefix}-header:before { content: @fa-var-header; }\n.@{fa-css-prefix}-paragraph:before { content: @fa-var-paragraph; }\n.@{fa-css-prefix}-sliders:before { content: @fa-var-sliders; }\n.@{fa-css-prefix}-share-alt:before { content: @fa-var-share-alt; }\n.@{fa-css-prefix}-share-alt-square:before { content: @fa-var-share-alt-square; }\n.@{fa-css-prefix}-bomb:before { content: @fa-var-bomb; }\n.@{fa-css-prefix}-soccer-ball-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-futbol-o:before { content: @fa-var-futbol-o; }\n.@{fa-css-prefix}-tty:before { content: @fa-var-tty; }\n.@{fa-css-prefix}-binoculars:before { content: @fa-var-binoculars; }\n.@{fa-css-prefix}-plug:before { content: @fa-var-plug; }\n.@{fa-css-prefix}-slideshare:before { content: @fa-var-slideshare; }\n.@{fa-css-prefix}-twitch:before { content: @fa-var-twitch; }\n.@{fa-css-prefix}-yelp:before { content: @fa-var-yelp; }\n.@{fa-css-prefix}-newspaper-o:before { content: @fa-var-newspaper-o; }\n.@{fa-css-prefix}-wifi:before { content: @fa-var-wifi; }\n.@{fa-css-prefix}-calculator:before { content: @fa-var-calculator; }\n.@{fa-css-prefix}-paypal:before { content: @fa-var-paypal; }\n.@{fa-css-prefix}-google-wallet:before { content: @fa-var-google-wallet; }\n.@{fa-css-prefix}-cc-visa:before { content: @fa-var-cc-visa; }\n.@{fa-css-prefix}-cc-mastercard:before { content: @fa-var-cc-mastercard; }\n.@{fa-css-prefix}-cc-discover:before { content: @fa-var-cc-discover; }\n.@{fa-css-prefix}-cc-amex:before { content: @fa-var-cc-amex; }\n.@{fa-css-prefix}-cc-paypal:before { content: @fa-var-cc-paypal; }\n.@{fa-css-prefix}-cc-stripe:before { content: @fa-var-cc-stripe; }\n.@{fa-css-prefix}-bell-slash:before { content: @fa-var-bell-slash; }\n.@{fa-css-prefix}-bell-slash-o:before { content: @fa-var-bell-slash-o; }\n.@{fa-css-prefix}-trash:before { content: @fa-var-trash; }\n.@{fa-css-prefix}-copyright:before { content: @fa-var-copyright; }\n.@{fa-css-prefix}-at:before { content: @fa-var-at; }\n.@{fa-css-prefix}-eyedropper:before { content: @fa-var-eyedropper; }\n.@{fa-css-prefix}-paint-brush:before { content: @fa-var-paint-brush; }\n.@{fa-css-prefix}-birthday-cake:before { content: @fa-var-birthday-cake; }\n.@{fa-css-prefix}-area-chart:before { content: @fa-var-area-chart; }\n.@{fa-css-prefix}-pie-chart:before { content: @fa-var-pie-chart; }\n.@{fa-css-prefix}-line-chart:before { content: @fa-var-line-chart; }\n.@{fa-css-prefix}-lastfm:before { content: @fa-var-lastfm; }\n.@{fa-css-prefix}-lastfm-square:before { content: @fa-var-lastfm-square; }\n.@{fa-css-prefix}-toggle-off:before { content: @fa-var-toggle-off; }\n.@{fa-css-prefix}-toggle-on:before { content: @fa-var-toggle-on; }\n.@{fa-css-prefix}-bicycle:before { content: @fa-var-bicycle; }\n.@{fa-css-prefix}-bus:before { content: @fa-var-bus; }\n.@{fa-css-prefix}-ioxhost:before { content: @fa-var-ioxhost; }\n.@{fa-css-prefix}-angellist:before { content: @fa-var-angellist; }\n.@{fa-css-prefix}-cc:before { content: @fa-var-cc; }\n.@{fa-css-prefix}-shekel:before,\n.@{fa-css-prefix}-sheqel:before,\n.@{fa-css-prefix}-ils:before { content: @fa-var-ils; }\n.@{fa-css-prefix}-meanpath:before { content: @fa-var-meanpath; }\n.@{fa-css-prefix}-buysellads:before { content: @fa-var-buysellads; }\n.@{fa-css-prefix}-connectdevelop:before { content: @fa-var-connectdevelop; }\n.@{fa-css-prefix}-dashcube:before { content: @fa-var-dashcube; }\n.@{fa-css-prefix}-forumbee:before { content: @fa-var-forumbee; }\n.@{fa-css-prefix}-leanpub:before { content: @fa-var-leanpub; }\n.@{fa-css-prefix}-sellsy:before { content: @fa-var-sellsy; }\n.@{fa-css-prefix}-shirtsinbulk:before { content: @fa-var-shirtsinbulk; }\n.@{fa-css-prefix}-simplybuilt:before { content: @fa-var-simplybuilt; }\n.@{fa-css-prefix}-skyatlas:before { content: @fa-var-skyatlas; }\n.@{fa-css-prefix}-cart-plus:before { content: @fa-var-cart-plus; }\n.@{fa-css-prefix}-cart-arrow-down:before { content: @fa-var-cart-arrow-down; }\n.@{fa-css-prefix}-diamond:before { content: @fa-var-diamond; }\n.@{fa-css-prefix}-ship:before { content: @fa-var-ship; }\n.@{fa-css-prefix}-user-secret:before { content: @fa-var-user-secret; }\n.@{fa-css-prefix}-motorcycle:before { content: @fa-var-motorcycle; }\n.@{fa-css-prefix}-street-view:before { content: @fa-var-street-view; }\n.@{fa-css-prefix}-heartbeat:before { content: @fa-var-heartbeat; }\n.@{fa-css-prefix}-venus:before { content: @fa-var-venus; }\n.@{fa-css-prefix}-mars:before { content: @fa-var-mars; }\n.@{fa-css-prefix}-mercury:before { content: @fa-var-mercury; }\n.@{fa-css-prefix}-intersex:before,\n.@{fa-css-prefix}-transgender:before { content: @fa-var-transgender; }\n.@{fa-css-prefix}-transgender-alt:before { content: @fa-var-transgender-alt; }\n.@{fa-css-prefix}-venus-double:before { content: @fa-var-venus-double; }\n.@{fa-css-prefix}-mars-double:before { content: @fa-var-mars-double; }\n.@{fa-css-prefix}-venus-mars:before { content: @fa-var-venus-mars; }\n.@{fa-css-prefix}-mars-stroke:before { content: @fa-var-mars-stroke; }\n.@{fa-css-prefix}-mars-stroke-v:before { content: @fa-var-mars-stroke-v; }\n.@{fa-css-prefix}-mars-stroke-h:before { content: @fa-var-mars-stroke-h; }\n.@{fa-css-prefix}-neuter:before { content: @fa-var-neuter; }\n.@{fa-css-prefix}-genderless:before { content: @fa-var-genderless; }\n.@{fa-css-prefix}-facebook-official:before { content: @fa-var-facebook-official; }\n.@{fa-css-prefix}-pinterest-p:before { content: @fa-var-pinterest-p; }\n.@{fa-css-prefix}-whatsapp:before { content: @fa-var-whatsapp; }\n.@{fa-css-prefix}-server:before { content: @fa-var-server; }\n.@{fa-css-prefix}-user-plus:before { content: @fa-var-user-plus; }\n.@{fa-css-prefix}-user-times:before { content: @fa-var-user-times; }\n.@{fa-css-prefix}-hotel:before,\n.@{fa-css-prefix}-bed:before { content: @fa-var-bed; }\n.@{fa-css-prefix}-viacoin:before { content: @fa-var-viacoin; }\n.@{fa-css-prefix}-train:before { content: @fa-var-train; }\n.@{fa-css-prefix}-subway:before { content: @fa-var-subway; }\n.@{fa-css-prefix}-medium:before { content: @fa-var-medium; }\n.@{fa-css-prefix}-yc:before,\n.@{fa-css-prefix}-y-combinator:before { content: @fa-var-y-combinator; }\n.@{fa-css-prefix}-optin-monster:before { content: @fa-var-optin-monster; }\n.@{fa-css-prefix}-opencart:before { content: @fa-var-opencart; }\n.@{fa-css-prefix}-expeditedssl:before { content: @fa-var-expeditedssl; }\n.@{fa-css-prefix}-battery-4:before,\n.@{fa-css-prefix}-battery:before,\n.@{fa-css-prefix}-battery-full:before { content: @fa-var-battery-full; }\n.@{fa-css-prefix}-battery-3:before,\n.@{fa-css-prefix}-battery-three-quarters:before { content: @fa-var-battery-three-quarters; }\n.@{fa-css-prefix}-battery-2:before,\n.@{fa-css-prefix}-battery-half:before { content: @fa-var-battery-half; }\n.@{fa-css-prefix}-battery-1:before,\n.@{fa-css-prefix}-battery-quarter:before { content: @fa-var-battery-quarter; }\n.@{fa-css-prefix}-battery-0:before,\n.@{fa-css-prefix}-battery-empty:before { content: @fa-var-battery-empty; }\n.@{fa-css-prefix}-mouse-pointer:before { content: @fa-var-mouse-pointer; }\n.@{fa-css-prefix}-i-cursor:before { content: @fa-var-i-cursor; }\n.@{fa-css-prefix}-object-group:before { content: @fa-var-object-group; }\n.@{fa-css-prefix}-object-ungroup:before { content: @fa-var-object-ungroup; }\n.@{fa-css-prefix}-sticky-note:before { content: @fa-var-sticky-note; }\n.@{fa-css-prefix}-sticky-note-o:before { content: @fa-var-sticky-note-o; }\n.@{fa-css-prefix}-cc-jcb:before { content: @fa-var-cc-jcb; }\n.@{fa-css-prefix}-cc-diners-club:before { content: @fa-var-cc-diners-club; }\n.@{fa-css-prefix}-clone:before { content: @fa-var-clone; }\n.@{fa-css-prefix}-balance-scale:before { content: @fa-var-balance-scale; }\n.@{fa-css-prefix}-hourglass-o:before { content: @fa-var-hourglass-o; }\n.@{fa-css-prefix}-hourglass-1:before,\n.@{fa-css-prefix}-hourglass-start:before { content: @fa-var-hourglass-start; }\n.@{fa-css-prefix}-hourglass-2:before,\n.@{fa-css-prefix}-hourglass-half:before { content: @fa-var-hourglass-half; }\n.@{fa-css-prefix}-hourglass-3:before,\n.@{fa-css-prefix}-hourglass-end:before { content: @fa-var-hourglass-end; }\n.@{fa-css-prefix}-hourglass:before { content: @fa-var-hourglass; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-grab-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-hand-rock-o:before { content: @fa-var-hand-rock-o; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-stop-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-hand-paper-o:before { content: @fa-var-hand-paper-o; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-scissors-o:before { content: @fa-var-hand-scissors-o; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-lizard-o:before { content: @fa-var-hand-lizard-o; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-spock-o:before { content: @fa-var-hand-spock-o; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-pointer-o:before { content: @fa-var-hand-pointer-o; }\n.@{fa-css-prefix}-hand-peace-o:before { content: @fa-var-hand-peace-o; }\n.@{fa-css-prefix}-trademark:before { content: @fa-var-trademark; }\n.@{fa-css-prefix}-registered:before { content: @fa-var-registered; }\n.@{fa-css-prefix}-creative-commons:before { content: @fa-var-creative-commons; }\n.@{fa-css-prefix}-gg:before { content: @fa-var-gg; }\n.@{fa-css-prefix}-gg-circle:before { content: @fa-var-gg-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-tripadvisor:before { content: @fa-var-tripadvisor; }\n.@{fa-css-prefix}-odnoklassniki:before { content: @fa-var-odnoklassniki; }\n.@{fa-css-prefix}-odnoklassniki-square:before { content: @fa-var-odnoklassniki-square; }\n.@{fa-css-prefix}-get-pocket:before { content: @fa-var-get-pocket; }\n.@{fa-css-prefix}-wikipedia-w:before { content: @fa-var-wikipedia-w; }\n.@{fa-css-prefix}-safari:before { content: @fa-var-safari; }\n.@{fa-css-prefix}-chrome:before { content: @fa-var-chrome; }\n.@{fa-css-prefix}-firefox:before { content: @fa-var-firefox; }\n.@{fa-css-prefix}-opera:before { content: @fa-var-opera; }\n.@{fa-css-prefix}-internet-explorer:before { content: @fa-var-internet-explorer; }\n.@{fa-css-prefix}-tv:before,\n.@{fa-css-prefix}-television:before { content: @fa-var-television; }\n.@{fa-css-prefix}-contao:before { content: @fa-var-contao; }\n.@{fa-css-prefix}-500px:before { content: @fa-var-500px; }\n.@{fa-css-prefix}-amazon:before { content: @fa-var-amazon; }\n.@{fa-css-prefix}-calendar-plus-o:before { content: @fa-var-calendar-plus-o; }\n.@{fa-css-prefix}-calendar-minus-o:before { content: @fa-var-calendar-minus-o; }\n.@{fa-css-prefix}-calendar-times-o:before { content: @fa-var-calendar-times-o; }\n.@{fa-css-prefix}-calendar-check-o:before { content: @fa-var-calendar-check-o; }\n.@{fa-css-prefix}-industry:before { content: @fa-var-industry; }\n.@{fa-css-prefix}-map-pin:before { content: @fa-var-map-pin; }\n.@{fa-css-prefix}-map-signs:before { content: @fa-var-map-signs; }\n.@{fa-css-prefix}-map-o:before { content: @fa-var-map-o; }\n.@{fa-css-prefix}-map:before { content: @fa-var-map; }\n.@{fa-css-prefix}-commenting:before { content: @fa-var-commenting; }\n.@{fa-css-prefix}-commenting-o:before { content: @fa-var-commenting-o; }\n.@{fa-css-prefix}-houzz:before { content: @fa-var-houzz; }\n.@{fa-css-prefix}-vimeo:before { content: @fa-var-vimeo; }\n.@{fa-css-prefix}-black-tie:before { content: @fa-var-black-tie; }\n.@{fa-css-prefix}-fonticons:before { content: @fa-var-fonticons; }\n.@{fa-css-prefix}-reddit-alien:before { content: @fa-var-reddit-alien; }\n.@{fa-css-prefix}-edge:before { content: @fa-var-edge; }\n.@{fa-css-prefix}-credit-card-alt:before { content: @fa-var-credit-card-alt; }\n.@{fa-css-prefix}-codiepie:before { content: @fa-var-codiepie; }\n.@{fa-css-prefix}-modx:before { content: @fa-var-modx; }\n.@{fa-css-prefix}-fort-awesome:before { content: @fa-var-fort-awesome; }\n.@{fa-css-prefix}-usb:before { content: @fa-var-usb; }\n.@{fa-css-prefix}-product-hunt:before { content: @fa-var-product-hunt; }\n.@{fa-css-prefix}-mixcloud:before { content: @fa-var-mixcloud; }\n.@{fa-css-prefix}-scribd:before { content: @fa-var-scribd; }\n.@{fa-css-prefix}-pause-circle:before { content: @fa-var-pause-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-pause-circle-o:before { content: @fa-var-pause-circle-o; }\n.@{fa-css-prefix}-stop-circle:before { content: @fa-var-stop-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-stop-circle-o:before { content: @fa-var-stop-circle-o; }\n.@{fa-css-prefix}-shopping-bag:before { content: @fa-var-shopping-bag; }\n.@{fa-css-prefix}-shopping-basket:before { content: @fa-var-shopping-basket; }\n.@{fa-css-prefix}-hashtag:before { content: @fa-var-hashtag; }\n.@{fa-css-prefix}-bluetooth:before { content: @fa-var-bluetooth; }\n.@{fa-css-prefix}-bluetooth-b:before { content: @fa-var-bluetooth-b; }\n.@{fa-css-prefix}-percent:before { content: @fa-var-percent; }\n.@{fa-css-prefix}-gitlab:before { content: @fa-var-gitlab; }\n.@{fa-css-prefix}-wpbeginner:before { content: @fa-var-wpbeginner; }\n.@{fa-css-prefix}-wpforms:before { content: @fa-var-wpforms; }\n.@{fa-css-prefix}-envira:before { content: @fa-var-envira; }\n.@{fa-css-prefix}-universal-access:before { content: @fa-var-universal-access; }\n.@{fa-css-prefix}-wheelchair-alt:before { content: @fa-var-wheelchair-alt; }\n.@{fa-css-prefix}-question-circle-o:before { content: @fa-var-question-circle-o; }\n.@{fa-css-prefix}-blind:before { content: @fa-var-blind; }\n.@{fa-css-prefix}-audio-description:before { content: @fa-var-audio-description; }\n.@{fa-css-prefix}-volume-control-phone:before { content: @fa-var-volume-control-phone; }\n.@{fa-css-prefix}-braille:before { content: @fa-var-braille; }\n.@{fa-css-prefix}-assistive-listening-systems:before { content: @fa-var-assistive-listening-systems; }\n.@{fa-css-prefix}-asl-interpreting:before,\n.@{fa-css-prefix}-american-sign-language-interpreting:before { content: @fa-var-american-sign-language-interpreting; }\n.@{fa-css-prefix}-deafness:before,\n.@{fa-css-prefix}-hard-of-hearing:before,\n.@{fa-css-prefix}-deaf:before { content: @fa-var-deaf; }\n.@{fa-css-prefix}-glide:before { content: @fa-var-glide; }\n.@{fa-css-prefix}-glide-g:before { content: @fa-var-glide-g; }\n.@{fa-css-prefix}-signing:before,\n.@{fa-css-prefix}-sign-language:before { content: @fa-var-sign-language; }\n.@{fa-css-prefix}-low-vision:before { content: @fa-var-low-vision; }\n.@{fa-css-prefix}-viadeo:before { content: @fa-var-viadeo; }\n.@{fa-css-prefix}-viadeo-square:before { content: @fa-var-viadeo-square; }\n.@{fa-css-prefix}-snapchat:before { content: @fa-var-snapchat; }\n.@{fa-css-prefix}-snapchat-ghost:before { content: @fa-var-snapchat-ghost; }\n.@{fa-css-prefix}-snapchat-square:before { content: @fa-var-snapchat-square; }\n.@{fa-css-prefix}-pied-piper:before { content: @fa-var-pied-piper; }\n.@{fa-css-prefix}-first-order:before { content: @fa-var-first-order; }\n.@{fa-css-prefix}-yoast:before { content: @fa-var-yoast; }\n.@{fa-css-prefix}-themeisle:before { content: @fa-var-themeisle; }\n.@{fa-css-prefix}-google-plus-circle:before,\n.@{fa-css-prefix}-google-plus-official:before { content: @fa-var-google-plus-official; }\n.@{fa-css-prefix}-fa:before,\n.@{fa-css-prefix}-font-awesome:before { content: @fa-var-font-awesome; }\n.@{fa-css-prefix}-handshake-o:before { content: @fa-var-handshake-o; }\n.@{fa-css-prefix}-envelope-open:before { content: @fa-var-envelope-open; }\n.@{fa-css-prefix}-envelope-open-o:before { content: @fa-var-envelope-open-o; }\n.@{fa-css-prefix}-linode:before { content: @fa-var-linode; }\n.@{fa-css-prefix}-address-book:before { content: @fa-var-address-book; }\n.@{fa-css-prefix}-address-book-o:before { content: @fa-var-address-book-o; }\n.@{fa-css-prefix}-vcard:before,\n.@{fa-css-prefix}-address-card:before { content: @fa-var-address-card; }\n.@{fa-css-prefix}-vcard-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-address-card-o:before { content: @fa-var-address-card-o; }\n.@{fa-css-prefix}-user-circle:before { content: @fa-var-user-circle; }\n.@{fa-css-prefix}-user-circle-o:before { content: @fa-var-user-circle-o; }\n.@{fa-css-prefix}-user-o:before { content: @fa-var-user-o; }\n.@{fa-css-prefix}-id-badge:before { content: @fa-var-id-badge; }\n.@{fa-css-prefix}-drivers-license:before,\n.@{fa-css-prefix}-id-card:before { content: @fa-var-id-card; }\n.@{fa-css-prefix}-drivers-license-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-id-card-o:before { content: @fa-var-id-card-o; }\n.@{fa-css-prefix}-quora:before { content: @fa-var-quora; }\n.@{fa-css-prefix}-free-code-camp:before { content: @fa-var-free-code-camp; }\n.@{fa-css-prefix}-telegram:before { content: @fa-var-telegram; }\n.@{fa-css-prefix}-thermometer-4:before,\n.@{fa-css-prefix}-thermometer:before,\n.@{fa-css-prefix}-thermometer-full:before { content: @fa-var-thermometer-full; }\n.@{fa-css-prefix}-thermometer-3:before,\n.@{fa-css-prefix}-thermometer-three-quarters:before { content: @fa-var-thermometer-three-quarters; }\n.@{fa-css-prefix}-thermometer-2:before,\n.@{fa-css-prefix}-thermometer-half:before { content: @fa-var-thermometer-half; }\n.@{fa-css-prefix}-thermometer-1:before,\n.@{fa-css-prefix}-thermometer-quarter:before { content: @fa-var-thermometer-quarter; }\n.@{fa-css-prefix}-thermometer-0:before,\n.@{fa-css-prefix}-thermometer-empty:before { content: @fa-var-thermometer-empty; }\n.@{fa-css-prefix}-shower:before { content: @fa-var-shower; }\n.@{fa-css-prefix}-bathtub:before,\n.@{fa-css-prefix}-s15:before,\n.@{fa-css-prefix}-bath:before { content: @fa-var-bath; }\n.@{fa-css-prefix}-podcast:before { content: @fa-var-podcast; }\n.@{fa-css-prefix}-window-maximize:before { content: @fa-var-window-maximize; }\n.@{fa-css-prefix}-window-minimize:before { content: @fa-var-window-minimize; }\n.@{fa-css-prefix}-window-restore:before { content: @fa-var-window-restore; }\n.@{fa-css-prefix}-times-rectangle:before,\n.@{fa-css-prefix}-window-close:before { content: @fa-var-window-close; }\n.@{fa-css-prefix}-times-rectangle-o:before,\n.@{fa-css-prefix}-window-close-o:before { content: @fa-var-window-close-o; }\n.@{fa-css-prefix}-bandcamp:before { content: @fa-var-bandcamp; }\n.@{fa-css-prefix}-grav:before { content: @fa-var-grav; }\n.@{fa-css-prefix}-etsy:before { content: @fa-var-etsy; }\n.@{fa-css-prefix}-imdb:before { content: @fa-var-imdb; }\n.@{fa-css-prefix}-ravelry:before { content: @fa-var-ravelry; }\n.@{fa-css-prefix}-eercast:before { content: @fa-var-eercast; }\n.@{fa-css-prefix}-microchip:before { content: @fa-var-microchip; }\n.@{fa-css-prefix}-snowflake-o:before { content: @fa-var-snowflake-o; }\n.@{fa-css-prefix}-superpowers:before { content: @fa-var-superpowers; }\n.@{fa-css-prefix}-wpexplorer:before { content: @fa-var-wpexplorer; }\n.@{fa-css-prefix}-meetup:before { content: @fa-var-meetup; }\n","// Screen Readers\n// -------------------------\n\n.sr-only { .sr-only(); }\n.sr-only-focusable { .sr-only-focusable(); }\n","@import \"./bootstrap/bootstrap.less\";\n@import \"./metager/metager.less\";\n\n@import \"./variables-default.less\";\n\n/*input[type=text]:focus, textarea:focus, input[type=email]:focus, input[type=tel]:focus {\n  outline-color: rgb(255, 128, 0);\n  -webkit-box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(255, 128, 0, 1);\n  -moz-box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(255, 128, 0, 1);\n  box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(255, 128, 0, 1);\n  border: 1px solid rgba(255, 128, 0, 1);\n}\n*/\n\n#mglogo > a {\n  background-color: rgb(255, 128, 0);\n  color: white;\n}\n\n.logo h1 {\n  color: rgb(255, 128, 0);\n}\n\n.pagination > .active > a, .pagination > .active > span, .pagination > .active > a:hover, .pagination > .active > span:hover, .pagination > .active > a:focus, .pagination > .active > span:focus {\n  background-color: rgb(255, 128, 0);\n  border-color: rgb(255, 128, 0);\n}\n\n.pagination > li > a, .pagination > li > span {\n  color: rgb(255, 128, 0);\n}\n\n.pagination > li > a:hover, .pagination > li > span:hover, .pagination > li > a:focus, .pagination > li > span:focus {\n  color: rgb(255, 128, 0);\n}\n\n.navbar {\n  border-bottom: 3px solid rgb(255, 128, 0);\n  box-shadow: 1px 1px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);\n}\n\n.navbar.navbar-resultpage {\n  border-bottom: 2px solid rgb(255, 128, 0);\n  box-shadow: none;\n}\n\n.lSPrev > span, .lSNext > span {\n  color: rgb(255, 128, 0);\n}"]}